دانلود و نمایش مقالات مرتبط با فعالیتهای کارآفرینی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - فعالیتهای کارآفرینی

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 Can entrepreneurship bring happiness? Evidence from China
آیا کارآفرینی می تواند خوشبختی به همراه داشته باشد؟ مدارکی از چین-2020
This paper investigates the relationship between entrepreneurial activities and the happiness of entrepreneurs. We estimate the effects of entrepreneurial decision-making, business experience and other factors on happiness by using China Household Finance Survey data. Our results derived from maximum likelihood estimation methods indicate that entrepreneurial decision-making and entrepreneurial experience affect household happiness significantly. The family well-being is significantly increased if the family is entrepreneurial, and it will be higher if actively entrepreneurial. Both entrepreneurial experience and entrepreneurial investment of time have signif- icantly positive effect on the probability of family well-being. In addition, we find that the mechanism by which entrepreneurship brings happiness to households is through raising household income and wealth, that is, income effects and wealth effects.
Keywords: Entrepreneurial activities | Happiness | Income effect | Wealth effect
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi