دانلود و نمایش مقالات مرتبط با فیسبوک::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - فیسبوک

تعداد مقالات یافته شده: 18
ردیف عنوان نوع
1 اعتیاد به شبکه های اجتماعی در روابط عاشقانه: آیا سن کاربر روی آسیب پذیری او دربرابر خیانت ناشی از شبکه های اجتماعی تاثیر دارد؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
استفاده اجباری از شبکه های اجتماعی انعکاس هایی را روی زندگی اجتماعی، روان شناختی، حرفه ای و فردی کاربر دارد. دسترس پذیری روشهای جایگزین عاشقانه تحت عنوان "دوستان" یک محیط بالغی را فراهم می کند که می تواند یک رابطه احساسی ویا جنسی را تسهیل کند. تعاملات آنلاین با دوستان مجازی توجه کاربران را جلب می کند و آنها را از وقت گذاشتن برای سایر امور مهم خود منحرف می کند که این کار منجر به ایجاد روابط زیان آور می شود. در این مطالعه ما رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای مرتبط با خیانت و بدعهدی را در یک نمونه ای از 365 شریک زندگی (242 زن، 123 مرد) بررسی کرده ایم. ما همچنین بررسی کرده ایم که آیا سن بر این ارتباط اثر می گذارد یا خیر. یافته ها بیانگر این هستند که اعتیاد به شبکه های اجتماعی رفتارهای مربوط به خیانت را پیش بینی می کند و سن این رابطه را وساطت می کند. این مطالعه همچنین دریافته است که سن با اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای خاینت و بدعهدی رابطه ای منفی دارد. روی دلالت ها و محدودیت های این مطالعه نیز بحث می شود.
مقاله ترجمه شده
2 تعداد مورنیاز برای توئیت کردن: شبکه های اجتماعی و تاثیر آن روی علم جراحی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
پزشکان جراح با استفاده از فیسبوک، توئیتر، لینکدین و اینستاگرام هم برای اهداف فردی و هم اهداف حرفه ای وارد شبکه های اجتماعی می شوند. در یک عصر دسترسی جهانی به هرچیز، خطر سرریز شدن اطلاعات وجود دارد و بنابراین نیاز به مقابله و همیاری داریم. هشتگ ها به صورت ویروسی تاثیر عظیم اجتماعی داشته اند مثلا" هشتگ #ILookLikeASurgeon. SoMe تبدیل به یک ابزاری برای برقراری ارتباط، به اشتراک گذاری و راهنمایی و آموزش شده است. این یک ابزاری برای آموزش نسل بعدی جراحان می باشد. برای محققان و مجلات، این سوال باقی مانده است که آیا ورودی مورد نیاز برای وارد شدن به بستر SoMe با یک بهره مشابه در خروجی، مثل شهرت و درمعرض دید قرار گرفتن جبران می شود یا خیر. اطلاعات خلاصه شده در چکیده های بصری می تواند به انتشار نتایج مطالعه برای طیف گسترده ای از مخاطبان کمک کند اما تاثیر یک هشتگ #visualabstract می تواند خاص و تخصصی باشد. درحال حاضر، اطلاعات و دانش اندکی درباره "تعداد موردنیاز برای توئیت کردن" به منظور اثرگذاشتن روی مواردی مثل دانلودها، ارجاع دهی ها و نهایتا" ضریب تاثیر وجود دارد.
مقاله ترجمه شده
3 Anonymous versus identified peer assessment via a Facebook-based learning application: Effects on quality of peer feedback, perceived learning, perceived fairness, and attitude toward the system
بررسی همتای بی نام دربرابر همتای شناخته شده ازطریق یک کاربرد یادگیری مبتنی بر فسیبوک: تاثیرات روی کیفیت فیسبوک همتا، یادگیری ادراکی، انصاف ادراکی و برخورد با سیستم-2018
This study investigated online peer assessment within a Facebook-based learning application, with a focus on the effects of anonymity. First, it examined anonymitys effects on the distributions of affective, cognitive, and meta-cognitive peer feedback. Second, it looked at the effects of anonymity on learners perceived learning, their perceptions of whether peer assessment was fair, and their attitudes toward the system. The studys two-group experimental design randomly assigned 32 pre-service teachers either to an identifiable condition (with the assessors full real names attached), or an anonymous condition; and both groups were asked to provide written comments on five assessees microteaching performance based on videos of their teaching. The results indicated that the anonymous group provided significantly more cognitive feedback (i.e., vague suggestions, the “extension” type of explicit suggestions for improvement), whereas the identifiable group offered more affective feedback (i.e., supporting, opposing) and more metacogntive feedback (i.e., reflective comments). The anonymous group also perceived that they had learned more from peer assessment and had more positive attitudes toward the system, but they also perceived peer comments as being less fair than the identifiable group did. The findings provide important evidence for the cognitive and pedagogical benefits of anonymity in online peer assessment among pre-service teachers.
keywords: Teaching/learning strategy| Improving classroom teaching| Interactive learning environments| Post-secondary education
مقاله انگلیسی
4 Use of Facebook for the Community Services Practices course: Community of inquiry as a theoretical framework
استفاده از فیسبوک برای دوره روشهای خدمات اجتماعی: جامعه تحقیق به عنوان یک چارچوب تئوریکی-2018
This study examines an online learning community created on Facebook (FB) for the Community Services Practices (CSP) course at the Faculty of Education, Karadeniz Technical University. The study aims to analyze FB group shares and prospective teachers views in order to investigate the reflections of the teaching process that took place within the Community Services Practices course. The study was carried out with prospective teachers enrolled in the Computer Education Instructional Technology (CEIT) Teacher Training program. Its implementation entailed a case study with 92 prospective teachers, and the FB group was used as one of the main elements of the course in which students shared weekly discussion topics, social activities, and community service projects for 12 weeks. In this context, data were gathered via an analysis of the learning environment screenshots from the FB group. Furthermore, quantitative data gathered through multiple-choice, as well as open-ended questions, were presented with reference to frequencies and percentages, whereas qualitative data were presented in the form of themes, codes, and quotations. The study attempted to interpret the findings through the ‘Community of Inquiry’ (CoI) framework. In this vein, FBs social network supported a teaching presence for both the instructors and the students and enabled them to share responsibility for the teaching process. Moreover, the communication and socialization characteristics of FB directly contributed to the social presence of the learning groups created through this media. While the practices implemented over FB contributed to increased social sensitivity and awareness among prospective teachers, low-quality shares and irrelevant discussions in the FB group had negative effects on the learning environment.
keywords: Social networking sites| Facebook| Prospective teachers| Community of inquiry
مقاله انگلیسی
5 On being attractive, social and visually appealing in social media: The effects of anthropomorphic tourism brands on Facebook fan pages
جذاب بودن، ظهور اجتماعی و بصری در رسانه های اجتماعی: تاثیرات نشان های گردشگری شبیه انسان روی صفحات هواداری فیسبوک-2018
Social media platforms and their associated user-generated content are of increasing significance to the perception of tourism brands amongst consumers. Online fan pages offer a unique opportunity for tourism managers to effect positive engagements between their brand and consumer base. By viewing these online environments in relation to Social Response Theory, this study discerns the impact of brand fan pages with human-like attributes, suggesting that anthropomorphic cues positively influence user engagement. Using PLS-SEM analysis, the study empirically tests a theoretically developed higher-order construct of these anthropomorphic Fan Page Cues, composed of three first-order factors: social interactive value, visual appearance and identity attractiveness. Findings indicate that a social media platform with human-like characteristics positively engages consumers, the theoretical and practical implications of which are clearly presented.
keywords: Social interactive value |Visual appearance |Identity attractiveness |Fan page engagement |Social response theory
مقاله انگلیسی
6 Evaluation of service quality in facebook-based group-buying
بررسی کیفیت خدمات در خرید گروهی برمبنای فیسبوک-2018
In recent years, community platforms have developed into community shopping, and have gradually become an interesting online shopping consumption model. Facebook is Taiwans most important community platform. Internet shopping is not its main function though, but still Facebook has managed to find a way into the group-buying business. At this stage, in its logistics, the financial flows and information flows are not perfect. This study integrates a model of e-commerce information with an electronic service quality scale, and uses the Kano quality model to assess the key service quality characteristics of community buying. We found that there are six attractive qualities, the most important of which is product recommendation. The key quality elements for attracting customers are price and recommendation features, and that the group that is most attracted are 41- to 50-year-old female home-makers. The results of this research provide people who participating in group-buying on Facebook with useful information on the process, as well as insights on managerial planning for the business model.
keywords: Case study |Cash flow |Electronic service quality scale |Facebook |Group-buying |Kano quality model |Logistics|Online shopping |Social commerce |Taxation
مقاله انگلیسی
7 Posts that attract millions of fans: The effect of brand-post congruence
پستهایی که میلیون های بیننده جذب می کند: تاثیر تجانس پست - نشان-2018
Facebook Pages enable brands to connect with consumers and have become the major venues for marketers to attract fans’ attention and engagement to the brands. While an increasing number of brands have established Facebook Pages to produce a tremendous amount of posts for attracting potential consumers, a key to have effects is to deliver proper advertising content that can create positive consumer attitude. This study examines the effect of brand-post congruence based on the relevance of the post to the brand to explore the effects of congruence and brand types on consumers’ attention to the post as measured by the intention to interact and whether the interaction intention may affect consumers’ attitude toward the brand. The possible moderating effect of brand involvement is also assessed. The results show that low congruence posts on experience brands’ pages and high congruence posts of credence brands’ pages generated less interaction intentions while low brand-post congruence posts in search brands’ pages exerted higher interaction intention. Low brand involvement significantly increased interaction intention when the brand-post congruence was low. Theoretical and managerial implications on Facebook marketing strategies are discussed.
keywords: Brand attitude |Brand involvement |Brand type |Congruence |Facebook Pages
مقاله انگلیسی
8 A weighted multi-attribute-based recommender system using extended user behavior analysis
یک سیستم توصیه گر وزنی مبتنی بر چند برخوردی با استفاده از تحلیل مبسوط رفتار کاربر-2018
A new weighted multi-attribute based recommender system (WMARS) has been developed using extended user behavior analysis. WMARS obtained data from number of clicked items in the recommendation list, sequence of the clicked items in recommendation the list, duration of tracking, number of tracking same item, likes/dislikes, association rules of clicked items, remarks for items. WMARS has been applied to a movie web site. The experimental results have been obtained from a total of 567 heterogeneous users, including employers in different sectors, different demographic groups, and undergraduate and graduate students. Using different weighted sets of the attributes’ parameters, WMARS has been tested and compared extensively with collaborative filtering. The experimental results show that WMARS is more successful than collaborative filtering for the data set that was used.
keywords: Collaborative filtering |Evolutionary algorithms |Recommender systems |Relevance feedback |User behavior analysis
مقاله انگلیسی
9 #Strongerthanwinston: Tourism and crisis communication through Facebook following tropical cyclones in Fiji
#واشنگتن قوی تر: گردشگری و ارتباط با بحران ازطریق فیسبوک با دنبال کردن چرخه های گرمسیری در فیجی-2018
Because the tourism industry can be affected by various natural disasters, the media landscape with increasing social media, brings to tourism new possibilities and challenges in its preparing for, and handling, such disasters. The literature has paid little attention to social medias part in such phenomena. Therefore, this study explores how social media are used by hotels following Tropical Cyclone Winston in Fiji using mixed methods, based on interviews (n = 12) and hotels real time Facebook posts (n = 1288). While we find that social media were underused in preparing for the disaster and response that followed, it played a crucial role in raising funds and donations during the recovery phase. We apply the social mediated disaster resilience (SMDR) model to allow this study to fill the knowledge gap in organizational disaster resilience literature. We show how social media are integrated in resilience-building and its potential for increasing hotel resilience.
keywords: Social media| Cyclone| Disaster| Fiji| Hotel| Organizational resilience| Resources
مقاله انگلیسی
10 Social networking in the aging context: Why older adults use or avoid Facebook
شبکه های اجتماعی در زمینه پیری : چرا مسن تر ها از فیسبوک استفاده میکنند یا استفاده از ان را منع میکنند ؟؟؟؟-2017
Despite a growing body of research about older adults’ use of social networking sites (SNS), scholars have not fully explored how this technology is meeting this group’s interactional and information-seeking needs. How do these older adults view this technology? What are their communication needs and expectations and why are they drawn to it? To address these questions and fill a gap in the literature, this study draws upon in-depth interviews with 46 older adults (average age: 80.4 years) about their perceptions of Facebook, which was the leading SNS at the time of writing. Analysis of interview data revealed six primary reasons for using Facebook (keeping in touch, sharing photos, social surveillance, respond ing to family member requests, convenient communication, curiosity) and six primary rea sons for not using Facebook (privacy, need for media richness, preference for familiarity, triviality of communication, time commitment, frustration with site tools). Emergent find ings hold implications for future research and SNS design.
Keywords: Social networking sites | Older adults | Uses and gratifications | In-depth interview
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی