دانلود و نمایش مقالات مرتبط با قانون کیفر::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - قانون کیفر

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 صدور حکم نهایی عدم صلاحیت کیفری آسیب شناختی در زمینه ای از موانع مسئله نهایی:دیدگاه مقایسه ای
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
کارشناسان سلامت روان به طور گسترده ای توسط سیستم عدالت کیفری به استفاده و ارائه کمک به دادگاه در ارزیابی مسائل رو به سقوط ،در زمینه ی دانش و اطلاعات و یا تجربه های دادگاهی ارائه داده اند . حوزه ای خاص که در آن به کمک روانپزشکان و روانشناسان واجد شرایط در حال تبدیل شدن به موردی ضروری می باشد که در آن دفاع از عدم صلاحیت کیفری اسیب شناختی مورد ارزیابی قرار میگیرد. متخصصان سلامت روانی با ارائه ی شهادت در طول محاکمه که در آن دفاع از عدم صلاحیت کیفری اسیب شناختی مطرح خواهد شد شواهد نظری را به عنوان یکی از استثناها از قاعده ی ناتوانی شواهد نظری ارائه می دهند. متخصصان بهداشت روانی با ارائه شواهد نظر خود فعال هستند، با این حال، از ابراز عقیده در به اصطلاح "مسائل نهایی" که بر اساس آن دادگاه ممکن است در نهایت تنها به حکومت اجبار کند منع می شوند . قانون دوم نیز معمولا در عمل به عنوان "مسئله نهایی" قانونی که در چالش های چند وجهی در رابطه با استفاده از دفاع عدم صلاحیت کیفری اسیب شناختی معروف شده است. در این مقاله، نویسنده با ارزیابی استفاده از قانون مسئله نهایی با اشاره به دفاع از عدم صلاحیت کیفری اسیب شناختی آن را به عنوان چارچوب قانون کیفری آفریقای جنوبی معرفی می کند. تجزیه و تحلیل مقایسه ای نیز با اشاره به قانون و ارائه آن به همین عنوان در ایالات متحده آمریکا کار می کند و به طور خاص قانون فدرال را به تصویب می رساند. انها به این نتیجه رسیدند که در چنین موردحکومت نهایی ،اگر مسائل بی ارزش را محدود به شهادت متخصصان سلامت روانی قرار دهند یک مانع در راستای چنین شواهدی قرار می گیرد . به این ترتیب، استدلال می شود که تلاش حکومت ،جهت کوشش در حفظ واقعیت های ان، بر اساس تصمیم گیری بر طبق چنین مدارک و شواهد پیوستی ،بیهوده باقی می ماند کلمات کلیدی: عدم صلاحیت کیفری | موضوع نهایی | جنون | شواهد کارشناسی
مقاله ترجمه شده
2 ظرفیت به عنوان فلسفه: بررسی اصول اخلاقی چانه زنی دادخواست از دیدگاه Richard Lippke
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
چانه زنی دادخواست یک واکنش به بار زیاد ظرفیت در سیستم عدالت کیفری (جنایی) می باشد. آن حق محاکمه را بد وانمود می کند و نمایش شکوهمند آن را با انکار ان در بیشتر موارد ممکن می سازد. وقتی چانه زنی (معامله) دادخواست در موضوعات تاریخی، اجتماعی و قانونی استناد شده و تحلیل می شود، جایگاه اخلاقی آن به عنوان یک کارکرد نهادی مبهم است. Richard Lippke یک چانه زنی دادخواست را ارئه می دهد که بحث های هنجاری روی مسئولیت، جرم، گریختن در کمک به پیشنهاد کلی سیستم قابل دفاع حکم قبل از محاکمه نشان میدهد. در پیشنهاد یک سیستم اخلاقی، از چانه زنی دادخواست و کار از طریق چالش های هنجاری با آن دو سؤال اساسی پیش می آیند. سؤال ها اینگونه هستند: مفاهیم توسعه از لحاظ ماهیت اصول بازده (کارآیی) چه می باشند و سیستم عدالت کیفری چگونه باید برای نابرابری هایی که قبل از آن و خارج از آن وجود دارد، لحاظ می شود؟ در این مقاله مروری نشان می دهیم چگونه این سؤالات در کتاب ساخته می شوند و تلاش می کنیم تا آنها را تحلیل کنیم و با مسئله کلی و فوری از روابط پیچیده حالت ایده آل تا واقعیت وقتی درگیر شویم که به کیفر عملی می رسد. کلمات کلیدی: چانه زنی دادخواست (معامله دادخواست)، قانون کیفر، عدالت مناسب، فلسفه اخلاقی و علم اجتماعی.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی