دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ماشینکاری میکرو::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
نتیجه جستجو - ماشینکاری میکرو

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 فرایند انتخاب میکرو ماشینها: یک نظریه یک پارچه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
خاب بهترین روش ماشینکاری وابسته در ماشینکاری دقیق قطعات میکرو بسیار مهم است. ماشینکاری میکرو دارای سیستم های گسترده (MEMS)، میکرو سیلیکا و ابزار دقیق جراحی است. برنامه های کاربردی در ساخت میکرو الکترو مکانیکی فرایندهای ماشینکاری برای این کاربردهای متنوع باید بر اساس ویژگی های دقت مختلف و کمترین هزینه عملیاتی انتخاب شوند. بنابراین فرمولبندی روش انتخاب مناسب، بسیار تعیین کننده است. هدف از این مقاله، توسعه یک روش برای انتخاب فرآیند ماشینکاری با مقایسه ویژگی های مختلف است. یک رویکرد ترکیبی از تکنیک برای ترتیب سفارش با شباهت به راه حل ایده آل (TOPSISO) و فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) پیشنهاد شده است. یک مطالعه موردی برای انتخاب فرایندهای اصلی ماشینکاری غیر متعارف برای هدف خرد کردن سوراخ نازل انژکتور سوخت ارائه شده است. محدوده های قطر خاص با مقایسه ویژگی های مختلف آنها. این تحقیق نشان می دهد که روش TOPSIS با AHP یک تکنیک بسیار موثر در انتخاب فرایند ماشینکاری بر اساس برنامه های کاربردی با در نظر گرفتن ویژگی های مختلف است.
کلید واژه ها: ماشینکاری میکرو | حفاری میکرو | انتخاب پروسه | AHP | TOPSIS
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi