دانلود و نمایش مقالات مرتبط با محیط زیست::صفحه 24
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - محیط زیست

تعداد مقالات یافته شده: 236
ردیف عنوان نوع
231 بررسی ساختار زیست شناسی در جذب باکتری آهن
سال انتشار: 2008 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 54
باکتری ها برای تأمین نیاز تغذیه ای خود از آهن، از منابع مختلف آهن که شامل ترانسفرین به پروتئین میزبان و لاکتوفرین، هِم و مولکول آهن زدای کم وزن (سایدروفر) استفاده می کنند. منابع آهن به باکتری های گِرم منفی از طریق مسیرهای جذب کننده که شامل گیرنده های غشای خارجی، یک پروتئین متصل شونده به پریپلاسمی (PBP) و یک غشای داخلی ATP (اتصال کاست) می باشند، منتقل می شوند. در طی دو دهه گذشته، نه تنها ساختار پروتئین های درگیر در جذب آهن باکتری ها تفهیم و روشن شده است، بلکه عملکردشان نیز در سطوح مولکولی قابل فهم و میسر گردیده است. با این حال، ترسیم واضح و روشن از ساختار سه بُعدی از تمام جزییات مسیر جذب آهن عملی نشده است. با وجود همسانی کم بین گونه های مختلف باکتری، ساختار سه بُعدی موجود از پروتئین های هومولوگ، کاملأ یکسان و مشابه است. بررسی ساختارهای سه بُعدی موجود از اجزای بیرونی غشاء PBPS و حمل و نقل ABC، بیانگر یک مطالعه و بررسی کلی از زیست شناسی ساختاری جذب آهن در باکتری می باشد.
واژگان کلیدی: ساختار | آهن | هِم | باکتری
مقاله ترجمه شده
232 سلامت و ایمنی
سال انتشار: 2007 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
اهداف
پس از اتمام این فصل، خواننده بایستی قادر باشد:
اهمیت غربالگری و روش های معمول و رایجی که به آن می پردازند را شرح دهد.
عبارت "ارزیابی ریسک" را تعریف نماید و روشهای رایج با نمونه های معمول را توصیف کند.
آنچه برای انجام کمک های اولیه بایستی انجام شود از جمله تماس با خدمات اضطراری را توصیف نماید.
تفاوت میان آسیب های جزئی و عمده و نحوه استفاده ازRICE برای آسیب های جزئی را درک نماید.
حوزه های مرتبط با نظارت بر کودکان، از جمله نسبت مربی به فرزند، هیدراتاسیون، محیط زیست و ثبت نام (ثبت کردن) را فهرست بندی و توصیف نماید. روش گزارش دهی تصادف یا حادثه را شرح دهد.
روش های گزارش دهی هر حادثه تحت قانون حمایت از کودکان را توضیح دهد.
توصیف موقعیت های مختلف زورگویی (قلدری) را توصیف نموده و در مورد چگونگی مقابله با آنها مشاوره دهد.
کدهای رفتاری مربوطه را تعیین نماید.
حوزه های مربوط به فرصت های برابر را فهرست کند.
حوزه های مربوط به وظیفه مراقبت را فهرست بندی و توصیف نماید.
مقاله ترجمه شده
233 شاخص¬های بهره وری کاربرد منابع و عملکرد محیطی در گروه ماهیان و آبزیان سخت پوست
سال انتشار: 2007 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 35 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 69
صنعت آبزیان تحت فشار زیادی است تا تولیداتی داشته باشد که از نظر منابع کارآمد باشند و با محیط زیست سازگاری داشته باشند. استفاده از شیوه های مدیریت بهتر، بهترین روش برای بهبود عملکرد محیطی آبزی پروری است. با این حال شاخص های عددی اندکی برای مقایسه ی کاربرد منابع و تولید زباله برای کشت گونه-های مختلف و با روش های رشد مختلف وجود دارد. شاخص هایی برای ارزیابی بهره وری پیشنهاد شدند که مربوط به خوراک، پروتئین، وعده ی غذایی ماهی، مواد تشکیل دهنده، مواد آهکی، آب، زمین و انرژی هستند که در حوزه ی پرورش آبزیان بسیار مهم می باشند. علاوه بر این روش هایی برای ارزیابی میزان مواد مغذی و سایر آلاینده های ممکن تولید شده توسط مراکز تولید نیز پیشنهاد شدند. شاخص ها به گونه ای طراحی شدند که نشان دهنده ی میزان منابع مورد استفاده یا زباله های دفع شده در هر تن تولید است. این امر مقایسه ی بین گونه ها و سیستم ها را تسهیل می کند و همچنین مقایسه با انواع دیگر پرورش حیوانات را ساده می کند.
کلمات کلیدی: آبزی پروری و محیط | آبزی پروری پایدار | BMP آبزی پروری | گواهینامه آبزی پروری
مقاله ترجمه شده
234 اثر تغییرات فضایی طوفان در انتخاب حالت بهینه برای بهترین روش های مدیریتی (BMP)
سال انتشار: 2007 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
طراحی بهترین اعمال مدیریتی و تعیین وضعیت بهینه برای آن ها نه تنها برای برآورده کردن استانداردهای کیفیت و کمیت آب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ، بلکه برای پایین آوردن هزینه های کلی BMP نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. تغییرات فضایی بارندگی می تواند تاثیرات زیادی بر روی آبدهی نسبی آن و آلودگی منبع غیرنقطه ای داشته باشد. با این حال طراحی و تعیین وضعیت بهینه برای بهترین اعمال مدیریتی متفاوت خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تغییرات فضایی بارندگی و وضعیت بهینه برای BMP می باشد. سه طوفان ساختگی همراه با بارندگی با توزیع های فضایی متغیر، شامل بارندگی یکنواخت، بارندگی پایین دست، و بارندگی بالادست طراحی شدند. برای پیشبینی آبدهی و آلایندگی منابع غیرنقطه ای از مدل WinVAST استفاده شده است. علاوه بر این حوضچه ها و جوی باغچه های نگهداشت روان آب به عنوان بهترین روش های مدیریت ساختاری انتخاب شدند. از جستجوی پراکنده برای یافتن حالت بهینه BMP ها استفاده کردیم. نتایج نشان دادند که هزینه کلی BMP ها در بارش پایین دستی بیشتر از بارش های بالادستی و یکنواخت می باشد. علاوه بر این هزینه حوضچه نگهداشت آب بیشتر از جوی باغچه ها بود. بدین ترتیب با وجود اینکه حوضچه ها بازدهی بیشتری برای پایین آوردن جریان پیک و انتشار آلودگی دارند، اما همیشه به عنوان انتخاب اول در زیرحوضه استفاده نمی شوند.
لغات کلیدی : بهترین روش های مدیریتی (BMP) | آلایندگی منابع غیرنقطه ای (NPSP) | بارندگی | تغییرات فضایی | مدیریت حوضه آبریز | WinVast
مقاله ترجمه شده
235 ساخت و ساز فولاد پایدار
سال انتشار: 2006 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله اهمیت ساخت و ساز را با سه عنصر توسعه پایدار، یعنی رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و حفاظت موثر محیط زیست مورد بحث قرار می دهد. این مقاله به شناسایی مسائل مربوط به ساخت و ساز در جلسه دستور کار توسعه پایدار می پردازد؛ این مسائل شامل استفاده کارآمد از منابع طبیعی، کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کم کردن زباله، استفاده بهتر از زمین، کاهش تاثیرات در محل های ساخت و ساز و ایجاد شرایط اشتغال بهتر است. راه هایی که در مورد ساخت و ساز فولاد هستند، به این مسائل مورد بحث می پردازند. در زمینه ساختمان های جدید، تاثیر فولاد بر روند ساخت و ساز_ یعنی سرعت، پیش سازه، ایمنی، کاهش ضایعات، شرایط کارخانه و محل شرح داده می شود. راه هایی که در آن شکل ساخت و ساز می تواند به کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها، به ویژه در بخش «در حال استفاده» در چرخه عمر ساختمان کمک کند،طرح ریزی می شود. نقش فولاد در توسعه عمر ساختمان موجود بررسی می شود و ویژگی های طراحی برای توانا ساختن استفاده مجدد از قطعات فولادی برجسته می شود. این مقاله با اظهار نظر در مورد میزان فولاد ساختمانی که در پایان عمر ساختمان ها بازیافت می شود، خاتمه می یابد.
واژه های کلیدی: توسعه پایدار | ساخت و ساز فولاد
مقاله ترجمه شده
236 تجزیه و تحلیل طوفان های گرد و خاک مشاهده شده در مغولستان در طول سال های 1937 تا 1999 (ترجمه پیشگامان)
سال انتشار: 2003 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
اقلیم شناسی طوفان های گردو غبار در مغولستان از داده های مشاهده ای 49 ایستگاه هواشناسی از سال های 1960 تا 1990 گردآوری شده است و این داده ها از بین سال های 1937 تا 1989 با هم مقایسه شده اند. سه نقشه ی مختلف توزیع طوفان های گردو غبار، با گردو غبارهای در حال رانش و تعداد روزهای آلوده در اینجا حاضر است. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تعداد روزهایی با طوفان گردو غبار در مناطق کوهستان آلتای، خانگای و خلتی کمتر از 5 روز و در بیابان گوبی و مناطق نیمه بیابانی بیش از 20 تا 37 روز است. بیشترین رخداد گردو غبار در حال رانش در اطراف منطقه ی ایل مغول مغولستان غربی به وجود می آید.
تعداد روزهای غبارآلود که ار مجموع روزهایی با طوفان گردو غبار و طوفان گردو غبار در حال رانش به دست می آید، کمتر از 10 روز در مناطق کوهستانی و بین 61 تا 127 روز در صحرای گوبی و گودال دریاچه های بزرگ غرب مغولستان می باشد. متوجه شدیم که 61% از طوفان های گردو غبار در روز و بین 9 تا 5/34% در طی شب اتفاق می افتد. طوفان های گردو غبار اغلب در مناطق شهری و با سرعت سطحی باد معمولا بین 6 تا 20 ms -1رخ می دهد. طوفان های گردو غبار معمولا زمانی که خاک و هوا خشک هستند رخ می دهد و 70% از طوفان های گردو غبار در شرایط خاک خشک به وجود می آید. زمانی که طوفان های گردو غبار رخ می دهد، متوسط رطوبت نسبی در مغولستان بین 20 تا 40% است.
یکی از برآیندهای مهم این مطالعه، روند روزهای غبارآلود بین سال های 1960 تا 1990 بود. این برآیند نشان می دهد که تعداد روزهای غبارآلود از دهه س 1960 تا دهه ی 1990 سه برابر شده است و از سال 1990 کاهش پیدا کرده است.
واژگان کلیدی: روزهای غبارآلود در مغولستان | اقلیم شناسی طوفان گردو غبار | شن قهوه ای مایل به قرمز | طوفان شن | اطلاعات منبع طوفان های گردو غبار
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi