دانلود و نمایش مقالات مرتبط با محیط زیست::صفحه 8
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - محیط زیست

تعداد مقالات یافته شده: 236
ردیف عنوان نوع
71 Economic environment and health care coverage: Analysis of social acceptance of access restrictive policies applied in Spain in the context of economic crisis
محیط زیست اقتصادی و پوشش مراقبت های بهداشتی: تجزیه و تحلیل پذیرش اجتماعی سیاست های محدود کننده دسترسی که در زمینه بحران اقتصادی در اسپانیا اعمال می شود-2018
The strongest economic crisis ever known, started in 2008, destroyed much of the social achievements. Although the European Union had to deal with this situation by designing common policies, the member states have handled this crisis in many different ways. Nevertheless, not all the countries had the same possibilities for manage their economic policies inside a common currency area. These states involved in the EuroZone have faced some restrictions due to their belonging to a currency area, so they have had to design alternative economic policies to the monetary one. The main objective of this paper is to assess the acceptance of the restrictive policies on public health expenses due to economic crisis and the implemented economic policy, from the point of view of citizens. This paper hypothesized that this acceptance or not depends on citizens perception of adequate use of the public health care system. A survey was conducted among the main social actors involved on healthcare system: the general popu lation and health professionals. And for testing the hypotheses a means comparison (t-test and ANOVA) and Structural Equation Modeling (SEM) has been developed using data from that survey. Outcomes from those econometric exercises show a general disagreement with the cuts in health expenses, but in a level very related with citizen’s perceptions of overuse of public health services.
Keywords: Economic crisis ، Social sustainability ، Health policy ، Inequality ، Poverty ، Structural equations model
مقاله انگلیسی
72 Green multi-tier supply chain management: An enabler investigation
مدیریت زنجیره تامین چند لایه سبز: یک تحقیق توانمند-2018
Stakeholder pressure, from actors including regulators, consumers and non-governmental organizations, has made organizations more responsible for poor environmental performance of their direct and sub-suppliers. Thus, green multi-tier supplier management (GMSM) has become an emergent topic. Yet it is still unclear how to enable GMSM practices effectively, i.e. how to enable sub-suppliers environmental performance improvement. To help address the gap in the literature, this paper aims to identify enablers for sub-suppliers environmental performance improvement, and it further applies a Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)-based case study method to evaluate inter-relationships among these enablers and improve the focal companys GMSM practices, by using action research (AR) method principles. The data analysis and discussion with a follow-up evaluation after two years provided insights for the successful implementation of GMSM. The results show that top managers’ support from the organizations is a prominent and necessary foundational enabler. An interesting observation is that close proximity of supply chain members is regarded as a very pro minent enabler. Evaluation and feedback on these enablers two years later found that the enabler mapping was beneficial, allowing them to address the most influential enablers, and thus the GMSM practices of the focal company has been highly improved. This paper concludes with directions for further research.
Keywords: Supplier management ، Environmental ، Green supply chain management ، Multi-tier supplier management ، Decision-making trial and evaluation ، laboratory ، Action research
مقاله انگلیسی
73 Evaluation and empirical research on the energy efficiency of 20 mining cities in Eastern and Central China
ارزیابی و تحقیق تجربی در مورد بهره وری انرژی 20 شهر معدنی در شرق و مرکزی چین-2018
The gap of energy efficiency of eastern and central mining cities in China continues to expand, getting more attention from relevant departments. In this work, 20 mining cities in Eastern and Central China from 2010 to 2014 have been selected as research samples using data envelopment analysis (DEA). Research results show that the level of energy efficiency in mining cities is still low. China is in an exten sive economic growth mode with high input, high consumption, low output and low efficiency. Mining cities in China have a huge potential to conserve energy and reduce emissions. China should optimize industrial structures, strengthen scientific and technological input and innovation, as well as implement energy-saving emissions reductions, and increase investment in environmental protection and ideologi cal propaganda.
Keywords: Energy efficiency ، Mining city ، Data envelopment analysis ، Innovation ، Environmental protection
مقاله انگلیسی
74 A dying village: Mining and the experiential condition of displacement
دهکده مرگ: معادن و شرایط تجربه جابجایی-2018
The concept of displacement remains relatively underexplored in relation to mining. Whilst there is a growing body of work that theorises displacement as a condition, a lived experience of spatial and temporal dissonance and rupture, scholarship on Mining-Induced Displacement and Resettlement (MIDR) remains set in a conven tional approach to the phenomenon and continues to approach migration and displacement as two interlinked process. In this article, I aim to illustrate how mining-induced displacement can occur without movement, yet how it is tied to mobility—of humans or non-humans—over time. I argue that analytical investigation of both place and time are central to understanding mining-induced displacement. Place, here, is defined as a bio physical, social and ontological phenomenon that is experienced in time with temporal references to past/s and future/s. Transformation in either of these three domains will often be paralleled with political contest and temporal inequalities, subsequently leading to experiences of loss and disempowerment. Through a case study from the Mid-Western Region of New South Wales in Australia, I seek to illustrate how displacement can occur in place through parallel experiences of involuntary immobility and what I call ‘broken time’.
Keywords: Mining temporalities ، Displacement ، Mobility ، Mining-Induced Displacement and ، Resettlement (MIDR) ، Social impact
مقاله انگلیسی
75 Mining and municipal finance in Kathu, an open mining town in South Africa
معدنکاری و امور مالی شهرداری در Kathu، معدنکاری باز در جنوب آفریقا-2018
Worldwide, normalising mining towns or making them into open towns has become conventional wisdom. The local governments of these towns consequently have to take over the management of municipal finance from the mining companies and cope with decentralised planning. Kathu, in the Gamagara Local Municipality in South Africa, serves as one example of this. This municipality has found it difficult to plan for the risky economic conditions arising from China’s demand for iron ore. Local planning and municipal finance have been put under pressure and the mining companies continue to shoulder these responsibilities − albeit indirectly. The benefits associated with the “new natural resources agenda” do not accrue automatically, and often, as our case study shows, municipalities plan on the basis of inaccurately predicted municipal income. The mines actively support normalisation because it minimises their own long-term risks. We argue that the South African government does not do enough to assist mining towns.
Keywords: Mining policy ، Mining town ، Municipal finance ، Normalisation ، Open town
مقاله انگلیسی
76 Analyzing the effect of Akoben programme on the environmental performance of mining in Ghana: A case study of a gold mining company
تجزیه و تحلیل اثر برنامه Akoben در محیط زیست عملکرد معدن در غنا: مطالعه موردی معادن طلا شرکت-2018
This study assessed the impact of Ghanas Environmental Protection Agency (EPA) Akoben programme, a rating and disclosure tool which seeks to promote better environmental performance in the mining and manufacturing industries in Ghana. Using a case study approach, the Akoben audit report card for a mining company was analyzed over a three-year period (2009e2011) based on 7-criteria e legal re quirements, hazardous on-site waste management, toxic emissions management, environmental monitoring and reporting, best practice environmental management, complaint management, and corporate social responsibility. Key stakeholders perceptions of the programmes suitability were soli cited from the Ghana Chamber of Mines, EPA, and the mining company. Findings revealed that overall environmental performance over the three-year period under review was poor (2009 e 56.6%; 2010 e 65.6%; 2011 e 59.1%) with none of the years meeting the expected minimum limit, with the exception of legal requirements and corporate social responsibilities; the company failed in all other criteria. Spe cifically, both toxic and non-toxic waste emission discharges were major concerns as toxic parameters, such as for Arsenic, pH and Cyanide, were exceeded. Environmental monitoring and reporting was also a problem for the company. Stakeholders identified inadequate publicity, an absence of legal backing, and a lack of incentives for outstanding performances as the main weaknesses of the programme. Despite this, the stakeholders acknowledge the fact that the Akoben programme has improved the environ mental performance of the mining companies because it puts their operations in check, although more can yet be achieved with regards environmental sustainability with this programme, if adequate mea sures including legal backing are put in place to ensure its continuity./).
Keywords: Akoben ، Environmental ، Ghana ، Mining ، Performance ، Rating
مقاله انگلیسی
77 حسابداری مدیریت آب: چارچوبی برای اقدام شرکت
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
به دلیل نگرانی ها راجع به افزایش عدم قطعیت حول ذخایر آب و همچنین افزایش رقابت در تقاضا، اقدامات مربوط به آب برای کسب و کار و در کسب و کار در دهه 2010، رشد یافته است. چالش در اینجا عبارت است از چگونگی بهبود حسابداری با توجه به فقدان داده های تفصیلی موجود که شرکت ها می-توانند تصمیمات کسب و کار خود را در مورد امنیت آب، مازاد آب و فرصت های مدیریت آب بر آنها استوار سازند. حسابداری مدیریت آب شرکت، شاخه جدیدی در حسابداری مدیریت محیط زیست است که بمنظور حمایت از تصمیمات مدیریت شرکت و بهبود هر دو پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی کسب و کار مرتبط با آب طراحی شده است. این مقاله مشخص می نماید که اطلاعات حسابداری آب مربوطه برای تصمیم گیری، که بر گزارش دهی آب خارجی تمرکز می کنند، در ادبیات موجود و اقدامات مربوط به آب موجود نیستند. مقاله حاضر، براساس هر دو ادبیات و شکاف ها در اقدامات آب موجود، با ارائه یک مجموعه از مسائل تحقیقاتی خاص در چارچوب های حسابداری آب شرکت در کنار شیوه های کمک به مدیریت آتی آب توسط کسب و کارها، به نتیجه گیری می پردازد.
لغات کلیدی: حسابداری مدیریت آب | حسابداری آب شرکت | حسابداری مدیریت محیط زیست | اقدامات مدیریت آب | چارچوب.
مقاله ترجمه شده
78 Green multi-tier supply chain management: An enabler investigation
مدیریت زنجیره تامین چند لایه سبز: یک تحقیق توانمند ساز-2017
Stakeholder pressure, from actors including regulators, consumers and non-governmental organizations, has made organizations more responsible for poor environmental performance of their direct and sub-suppliers. Thus, green multi-tier supplier management (GMSM) has become an emergent topic. Yet it is still unclear how to enable GMSM practices effectively, i.e. how to enable sub-suppliers environmental performance improvement. To help address the gap in the literature, this paper aims to identify enablers for sub-suppliers environmental performance improvement, and it further applies a Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)-based case study method to evaluate inter-relationships among these enablers and improve the focal companys GMSM practices, by using action research (AR) method principles. The data analysis and discussion with a follow-up evaluation after two years provided insights for the successful implementation of GMSM. The results show that top managers’ support from the organizations is a prominent and necessary foundational enabler. An interesting observation is that close proximity of supply chain members is regarded as a very pro minent enabler. Evaluation and feedback on these enablers two years later found that the enabler mapping was beneficial, allowing them to address the most influential enablers, and thus the GMSM practices of the focal company has been highly improved. This paper concludes with directions for further research.
Keywords: Supplier management | Environmental | Green supply chain management | Multi-tier supplier management | Decision-making trial and evaluation | laboratory | Action research
مقاله انگلیسی
79 Corporate environmental sustainability reporting in the context of national cultures: A quantile regression approach
گزارش های پایداری محیط زیست شرکتی در زمینه فرهنگ ملی: یک رویکرد رگرسیون quantile-2017
This work, based on previous evidence within international business management research, aims to test the influence of communities’ culture features on corporate environmental sustainability reporting (CESR) practices. To overcome some limitations of conventional statistical approaches applied by previous research, a quantile regression (QR) model is implemented which allows setting a framework to test the working hypotheses in different scenarios that cover divergent firms’ commitment levels to stakeholder engagement and CESR practices development. Our central results addresses that different national culture dimensions present a non-monotonic influence on CESR practices. This result, which is analyzed through the Stakeholder Theory proposals, can be explained because corporate sustainability behaviors are highly sensitive to stakeholders’ pressures and demands which are ultimately conditioned by the cultural environment. Some interesting recommendations for companies’ strategic management and governmental policy-making processes are reported.
Keywords: Corporate environmental sustainability | reporting | Culture | Stakeholder theory | Quantile regression | International companies
مقاله انگلیسی
80 Small scale intervention in a major city center interchange: Economic, environmental and sustainability analysis
مداخله در مقیاس کوچک در یک مبادله اصلی مرکز شهر: تجزیه و تحلیل اقتصادی، محیط زیست و پایداری-2017
A congested intersection is one of the major contributors of traffic delay, air and noise pollution in an urban area. A possible redesign of such an intersection can considerably reduce the above mentioned impacts and therefore achieve environmental and economic profits. The signalized intersection, under examination is one of the most congested in the city of Thessaloniki, located in northern Greece. Within the framework of this study, alternative design infrastructure schemes are proposed and examined through the use of microsimulation techniques. Each scenario consists of the construction of an underground bypass as well as a set of various traffic management interventions. In phase A of the study a full horizontal and vertical alignment study was conducted in order to secure the applicability of the proposed scenarios. In the second phase, the alternative scenarios are evaluated through microsimulation techniques and the software platform AIMSUN was used for traffic simulation. In order to model and calibrate the existing situation, a video of the morning peak hour was recorded followed by additional in-situ measurements. The main traffic indicators that were taken into account for calibration and validation were: the GEH index, the mean section queue length per 15min intervals, the traffic volume per 15 min intervals and the average travel time. In the final phase of the study, the proposed interventions were evaluated by comparing the profits from delay time and air pollutant emissions, with their total cost. Additionally, sustainability is evaluated through a survey targeted on postgraduate students, researchers and professionals.
Keywords: Microsimulation | model calibration | urban environment | financial evaluation | sustainability
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi