دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مدلهای ساختاری::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مدلهای ساختاری

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Structural models based on 3D constitutive laws: Variational structure and numerical solution
مدل های ساختاری مبتنی بر قوانین سازنده سه بعدی: ساختار تغییرات و راه حل عددی-2020
In all structural models, the section or fiber response is a relation between the strain measures and the stress resultants. This relation can only be expressed in a simple analytical form when the material response is linear elastic. For other, more complex and interesting situations, kinematic and kinetic hypotheses need to be invoked, and a constrained three-dimensional constitutive relation has to be employed at every point of the section in order to implement non-linear and dissipative constitutive laws into dimensionally reduced structural models. In this article we explain in which sense reduced constitutive models can be expressed as minimization problems, helping to formulate the global equilibrium as a single optimization problem. Casting the problem this way has implications from the mathematical and numerical points of view, naturally defining error indicators. General purpose solution algorithms for constrained material response, with and without optimization character, are discussed and provided in an open-source library.
Keywords: Structural models | Constitutive models | Variational method | Error estimation
مقاله انگلیسی
2 عملکرد مدلهای ترکیبی در ارزیابی خطر عدم پرداخت بدهی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
این مقاله، تحلیل پایه ای و تحلیل ادعای شرطی را درداخل یک مدل مرکب برای مدیریت خطر اعتباری، باهم ترکیب می کند. داده های ما شامل شرکتهای فرانسوی که در بازار بورس پاریس فهرست شده اند (Euronext Paris) می باشد. هدف ما بررسی این موضوع است که چگونه ترکیب کردن ارزیابی های مستمر که توسط بازار تامین می شوند، با ارزشهای استخراج شده از گزارشات مالی، توانایی ما را برای پیش بینی احتمال عدم پرداخت بدهی، بهبود می بخشد. درطی مرحله اول، احتمال عدم پرداخت بدهی با استفاده از هردو روش به صورت جداگانه تخمین زده می شود و پس از آن، احتمال عدم پرداخت بدهی مدل ساختاری در هر نقطه از زمان در مدل غیر ساختاری به عنوان یک متغیر توضیحی اضافی، وارد می شود. مدل ترکیبی به احتمال عدم پرداخت بدهی اجازه می دهد که به صورت مستمر از طریق یکپارچه سازی اطلاعات بازار و اطلاعات مربوط به احتمالات عدم پرداخت بدهی استخراج شده از مدل ساختاری، به روز شود. نتایج ما نشان می دهند که به هنگام وجود یک مدل ترکیبی با متغیرهای حسابداری، احتمالات عدم پرداخت بدهی استخراج شده از مدل ساختاری، به صورت قابل توجهی در توضیح خطر عدم پرداخت بدهی، سهیم هستند.
کلیدواژه ها: خطر عدم پرداخت بدهی | مدلهای ساختاری | مدلهای غیر ساختاری | مدل ترکیبی | مدل قیاسی | احتمال عدم پرداخت بدهی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi