دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مدل بندی داده::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مدل بندی داده

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 ارزیابی مدل داده ی NOSQL سند گرا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
روزانه اگزابایت داده براساس اطلاعات تولید شده کاربران در اینترنت تولید می شود . شبکه های اجتماعی ، دستگاه های موبایل ، ایمیل ، بلاگ ها ، ویدئو ، انتقالات بانکی و دیگر چیز ها کانال دیجیتالی جدیدی بین برند ها و مخاطبانشان برقرار کرده اند . ابزار قدرتمندی برای ذخیره و اکتشاف این داده های در حال توسعه رو افزون نیاز هستند ، به منظور ارسال پردازش راحت و قابل اطمینان روی اطلاعات کاربران . مدل های سنتی محدودیت های خود را در مواجه با این چالش نشان دادند ، که اطلاعات در حجم و تنوع در حال رشد هستند . این می تواند تنها به وسیله مدل های داده ای غیر ارتباطی اداره شود . از 10 سال قبل ، مدل داده سند گرا ، مدل داده ارتباطی استاندارد را تکان داده است (تغییر).ما در این مقاله به بررسی این مدل با استفاده از معیار های پیش تعریف شده نشان خواهیم داد .
کلمات کلیدی : مدل بندی داده | داده های بزرگ | NOSQL | سندگرا
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی