دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مدیریت آموزشی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مدیریت آموزشی

تعداد مقالات یافته شده: 178
ردیف عنوان نوع
1 ابزار خودسنجی برای سنجش توانمندی‌‌‌‌های فارغ‌التحصیلان نامیبیا: آزمون روایی و پایایی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
بر اساس گزارشات، نامیبیا از جمله کشورهایی است که بالاترین نرخ بیکاری را دارد. در این مقاله، روایی و پایایی ابزار خودسنجی مورد استفاده برای سنجش توانمندی‌‌‌‌های فارغ‌التحصیلان نامیبیا با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی (EFA) و تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم (CFA) مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. نتایج EFA نشان داد که بیست شاخص را میتوان‌ به پنج عامل، یعنی "مدیریت و انعطاف‌پذیری"، "تخصص و ارتباطات"، "کار گروهی و تفکر انتقادی"، "خویشتن‌داری" و "انگیزه پیشرفت" طبقه‌بندی کرد. نتایج CFA نشان داد که تمام عوامل و شاخص‌ها پایایی بالا و اعتبار خوب ساختاری دارند. دانشجویان و فارغ‌التحصیلان می‌توانند این ابزار خودسنجی معتبر را برای ارزیابی یا تشخیص الگویی از نقاط قوت و ضعف خود به کار گیرند و برآوردی واقعی و عینی از قابلیت استخدام خود داشته باشند، همچنین این ابزار به آن‌ها در افزایش اثربخشی در محل کار کمک می‌کند.
کلمات کلیدی: توانمندی‌‌‌ | قابلیت استخدام | تحلیل عامل تاییدی | روایی ساختار | اعتبار سنجی
مقاله ترجمه شده
2 مقایسه برداشت ها و نگرش های دانشجویان درباره تجربه دستِ اول تنفس سنجی دربرابر یادگیری فعال مبتنی بر کاغذ
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
زمینه و هدف: تنفس سنجی اغلب ازنظر فنی برای بیماران چالش برانگیز است. مطالعات قبلی سودهای بالقوه تنفس سنجی را در زمینه داروخانه های جامعه ای نشان داده اند. این مطالعه برداشت ها و نگرش های دانشجویان رشته داروسازی نسبت به انجام دادن تنفس سنجی و نیز اجرای تنفس سنجی در کلینیک ها و داروخانه های جامعه ای ازطریق تجربه کردن تمرینات یادگیری تنفس سنجی دست اول را با تمرینات یادگیری فعالانه مبتنی بر کاغذ مقایسه می کند. فعالیت آموزشی و شرایط: دانشجویان سال اول (102 نفر) و سال دوم (70 نفر) رشته داروسازی با مواد درسی پیش از کلاس یکسان جهت یادگیری فرآیند تنفس سنجی فراهم آمدند. درطی کلاس، دانشجویان سال اول آزمایشات تنفس سنجی را انجام دادند درحالیکه دانشجویان سال دوم تمرینات یادگیری فعالانه مبتنی بر کاغذ را درباره تنفس سنجی بدون انجام دادن آزمایش انجام دادند. یک ارزیابی برای هر گروه در انتهای کلاس جهت (1) مقایسه برداشت دانشجویان درباره دشواری انجام تنفس سنجی و (2) شناسایی موانع بیمار، کلینیکی و دارویی اجرای آزمایش تنفس سنجی انجام شد. یافته ها: دانشجویان سال اول این چنین برداشت کردند که انجام تنفس سنجی به صورت قابل توجهی درمقایسه با دانشجویان سال دوم دشوارتر است. هم دانشجویان سال اول و هم سال دوم این چنین برداشت کردند که نحوه قرارگیری صحیح و روش نفس زنی و ناراحتی بیمار دشوارترین بخشهای انجام تنفس سنجی هستند. دانشجویان سال اول (1/91%) درمقایسه با دانشجویان سال دوم (1/54%) به صورت قابل توجهی تنفس سنجی را یک ابزار کمک کننده تر و غیرتعارضی تر برای رصد کردن بیماری های ریوی دانستند. خلاصه:دانشجویانی که تنفس سنجی را تجربه کردند نسبت به دانشجویانی که تمرینات یادگیری فعال مبتنی بر کاغذ را انجام دادند این چنین براشت کردند که تنفس سنجی دشوارتر است. وارد کردن تنفس سنجی به برنامه درسی رشته داروسازی می تواند فرصتی برای افزایش بینش دانشجویان درباره دشواری انجام دادن تنفس سنجی و افزایش قدردانی آنها از خدمات کلینیکی دارویی باشد.
مقاله ترجمه شده
3 یادگیری مشارکتی: استفاده از مدل عضویت برای دانشجویان بزرگسال پرستاری در شرایط حاد استقرار شغلی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
عضویت سنتی پیش – ثبت نام دانشجویان پرستاری در تمرینات کلینیکی از یک مدل یک به یک 1:1 تبعیت کرده است. به دانشجویان یک مربی مشخص درطی تحویل شغل اختصاص داده می شود و آنها مسئول پشتیبانی و ارزیابی فراگیر هستند. مطالعات زیادی مشکلات این دیدگاه عضویت را شناسایی کرده اند مثلا"عدم وجود زمان برای تسهیل یادگیری بر یک اساس 1:1. در پاسخ به برخی از این چالش ها، یک مدل عضویت مشارکتی هم به صورت بین المللی و هم به صورت ملّی درحال استفاده شدن است. این مدل با قرارگیری تعدادی دانشجوی سال اولی، سال دومی و سال سومی درکنار هم سروکار دارد و به این دانشجویان بیماران مشخصی جهت درمان مشترک و تحت نظارت اختصاص داده شده است. این مدل قبلا" در آمستردام به عنوان یک دیدگاه مفید برای عضویت برقرار بوده است (لوبو و همکاران 2014). به علاوه، یادگیری مشارکتی درعمل نیز در ایرلند، استرالیا و آمریکا معرفی شده است. این مقاله روی اجرای یک مدل یادگیری مشارکتی توسط یک بیمارستان منطقه ای و موسسه آموزش عالی در جنوب غربی انگلیس بحث می کند و با یک مطالعه مقدماتی پیرامون استقرار شغلی شروع می شود. به دنبال موفقیت این پروژه، این مدل در سایر حوزه های استقرار شغلی نیز درحال اجرا شدن است.
مقاله ترجمه شده
4 حرکات اشاره ای آموزگار صرفنظر از استفاده او از خیره شدن مستقیم در سخنرانی های ویدیویی، یادگیری را بهبود می بخشد
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
تحقیقات تجربی تا به امروز تاثیرات حرکات اشاره ای حاصل از خیره شدن مستقیم آموزگار در سخنرانی های ویدیویی را تشخیص نداده اند. این مطالعه این فرضیه را آزمایش می کند که حرکات اشاره ای در ارتقای یادگیری ازطریق سخنرانی ویدیویی بر خیره شدن مستقیم برتری دارد. شرکت کننده ها (120 نفر) یکی از چهار نوع سخنرانی را که در آن آموزگار یا (الف) مستقیم و بدون هیچ خیره شدن و بدون حرکت اشاره ای به دوربین نگاه می کند؛ (ب) خیره شدن های اتفاقی و بدون حرکت اشاره ای انجام می دهد؛ (ج) مستقیم و بدون هیچ خیره شدن و با اشاره به ناحیه های مربوط به اسلاید به دوربین نگاه می کند؛ یا (د) به همراه حرکات اشاره ای به اسلایدها خیره شدن های اتفاقی نیز انجام می دهد، تماشا کردند. تحلیل های واریانسی دریافتند که دانشجویان در شرایطی که شامل حرکات اشاره ای آموزگار می شود عملکرد یادگیری بهتر، جستجوی چشمی کارآمدتر، و توجه بیشتری به محتوای یادگیری که آموزگار به آن اشاره می کند صرفنظر از استفاده آموزگار از خیره شدن مستقیم، نشان می دهند. دلالت برای آموزش این است که آموزگاران باید از حرکات اشاره ای با یا بدون خیره شدن مستقیم استفاده کنند تا توجه دانشجویان را جلب کنند و یادگیری آنها را در سخنرانی های ویدیویی بهبود ببخشند.
مقاله ترجمه شده
5 Post-colonial dilemmas in the construction of Ghanaian citizenship education: National unity, human rights and social inequalities
مسائل پسا - استعماری در ایجاد آموزش شهروندی غنایی ها: اتحاد ملی، حقوق انسانی و نابرابری های اجتماعی-2018
This article contributes to the growing interest in the compromises which African models of citizenship education make between Western and indigenous curricular agendas. It traces how Nkrumah’s educational ideals were reshaped by the teaching of human rights, individual independence, enterprise and economic development. We employ historical policy research, a critical literature review and interviews with key officials to construct a chronology of Ghanaian civic education, providing insights into postcolonial dilemmas around promoting national unity over social difference, critical learning and child-centred pedagogy, the valuing of indigenous cultures, challenging social inequalities and the need for the ‘decolonisation of the mind’ (Sefa Dei 2005b).
keywords: Youth |Ghana |Human rights |Social inequality |Citizenship education
مقاله انگلیسی
6 “What is the problem represented to be?” Two decades of research on Roma and education in Europe
مسئله به چه شکلی باید بیان شود؟ دو دهه تحقیق روی رم و آموزش در اروپا-2018
This review article offers an analysis of research on Roma and education. A total of 151 peer-reviewed research articles were sampled through systematic searches in four databases, covering the period 1997–2016. Inspired by critical approaches in policy analysis, we draw on the concept of problem representations to identify dominant discourses in the research material. The analysis identifies nine problem representations; absence from school, academic achievement, socioeconomic issues, cultural differences, invisibility, teachers’ competencies, hostility, segregation and misguided policy and action. The content of these problem representations suggests that Roma is often framed as either victims or problems in educational research, and that cultural differences are much more dominant as a problem representation in the field than structural aspects such as socioeconomic issues. This critical review can contribute to raise awareness regarding how we frame research questions in the field of Roma and education.
keywords: Roma |Gypsy |Traveller |Intercultural education |Problem representations
مقاله انگلیسی
7 School-level resource allocation and education outcomes in Sri Lanka
تخصیص منابع سطح مدرسه ای و خروجی های آموزشی در سریلانکا-2018
Sri Lanka’s public education system suffers from poor examination outcomes and wide disparities in academic achievement across schools. Using School Census data for the year 2016 and a multilevel modelling technique, we examine the link between school-level resources and student performance at the O-Levels. Controlling for several factors, we find that schools with larger shares of in-field and experienced teachers and qualified principals perform better at the O-Levels. Teacher commitment—measured by teacher absenteeism—also matters. Our findings hold several policy implications for improving the equity of school-level resource allocation and, subsequently, educational outcomes in Sri Lanka.
keywords: Public education |School-level resources |O-Levels |Multilevel modelling |Sri Lanka
مقاله انگلیسی
8 An integrative review of transitions to school literature
یک مرور یکپارچه روی منابع علمی گذرها به مدرسه-2018
An integrative literature review critiques and synthesizes representative literature on a topic in order to reveal new perspectives. An analysis of extant reviews (2002–2013) of transitions to school literature led to the identification of four theoretical perspectives of transitions: developmental, ecological, socio-cultural, and critical; and six recurrent concepts across these perspectives. These perspectives and concepts were used to develop the conceptual framework for the integrative review of transitions literature published between 2000 and 2015. Subsequent to the critique and analysis processes required by an integrative literature review, the findings revealed three significant shifts across this period of time: i) ecological and socio-cultural perspectives and relationships concepts now influence concepts of transitions more strongly than developmental perspectives and readiness concepts, ii) an evolving representation of critical perspectives that offers new insights into socially just approaches to transitions to school, and (iii) the emergence of the concept of continuity. Finally, the paper reports new perspectives of transitions to school that seek to address persistent concerns of (dis) continuity within the literature. By reframing the review findings as relational, practical and policy continuity, the paper concludes by suggesting ways these concepts could be applied to innovative approaches to and research about transitions to school.
keywords: Transitions to school |Integrative literature review |Multi-theoretical perspectives |Continuity
مقاله انگلیسی
9 “There is still peace: There are no wars:”: Prioritizing unity over diversity in Botswana’s social studies policies and practices and the implications for positive peace
"هنوزهم صلح وجود دارد: هیچ جنگی وجود دارد": اولویت سازی اتحاد بر اختلاف در سیاست ها و روشهای مطالعات اجتماعی بوستوانا و دلالت ها برای صلح مثبت-2018
This article examines the ways in which education policy and practice in Botswana negotiate tensions between assimilationist and multiculturalist approaches to ethnic diversity. We find that the curriculum, as written and as taught, is preoccupied with unity and the avoidance of armed conflict, goals that have perpetuated an assimilationist approach, normed around the culture and language of the Tswana ethnic majority. We argue that a multicultural approach could foster conditions of positive peace, including recognition and equality of opportunity across ethnic groups, which is more urgent today given the sustained absence of armed conflict. We offer strategies for how practitioners and policy makers might move forward in transforming existing multicultural policy discourse into multicultural school practices.
keywords: Botswana |National identity |Curriculum |Assimilation |Multiculturalism |Negative and positive peace
مقاله انگلیسی
10 Understanding linguistic, individual and contextual factors in oral feedback research: A review of empirical studies in L2 classrooms
درک عوامل زبانی، فردی و زمینه ای در تحقیقات بازخورد شفاهی: یک مرور روی مطالعات تجربی در کلاس های آموزش زبان دوم-2018
This article reviews research on oral feedback in the field of second language (L2) education to identify three main factors that play a part in teachers giving and students’ responding to oral feedback. Theoretical perspectives supporting oral feedback are first presented to broadly define oral feedback, conceptualising it as an instructional input, a dialogic process and an internal process. Empirical studies are then reviewed, revealing that most focus on linguistic factors in terms of how teachers give oral feedback in L2 classrooms. More recently, researchers have studied the contextual factors at work, and viewed oral feedback as occurring within particular interpersonal, interactional and instructional contexts. Research exploring individual differences between learners in the process of responding to oral feedback has also been conducted. Finally, a conceptual framework is proposed to help illustrate the interrelatedness of the three factors during oral feedback processes. Pedagogic implications for improving teacher oral feedback practices and enhancing the effectiveness of oral feedback in L2 education and suggestions for future research are provided.
keywords: Oral feedback |Linguistic factors |Individual factors |Contextual factors |Second language (L2) education
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی