دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مدیریت بازرگانی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مدیریت بازرگانی

تعداد مقالات یافته شده: 514
ردیف عنوان نوع
1 ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز قابل
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای رسانه های اجتماعی را برای نوآوری در سازمان به کار می گیرند، در حالی که تا کنون ادبیات فعلی راهنمایی های کمی برای توسعه کاربردهای استراتژیک از رسانه های اجتماعی ارائه داده است. این مطالعه با استفاده از یک رویکرد کیفی و نظریه سازی اقدام به ایجاد یک چارچوب مفهومی از توانایی ها می کند که به شرکت ها امکان می دهد از رسانه های اجتماعی در تمامی مراحل نوآوری سازمان بهره مند شوند. این چارچوب، برای حمایت از برنامه های کاربردی رسانه های اجتماعی برای نوآوری طراحی شده ، که سه ویژگی کلیدی و منابع مرتبط با آن را آشکار (شفاف سازی) می سازد: مدیران رسانه های اجتماعی که فعالیت های رسانه های اجتماعی را در سراسر فرآیندهای نوآوری، سازماندهی می کنند؛ مدیریت ارشد که پشتیبانی، توانمند سازی تیم و چرخه تست و یادگیری را تقویت می کنند؛ و فرآیندهای چابک که تصمیم گیری سریع و جریان دانش را در بین اعضای تیم ها تسهیل می کنند. این مقاله، تئوری قابلیت سازمانی مرتبط با نوآوری را غنی می کند و مدیرانی با توانایی پیاده سازی و اجرای استراتژی های شبکه های اجتماعی ایجاد می کند
کلمات کلیدی: رسانه های اجتماعی | فرآیند نوآوری | قابلیت ها | ایجاد ارزش
مقاله ترجمه شده
2 Polynomial algorithm of inventory model with complete backordering and correlated demand caused by cross-selling
الگوریتم چند جمله ای مدل انبارداری با سفارش تاخیر شده کامل و تقاضای همبسته ایجاد شده توسط فروش تقاطعی-2018
In a paper published in the International Journal of Production Economics (IJPE) [Zhang, R., Kaku, I., Xiao, Y., 2012. Model and heuristic algorithm of the joint replenishment problem with complete backordering and correlated demand. International Journal of Production Economics 139 (1), 33–41], the authors proposed a joint replenishment problem (JRP) model with complete backordering and correlated demand caused by cross-selling. The model was transformed into minimizing a function with respect to multiples of a major items order cycle, and a heuristic algorithm was developed for near-optimal solutions. In this paper, we reinvestigate the problem and analyze the mathematical property of the model to develop an exact algorithm. The algorithm can obtain global optima and exhibits polynomial complexity.
keywords: Inventory |Joint replenishment problem |Polynomial algorithm |Complete backordering |Cross-selling
مقاله انگلیسی
3 انواع مدل کسب و کار برای بازیافت مصرف کننده نهایی در چین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 28 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
تلاش برای ساخت یک سیستم EPR برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) زائد در چین موجب ایجاد ناسازگاری غیر منتظره در عرصه نوآوری در مدل های کسب و کار برای بازیافت زباله های الکترونیکی مصرف کنندگان نهایی و سایر موارد قابل بازیافت در سال های اخیر شده است. این مطالعه با استفاده از تحقیقات عملیاتی برای ارزیابی عملکرد مدل های کسب و کار در حال ظهور برای بازیافت مصرف کننده نهایی در شهر های چین در سال های اخیر انجام شده است. ما سه دسته مدل های در حال ظهور را شناسایی کردیم: (1) برنامه های مبتنی بر جامعه که رفتارهای مربوط به ساماندهی زباله مصرف کنندگان را برای همه ی زباله های خانگی هدف قرار می دهند؛ (2) سیستم های لجستیکی معکوس با دستگاه های فروش اتوماتیک متصل به زنجیره های تجاری سنتی؛ 3) راه حل های اینترنتی ناب برای انجام معاملات بین مصرف کنندگان و بازیافت کنندگان. همه این مدل های کسب و کار ویژگی مشترک دارند که از فن آوری اینترنت استفاده می کنند، که به شدت در چین به عنوان "اینترنت +" توسط سیاست های دولتی و سرمایه سرمایه گذاری ترویج می شود. مدل های مختلف کسب و کار به عنوان پیوند بین شرکت و سطح سیستم و منعکس کننده امکانات متنوع برای تکامل آینده سیستم بازیافت در چین می باشد. ما یک چارچوب ارزیابی کیفی با پنج عنصر شامل راحتی برای مصرف کنندگان، قابلیت ردیابی برای تولید کنندگان، سود دهی برای بازیافت، چند منظوره بودن برای جمع آوری و قابلیت اطمینان برای مردم برای رسیدگی به ارزش های مختلف دنبال شده توسط نقش آفرینان مختلف درگیر در زنجیره بازیافت مطرح می کنیم. نتایج نشان می دهد که معضلات هر مدل کسب و میان تمام مولفه ها متعادل است و چالش دولت در ادغام طرح EPR با سیستم مدیریت زباله شهری را نشان می دهد.
کلمات کلیدی: بازیافت | مسئولیت تولید کننده (EPR) | مدل کسب و کار پایدار | اینترنت +| تجهیزات مربوط به زباله های الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) | زباله های الکترونیکی
مقاله ترجمه شده
4 Optimal production-sales policies and entry time for successive generations of new products
سیاست های بهینه تولید - فروش و زمان ورود برای نسل های بعدی محصولات جدید-2018
This paper explores the optimal initial inventory at launch, sales plan, and introduction time for a new generation of a product. We propose a multi-generation demand model that accounts for supply constraints. A mathematical model of the supply-restricted multi-generation diffusion problem is then developed and the optimal sales policy is derived. Closed-form analytical expressions as well as numerical experiments are used to investigate the effect of consumers backlogging, cost of production capacity, unit profit margin for the products, market expansion by the new generation, and cannibalization of older generations. Through consideration of supply restrictions and lost sales, we are able to generalize previous findings on market entry policy by showing that there is a continuous range of optimal introduction times. We show that the inter-dependence between production capacity and initial inventory varies based on the introduction time of the new generation. We also provide an application of the proposed model in the case of Sonys PlayStation®3 game console. The results suggest that the company introduced the product too late and overproduced inventory which, as supported by empirical evidence, had a negative impact on the products performance. Limitations and considerations for the application of the model are also discussed.
keywords: Production and inventory management |Myopic and build-up policies |Market entry timing |Multi-generation innovation diffusion |PlayStation®3 game console
مقاله انگلیسی
5 Coordinating manufacturers innovation and retailers promotion and replenishment using a compensation-based wholesale price contract
هماهنگ سازی نوآوری سازنده و تبلیغ و تجدید تدارکات خرده فروش با استفاده از یک قرارداد قیمت عمده فروشی مبتنی بر غرامت-2018
In this paper, coordination of a manufacturer-retailer chain is investigated where the manufacturer innovates in manufacturing process and the retailer applies promotional efforts. The market demand is assumed to be stochastic dependent on the retailers promotional and the manufacturers innovation efforts. The retailer uses a periodic review inventory system for replenishing items and decides on order-up-to level, review period and promotional efforts level. On the other hand, it is possible for the manufacturer to boost the market demand by innovation in manufacturing process. The retailers promotional and manufacturers innovation efforts not only affect their profits, but also impress their mutual profits and the supply chain performance in an indirect manner. Firstly, we develop the decentralized and centralized decision-making models along with solution procedures and concavity analysis to solve the models. Although the centralized model improves the profitability of the whole supply chain, it may reduce the profitability of either the retailer or the manufacturer. Therefore, we propose a new compensation-based wholesale price contract for encouraging actors to take part in the joint decision-making scheme. Moreover, a profit sharing strategy based on the bargaining power of members is proposed for distributing the surplus profit between members. Finally, the results of the decentralized, centralized and coordination models are compared using test problems and some sensitivity analyses are presented.
keywords: Supply chain coordination |Promotional and innovation |Periodic review |Inventory system |Compensation |Wholesale price contract |Profit sharing
مقاله انگلیسی
6 Effect of a lead time-dependent cost on lead time quotation, pricing, and capacity decisions in a stochastic make-to-order system with endogenous demand
تاثیر یک هزینه مستقل از زمان سفارش روی خرید و فروش در این زمان، قیمت گذاری و تصمیمات ظرفیتی در یک سیستم تصادفی سفارشی با تقاضای درون زا-2018
The research on lead time quotation in make-to-order stochastic systems with an endogenous demand generally considers a system modelled as an M/M/1 queue with a linear demand that is sensitive to lead time and price, and always assume a constant unit operating cost. It is known that firms can reduce the operating cost by quoting a longer lead time. The idea of this paper stems from this observation. Indeed, we extend the existing works by modelling the unit operating cost, not as a constant, but as a convex decreasing function of the quoted lead time, which significantly rises the analytical difficulty but offers opportunities for many insights. We study three settings: (i) lead time quotation model, (ii) lead time quotation and pricing model, and (iii) lead time quotation, pricing, and capacity decision model. For each setting, we provide the optimal policy and conduct experiments to derive insights. In particular, we analyze the new trade-offs raised by the consideration of a lead time-sensitive cost. Some of our results are not intuitive.
keywords: Lead time quotation |Lead time-dependent cost |Pricing |Capacity |Endogenous demand |M/M/1 queue
مقاله انگلیسی
7 The effects of cooperation in accreditation on international trade: Empirical evidence on ISO 9000 certifications
تاثیرات همکاری در شتاب دهی تجارت بین المللی: شواهد تجربی از گواهی نامه های ایزو 9000-2018
Companies use standards as a tool to signal their investments in quality upgrading and performance. We argue that the impact of this signal depends on the trust in the accreditation system and the development status of a country. Representing the workhorse of research in international trade, we use a gravity model to examine the trade effects of ISO 9000 diffusion and cooperation in accreditation. The model is estimated by applying a country-pair fixed effects regression approach with instrumental variables and multilateral resistance terms to a panel data set covering a 13-year period from 1999 to 2012. This allows us to test our hypotheses with respect to the moderating role of international cooperation in accreditation on the trade effects of ISO 9000 diffusion. We show that certification promotes trade and that signatories to the Multilateral Recognition Arrangement of the International Accreditation Forum (IAF MLA) trade significantly more. The IAF MLA is of particular importance to the trade among developing countries. For policy makers, our results highlight the importance of support for accreditation institutions in developing countries.
keywords: Standardization |ISO 9000|ISO 14000 |Accreditation |Trade |Gravity model
مقاله انگلیسی
8 The impact of abusing return policies: A newsvendor model with opportunistic consumers
تاثیر سوء استفاده از سیاست های بازگشتی: یک مدل روزنامه فروشی با مشتری های فرصت طلب-2018
Consumers may return a product for a variety of reasons, such as the product having the wrong color or size, having poor functionality, being damaged during shipment, or simply prompting regret for an impulsive purchase. Retailers generally provide lenient return policies not only because they may signal high quality but also because they act as risk relievers for consumers’ purchasing decision processes. However, increasing product returns have become particularly challenging for the efficient management of inventory. As such, at the crux of a holistic inventory model lies the understanding of consumer return behavior. In this study, we introduce a variant of the classical single-period inventory (newsvendor) model with returns, in which heterogeneous consumers decide, based on their post-purchase valuation of the product, whether to return the product after using it. From the perspective of the retailer, such deliberate returns may abuse the return policy, which in turn may exacerbate reverse logistics and environmental costs. To that end, we incorporate demand uncertainty and consumer valuation uncertainty by explicitly gauging return probabilities and differentiated salvage values into a newsvendor model. We derive analytical results for the profit-maximizing order quantity for a single-period product that comes with a retailer return policy and exclusively identify the impact of return type as abused or normal. Also offered are closed-form optimal solutions in the cases where market demand is exponentially or uniformly distributed. Structural and numerical results lend managerial insight into how optimal ordering amount, profit, return rates and salvage values change with the price, return window, and hassle cost of returning the product.
keywords: Inventory management |Consumer behavior |Product returns |Fraudulent proclivity |Uncertain demand |Return policy
مقاله انگلیسی
9 China-related POM research: Literature review and suggestions for future research
تحقیقات POM مربوط به چین: مرور منابع علمی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی-2018
This study investigates trends in China-related production and operations management (POM) research over the past 10 years (2006–2015). Descriptive statistics analyses are used to identify trends in topics, data, and contributions. We also identify representative examples from the literature to illustrate topics and contributions. Due to Chinas economic success, there has been a remarkable growth of China-related POM research in the past 10 years. Supply chain management, performance measurement and productivity, regulatory and environmental issues in operations, and purchasing/sourcing systems are the four most prominent research areas, which is a different pattern from the publications on other emerging economies. The number of articles adopting novel frameworks and approaches has increased, while the number of descriptive articles has decreased. This literature review offers an overview of previous China-related POM articles and provides several areas for future research. It also provides a better understanding of how China-related POM research has evolved and of new research topics that are emerging, which will help researchers to identify key POM issues in China.
keywords: Operations management |Production management |International business |Literature review |China
مقاله انگلیسی
10 Utilizing predictive modeling to enhance policy and practice through improved identification of at-risk clients: Predicting permanency for foster children
استفاده از مدلسازی پیشگویانه برای ارتقای سیاست و روش ازطریق بهبود شناسایی مشتریان پرخطر: پیش بینی پایداری برای پرورش بچه ها-2018
Child welfare agencies are increasingly required to leverage their limited resources to meet nearly limitless demands. As a result, agencies are searching for new opportunities to efficiently improve policy and practice, and advances in data availability and technology have brought increased attention to the utility of predictive modeling. While the literature has often highlighted the considerable potential of predictive models leveraging “big data”, discussions of the methodology and the associated best practices remain critically absent. To address this gap, this paper provides an illustrative case involving the development and testing of models used to predict the probability of whether U.S. foster children would achieve legal permanency. The models were trained and tested using a national administrative dataset of 233,633 foster care children that discharged from state child welfare systems in 2013. The optimal model, a boosted tree, predicted whether children would achieve permanency with 97.66% accuracy. The paper concludes with a discussion of best practices detailing how agencies can utilize predictive modeling to enhance policy and practice.
keywords: Predictive modeling |Permanency |High-risk clients |Predictive analytics |Big data |Best practices
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi