دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مدیریت زنجیره تامین (SCM)::صفحه 1
روز مهندس
نتیجه جستجو - مدیریت زنجیره تامین (SCM)

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 تجارت الکترونیک با استفاده از تجمیع و جهانی سازی مدیریت زنجیره تامین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
از تامین‌کنندگان از طریق مونتاژ و پخش خریدار، مدیریت زنجیره تامین (SCM) به اجتناب از اداره مواد می‌پردازد و با استفاده از داده‌ها به پشتیبانی از شبکه تولید می‌پردازد. SCM با مدیریت سر و کار دارد و جریان‌های اقلام را تغییر می‌دهد به عبارتی دیگر به مراقبت از مرجوعات مشتری و استقاده مجدد از اقلام دور انداخته شده می‌پردازد. SCM عمدتا با موجودی‌ سر و کار دارد و به مدیریت موجودی کالا در نواحی مختلفی می‌پردازد که این نواحی باید به شکلی مرتب هماهنگ شوند و برای شرکت‌های مختلف به هماهنگی مواد خام، تراکنش‌های مالی و داده‌ها می‌پردازد. بنا به دلایل مختلفی SCM در طی سال‌ها هواداران زیادی پیدا کرده است. حرکتی که توسط یک فرد انجام می‌شود می‌تواند تاثیر بالایی در SCM داشته باشد که این موضوع برای مدیران حوزه کسب و کار به خوبی شناخته شده است. از موجودی به شبکه‌های رقابتی، رقابت شرکت‌ها با یکدیگر با ایجاد هم چشمی ایجاد شده است. برای توسعه، شرکت‌ها ضایعات را تخریب می‌کنند و با ارائه‌دهندگان و مشتریان برای خدماتی بهتر هماهنگ می‌شوند.
کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین (SCM) | شبکه تولید | مواد خام.
مقاله ترجمه شده
2 From a systematic literature review to integrated definition for sustainable supply chain innovation (SSCI)
از یک بررسی ادبی سیستماتیک به تعریف یکپارچه برای نوآوری زنجیره تامین پایدار (SSCI)-2017
The vast majority of supply-chain literature has focused on supply chain management, innovation and sustainability, separately. However, little supply-chain research focuses on innovation under the supply chain context, which is expected to deliver a sustainable outcome. Is it a great research opportunity to explore or a subject unworthy of studying? This paper offers a systematic literature review considering 107 related papers published from 1996 to 2014. In this review, both descriptive and thematic analyses demonstrate it to be a great research opportunity worthy of exploring. A conceptual framework con taining the definition of sustainable supply chain innovation (SSCI) and its distinctive characteristics are proposed and identified. Furthermore, some opportunities for the research in future, such as antecedents to SSCI, are suggested and discussed in this paper. Both academics and practitioners in companies might find this review useful as it stimulates further research and guides sustainable supply chain innovation.
Keywords:Innovation|Supply chain management (SCM)|Sustainable development|Sustainability|Supply chain innovation (SCI)|Sustainable supply chain |innovation (SSCI)
مقاله انگلیسی
3 To identify the critical success factors of sustainable supply chain management practices in the context of oil and gas industries: ISM approach
شناسایی عوامل موفقیت بحرانی شیوه های مدیریت زنجیره تامین در زمینه صنایع نفت و گاز: رویکرد ISM-2017
The concept of sustainable supply chain management (SSCM) has been considered as an important organizational philosophy to achieve profits by reducing environmental risk and impact while improving the economic and social efficiency factors (ESEF). The objective of this paper is to present an approach to identify the critical success factors (CSFs) of motivation and encouragement, for the successful implementation of SSCM practices in Indian oil and gas industries. 32 CSFs were identified from the literature and opinions of academicians and industry practitioners. The Interpretive Structural Modeling (ISM) methodology was used for establishing the mutual relationships among the drivers, which not only helps in understanding the relative relationship between the CSFs but also in determining their interdependence while implementing sustainability. Further, the importance of CSFs with respect to sustainability was identified based on their driving and dependence power by using MICMAC analysis. “Global Climatic Pressure and Ecological Scarcity of Resources” was determined to be the most influential criterion that may force industries to implement sustainable practices. An example of Indian oil and gas industry has been presented to show the real-world applicability of the proposed model. This study may help academicians, government regulators, and practitioners to emphasize their efforts towards imple mentation of SSCM at various levels of organization.
Keywords:Supply chain management (SCM)|Drivers for sustainability practices|Interpretive Structural Modeling (ISM)
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi