دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مدیریت پورتفولیوی پروژه::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مدیریت پورتفولیوی پروژه

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 بررسی تلاقی بهبود فرآیند کسب ‌و کار و توسعه قابلیت BPM
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
هدف - علیرغم یک ارتباط آشکار، توسعه فرآیند کسب‌وکار و مدیریت فرآیند کسب‌ وکار (BPM) به طور جدی اما جدای از هم مورد مطالعه قرار گرفته ‌است. هدف نویسندگان این است که این مورد را برای تحقیق حاضر در تقاطع هر دو جریان ایجاد کنند. نویسندگان از این طریق بر برنامه ‌ریزی یکپارچه بهبود فرآیند تجارت و توسعه قابلیت BPM متمرکز هستند، چرا که به نظر نویسندگان هر دو جریان دارای نزدیکترین تعامل هستند. نویسندگان به حوزه تحقیقاتی واقع در فصل مشترک بهبود فرآیند کسب ‌وکار و توسعه قابلیت BPM به عنوان مدیریت پورتفولیوی پروژه اشاره می‌کنند. هدف از این مقاله بحث در مورد این مسائل است.
طراحی / روش‌شناسی / رویکرد - نویسندگان حوزه مدیریت پورتفولیوی (سبد پروژه) پروژه با استفاده از دانش موجود مربوط به BPM، مدیریت پورتفولیوی پروژه و مدیریت عملکرد را ساختار بندی می‌کنند. نویسندگان نیز یک دستور کار تحقیقاتی از نظر سوالات تحقیق و روش‌های تحقیق ارایه می‌دهند.
یافته‌ها - ساختار پیشنهادی نشان می‌دهد که در هنگام درگیر شدن در مدیریت پورتفولیوی پروژه، اشیا و تعاملات تجاری باید در نظر گرفته شوند. دستور کار تحقیقاتی شامل پرسش‌های نمونه از ساختار BPM، مدیریت پورتفولیوی پروژه و مدیریت عملکرد است.
محدودیت‌ها / مفاهیم تحقیق - محدودیت اصلی این مقاله این است که منعکس ‌کننده نقطه نظرات افراد براساس تجربیات چندین پروژه صنعتی و تحقیقات قبلی است. اصالت / ارزش - این مقاله به یک زمینه تحقیقاتی فراموش ‌شده می‌پردازد و راه‌های جدیدی را برای تحقیقات BPM ایجاد می‌کند و یک دیدگاه جدید را به بحث در مورد آینده BPM ارائه می‌کند.
کلمات کلیدی: مدیریت عملکرد | مدیریت فرآیند کسب‌ وکار | مدیریت پورتفولیوی پروژه | بهبود فرآیند کسب ‌وکار | توسعه قابلیت | فرایند مدیریت پورتفولیوی پروژه
مقاله ترجمه شده
2 رفتار ذینفعان داخلی در مدیریت پورتفولیوی پروژه و تاثیر آن بر موفقیت
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 48
رفتار ذینفعان و مدیریت ذینفعان عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت پورتفولیوی پروژه (PPM) هستند. این مطالعه تجربی با مطالعه ۱۹۷ پورتفولیوی پروژه، اثر شدت تعامل (IoE) ذینفعان داخلی پورتفولیو در موفقیت پورتفولیوی پروژه را بررسی میکند. ما نشان میدهیم که تاثیر ذینفعان به صورت فاز - خاص است و این که شفافیت نقش به عنوان معیاری از بلوغ PPM بر ماهیت رابطه بین IoE ذینفعان و موفقیت پورتفولیو تاثیر میگذارد. اثرات IoE مدیران ارشد بر موفقیت با توجه به ساختاربندی پورتفولیوی استراتژیک، به وضوح مثبت نیستند و حتی در مدیریت پورتفولیوی فعال در سیستمهای PPM تثبیت شده نیز منفی هستند. در سیستمهای PPM نابالغ، مدیران صف تمایل دارند از موقعیت خود در مدیریت منابع بهره بگیرند. با کمال تعجب، تاثیر مدیران پورتفولیو در مدیریت پورتفولیو ناچیز است. در مجموع، این مقاله اثر متنوع IoE ذینفعان را در موفقیت پورتفولیو نشان میدهد. این مطالعه با استفاده از تئوری ذی نفعان در زمینه پورتفولیوی پروژه، تحقیق پروژه را غنی میکند و راهنمایی های عملی برای تخصصی سازی بیشتر PPM ارایه میدهد.
© الزویر با مسئولیت محدود. در مورد APM و IPMA. همه حقوق محفوظ است.
کلمات کلیدی: مدیریت پورتفولیوی پروژه | مدیریت ذینفعان | رفتار ذینفعان | موفقیت پورتفولیوی پروژه
مقاله ترجمه شده
3 تأثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن- یک چارچوب مفهومی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
بنگاه ها در پیاده سازی استراتژی ها با مشکلات بیشتری مواجه هستند تا فرموله سازی آن ها. بنابراین، این مقاله ارتباط بین استراتژی کسب و کار، مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت کسب و کار را برای پر کردن شکاف بین فرموله سازی و پیاده سازی استراتژی بررسی می کند. پژوهش های قبلی شواهد تأیید کننده ای از یک ارتباط مثبت بین این مفاهیم مجزا را نشان می دهند اما تا کنون هیچ چارچوب منطقی و جامعی وجود نداشته است که کل چرخه استراتژی تا موفقیت را پوشش بدهد. بنابراین، پژوهش حاضر در مورد مدیریت پورتفولیوی پروژه با مفهوم گرایش استراتژیک گسترش یافته است. بر اساس مرور ادبیات، مدل مفهومی جامعی ایجاد شده است که گرایش استراتژیک، ساختاربندی پورتفولیوی پروژه، موفقیت پورتفولیوی پروژه و موفقیت کسب و کار را در نظر می گیرد. این مدل را می توان برای پژوهش های تجربی آتی در مورد تأثیر استراتژی بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن به کار برد. علاوه بر این، به آسانی می توان آن را توسعه داد، مثلاً از طریق عوامل زمینه ای.
واژگان کلیدی: مدیریت پورتفولیوی پروژه | گرایش استراتژیک | پیاده سازی استراتژی | موفقیت پورتفولیوی پروژه
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi