دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مد روز::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مد روز

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 AI-enabled biometrics in recruiting: Insights from marketers for managers
بیومتریک با استفاده از هوش مصنوعی در جذب نیرو: بینش بازاریابان برای مدیران-2020
Both researchers and practitioners are only in the early stages of examining and understanding the ap- plication of artificial intelligence (AI) in terms of marketing themselves as employers or the open jobs they have. AI has the potential to significantly affect how firms reach, identify, attract, and select human capital. We examine factors that can influence a job candidate’s intent to complete AI-enabled recruiting processes, especially the influence of a firm’s use of biometrics in that process. The results show that (1) social media can increase technology use motivation and AI-enabled recruiting with (2) trendiness as a first stage boundary condition and (3) biometrics as a second stage boundary condition. We contribute to marketing knowledge by identifying that for managers wanting to influence job seekers’ technology use motivation in order to increase their participation in AI-enabled recruiting; they must focus on the indirect effects of trendiness, biometrics, and their social media usage.
Keywords: AI-enabled | Biometrics | Technology use motivation | Trendiness | Recruiting | Social media usage
مقاله انگلیسی
2 تاثیرات محبوبیت، هویت و تصویر نام تجاری ، در اذهان عمومی مورد برند های مد در میان مصرف کنندگان جوان
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هدف – در حوزه ارتباطات مشتری با برند، محبوبیت برند مد روز، موضوع اصلی می باشد. مدیران برند، به برند با محبوبیت بیشتر تمایل دارند، مانند برند مک دونالد که در آن نوشته شده : عاشقشم. با این وجود، در مقالات و کتاب های بازاریابی در مورد اهمیت این موضوع، به اندازه کافی بحث نشده. بعلاوه هرگز در مورد تاثیر خصوصیت برند و تصویر برند بر روی محبوبیت برند تحقیق تجربی صورت نگرفته است. هدف این مقاله، رسیدگی به این بی توجهی است، که با توسعه مدل ترکیبی سببی در محبوبیت برند، خصوصیت برند، تصویر برند، و شایعات و اذهان عمومی و همچنین بررسی روابط بین آنها، به آن خواهیم رسید. اطلاعات در مورد طراحی، روش شناسی و رویکرد با استفاده از نظرسنجی با استفاده سوالات کاربردی از 250 دانشجوی لیسانس انجام گرفت. با استفاده از تست AMOS 16.0 و بکار بردن تحلیل نتایج، فرضیه ها مورد آزمایش قرار گرفتند.
یافته ها - نتایج نشان داد که تنها تصویر برند به عنوان یک عامل تعیین کننده محبوبیت برند در نظر گرفته شده است که بر WOM در راستای هویت برند تاثیر می گذارد
پیامدهای عملی - نتایج مفاهیم دقیق و خط مشی ارائه می دهند که می تواند در تحقیقات آینده ایجاد شود.
اصالت / ارزش - بنابراین، در اصل نتیجه گیری با توجه به تاثیرات مختلف در این مطالعه، محدود به نمونه مورد استفاده در این مطالعه می باشد. به نظر می رسد تحقیق محبوبیت موجود صرفا در چارچوب ایالات متحده باشد. این مطالعه برای بهترین دانش نویسنده، اولین بررسی مفهوم محبوبیت برند در خارج از ایالات متحده آمریکا می باشد.
واژه های کلیدی: محبوبیت برند | تصویر برند | هویت برند | اذهان عمومی | برند های مد | مشخصات تجاری
نوع مقاله - مقاله پژوهشی
مقاله ترجمه شده
3 استفاده از جعل
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
مقدمه راهبرد مالکیت ملی سال 2004، نگرانی فزاینده ای را از نیاز به منابع زیاد برای پرداختن به(موضوع) جعل(اسکناس)، منعکس می کند. در کنار فعالیت های اعمال فزاینده، اهمیت نقش مصرف کننده در کاهش جعل(اسکناس) مورد تأکید قرار گرفته است. ما با این فرض شروع می کنیم که نوع/روش جعل را به طور مجزا از از انواع دیگر جعل های ضروری ایمن مورد بررسی قرار دهیم، این مقاله با هدف مفهوم سازی روش جعل(اسکناس ها) و همچنین بحث در مورد روش پیرامونی، استفاده و فرهنگ(ان)، می باشد. براساس یافته های اولیه طرح تجربی فعلی، می توانم استدلال کنم که استفاده از(جعل هایی) که آگاهی در مورد روش جعل(اسکناس ها) را تایید می کند، مساله ساز است؛ به طور خاص، روش های ضد جعل(اسکناس ها) که با تلاش برای تغییر نگرش های استفاده کننده به سمت جعل کالاهای گران قیمت(مد روز)، گرایش به برخورد با این مساله دارند. این فرض براساس استنباطی بنا نهاده شده است که (در آن) کاهش تقاضای مصرف کننده، عرضه بازار را کاهش خواهد داد. این امر نه تنها بحث های(مربوط به) نظریه اقتصادی را نادیده می گیرد بلکه موضوعات گسترده تری پیرامون مصرف، فرهنگ و مد دارد.
کلید واژه ها: جعل(اسکناس ها)، مد، مصرف، جرم
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi