دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله آموزش و پرورش 2017::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله آموزش و پرورش 2017

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 دموکراسی و آموزش و پرورش - به سوی تئوری جهانی آموزش و پرورش
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
دموكراسی و آموزش مبتنی بر بازخوانی به عنوان تلاشی برای ایجاد نظریه جهانی آموزش و پرورش است، كه از یك سو، وسیع ترین و عمومی ترین دیدگاه را در مورد آموزش ارائه می دهد، و از سوی دیگر، با توجه به دیدگاه پیش بینی شده، مشاهدات را به صورت متناظر ارائه می کند. مفهوم وسیعی از سیستم آموزشی Dewey شامل دو بعد است که در گفتمان آلمانی معمولا به تمایز بین آموزش یا Erziehung و نظریه یا Bildung مرتبط است. در وهله اول، این سیستم از دیدگاه گسترده "تحصیلی" در آموزش و پرورش از تمرکز بر آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی جلوگیری می کند. در بعد دوم، از دیدگاه گسترده فردگرایی در مورد آموزش و پرورش با اشاره به رشد فرد و همچنین رشد کلی محیط اجتماعی (دموکراسی) اجتناب می کند. این چشم انداز امکان بررسی و انعکاس هر موضوع را با توجه به جنبه های آموزشی آن، از جمله فرایند نظری ان موضوع فراهم می کند. این مقاله بازتابی از نظریه پردازی آموزش و پرورش وعواقب درک آموزش و پرورش به عنوان یک حوزه علمی را بررسی می کند. نظریه جهانی آموزش و پرورش دربرگیرنده رویکردی انضباطی و ایده های آموزش و پرورش به عنوان یک زمینه کاربردی برای رشته های بنیادی متضاد می باشد. در عین حال، اگر این رویکردها با شکل امروزی تفاوت داشته باشند، امکان اینکه هر دو پیکربندی در زمینه آکادمیک مرتبط شوند وجود دارد.
واژگان کلیدی: فلسفه آموزش | علم آموزش و پرورش | نظریه آموزش نظر سنجی | تشکیلات آموزشی | رشته تحصیلی
مقاله ترجمه شده
2 استفاده کردن از "تلنگرها" برای تشویق دانشجو به مشغولیت: یک مطالعه اکتشافی از انگلیس و نیوزیلند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مقاله بررسی می کند که آیا مشغولیت دانشجو توسط استفاده کردن از تلنگرهای ویژه جهت هدایت رفتارها به سمت دستیابی به یک نتیجه مطلوب، تحت تاثیر قرار می گیرد یا خیر. شواهدی قبل از این وجود دارد که نشان می دهد استفاده از تلنگرها ممکن است تاثیر مثبتی در جمعیت عمومی داشته باشد، اگرچه تحقیقات قبلی اندکی نشان داده اند که آیا منافع بالقوه ای در "معماری انتخاب" یا طراحی چنین ابزار آموزشی وجود دارد یا خیر. با استفاده کردن از گروه های دانشجویی تحصل کننده در مقطع لیسانس رشته حسابداری در دانشگاههای انگلیس و نیوزیلند، تعدادی از سنجه های مشغولیت مثل حضور و نظرات دانشجو درباره کارآمدی تلنگرهای ویژه، بررسی شد.
به نظر نمی رسد که نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجهی در مشغولیت دانشجو باشند، اگرچه بررسی دقیق تر شواهد، بیانگر این است که این احتمالا" پیامدی از نوع تلنگر استفاده شده و راهی باشد که یک فرد دانشجو با پیامی که دانشگاه سعی در انتقال آن دارد ارتباط برقرار می کند.
علیرغم عدم وجود نتایج قابل توجه، این مقاله هنوزهم قادر است تا سهم قابل توجهی در حوزه مهم مشغولیت دانشجو و تحقیقات روی تلنگر داشته باشد. فقدان پاسخ ممکن است برای سایرین جالب توجه باشد تا پاسخهایی در این حوزه تحت تحقیق تولید کنند.
کلیدواژه ها: تلنگر | معماری انتخاب | مشغولیت دانشجو
مقاله ترجمه شده
3 تاثیر نمره های پیش بینی شده و نمره های واقعی روی قصد درس خواندن دانشجویان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
این مطالعه دو پرسش درباره تفاوت های بین نمره مورد انتظار و نمره واقعی دانشجویان در دوره های دانشگاهی را بررسی می کند: چه عواملی در ایجاد این تفاوت ها سهیم هستند و کدام یک از این اختلافات بر تحصیلات بعدی دانشجویان اثر می گذارند؟ این تحقیق 278 دانشجوی دوره لیسانس 5 ساله رشته کسب و کار را ارزیابی کرده است. دانشجویانی با قابلیت های علمی قویتر، شکاف های کوچکتر (کمتر منفی) بین نمره خود و اهداف خود دارند، درحالیکه دانشجویانی با نمره های بالاتر در کنترل شخصی، شکاف های عمیق تر (بیشتر منفی) دارند. این شکاف ها بعدا" در دوره درسی باریک تر شدند چراکه اهداف دانشجویان به گونه ای کاهش یافت که با مدارک واقعی آنها هرچه بیشتر و نزدیکتر هماهنگ شود. اگر نمره واقعی دانشجویان از اهداف اصلی و یا از اهداف به روز شده آنها پایین تر بود تحصیلات خود را افزایش دادند. برعکس، اختلاف بین اهداف ذهنی دانشجویان از نمره تحصیلی و نمره نهایی وعینی و پیش بینی شده آنها، بر قصد آنها به ادامه تحصیل اثری نداشت.
کلیدواژه ها: بازخورد | نمره ها | تحصیلات لیسانس | کنترل شخصی | پیش بینی | اهداف
مقاله ترجمه شده
4 تدریس علوم اقتصادی در آموزش عالی: مروری بر منابع علمی مربوط به روش غیرقابل تغییر "سخنرانی و گچ"
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
هدف از این مرور، بررسی چیزهایی است که منابع علمی موجود درباره روشهای فعلی تدریس در علوم اقتصادی می گویند و اینکه چه روشهایی جایگزینی ممکن است درکنار روش غالب سخنرانی (گچ و حرف) دردسترس باشند. یافته های این مرور عبارتند از، الف) روش سخنرانی همچنان روش ترجیح داده شده برای تدریس در علوم اقتصادی است؛ ب) روی تعدادی از روشهای مختلف تدریس تلاش شده است که نتایجی ترکیبی به دست آمده است؛ و ج) برمبنای یافته های تحقیق، یک روش تدریس چندگانه توصیه می شود.
کلیدواژه ها: روشهای تدریس | علوم اقتصادی آموزش عالی
مقاله ترجمه شده
5 شکل‌گیری صلاحیت حرفه‌ای مدیران مدارس در کشورهای اروپای مرکزی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
این مقاله به بررسی مسأله‌ی شکل‌گیری صلاحیت حرفه‌ای مدیران مدارس در بستر فرایندهای آموزشی یکپارچه‌ی اروپا می‌پردازد. ویژگی‌های صلاحیت مدیران مدارس و نیز جهتگیری‌های زمانبندی حرفه‌ای آنها در حوزه‌های انگیزشی، شناختی و فراشناختی به لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل انجام‌گرفته بر روی برنامه‌ی آموزشی در مؤسسات آموزش عالی کشورهای اروپای مرکزی، استفاده‌ی آنها از رویکردی پیچیده در شکل‌گیری صلاحیت حرفه‌ای مدیران مدارس را اثبات نموده است. نویسنده، ویژگی‌های زمانبندی حرفه‌ای مدیران مدارس را در این برهه‌ها کشف نمود: در دوره‌ی کارشناسی ارشد دوره‌های تخصصی معتبر در مدیریت مدارس در مرکز آموزش مادام‌العمر در اداره‌ی آموزش دانشگاه پالاکی در اولوموتس جمهوری چک؛ در دوره‌ی کارشناسی تخصصی آموزشی (مدیریت مدرسه) در دانشگاه چارلز پراگ جمهوری چک؛ در چارچوب پروژه‌ی راه‌اندازی‌شده توسط صندوق احتماعی اروپا (EFS) تحت عنوان ارتقای صلاحیت مدیران مدارس در مؤسسه‌ی آموزش و مدارس منطقه‌ی هرادک کرالوف – مدل آموزش حرفه‌ای، جمهوری چک. این نتیجه حاصل شد که مؤسسات آموزش عالی در کشورهای اروپای مرکزی بر ارتقای صلاحیت مدیریتی و آموزشی تمرکز دارند. چنین تأکید شده که پیچیدگی بستر آموزشی و مدرن‌سازی رشته‌ها، امکان شکل‌گیری تفکر و اقدامات مدیران مدارس به عنوان افراد شایسته با آموزش فراگیر که توانایی مواجهه‌ی موفق با وظایف حرفه‌لی با استفاده از پتانسیل آموزشی و فکری خود را دارند، فراهم نموده است.
کلیدواژه ها: زمانبندی حرفه‌ای | مدیر | مدیریت آموزشی | حوزه‌ی آموزش عالی اروپا
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi