دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله برق مخابرات 2018::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - مقاله برق مخابرات 2018

تعداد مقالات یافته شده: 22
ردیف عنوان نوع
1 شبیه سازی آنتن با باند فرکانس 3800-3600 مگاهرتز برای مخابرات همراه نسل پنجم
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
در این مقاله، طراحی و مدل سازی یک آنتن برای فرکانس کاری 3600 تا 3800 مگاهرتز برای مخابرات سیار نسل پنجم ارائه شده که از دو دو قطبی متعامد تشکیل شده است. این دوقطبی شامل یک تشدیدگر مایکرواستریپ در یک سمت زیرلایه و یک خط توان در سمت دیگر می شود. الگوی جهت دهی این آنتن به وسیله ی انتشار از یک شکاف(فاصله) در تشدیدگر بدست آمده است. آنتن ساخته شده دارای بهره 5 dBm است. مدل سازی به وسیله ی نرم افزار HFSS انجام شده است. نتایج محاسبه الگوی جهتی و VSWR ارائه شده است. برای حفاظت بیرونی ، آنتن در یک پوشش شفاف رادیویی قرار داده شده است. همچنین برای این آنتن، یک تقسیم کننده توان و فیلتر میان گذر برای این رنج فرکانسی در نظر گرفته شده است. مزایای اصلی این آنتن عبارتند از: سادگی در ساخت، حفاظت از اثرات مکانیکی خارجی و کم هزینه بودن.
کلمات کلیدی: دو قطبی | الگوی تابش | آنتن | ارتباطات سیار
مقاله ترجمه شده
2 افزایش پهنای باند یک آنتن با قطبش دایروی(CP) از طریق دو روزنه شکافی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
یک روش تغذيه با تركيب شکاف های L شکل و نوارها برای افزایش دادن پهنای باند آنتن پچ قطبش دایروی ارائه شده است . در مقایسه با ساختار ساده تزویج روزنه ای ، شکاف متقاطع با دو شکاف L شکل برای ترکیب با خط مایکرو استریپ L شکل به شیوه ی خاص جایگزین شده است. بازوی عمودی خط مایکرواستریپ Lشکل تنها به شکاف L شکل اول متصل می شود. سپس، بازوی افقی خط مایکرواستریپ به صورت سری تنها به شکاف L شکل دوم متصل می شود. دو شکاف برای ایجاد حلقه شکاف مربعی چیدمان می شوند . در نتیجه، این آنتن می تواند پهنای باند همپوشانی شده ای برابر با 400 مگاهرتز (2-3-2.7 گیگاهرتز) را فراهم کند. ارتفاع آنتن تقریبا برابر با 0.1 طول موج فضای آزاد در 2.5 گیگاهرتز است.
کلمات کلیدی: دهانه | جفت | اسلات | پهنای باند
مقاله ترجمه شده
3 افزایش پهنای باند و بهره یک آنتن شکافی (روزنه ای) L شکل با بارگذاری متامتریال(فرامواد)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در این مقاله، یک آنتن قارچ گونه با قطبش دایروی(CP) و با بهره بالا پیشنهاد شده است. آنتن پیشنهادی از آرایه سلول های قارچ گونه 4×4 و لایه تغذیه تزویج شکافی L شکل ساخته می شود. از سلول های قارچی مبتنی بر متامتریال برای تنظیم کردن نسبت محوری (AR) برای پیاده سازی CP پهن باند و بهره بالا استفاده شده است. با بهینه سازی، آنتن قارچی پر شده با دی الکتریک پیشنهادی از ساختاری کم حجم(مسطح) یعنی 0.08λ_0 (λ_0 طول موج فضای آزاد) برخودار بوده در حالی که دارای ابعاد 55mm×50mm است. پهنای باند امپدانسی اندازه گیری شده آنتن پیشنهادی برابر با 48.2٪ (5.2-8.5 گیگاهرتز) و پهنای باندهای نسبت محوری 3-dB اندازه گیری شده برابر با 35.5٪ (8.5-8.3 گیگاهرتز) است. علاوه بر این، آنتن دارای بهره پایدار بالا است که نسبت به 10.5 dBic از 6 تا 7.5 گیگاهرتز در ناحیه CP بهتر است.
کلمات کلیدی: فراماده | قطبی سازی حلقوی | پهنای باند | افزایش ارتفاع
مقاله ترجمه شده
4 طراحی یک آنتن پچ مایکرواستریپی انباشته برای مخابرات باند X
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
در این مقاله، یک آنتن کوچک با پچ مایکرواستریپ انباشته توام با یک شکاف در صفحه زمین با تغذیه مایکرواستریپی برای کاربردهای باند X پیشنهاد شده است. دو زیرلایه، FR4 و Rogers RT/duroid 5880 به ترتیب با ثابت دی الکتریک 4.4 و 2.2 با فاصله 1.5 میلی متر ارائه می شوند . ابعاد کلی زیر لایه برابر با 1.6mm 35mm x 30mm x است. نتایج شبیه سازی شده نشان می دهد که پهنای باند به دست آمده برابر با 9.42-11.54GHz با بهره 7.62 Db است. در این ساختار، آنتن پیشنهادی دارای S11 < -10 dB است. آنتن پیشنهادی ارائه شده و به صورت کامل بررسی می شود.
کلمات کلیدی: فید جریان | میکروستریپ | انباشته | باند X
مقاله ترجمه شده
5 فیلترهای فشرده میان گذر سه بانده ابررسانا دما بالا (HTS) قطب بالا با استفاده از ساختار جدید تغذیه ای
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
یک فیلتر فشرده میان گذر سه بانده ابررسانا دما بالا(HTS) قطب بالا با استفاده از ساختار جدید تغذیه ای را طراحی می کنیم. این ساختار، فیلتر میان گذر دو بانده هشت قطبی(DBPF) را که از تشدیدگرهای حلقه باز مارپیچی بارگذاری شده با استاب با دو نوع موجبر بهره می برد و یک فیلتر میان گذر تک بانده هشت قطبی(SBPF) که از تشدیدگر های حلقه باز مارپیچی بهره می برد، با یکدیگر ادغام می کند. DBPF ، باندهای عبور اول و سوم و SBPF باند عبور دوم را به وجود می آورند. با استفاده از دو نوع موجبر، کنترل انعطاف پذیر و ضریب تزویج دو باند عبوری بدست می آید و ساختار تغذیه پیشنهادی، امکان کنترل ضریب کیفیت بیرونی هر باند عبور را فراهم می کند. TBPF با استفاده از شبیه ساز الکترومغناطیسی و یا روش ممان طراحی و تجزیه و تحلیل می شود. فرکانس های مرکزی سه باند عبوری به ترتیب برابر با 1.5 ، 2 و 2.5 گیگاهرتز با پهنای باند کسری 2 % هستند. TBPF با استفاده از لایه نازک دو طرفه YBa2Cu3Oy بر روی زیرلایه 34.0 × 33.0 × 0.5 mm Al2O3 ساخته می شود. پاسخ های فرکانسی اندازه گیری شده این فیلتر با پاسخ های فرکانسی شبیه سازی شده مطابقت دارند. این فیلتر به لحاظ کاهش اندازه و انتخاب پذیری بالا برتری دارد.
کلمات کلیدی: فیلتر ابررسانای با دمای بالا (HTS) | فیلتر میان گذر | فیلتر میان گذر سه باندی | رزوناتور شیب دار
مقاله ترجمه شده
6 آنتن پهن باند تمام جهته با قطبش افقی برای کاربرد VHF
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
یک آنتن جدید پهن باند تمام جهته با قطبش افقی (HP) برای سیستم مخابراتی meteor-burst (MBCS) در VHF ارائه شده است. آنتن پیشنهادی از سه دوقطبی پاپیونی تشکیل شده است که به صورت متمرکز برای ایجاد یک آنتن حلقوی قرار می گیرند. دو قطبی پاپیونی در پایانه به وسیله ی عناصر تاخورده برای کاهش دادن اندازه آنتن، اتصال کوتاه می شود. دوقطبی های پاپیونی به وسیله تقسیم کننده توان سه مسیره ، تغذیه می شوند. بالون خط شکافی(شکاف دار) برای دستیابی به تطبیق امپدانس پهن باند و برای دستیابی به تبدیل متعادل به نامتعادل استفاده شده است. آنتن تمام جهته HP پیشنهادی دارای پهنای باند کسری 24.7 درصدی با VSWR<2.0 در باند فرکانسی 39 تا 50 مگاهرتز است. پترن های تشعشعی تمام جهته یکنواخت در صفحه سمت(آزیموس) با قطبش افقی، به دست آمده است. آنتن حلقوی ، بهره نسبتا کم ، یعنی کمتر از 1.5 dBi را فراهم می کند. بنابراین، آنتن آرایه ای دو عنصریHP برای افزایش دادن بهره اش، ایجاد می شود. برای کاهش دادن ابعاد طولی آرایه، دو عنصر آنتن حلقوی به صورت معکوس قرار داده شده اند و از روش تغذیه تفاضلی برای دستیابی به جریان ناهمفاز استفاده شده است. از نتایج شبیه سازی و اندازه گیری برای بررسی(تایید) روش طراحی، استفاده شده است.
کلمات کلیدی: قطبش افقی | الگوی تابش همه جانبه | آنتن باند پهن
مقاله ترجمه شده
7 آنتن نوت بوک کوچک، مسطح 2:4 - 5 گیگاهرتز WLAN برای آنتن های چندگانه دریافت و ارسال 4×4 در مخابرات(گیگا بایت بر ثانیه) Gbps آتی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
براي دستيابي به سرعت داده تا گیگا بایت بر ثانیه(Gbps) با عملکرد عملیاتی بالاتر، آنتن های شبکه ناحیه محلی بیسیم (WLAN) 4×4 که در رایانه های نوت بوک جاسازی می شوند را می توان در آینده نزدیک پیش بینی کرد. این کار، چالش های بیشتری برای مهندسان آنتن به وجود می آورد، زیرا وضعیت واقعی آنتن یک کالای مصرفی بسیار محدود برای نوت بوک های با نسبت صفحه نمایش به بدنه بزرگ است. برای نصب آنتن های بیشتر، تک آنتن خودش باید کوچک باشد و مانع از کاهش عملکرد آنتنی شود. در این مقاله، یک آنتن تک قطبی کوچک 2.4 - 5 گیگاهرتزی WLAN که برای رایانه های نوت بوک با نسبت صفحه نمایش به بدنه بزرگ مناسب هستند، ارائه شده است. ارتفاع آنتن فقط برابر با 4 میلیمتر است و بر روی زیرلایه دی الکتریک کم هزینه با ابعاد 4 × 30 میلیمتر ساخته می شود که به راحتی در قاب خیلی نازک اطراف لبه فوقانی نمایشگر نوت بوک نصب می شود. این آنتن، از دو بازوی تشعشعی با طول های غیریکسان برای ایجاد باندهای پایین تر و بالاتر تشکیل می شود. با بارگذاری صحیح هر بازوی تشعشعی با سلف های تراشه ای کوتاه ، آنتن پیشنهادی می تواتد باندهای WLAN یعنی 2.4 گیگاهرتز (2400-2484 مگاهرتز) و 5 گیگاهرتز (5150-5825 مگاهرتز) با ساختار خیلی کوچک را ایجاد کند. اطلاعت کامل طراحی پیشنهادی در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: آنتن ها | آنتن های تک قطبی | آنتن های نوت بوک | شبکه های بی سیم محلی (WLAN) آنتن | نوت بوک های نازک بزیل
مقاله ترجمه شده
8 طراحی یک آنتن دو بانده چند ورودی و چند خروجی(MIMO) برای کاربرد گوشی هوشمند نسل پنجم(5G)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
یک آنتن دو بانده چند ورودی و چند خروجی(MIMO) برای مخابرات نسل پنجم(5G) در این مقاله ارائه شده است. آنتن پیشنهادی از چهار آنتن تشکیل می شود، که در باندهای فرکانسی 3300-3600 مگاهرتز و 4800-5000 مگاهرتز عمل می کند. آنتن طراحی شده در این مقاله از آنتن های قدیمی 5G متفاوت است، آنتن پیشنهادی در این مقاله بر لبه برد مداری سیستم عمد است و می تواند در گوشی های همراه به کار برده شود. بر اساس نتایج شبیه سازی، ضریب انعکاس ماژول، کمتر از -6 dB، و جداسازی بهتر از 12 dB بر حسب باند فرکانسی 3300-3600 مگاهرتز و 4800-5000 مگاهرتز است، این آنتن، نیازهای کاربردهای آتی 5G را برآورده می کند.
کلمات کلیدی: گوشی هوشمند | عملیات 5G | آنتن MIMO
مقاله ترجمه شده
9 آرایه فازی مسطح فشرده چهار مدی با باند وسیع برای پایانه های سیار نسل پنجم(5G)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
در این مقاله، یک آنتن آرایه فازی مسطح چهار مدی سر آتش (تشعشع از انتها) با زاویه اسکن وسیع و فاصله (فضای باز بدون مانع) 1.2 میلیمتر برای پایانه های سایر 5G ارائه شده است. آنتن پیشنهادی می تواند به پهنای باند امپدانسی بیش از 8 گیگاهرتز دست یابد. در این مقاله، ترکیب کردن کارآمد یک عنصر آرایه چند مدی با پترن های تشعشعی مختلف برای هر مد درون یک آنتن آرایه فازی، پیشنهاد شده است. در این آرایه ، پترن های تشعشعی نهفته (درونی) مشابه و وسیعی برای کلیه چهار مد بدست آمده است. علاوه بر این، یک انتقال کواکسیال به خط نواری تفاضلی در این مقاله ارائه شده است. ساختار تغذیه تفاضلی بسیار فشرده(کوچک) است و تنها از کانکتور و رابط MMPXاستفاده می کند. پترن اسکن کل و راندمان پوشش آنتن آرایه فازی اندازه گیری و شبیه سازی شده در محدوده فرکانسی 25 تا 33 گیگاهرتز محاسبه شده است و تطابق خوبی بین نتایج اندازه گیری و شبیه سازی شده بدست آمده است. میانگین راندمان پوشش در محدوده فرکانسی بسیار مشابه است، اما اختلاف جزئی در واریانس راندمان پوشش در اندازه گیری ها مشاهده می شود. راندمان پوشش تقریبا برابر با 50٪ برای آستانه بهره 5 dBi در محدوده فرکانسی انتخابی بدست آمده است.
کلمات کلیدی: آنتن | آنتن تلفن همراه | الگوی تابش | بهره وری پوشش | الگوی اسکن کلی | آنتن 5G | آنتن فلزی | آنتن باریک | آرایه فازی 5G.
مقاله ترجمه شده
10 طراحی آنتن پهن باند تمام جهته با تجزیه وتحلیل مد مشخصه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
یک آنتن کوچک تمام جهته با قطبش افقی (HP) مبتنی بر ابرسطح ارائه شده است. برای ایجاد پترن تشعشعی تمام جهته با قطبش افقی، از تئوری مد مشخصه (TCM) برای تسهیل در تجزیه و تحلیل سه ساختار آنتن استفاده شده است. سپس، با تحریک صحیح مد مشخصه مورد نظر، آنتن با پهنای باند وسیع و تمام جهته بودن خوب که مبتنی بر اصلاح آنتن استاندارد پچ است، به دست می آید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که آنتن پیشنهادی نه تنها می تواند به اندازه کوچک یعنی 0.06λ_0 (که در آن λ_0 طول موج فضای آزاد در فرکانس 5.2 گیگاهرتز است) دست یابد، بلکه نیز دارای پهنای باند کاری وسیع یعنی 16.6٪ است. نهایتا، آنتن مبتنی بر ابرسطح ساخته می شود و تجزیه و تحلیل خطا بین نتایج شبیه سازی شده و اندازه گیری شده نیز ارائه می شود. از این آنتن می توان برای سیستم شبکه ناحیه محلی بی سیم (WLAN) نسل پنجم استفاده کرد.
کلمات کلیدی: چند وجهی | پهنای باند | پروفایل پایین | تجزیه و تحلیل حالت مشخص (CMA) | شبکه محلی بی سیم 5G(WLAN).
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی