دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله بهداشت و درمان 2017::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله بهداشت و درمان 2017

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 ترکیب زباله های خطرناک و صنعتی و فعالیتهای مدیریتی همراه آن در پارک صنعتی کاسپین، ایران
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هدف مطالعه حاضر بررسی ترکیب زباله و اقدامات مدیریتی مربوطه در پارک صنعتی کاسپین می باشد. در مرحله اول، همه فرایندهای صنعتی، انواع و مدار محصولات، تولید زباله، فعالیتهای مدیریتی و دیگر داده های عمومی از طریق پرسشنامه ساختاریافته به دست آمد. در مرحله بعد، تعداد کل 20 صنعت انتخاب شد و زباله های آنها به صورت دستی رتبه بندی شد و سپس برای تعیین ترکیب فیزیکی زباله تولید شده وزن شد. به علاوه، اطلاعات جزئی درباره زباله در همه صنعت ها ازطریق مصاحبه ها و مشاهدات شناسایی شد. بر مبنای نتایج، نرخ کل تولید زباله در پارک صنعتی کاسپین برابر 4/3890 کیلوگرم در روز بود. فلزات، زابهل ارگانیک و کاغذ و مقوای نازک تقریبا" 9/80% سهم کل زباله تولید شده را داشتند. از سوی دیگر، همه دیگر اجزا فقط 1/19% زباله را به خود اختصاص دادند. همچنین نشان داده شد که اکثر زباله های صنایع از صنعتهای فلزی (2/31%)، و غذا و صنایع آشامیدنی (4/26%) می آید. به علاوه، کل زباله های خطرناک تقریبا" برابر 85/6% از کل زابله تولید شده بود. به منظور مدیریت بهتر زباله های صنعتی، افزایش انگیزه برای بازیافت زباله ها و استفاده دوباره در بین کارکنان و مدیران، بسیار مهم است.
کلیدواژه ها: زباله صنعتی | زباله خطرناک | مدیریت زباله | پارک صنعتی کاسپین
مقاله ترجمه شده
2 بررسی اثر شيفت شبانه بر عملکرد شناختی، ملاتونین بزاقی و خواب
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
سابقه: کار شيفت شبانه با مشکلات بسیاری ، مانند محرومیت از خواب، خواب آلودگی، کاهش عملکرد شناختی، خطاهای انسانی و خستگی همراه است. این مطالعه به منظور سنجش عملکرد شناختی، ریتم ملاتونین و خواب پس از شيفت شبانه متوالی (7 در مقابل 4) در بین اپراتورهای اتاق کنترل (CORs) انجام شد.
روشها: شرکت کنندگان شامل 60 CORs با میانگین سنی 30.2 سال (انحراف استاندارد 2.0) از یک مجموعه پتروشیمی واقع در جنوب ایران بودند. عملکرد شناختی با استفاده از آزمون n-back و ازمون عملکرد پیوسته ارزیابی شد. برای بررسی ملاتونین، بزاق جمع آوری شد و با استفاده از آزمون آنزیم وابسته به اسیدهای ایمنی تست شد. برای ارزیابی خواب و خواب آلودگی، شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ و مقیاس خواب آلودگی کارولینسکا استفاده شد.
يافته ها: افرادي كه در 7 شيفت شبانه متوالي كار كردند نسبت به افرادي كه چهار شيفت شبانه متوالي را تجربه كرده بودند ، عملکرد شناختي و كيفيت خواب را به طور قابل توجهي بهبود بخشيدند. با این حال، مشخصات ملاتونین و روند خواب آلودگی بزاق تحت تأثیر نوع تغییر قرار نگرفت.
نتيجه گيري: وظيفه اصلي شيفت کاری شبانه CORs در صنعت مطالعاتی شامل فرآيندهاي كنترل بحراني از طريق نمايش هاي پيچيده است: مسئولیتی که نیاز به عملکرد شناختی خوب و هوشیاری دارد. پیش بینی شد که تعداد قابل توجه شیفت های شبانه متوالی در سیستم شيفت چرخشی باید با هدف نهایی بهبود عملکرد / هوشیاری و افزایش ایمنی CRO برنامه ریزی شود.
کليدواژه ها: ملاتونين | شيفت شب | عملكرد | خواب آلودگي
مقاله ترجمه شده
3 سطح بافت چربی و پلاسما (ANGPTL7 ) شبه آنژیوپویتین 7 با چاقی افزایش می یابد و پس از انجام تمرینات ورزشی کاهش می یابد:
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
هدف ANGPTL7 یکی از اعضای خانواده پروتئین شبه آنژیوپویتین است که از هشت (1+8) پروتئین تشکیل می شوند. شواهد بسیاری پروتئین های ANGPTL7را با چاقی و مقاومت به انسولین مرتبط می دانند. نقش بیولوژیکی ANGPTL7 به جز نقش اخیر آن در پاتوفیزیولوژی گلوکوم هنوز کشف نشده است. این مطالعه را به منظور تاکید بر نقش ANGPTL7 در چاقی و مدولاسیون آن با تمرینات ورزشی و نیز ارتباط بالقوه آن با پنل چربی انجام داده اند. روش ها 144 افراد در این مطالعه حضور داشتند و طی مدت سه ماه تمرینات ورزشی را به پایان رساندند. آنها را طبق BMI شان طبقه بندی کردند یعنی 82 نفر غیر چاق بودند و 62 نفر آنها نیز جزو افراد چاق بودند. سطح ANGPTL7 در پلاسما و بافت چربی توسط ELISA، RTPCR و بافت شیمی ایمنی اندازه گیری شد. نتایج در این مطالعه، نشــان می دهیم که سطح ANGPTL7 در پلاســـمای این افــراد (1249.05± 130.39 pg/mL) در مقایسه با افـراد غیر چاق (930.34 ± 87.27 pg/mL (p-Value =032)افزایش نشان می دهد. تجلی ANGPTL7 در بافت چربی نیز بعد از تمرینات کاهش می یابد. بالاخره سطح گردش ANGPTL7 رابطه معنادار آن را با سطح تری گلیسیرین در افراد چاق (R2 = 0.183, p-Value = 0.03) نشان می دهد. نتیجه گیری برای اولین بار داده های ما نشان می دهد که اضافه وزن سطح ANGPTL7 را در پلاسما و هم در بافت چربی افزایش می دهد. افزایش ANGPTL7 در تنظیم سطح تریگلیسیرین افراد چاق به صورت مستقیم یا با دخالت سایر اعضای پروتئین ANGPTL7 نقش اندکی دارد. تمرینات ورزشی سطح ANGPTL7 را کاهش می دهد این در حالی است که پتانسیل برای هدف گذاری این پروتئین را بعنوان هدف درمانی تنظیم دیس لپیدمی برجسته می نماید.
مقاله ترجمه شده
4 نیازهای حمایتی والدین فرزند مبتلا به بیماری مزمن کلیه: یک مطالعه گروه تمرکز
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
پیشینه: والدین کودکان دارای بیماری مزمن کلیه (CKD) نقشی اساسی در مدیریت بیماری فرزندشان دارند. بار مسئولیت این والدین زیاد است: آنها اغلب خسته و افسرده می شوند و سطوح بالایی از استرس و کیفیت پایینی از زندگی را تجربه می کنند، چیزی که می تواند تاثیری منفی روی نتایج سلامتی فرزندشان داشته باشد. حمایت با هدف پیشگیری و کاهش بار استرس والدین، امری ضروریست. بنابراین لازم است در مورد مشکلات و نیازهای حمایتی این والدین اطلاعات مناسبی داشت.
هدف: هدف ما توصیف نیازهای حمایتی والدین در مورد مشکلاتی است که در داشتن بچه ای با CKD تجربه می کنند.
روشها: پنج مصاحبه گروه تمرکز روی والدین بچه هایی انجام می گیرد که: (1) بیماری کلیوی ارثی دارند، (2) دارای سندروم نفروتیک یا کلیوی اند، (3) دارای مشکل مزمن کبدی اند، (4) از دیالیز استفاده می کنند، و (5) پیوند کلیه داشته اند. این کودکان در بخش نفرولوژی کودکان در یک بیمارستان دانشگاهی در هلند تحت درمان هستند. داده ها به لحاظ معنایی تحلیل می شوند.
نتایج: بیست و یک والد در گروههای تمرکز شرکت می کنند. والدین نیازمند اطلاعات بیشتری در مورد CKD فرزندشان و گزینه های درمانند، و عادات و کارشان را مدیریت می نمایند. همچنین، والدین نیازمند حمایت احساسی از طرف همسر، خانواده، دوستان، همسالان و پرسنل خدمات د رمانی هستند تا به آنها کمک شود با بیماری فرزند شان کنار بیایند. به همین صورت، والدین نیازمند حمایت عملی اند تا بتوانند مراقبت و حمایت خود را در مورد مسائل مالی و حمل و نقل و در مورد حضور فرزندشان در مدرسه انجام دهند.
نتیجه: نیازهای مربوط به متعادل سازی زندگی شخصی، به ندرت توسط والدین صورت می گیرد، چون به نیازهای فرزند شان بیشتر اهمیت و اولویت می دهند. بنابراین اهمیت دارد که پرسنل خدمات درمانی به توانایی های والدین در مورد مدیریت بیماری فرزندشان توجه کرده، و روی قابلیت های آنها در تعادل سازی مسئولیت های شان به عنوان مراقبت کننده، با زندگی شخصی خودشان تمرکز نمایند.
واژگان کلیدی: فرزند | بیماری های کلیوی | ارزیابی نیازها | والدین | تحقیق کیفی | خودمراقبتی
مقاله ترجمه شده
5 عوامل مادر، جنینی و پریناتال در ارتباط با انتروكوليت غدد لنفاوی در سوئد: یک تحقیق کنترل شده ملی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هدف برای تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل مادر، جنینی، بارداری و پریناتال با انتروکولیت غدد لنفاوی در یک تحقیق کنترل شده همسان از داده های ثبتی جمع آوری شده در سراسر کشور استفاده شده است. طرح تحقیق همه نوزادان متولد شده در سال 1987 تا 2009 با تشخیص انتروکولیت غدد لنفاوی در هر كدام از آمار ثبتی مراقبت های بهداشتی ملی سوئد شناسایی شدند. برای هر مورد تا 6 کنترل برای سال تولد و سن حاملگی همسان انتخاب شد. در نتیجه جمعیت مورد تحقیق شامل 720 مورد و 3567 کنترل بود. اطلاعات مربوط به داده های اجتماعی و اقتصادی در مورد مادر، بیماری مادر، تشخیص مربوط به بارداری، تشخیص پریناتال نوزاد، و روش های دوره پریناتال برای تمام موارد و کنترل ها بدست آمده بود و با رگرسیون های منطقی غیر قابل تغییر و چند متغیره برای کل جمعیت تحقیق، همچنین برای زیر گروه ها با توجه به سن حاملگی بررسی شد. نتایج در کل جمعيت تحقیق، ارتباط مثبت مستقلی با انتروکولیت غدد لنفاوی برای isoimmunization، پریشانی جنین، سزارین، عفونت باکتریایی نوزادان از جمله سپسیس، عفونت ادراری ، آرتروس داکتوس مداوم، ناهنجاری قلب، ناهنجاری های دستگاه گوارش و اختلالات کروموزومی پیدا کردیم. رابطه های منفی برای وزن مادر، preeclampsia ، عفونت ادراری مادر، پارگی غشا زودرس و وزن تولد دیده شد. الگوهای مختلفی از رابطه ها در زیر گروه هایی با سن حاملگی مختلف دیده شد. نتیجه با استثناهای جالب توجه، به ویژه در رابطه های منفی، نتایج این تحقیق بزرگ مبتنی بر جمعیت، مطابق با تحقیقات قبلی است. اگرچه محدودیت های داده های ثبتی محدود شده است ، یافته ها نشان می دهد فرایندهای پاتوفیزیولوژیکی امکان پذیر است و تأکید می کند که NEC یک بیماری چند فاکتوریل است.
مقاله ترجمه شده
6 گیرنده های رایانودین عصبی در دوران رشد و پیری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
گیرنده های رایانودین (RyRs) کانال های انتشار کلسیم بین سلولی می باشند که در شبکه اندوپلاسمی تمام سلول ها وجود دارند. تمام سه ایزوفرم RyR، RyR1-3، در مغز بیان می شوند در حالی که RyR2 غالب می باشد. RyR ها در داخل سوما، آکسون ها، خارهای دندریتی و ترمینال های پیش سیناپسی نورون ها متمرکز می شوند. RyR ها بیشتر در مخچه، هیپوکامپ، ناحیه بویایی، عقده های قاعده ای و غشاء مغزی بیان می شوند. در طول فرآیندهای فیزیولوژیکی رشد و پیری، هم ایستایی کلسیم بین سلولی توسط RyR ها تنظیم می شود. در این پژوهش مکانیزم های بالقوه ای را بررسی می کنیم که اساس تنظیم RyR در ارتباط با سن و رشد می باشند. اختلال در تنظیم RyR می تواند باعث عدم تعادل در سطح کلسیم بین سلولی شود، که منجر به آسیب پذیری سلولی، اختلال در عملکرد نورن سیناپسی، و در نهایت مرگ نورونی می شود. تنظیم RyR نقشی اساسی در پیری سلول در دوران کهنسالی دارد و بدین ترتیب ممکن است که جزء اهداف فارمالوژیکی برای آهسته کردن روند فرآیند های نادرست و بیماری های تحلیل عصبی مانند آلزایمر باشد.
مقاله ترجمه شده
7 تاثیر بازدارنده های آروماتاز غیراستروئیدی روی پروفایل استروئید در یک نمونه جمعیت از چین
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
پروفایل بندی استروئید می تواند برای مشخص کردن سوءمصرف استروئید درون ریز در ورزش استفاده شود. بنابراین غربالگری برای استفاده برون ریز از این مواد بازدارنده می تواند با کنترل طیفی از استروئیدهای درون ریز صورت بگیرد، که شامل پروفایل استروئید و و ارزیابی غلظت ها و نسبت های آنها نسبت به مقادیر مرجع است. پروفایل بندی استروئید در حال حاضر مبتنی بر آمارهای جمعیتی انجام می گیرد. تغییرات زیاد بین فردی، باعث شد نیا زبه تحلیل گذرنامه بیولوژیکی ورزشکار (ABP) مطرح شود. این مطالعه تلاش می کند بیومارکرهای جدیدی را برای تشخیص بازدارنده آروماتاز در ورزش با استفاده از تحلیل آماری مشخص کرده و بعد از این مدل برای تحلیل ABP استفاده نماید. چهل و یک داوطلب غیرورزشکار چینی (21 مرد و 20 زن) از 3 بازدارنده آروماتاز غیراستروئیدی به صورت مستقل استفاده می کنند (آمینوگلوتتیمید، لتروزول و آناستروزول). تحلیل آماری روی 16 پارامتر پروفایل استروئید انجام می گیرد. بعد از مصرف، غلظت های بیومارکرهای آندروژن درون ریز ارزیابی می شود، منجمله تستوسترون (T)، اپیتستسترون، آندروسترون (AN)، اتیوکولانولون (ETIO)، 5 آلفا-دیول، 5 بتا-دیول، و دهیدروپیاندروسترون که افزایش می یابند. در حالی که سطح استروژن کاهش می یابد. این بیومارکرها در عرض 1 ماه به سطح مبنای اولیه خود بر می گردند. در زنان، غلظت های استرون درون ریز، ETO/استرون، و T/ استرون) به صورت عمده ای بعد از آزمایش افزایش می یابد. 3 مدل جدید نسبت به بیومارکرهای مطروحه توسط آژانس جهانی ضد دوپینگ حساسترند. همچنین در ارزیابی میانگین حرکت کارزیابی شده به صورت تحلیل چارتی موثرند. آزمایشات تاییدی نشان می دهد که بیومارکر T- استرون، برای قضاوت در مورد سوءمصرف بازدارنده آروماتاز استروئیدی موثر است. غربالگری این بیومارکرهای جدید درون ریز می تواند پارامترهای بیشتری برای حمایت از نظارت ABP و اطلاعات مخصوص در مورد استروئیدهای مصرفی ارائه کند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi