دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله ترجمه شده ادبیات فارسی و انگلیسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله ترجمه شده ادبیات فارسی و انگلیسی

تعداد مقالات یافته شده: 19
ردیف عنوان نوع
1 ُسفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
این مقاله به بررسی تاثیر برکسیت روی مسافرت های خارجی ساکنان شهر لندن می پردازد. این مقاله یک مطالعه جامع را در بر می گیرد و از دو مطالعه تحقیقی، قبل از همه پرسی برکسیت (307 نفر) و بعد از آن (278 نفر) استفاده می کند. نتایج این تحقیق با استفاده از تحلیل مقایسه ای کیفی سری فازی روی تغییر قبل و بعد از همه پرسی در تاثیر روی مسافرت های خارجی ازنظر قیمت و کیفیت، انگیزه های انتخاب مقصد و خطرات مشاهده شده تاکید می کند. این نتایج همچنین معنادار و قابل توجه بودن اهمیت مسافرت، سن و درآمد سالانه را راجع به تصمیمات سفر خارجی برقرار می کنند. این تحقیق همچنین نتایج را با حالات تحلیل خطی غالب (رگراسیون؛ وی کرامر) مقایسه می کند که روی غیرخطی بودن به عنوان مناسب ترین گزینه برای بررسی جنبه های پیچیدگی و پیشروی بیشتر از تناسب به اعتبار پیشگویانه تاکید می کنند.
مقاله ترجمه شده
2 شکاف جنسیتی در حقوق معلمان K-12
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
ما شکاف های جنسیتی موجود در حقوق و مزایای معلمان K-12 را بررسی می کنیم. این یک شغلی است که در آن تبعیض جنسیتی مستقیم کمتر است چراکه حقوق و مزایا توسط یک مقیاس پرداخت واحد تعیین می شود و زنان اکثریت استخدام شده ها را تشکیل می دهند. ما با استفاده از داده های حاصل از ارزیابی جامعه آمریکا (ACS) یک شکاف جنسیتی 12000 دلاری در درآمد فردی معلمان K-12 پیدا کردیم که فقط بخشی از این شکاف ریشه در تفاوت های جنسیتی موجود در مقامات مدیریتی، مدارک تحصیلی و درجات تدریس دارد. برعکس، وقتی که ما از یک سری داده های مربوط به حقوق و مزایای عمومی معلمان K-12 استفاده می کنیم، یک شکاف جنسیتی خامی را پیدا می کنیم که تقریبا" سه برابر کوچکتر است. وقتی که ما مستقیما" توزیع درآمد سالانه برای معلمان مرد و زن را بین حقوق عمومی و داده های ACS مقایسه می کنیم، پی می بریم که بخش مهمی از شکاف جنسیتی ریشه در داشتن درآمد اضافی و خارج از حقوق اصلی تدریس معلمان مرد دارد.
مقاله ترجمه شده
3 Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر شبیه‌سازی برای پیاده‌سازی ITIL
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 43 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 60
یک نیاز کلیدی برای ارائه‌دهندگان خدمات، تعریف، مدیریت و ارائه خدمات فناوری اطلاعات (IT) است تا به طور مؤثر از اهداف تجاری و نیازهای مشتری پشتیبانی کنند. چندین مدل مرجع فرایند برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) ظهور کرده‌اند که کتابخانه زیربنایی فناوری اطلاعات (ITIL) مدل مرجع پذیرفته‌شده به‌عنوان استاندارد واقعی برای ITSM است. این مقاله روش جدیدی برای اجرای ITIL معرفی می‌کند که بر اساس چرخه عمر مدیریت فرآیند کسب‌وکار و مدل کردن شبیه‌سازی است. کاربرد این روش برای اجرای فرایند مدیریت حادثه در یک شرکت اسپانیایی نیز ارائه شده است. این روش توسط کارشناسان ITIL موردبررسی قرار گرفته و از دیدگاه ذینفعان فرایند با استفاده از یک پرسشنامه ارزیابی شده است. پاسخ‌های داده شده به پرسشنامه نشان‌دهنده سودمندی روش برای رسیدگی به عوامل کلیدی موفقیت و حمایت از استفاده از شیوه‌های مناسب مدیریت فرآیند است.
مقاله ترجمه شده
4 بذر بحران: احساسات سرمایه گذار و نقدینگی بانک
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
این مقاله نقش احساسات سرمایه گذار در نقدینگی بانک را بررسی می کند. من بحث می کنم که احساسات سرمایه گذار، بانک هایی ایجاد می کند که یک حصار طبیعی دربرابر خطر نقدینگی در زمان های عادی دارند. با این حال، بانک ها آگاه نیستند که چنین حصاری درطی یک اضطرار طولانی مدت نامعتبر می شود. من نشان می دهم که اینها باهم در رشد فراوان خطوط اعتباری در جهش های بازار سهیم هستند که درهمین راستا می تواند بذر یک بحران بالقوه نقدینگی را بکارد.
مقاله ترجمه شده
5 یک روش ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT) جدید براساس بهینه ‌سازی ازدحام ذرات (PSO) همراه با کنترل تک سیکلی (OCC)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
این مقاله یک الگوریتم ردیابی نقطه حداکثر توان (‏MPPT) ‏مبتنی بر بهینه ‌سازی ازدحام ذرات (‏PSO)‏ همراه با کنترل تک سیکلی برای سیستم‌های فتوولتائیک (PV) تحت شرایط سایه جزیی ارائه می‌دهد. الگوریتم هایی مانند تحریک و مشاهده (P&O) و رسانایی یا هدایت افزایشی (‏IC) ‏در ردیابی نقطه حداکثر توان تحت شرایط تابش یکنواخت بسیار موثر هستند. بااینحال، تحت شرایط سایه نسبی، آن‌ها نمی‌توانند MPP سراسری (گلوبال، جهانی) را ردیابی کرده و به MPP محلی همگرا شوند. الگوریتم ردیابی پیشنهادی بر این چالش فنی غلبه کرده و می‌تواند به طور موثر MPP سراسری را تعیین کند. مطالعات شبیه ‌سازی متعددی بر روی PV های مختلف در پیکربندی انبوه ذرات تحت شرایط سایه اندازی مختلف انجام شده ‌است. نتایج به‌دست‌آمده کارایی روش پیشنهادی را نشان می‌دهند.
مقاله ترجمه شده
6 متریک‌هایی برای ابر خازن‌های سریع به‌عنوان دستگاه ذخیره انرژی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
ابر خازن‌ها به‌عنوان دستگاه‌های ذخیره انرژی و جایگزین باتری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما عملکرد الکتروشیمیایی آن‌ها معمولاً با معیارهای خازن‌های کلاسیک بررسی می‌شود. ناسازگاری حاصل‌شده در مقالات موجب سردرگمی در مورد پتانسیل‌ها و محدودیت‌های ابر خازن‌ها شده است. اولاً، متوسط چگالی توان یک ابر خازن نمی‌تواند به طور مستقیم با چگالی توان نسبتاً ثابت باتری‌های مشابه مقایسه شود. دوماً، ظرفیت ویژه خازنی، توانایی خازن‌ها برای جداسازی بار با اختلال پتانسیل است و زمانی که بار تحویل‌شده دارای وابستگی غیرخطی به پتانسیل باشد ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی را نشان نمی‌دهد. سوماً، بسیاری از ابر خازن‌ها جدید حتی سریع‌تر از باتری‌های مشابه خود برای توجیه توسعه عملی نیستند، اما این مسئله زیر سپر معیارهای نامناسب دفن می‌شود. این مقاله مشخص می‌کند که استفاده از معیارهای مناسب برای ذخیره انرژی می‌تواند ما را به طراحی سریع‌تر ابر خازن‌ها برای کاربردهای عملی هدایت کند.
مقاله ترجمه شده
7 مسأله ی مسیریابی خودروی باز با نقاط گسستگی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 34 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در این مقاله مسأله¬ی مسیریابی خودروی باز با نقاط گسستگی (OVRP-DP) بیان می¬شود. شرکت¬هایی که برای حمل محصولاتشان در مناطق وسیع، با حامل¬ها سر و کار دارند، با این مسأله¬ی عملی مواجه می¬شوند. در اینگونه موارد، ممکن است استفاده از بیش از یک حامل برای انجام یک عملیات خاص پخش، سودآوری داشته باشد: حامل اول، انبار را ترک نموده و بخشی از عملیات پخش را انجام می¬دهد، تمام بار باقیمانده را تحویل می-دهد و حامل دوم از نقطه¬ی پایان اولی، کار را ادامه می¬دهد. این محل کاهش بار، نقطه¬ی گسستگی مسیر نامیده می¬شود. این مسأله تعمیمی بر OVRP کلاسیک است که در آن بایستی هر مسیر تنها توسط یک حامل، خدمت¬رسانی شود. ما این مسأله را با استفاده از "تابع هزینه¬ی واقع¬گرایانه¬ی چند توقفی کمتر از بار کامیونی" متشکل از هزینه¬ی غیرخطی حمل و نقل، هزینه¬ی انحراف از مسیر، و هزینه¬ی توقف مدل کردیم. ما الگوریتم جستجوی محلی تکرارشونده¬ی (ILS) مناسبی را بسط دادیم که با ویژگی¬های خاص این مسأله، همخوانی دارد. بازدهی ILS با دستیابی به تمامی پاسخ¬های شناخته¬شده در مجموعه¬ای از نمونه¬های کلاسیک OVRP و ارتقای آن برای یک نمونه، نشان داده شد. سپس، با استفاده از سفارش¬های واقعی و هزینه¬های حمل و نقل حاصل از شرکای صنعتی¬مان، به وضوح مزایای استفاده از نقاط گسستگی برای بهینه¬سازی هزینه¬های حمل و نقل را نشان دادیم. عملکرد ILS تحلیل شد و مشخص شد که نظام¬مندی بالایی داشته و بر آنچه که می¬توان با راه¬حل¬های تجاری به دست آورد، برتری دارد.
مقاله ترجمه شده
8 GlobELT : کنفرانس بین المللی اموزش و یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم ، انتالیا ، ترکیه : تاثیر یادگیری ترکیبی روی تقویت لغات دانشجویان EFL
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
رویکرد یادگیری ترکیبی در آموزش زبان خارجی یکی از جنبه های مهم و جالب برای معلمان زبان در سراسر دنیا محسوب میشود . بر خلاف یادگیری الکترونیکی که تنها به استفاده از رسانه های الکترونیکی برای یادگیری اشاره دارد ، یادگیری ترکیبی در واقع تکمیل کننده شیوه آموزش سنتی چهره به چهره و یادگیری با انواع مختلف آموزشهای مبتنی بر فنی مهندسی است . بسیاری از موسسات آموزشی امروزه از یادگیری ترکیبی بعنوان مفهومی برای توسعه ی دانشِ لغات دانشجویان استفاده میکنند. هدف از مطالعه کنونی بررسی تاثیرات استراتژی یادگیری ترکیبی در آموزش لغات و درک دانشجویان از رویکرد یادگیری لغات است . در مجموع 40 دانشجو از دو کلاس آموزش زبان انگلیسی انتخاب شدند که در دبیرستانی بمنظور ورود به دانشگاه فنی مهندسی خاورمیانه (METU) دوره ای آموزشی را طی میکردند . گروه آزمایشی به مطالعه ی آیتم های مرتبط به لغات از راه استراتژیهای یادگیری تکمیلی پرداختند ،در حالیکه گروه کنترلی در حال یادگیری لغات مشابه از راه آموزش سنتی بودند . بعد از پایان دوره آموزشی ، ازمون کتبی لغات برای هر دو گروه دانشجویان انجام شد . مانند داده های کیفی ، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بمنظور تعیین دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری تکمیلی ، و پیشنهادات انها بمنظور بهبود محیط یادگیری تکمیلی انجام شدند . مطالعه در تطبیق با مفاهیم آموزشی انجام شد و پیشنهاداتی بر مبنای امتیاز دانشجویان در ازمون کتبی مطرح شد ، نظرات و انتظارات انها در ارتباط با استراتژیهای یادگیری تکمیلی در یادگیری انواع لغات نیز مد نظر قرار گرفت .
واژگان کلیدی : یادگیری تکمیلی | آموزش لغات | استراتژی یادگیری لغت .
مقاله ترجمه شده
9 روش شناسی کلاس درس معکوس به عنوان یک تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان خارجی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
این مقاله، توانایی استفاده از کلاس های معکوس برای بکارگیری در آموزش زبان خارجی را بررسی می کند. نویسندگان به تاریخ پیدایش روش نگاه می کنند، و مزایای آن را نسبت به سایر روش های سنتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. در میان مزایا بایستی به افزایش زمان میان معلم و دانش آموز؛ افزایش مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس دانش آموز؛ رویکرد شخصیت دادن به هر آموزنده؛ توانایی معلم برای انجام سخنرانی های کوتاه مجاز، توجه به ویژگی های آموزش حرفه ای محور، و همچنین ویژگی های سن و سال و سایر ویژگی های هر گروه یادگیری؛ امکان داشتن برای هر دانش آموز به منظور کار کردن بر اساس سرعت شخصی خود، استفاده از زمان به صورت موثرتر نسبت به دانش آموزان و معلم؛ افزایش خلاقیت و تفکر انتقادی؛ پتانسیل داشتن برای بایگانی اطلاعات دائمی؛ تغییر مثبت روابط نقش معلم / دانش آموز زمانی که یک دانش آموز به پیشقدم و خالق دانش خود تبدیل می شود، و در عین حال معلم به راهنما و مشاور تبدیل می شود؛ پیشرفت انگیزه یادگیرنده؛ بهبود جوّ کلاس که دوستانه تر و راحت تر می شود، و شانس تمرکز بیشتر در کلاس درس اشاره کرد.
این مقاله روش کلاس معکوس را توسط گراف توصیف کرده و چند مثال کاربردی از بکارگیری آن را پیشنهاد می دهد.
کلمات کليدی: کلاس درس معکوس | فرايند آموزشي | چالش ها | کلاس معکوس.
مقاله ترجمه شده
10 استفاده از فناوری کلاس درس تلنگری در یادگیری زبان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
امروزه کلاس تلنگری به عنوان یک جزء کلیدی یادگیری ترکیبی باعث ایجاد علاقه بیشتر محققان و مربیان می شود. فن¬آوری تلنگری در کلاس درس، چنین سازماندهی فرایند آموزشی را در بر می گیرد که در آن فعالیت های کلاس درس و تکالیف تغییر می¬یابند. در این مقاله، مروری بر فن¬آوری کلاس درس تلنگری انجام می¬شود و پتانسیل آن برای معلمان و دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد. نویسندگان نتایج حاصل از تجربه اجرای کلاس درس تلنگری در کلاس زبان را ارائه می دهند. مطالعه نشان می دهد که استفاده از فناوری توصیف شده در فرایند یادگیری انگیزه دانش آموزان را تقویت می کند و عملکرد تحصیلی آنها را بهبود می بخشد.
کلمات کلیدی: فناوری کلاس درس تلنگری | یادگیری ترکیبی | محیط یادگیری الکترونیکی | فعالیت های کلاس درس | آموزش زبان.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi