دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله ترجمه شده الگوریتم ها 2018::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - مقاله ترجمه شده الگوریتم ها 2018

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 اتوماتای سلولی که مسئله درخت پوشای توزیع‌شده را حل می‌کند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
این کار مسئله درخت پوشای توزیع‌شده را در زمینه اتوماتای سلولی معرفی می‌کند. ما یک اتوماتای سلولی ارائه می‌دهیم که یک درخت پوشا از یک گراف (شبکه) مشخص را محاسبه می‌کند. زمان موردنیاز برای این محاسبات O(n log n) است که در آن n تعداد گره‌های گراف است.
کلید واژها: اتوماتای سلولی (CA) | سیستم‌های ناشناس | آغازگر همزمان مسئله درخت پوشای توزیع‌شده | گراف شبکه
مقاله ترجمه شده
2 یک مدل شی برای mixin های پویا
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
mixin پویا اجازه می دهد که اشیاء در زمان اجرا با استفاده از پسوندهای مدولار اصلاح شوند. در برنامه های کاربردی که روش های فراخوانی باید از طريق چندين بسط عبور کند، مجازات عملکرد نسبت به بخش استاتیک در نظر گرفته می شود زیرا گیرنده های فراخوان باید در زمان اجرا مشخص شوند. این عمل یک مدل شی گرا را توصیف می کند که این مجازات را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. این رویکرد از لحاظ زبان مبتنی بر mixin پویا استاتیک محاسباتی نامیده می شود.
کلمات کلیدی: Mixin ها | پیاده سازی زبان برنامه نویسی | مدل‌های شی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی