دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله ترجمه شده عمران - بتن 2017::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله ترجمه شده عمران - بتن 2017

تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
1 رفتار ناحیه انتهایی المان های بتنی پیش کشیده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
کاربرد بتن با عملکرد بالا یا بتن خودمتراکم در کارخانه های تولید قطعات پیش ساخته بسیار رایج می باشد. برای ساختارهای بتنی پیش کشیده تقویت پیش تنیدگی ممکن است به کمک سیم های فولادی پروفیلی یا صاف و یا به کمک رشته هایی چندتایی سیم انجام گیرد. انتقال نیروی پیش تنیدگی به المان پیش کشیده از طریق اتصال بین بتن و فولاد صورت می گیرد. شناخت درست پدیده های پیوستگی مستقیما بر امنیت و دوام سازه تاثیر می گذارد. اهمیت این مقوله به خصوص برای المان های بتنی پیش کشیده بدون تقویت نرمال، مانند تراورس راه آهن یا دال های توخالی سقف بیشتر می باشد. مقدار تنش پیوستگی در سازه های پیش کشیده به مقدار لغزش تاندون و دیگر جنبه های تکنولوژی و مواد بستگی دارد. حالت تنش مجتمع در ناحیه انتهایی المان، با انتقال نیروی پیش تنیدگی به بتن ایجاد می شود، که می تواند آسیب های مختلفی را ایجاد کند. در المان هایی بدون تقویت عرضی ایجاد ترک در ناحیه انتهایی می تواند ایمنی المان را به خطر بیاندازد. همچنین در این مقاله محاسبات طول انتقال نیروی پیش تنیدگی بر اساس آخرین آیین نامه ها و مقررات – یوروکد2 و مدل کد 2010 – ارائه شده است.
لغات کلیدی: هم بستگی | تنش پیوستگی | اثر هویر | بتن پیش کشیده | ایمنی | طول انتقال
مقاله ترجمه شده
2 اثرات افزودنی‌های جدید پلیمری کاهنده انقباض روی تغییرشکل خودبخودی خمیرهای سیمان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
هدف این تحقیق بررسی مکانیزم‌های خودبخودی کاهش انقباض در افزودنی‌های پلیمریِ کاهنده انقباض (SRA) و دارای قابلیت کاهش آب است. برای مقایسه از SRA سنتی از نوع پلی‌اتری استفاده شد. در این تحقیق، ایجاد تغییرشکل خودبخودی، سرعت هیدراسیون، رطوبت نسبی (RH) درونی، مقاومت الکتریکی، غلظت یون‌ها و افزودنی‌های پلیمری کاهنده انقباض در محلول‌های حفره و بخش بلوری خمیرهای سیمان بطور کامل بررسی شد. برخلاف مخلوط SRA پلی‌اتری که در سنین اولیه دارای یک بازه انبساطی است، در مخلوط SRA پلیمری سیر تکاملی نسبتاً کند و یکنواخت انقباض مشاهده شد. در نهایت نتیجه‌گیری شد که تأخیر و تنظیم هیدراسیون سیمان در مخلوط SRA جدید در مقایسه با مخلوط پلی‌اتری تأثیر واضحی روی تشکیل ریزساختار خمیر و سیرهای تکاملی متفاوت عملکرد خمیرهای سیمان دارد. علاوه بر این، فشار موئینگی ناشی از خودخشک‌شوندگی خمیر سیمان و تنش انبساطی ناشی از فشار تبلور روی چگونگی کاهش انقباض مخلوط‌ها در تغییرشکل خودبخودی خمیرهای سیمان تأثیر می‌گذارد.
کلیدواژه‌ها: افزودنی (D) | انقباض (C) | محلول حفره (B) | هیدراسیون (A) | فرآورده‌های هیدراسیون (B)
مقاله ترجمه شده
3 بررسی "زمان صفر" انقباض خودبخودی در چسبهای بتنی با عملکرد بالا/خیلی بالا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
عبارت "زمان صفر"، یعنی زمان شروع به اندازه¬گیری انقباض خودبخودی ، معمولاً برای تخمین پتانسیل ترک-برداری مولفه¬های ساختاری استفاده می¬شود. بنابراین تعیین صحیح زمان صفر برای اندازه¬گیری¬ انقباض خودبخوی، که هدف اصلی این مطالعه است، حیاتی است. یک توافق عمومی درباره¬ی وجود یک رابطه بین انقباض خودبخودی وتغییرات RH در چسبِ بتن درحال سخت شدن، وجود دارد. یک روش نم¬سنج بهبودیافته برای نظارت کردن بر تغییر RH درونی در چسبهای بتنی 1 ساعت پس از قالب¬ریزی، ساخته شد. این روش نتایج آزمایشگاهی بلافصلی را برای تغییر RH برای تعیین زمان صفر فراهم می¬کند. این روش نشان می¬دهد که RH درونی چسبهای بتن بلافاصله پس از زمان ستینگِ نهایی کاهش نمی¬یابد. یک زمان صفر جدید، بصورت زمان شروعِ کاهش RH درونی تعریف می¬شود، که برای تخمین زدن پتانسیل ترک برداشتن مواد مبتنی بر بتن، در مقایسه با زمان صفر نشان داده شده با زمان ستینگِ نهایی، معقول¬تر است.
مقاله ترجمه شده
4 اصلاح ضریب نفوذ کلرید بتن بر اساس هدایت الکتریکی محلول نافذ
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
برای تصحیح تاثیر محلول نافذ بر روی ضریب انتشار کلرید و تنظیم یک روش تست نفوذ پذیری که قابلیت مقایسه با دیگر روش های آزمایشگاهی بر اساس مهاجرت سریع کلرید (RCM) داشته باشد، تاثیر مواد سیمانی مکمل (SCMs)، شامل سرباره های دانه ای کوره های سیمان (GBFS) و Fly ash (FA) بر روی هدایت الکتریکی محلول نافذ مورد بررسی قرار گرفته است. یک روش صلاح ضریب انتشار کلرید بر اساس رابطه بین هدایت الکتریکی محلول نافذ و ضریب انتشار کلرید پیشنهاد شده است. ضرایب اصلاح شده انتشار کلرید ملات های یکسان با محلول های متفاوت توسط جایگزین کردن محلول نافذ اصلی با محلول NaOH که تقریبا یکسان است، پیدا شده است. ضرایب اصلاح شده انتشار کلرید مربوط به بتن با SCM های متفاوت نزدیک به محتوای جذب آب مربوط به آن بوده است. نتایج نشان می دهند که از ضریب اصلاح شده انتشار کلرید تاثیرات هدایت الکتریکی محلول نافذ را از بین برده و می تواند منعکس کننده خواص انتقال بتن مربوط به منافذ اتصال باشد، بنابراین می تواند برای ارزیابی نفوذ پذیری کلی بتن مورد استفاده قرار بگیرد.
مقاله ترجمه شده
5 روش ریز محلول های الکترو شیمیایی برای ارزیابی خوردگی آرماتور در سازه های بتن مسلح
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
یک روش الکتروشیمیایی با پوشاندن نمونه های آرماتور HRB400 در محلول شبیه سازی شده (47.125 میکرو لیتر) به منظور ارزیابی سریع نرخ خوردگی HRB400 در بتن ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ خوردگی HRB400 در ریز محلول حدود پنج برابر کمتر از محیط محلولی است. دلیل این تفاوت، ایجاد قطب مثبت است که با تمرکز بیشتر یون های آهن حل نشده در ریز محلول رخ می دهد. مقدار ناچیزی پراکندگی نسبی در نتایج نرخ خوردگی میان سلول الکتروشیمیایی بهینه شده و مطالعات میدانی مشاهده شده است.
مقاله ترجمه شده
6 بررسی تجربی مقاومت و انقباض فشاری بتن با سنگدانه های سبک وزن از پیش اشباع شده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
مطالعات تجربی در خصوص تأثیر سه نوع سنگدانه های سبک وزن قبل از تر شدن (PLWA)، از طریق اجزاحجم و محتوای رطوبت آن، بر مقاومت و انقباض فشاری بتن و بتون منبسط شونده ارائه گردید . از طریق تجزیه و تحلیل حرارتی یکپارچه، درجه هیدراتاسیون در طول 7-28 روز افزایش 28 درصدی توسط عمل آوری داخلی انجام شد. استفاده از PLWA انقباض را در 240 روز، به علت افزایش قابل توجه تغییرات انقباضی در طول 28 تا 90 روز به علت عمل آوری داخلی افزایش می دهد نتایج همچنین نشان می دهد که ترکیب 10 Mas. عامل منبسط شونده برای کاهش انقباض، به ویژه با استفاده ترکیبی آن با PLWA. مفید است مدل های پیش بینی شده برای فشرده سازی مقاومت و انبساط بتن حاوی PLWA مورد بحث قرار گرفت و مدل یکپارچه پیش بینی مقاومت فشاری و ضخامت بتن حاوی PLWA پیشنهاد شد.
واژه‌های کلیدی: بتن سبک وزن سبک (LWAC) | درجه هیدراتاسیون | مقاومت فشاری | انقباض | مدل پیش بینی شده
مقاله ترجمه شده
7 کاهش اثرات منفی جذب آب مصالح بازیافتی در تکنولوژی بتن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
استفاده گسترده از توده های طبیعی در فعالیت های ساخت و ساز، به همراه افزایش جمعیت جهان، باعث افزایش تقلیل و تخلیه این منابع طبیعی و افزایش تدریجی فاصله حمل و نقلی آن شده است. از طرف دیگر، ساخت و ساز و تخریب ضایعات (C& DW ) ناشی از فعالیت های ساخت و سازی معمولا در محل های دفن زباله و حومه شهر قرار داده میشوند، و باعث مشکلات اجتماعی و زیست محیطی مثل فرسایش، آلودگی آب ها و درگیری های انسان میشوند. استفاده مجدد از C&DW در آماده سازی بتن راه حلی خوب برای هردو نوع مشکلات بالا خواهد بود. هرچند، مصالح بازگشتی بخاطر تخلخل شان، جذب آب بالایی را نشان میدهند. در حالت اشباع، آب در داخل ماتریکس خمیر سیمان جاذب جریان می یابد و در حالت خشکی، فرآیند معکوس اتفاق می افتد. این جریان آب، پیوندهای خمیری توده-سیمان را میشکند و نسبت W/C را در منطقه گذار سطحی افزایش میدهد، این حالت خصوصیات بتن تازه و سخت را تنزل میدهد. در این پژوهش، روش اختلاط مرحله ای مبتنی بر جذب آب مصالح در زمان، توسعه داده شد. روش اختلاط مرحله ای برای تنظیم جریان آب و ساخت بتن، با استفاده از مصالح بازیافتی، با سطوح کارآیی، قدرت و انقباض معادل بتن معمولی، بهینه سازی شد. خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و هندسی مصالح، با خصوصیات بتن در حالت تازه و سخت شده اش، ارتباط داده شدند. سه نوع مصالح بازیافتی مورد بررسی قرار گرفتند. دو نوع از مصالح طبیعی نیز برای اهداف مقایسه ای، مطالعه شدند.
مقاله ترجمه شده
8 تاثیر خاکستر بادیFA) ) بر روی مقاومت فشاری و میکرو ویژگی های ملات سیمان منیزیم پتاسیم فسفات MKPC))
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
اگر چه واکنش خاکستربادی(FA) ، درسیستم های سیمان منیزیم پتاسیم فسفات (MKPC) ، هنوزنامشخص است ، اما از آن به عنوان پرکننده ، در طرح ملاتهای بر پایه MKPC-FA یاد میشود. در این مقاله، FA در ملات MKPC به دو روش طراحی مختلف ، (بصورت بی اثر یا واکنش پذیر) ، در نظر گرفته میشود . در هر حالت ، عملکرد و کارایی جدید، مقاومت فشاری و میکرو ویژگی های ملات FA / MKPC، بطورسیستماتیک مورد بررسی قرارمیگیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که روش طراحی که در آن FA به عنوان واکنش پذیروارد عمل شده است ، منجربه کارایی بهتر سیستم وباعث مطلوبتر شدن ریزساختارها ومقاومت مکانیکی بیشترمیشود. اگرچه آنالیز SEM ، برخی واکنشهای مربوط به ذرات FA در ملات MKPC را نشان میدهد ، اما ، جزئیات مربوط به محصولات واکنش ثانویه ، بوسیله آنالیز XRD یا TGA ، مستقیما قابل تشخیص نیست. بعلاوه ، این مقاله بر اهمیت دو نسبت، R Magnesia : FA ,KDP درطرح بهینه مواد بر اساس MKPC-FA ، تاکید دارد.
مقاله ترجمه شده
9 مروری بر موجودی چرخه عمر آب در تولید بتن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 54
مصرف زیاد آب و تولید فاضلآب در صنعت بتن یکی از مسائل مهم محیط زیستی است؛ با این حال، داده های موجودی آب برای تولید بتن و مواد خام آن محدود و متناقض هستند. استفاده از آب برای اجزا (مصالح و سیمان) و فرایند های مختلف در تولید بتن از لحظه آبتدایی تا انتهای آن با ارقام موجودی آب شناسایی شده اند. پراکندگی زیادی وجود دارد. هدف این مقاله مرور روش های فهرست بندی آب مختلف و درک پیامد های آن ها بر روی شکل های مصرف آب در چرخه عمر بتن برای فهم پراکندگی گسترده داده های موجودی که در مقالات یافت شده است، است. پیامدهای روش های مختلف در ارقام موجودی آب با یک سناریوی تولید بتن فرضی آزمایش شدند. سناریوی موردی ما نشان داد که روش می تواند منجر به نتایجی شود که با یک فاکتور تقریبی 3-4 تفاوت پیدا کنند. داده های در دسترس درباره مصرف آب باید به دقت توسط شاغلین LCA و تصمیم گیرندگان صنایع مورد استفاده قرار بگیرد. این مطالعه به این نتیجه رسیده است که نیازی برای وحدت روش های موجودی آب وجود دارد تا داده هایی داشته باشیم که کاملا قآبل مقایسه باشند. فهم روش های موجودی آب منجر به موجودی آب جزیی تر و شفاف تری می شود و در نتیجه ارزیآبی دقیق تری ممکن خواهد بود. نتایج مورد علاقه جامعه پژوهشی و همچنین ذینفعان صنایع سیمان و بتن است که به دنبال توسعه پایدار محصولات خود هستند.
مقاله ترجمه شده
10 تاثیر میدان مغناطیسی متناوب بر روی مقاومت فشاری بتن ساخته شده با سنگدانه ریز
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
یک تحقیق آزمایشگاهی جهت امکان سنجی استفاده از میدان مغناطیسی متناوب (AMF) برای افزایش مقاومت فشاری بتن و همچنین ابداع نوعی عملگر جدید در سازه های هوشمند ، انجام شده است. به همین منظور آزمایشاتی با مقیاس کوچک برروی نممونه های مکعبی بتن با سنگدانه های ریز انجام شد در این آزمایشات اثر میدان مغناطیسی متناوب با قدرت 0.5 تسلا (T) و فرکانس50 هرتز بر روی مقاومت بتن سخت شده و بتن تازه بررسی شد. به علاوه اثر جهت اعمال میدان مغناطیسی متناوب بر روی تغییر رفتار فیزیکی بتن تازه سنجیده شد. برای اعمال میدان مغناطیسی متناوب به نمونه ها یک مدار مغناطیسی مخصوص طراحی شد. از نتایج آزمایشات به دست آمد که اعمال میدان مغناطیسی متناوب به بتن تازه تاثیر چندانی در مقاومت فشاری آن ندارد اما از طرفی دیگر اعمال آن به بتن سخت شده مقاومت آن را تا 7.78 درصد افزایش می دهد. مزیت این میزان بهبود در مقاومت بتن به صورت نظری از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از مجموعه ای از کنترل گر های الکترو مغناطیسی در سازه های هوشمند در برخی نقاط سازه در مواقع لازم سختی سازه را تنظیم کنیم. سپس امکان سنجی استفاده از چنین سیستمی به صورت یک مثال گرافیکی در یک ساختمان بتن مسلح بررسی شده است.
کلمات کلیدی: میدان مغناطیسی متناوب (AMF) | بتن | قدرت فشاری | مدار مغناطیسی | تراکم شار مغناطیسی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi