دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله ترجمه شده مدیریت توریسم 2017::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله ترجمه شده مدیریت توریسم 2017

تعداد مقالات یافته شده: 33
ردیف عنوان نوع
1 حتی زن و شوهرها هم به یک تعطیلات نیاز دارند: واکنش های زنان به مسافرت بدون شوهرانشان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
"سفر کردن دخترها باهم" گفته شده است که به صورت بالقوه ای میزان رضایتمندی یک فرد از انتخاب های تفریحی را افزایش داده و به صورت بالقوه ای رضاینتمدی از رابطه زن و شوهر را بهبود می بخشد (دورکو و پتریک 2015؛ کاوالاری 2008؛ بوند 2008). این مطالعه کیفی به دنبال شناسایی دلایل مسافرت زنان بدون شوهرانشان و تاثیری که این استراحت ها ممکن است روی رابطه آنها و رضایتمندی آنها از استراحت داشته باشد می باشد. زنانی به چند دلیل کلی بدون شوهرانشان به مسافرت می روند: قیدهای زنانه، محدودیت های شخصی شوهر، فرار از روزمره گی ها و نیاز به تنهایی. اکثریت عظیمی از پاسخ دهنده ها بر این اعتقاد بودند که مسافرت کردن به صورت جدا از شریک زندگی، یک مولفه سودمند از یک رابطه سالم و عاشقانه است. تقریبا" همه آنها از استراحت کردن بدون شریک زندگی راضی بودند و اگر شریک زندگی آنها در این سفر به آنها ملحق می شد میزان رضایت آنها کمتر می شد. تقریبا" دو سوم آنها احساس می کردند که روابط آنها مثل بعد از مسافرت بوده است، درحالیکه 31% اعتقاد داشتند که سفر کردن روابط آنها را بهبود داده است. به علاوه روابط با همسفران نیز ارتقا یافته است. دلالت های بازاریابی و عملی برای صنعت گردشگری نیز ارائه می شود.
کلیدواژه ها: سودهای سفر | مسافرت های زنانه | رضایت از تفریح | رضایت از رابطه
مقاله ترجمه شده
2 شناسایی شاخص های محوری گردشگری پایدار: یک مسیر رو به جلو
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
پیشروی به سوی یک بخش گردشگری پایدارتر در یک سطح شرکتی، کند بوده است، اگرچه که تعدادی از مطالعات، شاخص های مختلفی را تولید کرده اند. درواقع شاخص های بسیار زیادی تولید شده است که به نظر می رسد که صنعت ازطریق انتخاب، رهبری به سمت بی اثر بودن، تصمیم گیری ضعیف یا پذیرش راحت ترین گزینه، غرق در آنها شده است. هدف این مقاله بررسی یک تعدادی از مطالعاتی است که موضوعات شاخص مختلفی را جهت شناسایی اشتراکات بین آنها پیشنهاد کرده اند که ممکن است به عنوان یک نقطه شروع برای شرکتها جهت حرکت به سمت یک مسیر پایدارتر عمل کنند. هفت موضوع شاخص کلیدی شامل ایجاد شغل، ماندگاری کسب و کار، کیفیت زندگی، کیفیت آب، مدیریت پسماند، حفظ انرژی و حفظ یکپارچگی مشترک به وجود آمد. عبارت "موضوع شاخص" برای موضوعی استفاده می شود که چیزهایی را شناسایی می کند که باید جهت نظارت بر پیشروی به سوی گردشگری پایدار ارزیابی شوند، به همراه تشخیص همزمان اینکه معیارهای خاص سنجش ممکن است بسته به آیا آنها مستقر، زمینه ای یا شرکتی هستند متغیر باشد.
کلیدواژه ها: شاخص ها | تحلیل متا | پایداری | گردشگری پایدار
مقاله ترجمه شده
3 تاثیرات اجتماعی جشنواره های موسیقی: آیا فرهنگ روی برخورد افراد محلی با رویدادها در صربستان و مجارستان اثر میگذارد؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
علاقه رو به رشدی دربین مجامع علمی به بررسی تاثیرات جشنواره ها روی جوامع وجود دارد. این مقاله شامل تحقیقی نوین است که در آن از مقیاس برخورد با اثر اجتماعی (FSIAS) برای دو جشنواره مقیاس – بزرگ موسیقی اکسیت (صربستان) و زیگت (مجارستان) استفاده شده است. به علاوه، این مقاله تاثیر واسطه ای ابعاد فرهنگی و ملی هافستد را روی برداشت ساکنان از تاثیرات این جشنواره ها روی جوامع آنها بررسی می کند. این مطالعه ابعاد تاثیرات اجتماعی آنها را شناسایی کرده و آشکار می کند که چگونه ابعاد فرهنگی این دو کشور مختلف به برداشت ساکنان از تاثیرات جشنواره ها مرتبط می شود. نتایج یک زیرساختار شش عاملی را آشکار می کنند که نشانگر دو بُعد اصلی (مثبت و منفی) جشنواره های موسیقی مقیاس – بزرگ هستند و بیان می کند که فرهنگ ملی به صورت قابل توجهی بر برداشت افراد محلی از تاثیرات این جشنواره ها روی جوامع اثر می گذارد. این مطالعه با دلالت های تئوریکی و عملی نتیجه گیری می کند و خطوططط تحقیقاتی آتی را طرح می کند.
کلیدواژه ها: FSIAS | ابعاد هافستد | جشنواره موسیقی مقیاس – بزرگ | تاثیر اجتماعی | صربستان | مجارستان
مقاله ترجمه شده
4 طول اقامت و هزینه های روزانه گردشگر: یک تحلیل مشترک
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
در سالهای اخیر، الگوهای مصرف گردشگری با کاهش طول اقامت شناخته شده اند که سعی کرده است تا ازطریق افزایش هزینه های روزانه گردشگر یا افزایش تعداد گردشگران، اثر آن را خنثی کند. برای درک تاثیر این تغییرات روی صنعت های مسافرتی و مهمانداری، این مقاله یک تحلیل تجزیه ای را بین هزینه شخصی روزانه و طول اقامت گردشگران به عهده گرفته است. جایی که هزینه اتفاق می افتد، ازطریق تمایز بین هزینه های اقامتی و غیر اقامتی، و دسته های مختلف هزینه ای شامل هزینه های سرگرمی و تفریح، رستوران ها، حمل و نقل، گردش، هدایا و سوغاتی ها و هزینه های غذا و نوشیدنی در فروشگاهها در تحلیل تجزیه ای مدنظر قرار می گیرند. هدف از نتایج، شناسایی دسته های مختلف گردشگران می باشد که روی طول اقامت و هزینه های روزانه گردشگر تاثیرات مختلف قابل انتظاری را دارند، یک نتیجه ای که می تواند برای اهداف مدیریت گردشگری جال توجه باشد.
کلیدواژه ها: هزینه های گردشگر| هزینه های اقامتی | هزینه های غیر اقامتی | طول اقامت | تاثیر اقتصادی
مقاله ترجمه شده
5 درک برخوردهای گردشگران بین المللی با غذای خیابانی در فوکت، تایلند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
غذای خیابانی درسراسر آسیای شرقی وجود دارد و نماینده یک جادبه گردشگری مهم در تایلند می باشد. فوکت مثل دیگر مقصدهای گردشگری، یک فهرستی از کالاهای ویژه را ارائه می دهد که از بین آنها می توان انتخاب کرد. این می تواند به عنوان یک جاذبه برای بازدید کننده مورد بهره برداری قرار گیرد اما عوامل خاصی درمورد غذای خیابانی باید بهبود یابد تا گردشگران بین المللی بیشتری که از جزیره بازدید می کنند جذب شوند. هدف این تحقیق تشریح برخورد کلی گردشگران بین المللی با پدیده غذای خیابانی در فوکت و نیز شناسایی مقصدهایی که در پیش بینی تمایلات رفتاری آنها مهمترین هستند می باشد. این مطالعه 294 گردشگر بین المللی را ارزیابی کرد و با استفاده از یک مدل رگراسیونی چندگانه، پی برد که جدا از بهداشت، کیفیت غذا، کیفیت خدمات، رضایتمندی و ارزش غذایی، مهربانی مهمترین پیش بینی کننده گرایشات رفتاری گردشگر درمورد غذای خیابانی در فوکت می باشد.
کلیدواژه ها: برخورد | گرایشات رفتاری | فوکت | غذای خیابانی | تایلند | گردشگری
مقاله ترجمه شده
6 چگونه بازخورد رو – در- رو بر ارزیابی مهمان ها از خروجی فرآیند همکاری در تولید اثر می گذارد: تغییر دادن یا شکل دادن تجربیان مهمان ها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
مطالعات اخیر بر روی فرآیند همکاری در تولید نشان داده اند که بازخورد مکتوب بر رضایتمندی مشتری از تولید شخصی خود اثر می گذارد. این مطالعه ارزیابی کرده است که وقتی که مشتری با در فعالیتهای آماده سازی غذا و نوشیدنی دخیل باشد آیا استفاده از بازخورد رو – در – روی مستقیم تر می تواند میزان رضایتمندی مهمان را از تولید شخصی افزایش بیشتری دهد یا خیر. دو ازمایش جهت مقایسه دو نوع مختلف بازخورد زبانی انجام شد. یک آزمایش نسبتا" خنثی بود درحالیکه آزمایش دوم هیجان انگیزتر بود. آزمایش دوم به صورت قابل توجهی ارزشمندتر بود و جذابیت بازخورد زبانی را دربرابر بازخورد مکتوب تقویت می کند. آزمایش ها برمبنای نظریه خود – ارائه طراحی شدند. بر روی شیوه ای که پاسخ دهنده های دو آزمایش خودشان را معرفی می کنند نیز بحث شد.
کلیدواژه ها: همکاری در تولید | بازخورد رو – در – رو | ارزیابی خروجی مشتری | خود – ارائه | آزمایشات
مقاله ترجمه شده
7 یکپارچه سازی منطقه ای در آسیای مرکزی: کشف دوباره جاده ابریشم
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
سال 2017 یک سال بحرانی برای صنعت گردشگری در آسیای مرکزی خواهد بود. این منطقه در معرض سودهای حاصل از برنامه توسعه گردشگری رایج منطقه ای اجرا شده توسط سازمان همکاری شانگهای است. انتظار می رسود که یکپارچه سازی بیشتر منطقه ای و تعامل نزدیکتر در سه حوزه مهم (همکاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) باعث افزایش سرعت توسعه گردشگری شود. هدف این مقاله بررسی میزان پیشرفت به عهده گرفته شده توسط سازمان همکاری شانگهای تا به اینجا و بررسی این موضوع می باشد که چگونه همگرایی این سه حوزه همکاری در ایجاد فرصت های بیشتر و نیز ایجاد چالش هایی برای گردشگری در آسیای مرکزی سهیم خواهد بود.
کلیدواژه ها: سازمان همکاری شانگهای | آسیای مرکزی | همکاری منطقه ای
مقاله ترجمه شده
8 چالش های برنامه اقامتی مبتنی بر اجتماع در ساباه، مالزی: امیدوار یا ناامید؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
این مقاله چالشهای پیش روی شرکت کنندگان در برنامه اقامت مبتنی بر اجتماع را در دهکده داگات واقع در جزایر خشکی کیناباتانگان – سگاما در ساباه مالزی را بررسی می کند. داده های اولیه ازطریق مشاهدات میدانی و مصاحبه های عمیق انجام شده با شرکت کنندگان در سپتامبر 2015 و مارس 2016 جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیتهای گردشگری مبتنی بر برنامه اقامت در دهکده داگات این توانایی را دارند که به دلیل منابع طبیعی فراوان آن توسعه یابند اما پی برده شده است که جامعه محلی درطی عملیات اقامتشان در محل مورد مطالعه با چالشهای بسیاری روبرو بوده است که شامل فقدان توسعه زیرساختی، فعالیت ضعیف ترویجی، فقدان منابع انسانی، مسائل ایمنی و امنیتی و رهبری ضعیف محلی می شود. بنابراین این مطالعه اهمیت همکاری و مشارکت دربین ذی نفعان گردشگری را به منظور دستیابی به یک توسعه گردشگری محلی موفق، توصیه می کند.
کلیدواژه ها: گردشگری مبتنی بر اجتماع | مشارکت اجتماعی | چالش ها | جزایر خشکی کیناباتانگان – سگامای پایینی
مقاله ترجمه شده
9 آشفتگی در گردشگری مدیترانه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
از اواسط سال 2015، منطقه مدیترانه توسط یک سری حوادثی که بازارهای مهم گردشگری مثل مصر و تونس را از هم پاشیده است، دچار نوسان شده است. این پدیده همانگونه که ازطریق افزایش قیمت هتلها مشهود است، منجر به یک انحرف قابل توجهی در تقاضای کشورهای شما مدیترانه شده است. با این حال، این رشد در تقاضا گسترده نبوده است. با اینکه این امر به صورت قابل توجهی به مقصدهایی مثل جزایر بالریک سود رسانده است، دیگر مقصدها تاثیر کوچکتری را دیده اند. همچنین، در سطح نوع و دسته شرکت، وضعیت جدید اساسا" به موسسات کم خرج و محدوده – متوسط و هتلهای زنجیره ای بزرگ سود رسانده است. اخیرا" برگزیت (Brexit) به بازار عدم قطعیت افزوده است و هم ارزش پوند انگلیس و هم قیمت سهام شرکتهای بزرگتر را در بخش گردشگری پایین آورده است – پدیده ای که تاثیرات بلند مدتی خواهد داشت.
کلیدواژه ها: منطقه مدیترانه | مهاجر | صنعت هتلداری | قیمت ها | انحراف تقاضا
مقاله ترجمه شده
10 بررسی نحوه برخورد گردشگران با ترویج گردشگری بومی موسیقایی (مطالعه موردی: اصفهان، ایران)
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
گردشگری بومی می تواند یک راهبرد نوین برای حفظ میراث خاص باشد. گردشگری موسیقایی، گردشگری هنری، گردشگری ادبی، گردشگری کشاورزی و غیره مثالهایی خوبی هستند. این مقاله معرفی شهر اصفهان (ایران) به عنوان یک مقصد گردشگری موسیقایی جدید را پررنگ می کند. به علاوه، این تحقیق دارای چهار هدف اصلی است: 1) شناسایی جاذبه ها و میراث برای ترویج گردشگری موسیقایی در اصفهان؛ 2) بررسی برخورد گردشگران با توسعه گردشگری موسیقایی؛ 3) سنجش میزان آگاهی گردشگران از این بازار بومی؛ و 4) سنجش نحوره برخورد گردشگران با مشارکت در تورهای موسیقایی. این مطالعه در اصفهان، ایران انجام شد. بر اساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که گردشگران داخلی با مفهوم گردشگری موسیقایی آشنا نیستند؛ با این حال، گردشگران داخلی و بین المللی به توسعه گردشگری موسیقایی در شهر اصفهان علاقه مند هستند و علاقه زیادی به شرکت در تورهای گردشگری دارند.
کلیدواژه ها: برخورد | اصفهان | موسیقی | گردشگری موسیقایی | گردشگری بومی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی