دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله ترجمه شده مواد 2015::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله ترجمه شده مواد 2015

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 کمانش حرارتی ورقه¬های کمپوزیت تقویت¬شده¬ی FG-CNT وابسته به درجه حرارت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
کمانش انشعاب القا شده گرمایی ورق های کامپوزیت مستطیلی که با نانوتیوب های کربن تک دیواری تقویت شده اند در این پژوهش بررسی می شوند. توزیع CNT ها در سرتاسر ضخامت ورق ، یکپارچه یا تابعی در نظر گرفته شده است. ویژگی های ترمودینامیکی اجزای تشکیل دهنده ، وابسته به دما در نظر گرفته شده اند. ویژگی های معادل مدیای کامپوزیت توسط قانون اصلاح شده روش ترکیب ها بدست می آیند. تئوری ورق تغییر شکل برش مرتبه اول برای فرموله کردن معادلات کنترل استفاده می شود. یک روش Ritz مبتنی بر انرژی برای بدست آوردن نمایش جبری معادلات پایداری استفاده می شود. به دلیل مشخصه همگرایی سریع شان، چندجمله ای های Chebyshev به عنوان پایه توابع شکل اتخاذ شده اند. ترکیب های مختلف شرایط مرزی گیردار، با تکیه¬گاه متحرک و آزاد عمود بر مشخصه های غیرمتحرک و متحرک لبه در نظر گرفته شده اند. پروسه ای تکرار شونده برای بدست آوردن دمای کمانش ورق های کامپوزیت با مشخصه های مواد وابسته به دما استفاده شده است. نتیجه عددی برای بررسی اثرات پارامترهای مختلف داده شده است مانند ویژگی های CNT ها، ویژگی های هندسی ورق و شرایط مرزی. در بیشتر موارد نشان داده شد که الگوی FG-X CNT ها موثرترین حالت است چون باعث دماهای کمانش بحرانی بالاتری می شود.
مقاله ترجمه شده
2 پایان رساندن عملیات کاربردی پارچه های پنبه ای با استفاده از نانو ورق های اکسید گرافن مزین به نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
این مقاله یک روش ابتکاری را برای بهره بری از خواص چندکاره مورد بررسی قرار داده است که عبارت است از خود تمیزشوندگی، رسانایی الکتریکی، انسداد اشعه های فرابنفش و همچنین خواص ضدمیکروبی بر روی پارچه پنبه ای. نانوکامپوزیت اکسید گرافن توسط یک روش ساده ترکیب و فراصوت و استفاده آن برای عملیات چندکاره پارچه پنبه ای توسط روش شیب خشک با موفقیت آماده شده است. این خواص فیزیکوشیمی نمونه های آماده شده با انتشار میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس مشخص می شود. عملکرد خود تمیزشوندگی، مقاومت الکتریکی، خواص ضدمیکروبی و انسداد فعالیت فرابنفش(UV) برای عملیات پارچه مورد ارزیابی قرار گرفت. پوشش پارچه پنبه ای با نانوکامپوزیت اکسید گرافن نشاندهنده فعالیت عالی خود تمیزشوندگی فوتوکالیستی اندازه گیری شده توسط متیلن آبی در محلول آبی تحت تابش نور خورشید می باشد. نتایج نشان می دهد که رسانایی الکتریکی اکسید گرافن یا دی اکسید تیتانیوم پارچه هایی با پوشش نانوکامپوزیت بعد از تابش نور خورشید بهبود یافته اند. علاوه براین فعالیت نانوکامپوزیت با اثبات درست خواص ضدمیکروبی پارچه و فعالیت انسداد فرابنفش پایان می یابد.
کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت اکسید گرافن | پنبه | خود تمیزشوندگی | رسانایی الکتریکی | خاصیت ضدمیکروبی و انسداد اشعه فرابنفش
مقاله ترجمه شده
3 بهبود تفاوت‌های بافت شناختی براساس آنالیز مؤلفه ریخت شناسی (مورفولوژی)
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
این مقاله یک روش بهبود بافت جدید پیشنهاد می‌کند که از تجزیه تصویر استفاده می‌کند که به ویژگی‌های بصری مختلف بافت‌ها اجازه می‌دهد تا توسط اجزای جداگانه ر خلاف روش های قبلی که به طور غیر مستقیم باعث تقویت بافت می شوند یا تمام اطلاعات مربوط به بافت را با استفاده از یک مؤلفه تصویر واحد نشان می دهند، ارائه شود. روش ما به عنوان یک مرحله پیش‌ پردازش قبل از استفاده از الگوریتم های بخش‌بندی تصویر مبتنی بر بافت در نظر گرفته شده ‌است. روش ما از یک تغییر در آنالیز اجزای مورفولوژیکی (‏MCA) استفاده می‌کند که به بافت این امکان را می‌دهد تا به چند مولفه مورفولوژیکی تقسیم شود که هر کدام ویژگی‌های بصری متفاوتی از بافت را نشان می‌دهند. ما چهار نمونه از این ویژگی‌های بافتی را انتخاب کرده و فرهنگ لغت‌های جدیدی را برای استخراج این مولفه‌ها با استفاده از MCA پیشنهاد می‌کنیم. سپس روش‌هایی را برای اصلاح هر جز بافت و ترکیب مجدد آن‌ها برای ایجاد یک تصویر ارتقا یافته با بافت پیشنهاد می‌کنیم. ما روش خود را به عنوان یک مرحله پیش ‌پردازش قبل از تعدادی از روش‌های بخش‌بندی مبتنی بر بافت به کار بردیم و دقت نتایج را با هم مقایسه کردیم. ما همچنین با مثالی مکانیزم اصلی را نشان می‌دهیم که بواسطه آن روش ما نتایج بهتری تولید می‌کند، یعنی باعث می‌شود خوشه‌های ویژگی‌ های بافت محلی هر بافت تصویر متمایز به طور متقابل در فضای ویژگی چند بعدی به درجه بسیار برتر در مقابل روش ‌های بهبود مقایسه واگرا شوند.
مقاله ترجمه شده
4 خواص مقاومتی رس نرم اصلاح شده با مخلوط نانوسیلیس و الیاف پلی استر بازیافتی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
این مقاله به بررسی اثر ترکیب الیاف پلی استر بازیافتی حاصل از بطری‌های پلی اتیلن (PET) با نانوسیلیس که ماده تثبیت کننده جدیدی برای بهبود خواص مکانیکی خاک‌هاست می‌پردازد. هدف ما این است که اثر افزودن نانوسیلیس (SiO2) و الیاف پلی استر بازیافتی را بر خواص مهندسی خاک، به خصوص مقاومت برشی و مقاومت فشاری محصورنشده (UCS) با استفاده از خاک رس دار با حد روانی کم بررسی کنیم. سه ترکیب متفاوت نسبت الیاف به خاک از 0.1% الی 0.5% و نیز سه ترکیب متفاوت نسبت نانوسیلیس به خاک از 0.5% تا 1% در این تحقیق استفاده می‌شود.مقاومت برشی و UCS برای نمونه‌های اصلاح شده بترتیب از آزمایش برش مستقیم و آزمایش فشار محصورنشده بدست می‌آیند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزودن الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس سبب افزایش مقاومت نمونه‌های خاک می‌شود.با افزایش مقدار الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس در مخلوط خاک هر دو پارامتر مقاومت برشی و UCS بهبود می‌یابند. افزایش درصد نانوسیلیس سبب کاهش کرنش تسلیم می‌شود، اما افزایش درصد الیاف پلی استر بازیافتی باعث افزایش کرنش تسلیم می‌شود.افزایش درصد الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس منجر به افزایش مدول ارتجاعی خاک‌ها می‌شود.براساس نتایج آزمایش، افزودن الیاف پلی استر بازیافتی سبب بهبود خواص مکانیکی خاک‌های تثبیت شده با نانوسیلیس می‌شود و خودِ الیاف پلی استر بازیافتی نیز بر رفتار خاک اثر مثبتی دارند.
کلمات کلیدی: فیبر پلی استر بازیافت شده | Nano-SiO2 | خواص قدرت | مدول الاستیک
مقاله ترجمه شده
5 شبیه سازی چند بعدی برهمکنش نانولوله کربنی همراه غشاء سلولی : محاسبات DFT و شبیه سازی دینامیک مولکولی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
با توجه به خواص شیمی فیزیکی از نانولوله کربنی CNT ، انها در کاربردهای دارو سازی شامل مهندسی پزشکی، مهندسی بافت، انتقال دارو، ژن درمانی و مهندسی بیوسنسور بکار برده می شود. مطالعات نشان می دهد که نانولوله کربنی یک تمایل بزرگی برای ایجاد تعادل با مواد زیستی دارد. بنابراین سمیت این نانو مواد و درک نحوه ارتباط CNT ها با سلول مهم تر است. اخیرا، تلاش های بزرگی برای دانستن مکانیسم مولکولی برای CNT و برهمکنش های لیپید های دو لایه انجام شده است. به علت مقیاس بزرگ وابستگی لیپید های دو لایه ، روش مکانیکی ab-initio برای چنین سیستم هایی رایج نیست، در نتیجه، در هر دو ،تمام اتم ها و درشت دانه ها، شبیه سازی دینامیک مولکولی MD به طور گسترده ای انجام می شود. برای شبیه سازی چنین سیستمی مهم است که خواص فیزیکی و شیمیایی درست از نانولوله کربنی در شبیه سازی اعمال کنیم، برای مثال همراه مدل سازی تئوری تابع چگالی DFT روشن است که، برای CNT انتها باز نه تنها در انتهای لوله دارای پیوند های غیر اشباع است، همچنین یک ممان دو قطبی ویژه نیز نباید نادیده گرفته شود و مقدار مشابه ای از نانولوله کایرالیته و قطر نانولوله ها بستگی دارد. هدف از این کار این است که درباره توزیع ناخالصی های جزئی تنها در نانولوله های کربنی بحث کنیم و توصیف چگونگی اثر در برهمکنش های دو لایه ای CNT- لیپید به وسیله محاسبات انرژی را انجام می دهیم. شبیه سازی شامل دو مرحله است، بار جزئی اولیه برای نانولوله اولیه و نانولوله کربنی عامل دار شده به وسیله محاسبات DFT تعیین می شود سپس نتایج برای میدان نیروی دینامیک مولکولی بکار برده می شود. شبیه سازی DFT کمیت بار جزئی در انتهایی از نانولوله را محاسبه می کند و نتایج نشان می دهد که بار جزئی برای عامل دار کردن نانولوله نسبت به نانولوله اولیه بزرگتر است. شبیه سازی MD تعیین می کند که انرژی برهمکنش نانولوله همراه غشای زیستی قدرت زیادی در حدود 120 کیلو کالری بر مول را دارد.
کلمات کلیدی: پویای مولکولی | شارژ جزئی | انرژی آزاد | نانولوله کربنی | غشای سلولی | تئوری تابعی چگالی
مقاله ترجمه شده
6 سیلیس نانو حفره پیوندی دندریمر به‌عنوان یک پوشش جدید برای الیاف میکرو استخراج فاز جامد سر فضا
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
یک گروه دندریمر مانند (G1) به سانتا باربارا آمورفروس-15 (SBA-15) به‌عنوان یک نگه‌دارنده سیلیکا نانو حفره پیوند خورده است تا به¬عنوان ماده پوششی بسیار متخلخل برای میکرواستخراج فاز جامد سرفضا (HS-SPME) مورد استفاده قرار گیرد. ذرات G1- دندریمر -SBA-15 با تجزیه‌وتحلیل ترموگرافی و جذب نیتروژن مشخص شدند که نشان می‌دهد ذرات دارای مورفولوژی طولانی و یک سطح مشخصی از سطح200 m2g-1 بودند. نانومواد تهیه شده بر روی یک سیم فولادی ضدزنگ برای تهیه الیاف SPME ریخته شد. استفاده از الیاف آماده شده برای استخراج ترکیبات هدف در ترکیب با آشکارساز یونش شعله کروماتوگرافی گازی موفقیت‌آمیز بود. شرایط استخراج انتخابی که با روش بهینه‌سازی ساده به دست آمده بودند عبارت‌اند از: حجم نمونه 7.8 میلی‌لیتر، دمای استخراج 46.2 درجه سانتی‌گراد، زمان استخراج 12.4 دقیقه، زمان آوادهی 6.4 دقیقه، pH 5.5 و غلظت نمک 7.2 درصد. تکرارپذیری برای یک الیاف (n = 6)، بیان شده به‌عنوان انحراف استاندارد نسبی (RSD) بین 4.6% تا 6.0٪ بود و قابلیت تکثیر برای پنج الیاف آماده شده، بین 11.0٪ و 12.8٪ برای ترکیبات تست بود. در مقایسه با الیاف PDMS / DVB موجود، الیاف جدید قوی‌تر و انتخابی، بسیار متخلخل و به‌راحتی و ارزان قابل تهیه است. توانایی روش پیشنهادی قابل‌مقایسه یا بهتر از روش‌های دیگری است که در مقالات گزارش شده‌اند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi