دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله دندانپزشکی 2017::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله دندانپزشکی 2017

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 کارآزمایی بالینی اکتشافی برای ارزیابی اثربخشی فرمولاسیون دندانپزشکی تجربی در تسکین حساسیت دندان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
اهداف: این مطالعه با هدف بررسی اینکه آیا اضافه کردن یک کوپلیمر هجده تایی / مالئیک انیدرید (O / MA) به یک ویتامین پتاسیم (KNO3) باعث می شود تا تحمل پتاسیم به دنتین را بهبود بخشد و اثربخشی آن در تسکین حساسیت دندان را افزایش دهد. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه تصادفی، شاهد نابینا، کنترل شده، موازی گروهی در 139 نفر از افراد سالم با دندانهای دارای حساسیت بالاتر از 2 بود. ارزيابي حساسيت دنداني به محرك هاي لمسي (Probe Yeaple) و تحريک تبخير (هوا) (مقياس حساسيت شيف، مقياس آنالوگ بصري [VAS]) در مرحله اول و پس از درمان 1، 2، 4 و 8 هفته دو بار در روز با آزمايش خمیردندان٪ KNO3 / 5٪ O / MA، خمیر دندان KNO3 (ترکیب کننده فعال)، خمیر دندان KNO3 / MA 3% (پلاسبو) و یک دندانپزشکی معمولی فلوراید (کنترل منفی) این مطالعه برای تعیین تفاوت های آماری معنی دار بین تداخلات انجام نشد. نتایج: در طول دوره درمان بهبود حساسیت به محرک هوای تبخیری برای همه محصولات و محرک های لمسی برای درمان های حاوی پتاسیم مشاهده شد، و بیشترین کاهش برای خمیر دندان های آزمایشگاهی (5٪ KNO3 / 3٪ O / MA) بود. کاهش در حساسیت مشاهده شده در مواد غذایی حاوی پودرهای حاوی پتاسیم نسبت به پودرهای دندانی و کنترل های منفی کنترل از نظر آماری معنی دار بود برای نمره حساسیت شیف و آستانه لمسی در تمام مراحل زمان و برای VAS در هفته های 4 و 8. خمیر دندان خمیری تجربی، در مقایسه با روش آرایش کنسانتره فعال، برای تمام اقدامات بالینی. درمان های درمانی به طور کلی تحمل شد. نتیجه گیری: این مطالعه شواهد بالینی اولیه نشان می دهد که افزودن یک امولسیون پلیمری باعث افزایش اثربخشی ضد حساسیت دندان های حاوی پتاسیم می شود.
مقاله ترجمه شده
2 پرتو مخروطی CT در تشخیص و برنامه ریزی جراحی کیست دنتی(دندانی)
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
تشخیص و برنامه ریزی قبل از عمل حیاتی و در حین اجرای ان مهم است. رادیولوژی پانورامیک یکی از معمول ترین روش های مورد استفاده در دندانپزشکی است که کمک زیادی را به تشخیص میکند. اگر چه این تکنیک ساختار سه بعدی اناتومی را در دو بعد فشرده می کند. و باعث روی هم افتادگی اجزا می شود. ما در این مطالعه یک مورد بیمار را معرفی میکنیم، که با تشخیس کیست دنتی پزیرش شده است. که دارای حجم زیادی هم هست. این کیست در فک پایین این شخص قرار دارد. جراحی برنامه ریزی می شود و بعد از مشاهده اطراف و مرز های ضایعه به وسیله Cone Beam Computed Tomography (CBCT) عمل جراحی اجرا می شود. ما جمع بندی کردیم که CBCT یک روش دقیق برای کمک به تشخیص است، این روش دقت بیشتری را برای برنامه ریزی عمل به ما می دهد چون به ما تصاویر سه بعدی می دهد و باعث نتیجه اثر بخش تر می شود.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی