دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله سیستم های خبره 2016::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله سیستم های خبره 2016

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 دستورالعمل اپراتور دینامیک بر اساس واقعیت افزوده و سیستم¬های خبره مبتنی بر قانون
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
چکیده: در حال حاضر واقعیت افزوده به یک موضوع تحقیقاتی بحث برانگیز در صنعت تولید و بسیاری دیگر از روش ها تبدیل شده است. هدف از این مطالعه افزایش آگاهی از سازگاری ها و قابلیت استفاده از واقعیت افزوده برای آموزش اپراتورها می باشد. یک روش جدید در رابطه با استفاده از محتوای اطلاعات پویا ارائه شده است که به طور خودکار برای هر اپراتور تنظیم شده / و روند پیشرفت در یادگیری فرد را برای افزایش بهره وری و کاهش میزان زمان یادگیری تحت کنترل در می آورد. این روش از مفهوم سیستم های خبره در زمینه هوش مصنوعی برای تعیین محتوای اطلاعات آنلاین استفاده می کند. یک چارچوب به نام "واقعیت افزوده سیستم خبره" (ARES) که ترکیبی از AR و سیستم های حرفه ای است توسعه داده شده است. ارزیابی و اثبات مفهوم چارچوب در این مقاله ارائه شده و ممکن است در آینده مورد بحث قرار گیرد.
مقاله ترجمه شده
2 امکان‌سنجی مدل PSO-ANN برای پیش‌بینی میزان نشست سطحی ناشی از تونل زنی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
نشست سطحی احتمالی، به‌ویژه در نواحی شهری، یکی از خطرسازترین عوامل در مترو و دیگر حفاری‌های زیر بنایی است. بنابراین، پیش‌بینی دقیق حداکثر نشست سطحی (MSS) نقش مهمی در به حداقل رساندن ریسک احتمالی وارد آمدن صدمات دارد. در این مقاله یک مدل ترکیبی جدید از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) بهینه‌شده توسط الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای پیش‌بینی MSS ارائه شد. در اینجا، این ترکیب با استفاده از PSO-ANN مختصر می‌شود. به‌منظور نشان دادن عملکرد مدل PSO-ANN پیشنهادی در پیش‌بینی MSS، یک مدل ANN از قبل موجود استفاده شد. برای ایجاد مدل‌های موردنظر، نسبت تنش افقی به عمودی، چسبندگی و مدول¬های یانگ به‌عنوان پارامترهای ورودی انتخاب شدند، درحالی‌که MSS به‌عنوان خروجی سیستم در نظر گرفته شد. یک پایگاه داده متشکل از 143 مجموعه داده حاصل از خط شماره 2 مترو کرج، برای ایجاد مدل‌های پیش‌بینی مورداستفاده قرار گرفت. عملکرد مدل‌های پیش‌بینی با مقایسه پارامترهای پیش‌بینی عملکرد، شامل خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)، حساب واریانس برای (VAF) و ضریب همبستگی (R2) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی PSO-ANN قادر به پیش‌بینی MSSبا میزان دقت بالاتر در مقایسه با نتایج ANN است. علاوه بر این، نتایج تجزیه‌وتحلیل حساسیت نشان می‌دهد که نسبت تنش افقی به عمودی اثر بیشتری بر MSS در مقایسه با سایر مدل‌های ورودی دارد.
کلمات کلیدی: تونل زنی | نشست سطحی | PSO-ANN | مدل ترکیبی
مقاله ترجمه شده
3 تحقیق یا تدریس محوری؟ مدل های نظریه بازی در فرآیند تصمیم گیری راهبردی دانشگاه ها با ماهیت محیط خارجی خنثی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
یک انتخاب کلیدی که باید توسط یک دانشگاه جدیدالتاسیس انجام شود این است که تعادلی بین زنجیره ای از گزینه های تحقیق و تدریس بوجود بیاورند. ما به این انتخاب از جنبه راهبردی بوسیله پیاده سازی نظریه بازی به منظور تجزیه و تحلیل فرآیند انتخاب، نزدیک شدیم. سه گروه اصلی از بازیکنان شناسایی شدند: اعضای هئیت علمی و یا دانشگاهیان ، اعضای مدیریت دانشگاه و اعضای هئیت اُمنا. تصمیمات این نقش آفرینان بوسیله روش تاپسیس فازی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های ما نشان می دهد که چگونه در انتخاب بین زنجیره ای از گزینه ها ، بازیگران به یک نقطه تعادل رضایت بخش دست پیدا می کنند که بیشترین رضایتمندی را از جمیع جهات برای دستیابی به سود مطلوب برای شان فراهم می کند.
کلمات کلیدی: نظریه بازی | فرآیند تصمیم گیری راهبردی | روش تاپسیس فازی | زنجیره تدریس/تحقیق
مقاله ترجمه شده
4 سیستم های توصیه گر سه راهی بر مبنای جنگل های تصادفی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 47
سیستم های توصیه گر تلاش می کنند کاربران را در تصمیمات مرتبط با انتخاب آیتم های مبتنی بر رابط ها پیرامون نظرات شخصی خود آنها، هدایت کنند. اکثر سیستم های موجود تلویحاً فرض را بر این می گذارند که دسته بندی اساسی به صورت دو دویی است، یعنی یک ایتم کاندید یا تصویه شده، و یا توصیه نشده است. ما در اینجا چارچوبی جایگزین را پیشنهاد می کنیم که تصمیمات سه راهی و جنگل های تصادفی را در هم ادغام کرده تا سیستم های توصیه گر را ایجاد نماید. نخست ما هم هزینه های دسته بندی نادرست و هم هزینه ی آموزش را در نظر می گیریم. مورد اول برای رفتارهای نادرست توصیه گر پرداخت می شود، در حالیکه مورد دوم برای مشاورده دادن فعالانه به کاربر برای اولویت هایش هزینه می شود. با این هزینه ها، یک مدل تصمیم گیری سه راهی ساخته شده و تنظیمات منطقی برای مقادیر آستانه های مثبت و منفی، α* و β* محاسبه می شود.سپس با ساختن جنگل تصادفی یک احتمال را برای P که مطلوب بنظر میرسد را محاسبه میکنیم. در نهایت b* a*, و P برای پیشنهاد یک رفتار تعیین میشوند. گزینه ی پیشنهاد شده براساس یک هزینه ی متوسط ارزیابی میشود. نتایج ازمایش شده روی مجموعه داده های MovieLens (که به خوبی شناخته شده است) نشان میدهد که جفت –( a*,b*) که از طریق مدل سه راهی تعیین شده بودند, نه تنها در مرحله ی اموزش بلکه در مرحله تست نیز بسیار مطلوب و مورد پسند بودند.
کلمات کلیدی: حساسیت هزینه | جنگل های تصادفی | سیستم های توصیه گر | تصمیم سه راهی
مقاله ترجمه شده
5 انتشار اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی: مورد تقاضانامه آنلاین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
مردم معمولاً از شبکه‌های اجتماعی آنلاین به دلیل راحتی، کارایی و قدرت برودکست قابل توجه آن برای اشتراک‌گذاری اطلاعات استفاده می‌کنند. با این حال انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی آنلاین یک فرآیند پویا و پیچیده است. در این پژوهش از مورد مطالعاتی برای بررسی فرآیند انتشار یک تقاضانامه آنلاین استفاده می‌کنیم. گستره‌ی تقاضانامه‌ها در شبکه‌های اجتماعی باعث بروز سوالات عملی و نظری شده است: نرخ انتشار چیست؟ آغاز گر برای سرعت بخشیدن به انتشار چه عملیاتی را می‌تواند انجام دهد؟ رفتار اشتراک بین دوستان چگونه می‌تواند بر فرآیند انتشار اثر بگذارد؟ تعداد تغییرات امضا در هر زمان چگونه است؟ برای پاسخ به این سوالات از مدلسازی پویای سیستم برای مشخص کردن و کمیت بندی مکانیسم‌های اصلی انتشار آنلاین تقاضانامه استفاده می‌کنیم و بر اساس داده‌های تجربی بدست آمده مدل پویای نتیجه را برآورد می‌کنیم. رویکرد مدلسازی بینش عملی بالقوه‌ای برای کسانی ارائه می‌دهد که به طراحی تقاضانامه‌ها و جمع آوری امضاها علاقه مند هستند. رویکردهای تست مدل و کالیبراسیون (از جمله روش‌های تجربی مانند برآورد حداکثر احتمال، معیار اطلاعات Akaike، تست نسبت احتمال) شیوه‌های بالقوه‌ی اضافی برای مدلسازان پویا ارائه می‌کند. روش تحلیل ما اطلاعاتی در مورد قدرت نسبی فشار (یعنی ارسال اعلان‌ها) و کشیدن (یعنی اشتراک گذاری توسط امضاکنندگان) ارائه می‌کند و فرآیندها و بینش‌هایی در مورد آگاهی، علاقه، اشتراک گذاری، یادآوری و مکانیزیم‌های فراموشی ارائه می‌کند. با مقایسه فرآیندهای فشار و کشش، دریافتیم که روند انتشار یک فرآیند کشش است نه فشار.علاوه بر این با مقایسه‌ی سناریوهای مختلف دریافتیم که هدف قرار دادن جمعیت مناسب یک محرک بالقوه در گسترش اطلاعات است (برای مثال گرفتن امضاهای بیشتر) به طوری که سرمایه گذاری کم برای هدف قرار دادن افراد مناسب اثر «نامناسبی» در افزایش تعداد کل امضاها دارد. این مدل برای توسعه و تکثیر بیشتر به طور کامل مدلسازی شده است.
کلمات کلیدی: فرآیند انتشار | شبکه‌های اجتماعی آنلاین | تقاضانامه | مدلسازی پویای سیستم
مقاله ترجمه شده
6 معنای پنهان / ژرف اخلاق – احساسات اخلاقی در متن
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
بیان احساسات اخلاقی نقش مهمی در چارچوب بندی سیاسی ، همبستگی/وفاق اجتماعی ، و انگیزش انسانی دارد . خطابه اخلاقی به ما کمک میکند تا در پشت انتخاب های خود استدلالهایی داشته باشیم ، اینکه احساس کنیم چگونه باید به اداره امور بپردازیم . در این مقاله ، ما از متون خلاصه شده در رسانه های اجتماعی بمنظور مقایسه ی دقت در روشهای تجزیه و تحلیل متون برای تشخیص خطابه اخلاقی و سخنرانیهای سیاسی طولانی تر استفاده نمودیم تا بتوانیم تغییرات ایجاد شده در خطابه های اخلاقی را در طول زمان تشخیص دهیم . در مطالعات قبلی از روشهای شمارش کلمات و دیکشنری مبانی اخلاقی استفاده شده است (گراهام و همکارانش ،2009)، ما برای گسترش واژگان در این دیکشنری از بازنمایی توزیع شده پیش از آزمون استفاده نمودیم . ما نشان میدهیم چگونه ترکیب MFD با ارایه توزیع شده به ما اجازه ی دریافت سیگنال های واضح تر را در هنگام شناسایی خطابه اخلاقی میدهد ، بویژه با در اختیار داشتن متون خلاصه شده . علاوه بر این نشان خواهیم داد چگونه بازنمایی توزیع شده میتواند به ساده سازی و خلق فرهنگ لغت کمک کند . در نهایت ، ما نشان میدهیم که چگونه خطابه اخلاقی در طول زمان مسیرهایی تحقیقاتی جدید برای ارزیابی باز میکند و استدلال های موجود در این زمینه به موضوعات اخلاقی تبدیل میشوند و بیان میکند چگونه خطابه اخلاقی رفتارهای بعدی را تحت تاثیر قرار میدهد .
مقاله ترجمه شده
7 کنترل پیشگویانه سیستمهای مستقل دارای محدودیت های مشترک با استفاده از مدل سلسله مراتبی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
این مقاله یک طرح سلسله مراتبی را برای کنترل سیستمهای پایدار مستقل که در معرض محدودیت های مشترک هستند توصیف می کند. در لایه بالاتر ساختار کنترلی، از مدلهای پویای دارای ترتیب کاهشی برای به حداقل رساندن یک تابع هزینه اقتصادی ازطریق به کارگیری یک زمان طولانی برای نمونه گیری، استفاده می شود، درحالیکه در لایه پایین تر، کنترل کننده های کرانی انقباضی MPC که با یک نرخ سریعتر درحال کار هستند برای مدلهای اصلی طراحی می شوند تا پایداری و همگرایی را تضمین کنند. یک مدل نوین دارای روند کاهشی تولید می شود و نتایج شبیه سازی برای گواهی دادن قابلیت های این دیدگاه گزارش می شوند.
کلیدواژه ها: کنترل سلسله مراتبی | کنترل پیشگویانه مدلی | کاهش مدلی
مقاله ترجمه شده
8 تدوین برنامه پیش بینی بارش آینده با استفاده از پیش بینی احتمالی و سناریوی تغییرات آب و هوایی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
اخیرا، تخمین زده می‌شود که کره و دیگر کشورها با کمبود آب مواجه خواهند بود، و صنایع و تکنولوژی‌های مرتبط با آب به طور چشمگیری دارای اهمیت می‌شوند. از این رو، تکنولوژی پیشرفته IT (برش-لبه) و زیرساخت‌های مدیریت آب موجود برای تدوین مفهوم شبکه آب هوشمند، با هم ترکیب شده اند، که به طور گسترده‌ای در کره و خارج از کشور اجرا می‌شود. برای اعمال شبکه آب هوشمند، محاسبه حجم در دسترس منابع آب بسیار مهم است. این نیاز به تحلیل داده‌های پیش¬بینی بارش آینده دارد، و پیش¬بینی بارش اداره هواشناسی کره و داده‌های سناریوی تغییرات آب و هوا می‌توانند دو عامل کلیدی در محاسبه مقدار منابع آب در دسترس کوتاه مدت و بلند مدت هستند. اداره هواشناسی کره داده‌های بارش را برای 10 روز آینده از طریق پیش بینی عمومی و میان مدت تخمین می‌زند، در حالیکه بارش 3 ماه آینده با پیش¬بینی بلند مدت با استفاده از داده‌های طبیعی سال گذشته، ارائه می‌شود. پیش بینی بعد از 3 ماه بسیار سخت است، بنابراین این تحقیق از داده‌های سناریوی تغییرات آب و هوا استفاده کرده است. سناریوی RCP8.5 برای فراهم کردن داده‌های بارش با رزولوشن 1کیلومتر*1کیلومتر استفاده شده است، و خصوصا از تکنیک کریجینگ (Kriging) برای تداخل و در نتیجه ارائه شبکه از دست رفته استفاده کرد، که با سناریوی RCP متداول، با توجه به آخرین منطقه اداری ارائه نشده بود.
از زبان C براساس visual studio 2013 استفاده شده است و داده‌های شامل سناریوی تغییرات آب و هوایی در یک پایگاه داده اوراکل ذخیره شد، بنابراین می‌توان از طریق یک سرور از دانشگاه ملی اینچئون از آن‌ها استفاده کرد. پایگاه داده اوراکل شامل سناریوهای RCP آینده از سال 2015 تا 2050 است و یک برنامه کاربردی بر اساس ویندوز تدوین داده شده است بنابراین کاربر می‌تواند داده‌های بارش را با استفاده از تنظیم چارچوب زمانی و مکانی، استخراج نماید. نتایج استخراج شده به عنوان یک فایل متنی برای سهولت در استفاده، ذخیره می‌شود.
کلمات کلیدی: سناریو‌های تغییرات آب و هوا | پیش بینی بارش آینده
مقاله ترجمه شده
9 ترکیب برنامه‌نویسی شبکه ژنتیک و مسئله کوله پشتی برای خوشه‌بندی رکورد پشتیبان بر روی پایگاه داده‌های توزیع شده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این تحقیق شامل پیاده سازی برنامه ‌نویسی شبکه ژنتیک (GNP) و برنامه‌نویسی پویای استاندارد برای حل مسئله کوله پشتی (KP) به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم برای خوشه‌بندی رکوردها در پایگاه داده توزیع شده است. مسئله تخصیص قطعه1 با توجه به محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی پیش‌زمینه‌ برای روش پیشنهادی است. مسئله ظرفیت ذخیره سازی برای توزیع مجموعه قطعه‌ها در چند سایت (خوشه‌ها) است. مجموع قطعه‌ها در هر سایت نباید از ظرفیت سایت تجاوز کند، در حالی که فرآیند توزیع باید ارتباط (تشابه) بین قطعه‌ها را در هر سایت حفظ کند. هدف توزیع داده بزرگ برای سایت‌های اصلی با مقدار محدود شده ظرفیت با بررسی تشابه داده توزیع شده در هر سایت است. برای حل این مسئله، GNP برای استخراج قوانین از داده بزرگ با بررسی ویژگی‌های (دامنه مقادیر) هر صفت در پایگاه داده استفاده می‌شود. روش پیشنهادی، روش تصادفی جزئی استخراج قوانین را در GNP برای کشف الگوی تکراری فراوان‌ترین الگوها در پایگاه داده برای بهبود الگوریتم خوشه‌بندی، به خصوص در مسائل با داده بزرگ، ارائه داده است. مفهوم KP برای مسئله ظرفیت ذخیره سازی بکار می‌رود و برنامه نویسی پویای استاندارد برای توزیع قوانین برای هر سایت با بررسی تشابه (ارزش) و حجم داده (وزن) مربوط به هر قانون برای تطبیق ظرفیت سایت استفاده می‌شود. از نتایج شبیه‌سازی، بدیهی است که روش پیشنهادی مزایایی را برروی الگوریتم خوشه‌بندی معمولی نشان می‌دهد، بنابراین، روش پیشنهادی روش خوشه‌بندی جدیدی را یا مسئله ظرفیت ذخیره سازی اضافی ارائه می‌دهد.
کلمات کلیدی : برنامه‌نویسی شبکه ژنتیک | خوشه‌بندی پایگاه داده | مسئله کوله پشتی | خوشه‌بندی رکورد
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi