دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله شبکه های اجتماعی 2018::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله شبکه های اجتماعی 2018

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 معیارهای رسانه های اجتماعی و تحلیل احساسات برای ارزیابی اثربخشی پست های رسانه های اجتماعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
پژوهش حاضر معیارهای برای موفقیت در خودبازاریابی برای رسانه های اجتماعی ارائه می دهد. شرکت کنندگان شامل گیمرهای یوتیوب بودند. ما بر روی محتوای ارتباطات شان در فیس بوک تمرکز می کنیم تا تفاوت های قابل توجهی ملاک ها و تفسیر احساسات فیس بوک شان را شناسایی کنیم. در این راستا روش تحقيقANOVA و تحليل احساسات مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دسته بندی شده ی پست طبقه بندی شده ANOVA نشان داد که فیلم های یوتیوب لایک ها ، کامنت ها و اشتراک های کم اهمیتر را به دست آورد. از سوی دیگر به عکس ها در مقایسه با سایر انواع نمونه پست ها، تمایل بیشتری نشان دادند. تجزیه و تحلیل احساسات نشان می دهد که منفی بودن احساس فالورها، زمانی بود که فعالیت های تولید شده توسط کاربر نسبتا کم بود. این مسئله نتایج مکمل ارزشمندی را برای تجزیه و تحلیل سایر شاخص های پست مانند تعداد لایک ها، کامنت ها و اشتراک ها فراهم کرد. نتایج پژوهش ضرورت استفاده از تکنیک های پردازش زبان طبیعی برای بهینه سازی برند ارتباطات در مورد رسانه های اجتماعی و اهمیت بررسی نظر توده ها برای درک بهتر بازخورد مصرف کنندگان را نشان داد.
کلمات کلیدی: معیارهای رسانه اجتماعی | خود بازاریابی | تجزیه و تحلیل احساسات
مقاله ترجمه شده
2 تحقیق در مورد استراتژی توقف اطلاعات شبکه اجتماعی بر اساس ایزوله سازی موثر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در شبکه اجتماعی، استراتژی انزوا به طور وسیع زمانی پذیرفته می شود که ویروس شایع شود. با این حال، مشکل ایزوله¬سازی نامعتبر اغلب در این استراتژی وجود دارد، و در این فرآیند، گره ها همیشه تحرک را حفظ می کنند. به منظور حل این مشکلات، مدل SIQR بهبود یافته است، برخی از پارامترهای جدیدی مانند نرخ ورود جدید، نرخ خروج مستقل و نرخ جداسازی نامعتبر معرفی شد و وجود و پایداری نقطه ی تعادل با استفاده از نظریه میدان متوسط شبکه پیچیده مورد مطالعه قرار گرفت. ارتباط بین نرخ انتقال و نرخ انزوای ویروس نشان داده شد. قابلیت اطمینان از طریق آزمایش ها تایید شد. نتایج تجربی نشان داد که انتشار ویروس دارای یک آستانه است و نرخ انزوا در این آستانه منفی است. هنگامی که این ویروس شایع شد، با توجه به رابطه بین عوامل تاثیر گذار و آستانه، اقدامات موثر مختلفی برای کنترل انتشار آن به حداقل محدوده انتخاب شود.
واژه های کلیدی: مدل SIQR بهبود یافته | نظریه ميدان متوسط | نقطه تعادل | اقدامات موثر
مقاله ترجمه شده
3 موافقت دو جانبه یا تعیین یک جانبه؟ ادغام گزارشات روابط اجتماعی با مقایسه عملکرد بخش میانی و قوانین اتحادیه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
طرح جمع آوری داده برای مطالعات شبکه های اجتماعی اغلب شامل درخواست دو جانبه به منظور گزارش در صورت وجود یا عدم وجود این روابط است ، و با دو اندازه گیری در هر رابطه ی بالقوه حاصل می شود. هنگامی که شبکه اساسی بدست می آید، تخمین رابطه تنها زمانی که یک نفر آن را گزارش بدهد بهتر است یا هر دو طرف ؟ استفاده از چند مجموعه داده منجر می شود که ساختار شبکه به خوبی با استفاده از تعداد بالای گزارش های خبرنگاران تعیین شود، سپس عملکرد این دو قاعده ساده بررسی شد. نتایج بهتر در موافقت متقابل در تمام مجموعه داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز نظری عملکرد برآوردگر نشان داد که بهترین قانون بستگی به نرخ خطای اساسی و پراکندگی شبکه دارد، به طوری که پراکندگی، محرکی برای برتری موافقت متقابل در محیط رایج شبکه اجتماعی است.
کليدواژگان: استنتاج شبكه | اندازه گيري | ساختار جمع آوري شده محلی | دقت خبرنگاران | خطا
مقاله ترجمه شده
4 پیش بینی موازی اطلاعات سراسر جامعه با به دست آوردن داده ها از شبکه های اجتماعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
امروزه شبکه¬های اجتماعی به یکی از منابع اصلی اطلاعات تبدیل شده است. عوامل بسیاری بر این گسترش اطلاعات تأثیر دارد. از یک سو، ما باید به گزارش ویژگی¬های پست و منابع اطلاعات بپردازیم، از سوی دیگر، لازم است تا درک کنیم که چگونه کاربران روی پست ها واکنش نشان می دهند. علاوه بر این، شبکه های اجتماعی (و همچنین برخی از سیستم های طبیعی و فنی) به ما برای جمع آوری این داده ها در باره حالت واقعی روند دینامیک امکان می دهد، بدین ترتیب این ورودی داده ها امکان ادغام در داخل این شبیه سازی را فراهم می¬آورد. در این مقاله، ما یک رویکرد چند عاملی برای پیش بینی انتشار اطلاعات را با توجه به داده های گذشته و اطلاعات مربوط به وضعیت عامل ها در یک شبکه اجتماعی پیشنهاد می¬کنم. در طی روند شبیه سازی، این مدل حالت شبکه داده ها را در فرم دسته ای دریافت می کند و می توان مولفه های داخلی برای پیش بینی دقیق¬تر را تغییر دهد. تحقق موازی این روش به ما امکان می دهد تا شبیه سازی را در یک زمان معقول انجام دهیم. نتایج نشان می¬دهد که با استفاده از اطلاعات اضافی جمع آوری شده از شبکه اجتماعی آنلاین، دقت پیش بینی می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد.
کلید واژه ها: شبکه اجتماعی | الگوریتم موازی | پیش بینی | اطلاعات گسترده
مقاله ترجمه شده
5 مجموعه داده ها از نمونه های ارتش متحد برای مطالعه انتخاب محل و شبکه های اجتماعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
ما داده های عمومی موجود را که توسط پروژه برنامه های شاخص های اولیه ارزیابی شده NIA اغلب به عنوان داده های ارتش متحد را تهیه کردیم و زیر مجموعه ای از این داده ها را در " شبکه های اجتماعی پایدار" مورد استفاده قرار دادیم: سربازان کارآزموده در جنگ داخلی که در طول زندگی با یکدیگر همکاری می کنند. " (کاستا و همکاران، آینده) [1]. این زیرمجموعه داده می تواند برای تکمیل و تکثیر استفاده شود و همچنین نشان می دهد که چگون داده های اصلی تکمیلی مشتق شده از بایگانی اداری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی | مهاجرت | مرگ و میر
مقاله ترجمه شده
6 یک چارچوب ایمن و مورد اعتماد مبتنی بر بلاکچین (زنجیره بلوکی، زنجیره بسته) برای انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی آنلاین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
شبکه‌های اجتماعی آنلاین به طور طبیعی به اشتراک گذاری اطلاعات را برای کاربران تسهیل می‌کنند در این سطوح، هر کاربر اطلاعاتی را براساس علایق خود به اشتراک می‌گذارد. اطلاعات خاصی که توسط یک کاربر به اشتراک گذاشته می‌شود ممکن است مشروع یا جعلی باشد گاهی اوقات اطلاعات نادرست، منتشر شده توسط کاربران و گروه می‌تواند باعث ایجاد هرج و مرج یا در برخی موارد منجر به موارد آشوب شود. امروزه طرف سوم مانند اخبار ALT و کبرا - پست اصالت اطلاعات را بررسی می‌کنند، اما تایید این خبر زمان زیادی می‌برد بنابراین، یک سیستم قوی و جدید برای بررسی اصالت اطلاعات درون شبکه، برای توقف انتشار اطلاعات نادرست مورد نیاز است. در این مقاله، ما یک چارچوب مبتنی بر بلاکچین را برای به اشتراک گذاری ایمن اطلاعات در سطح همتا پیشنهاد می‌کنیم. در مدل بلاکچین، یک زنجیره با ترکیب بلوک‌های اطلاعات ایجاد می‌شود. هر گره شبکه، اطلاعات را براساس اعتبار خود به گره‌های همتا گسترش می‌دهد اعتبار یک گره با توجه به اطلاعات مربوطه متفاوت خواهد بود. اعتماد بین فرستنده و گیرنده به دو روش محاسبه می‌شود: (‏۱)‏ اعتماد محلی مورد استفاده برای به اشتراک گذاری اطلاعات در سطح همکار و (‏۲) ‏اعتماد جهانی برای بررسی اعتبار هر کاربر در شبکه استفاده می‌شود. ما چارچوب خود را با استفاده از مجموعه داده‌های واقعی به‌ دست ‌آمده از فیس بوک ارزیابی می‌کنیم روش ما به دقت ۸۳ % دست می‌یابد که کارایی چارچوب پیشنهادی ما را نشان می‌دهد.
مقاله ترجمه شده
7 شبکه اعتماد، بلاکچین و تکامل در رسانه‌های اجتماعی برای ایجاد اعتماد و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
اخبار منتشر شده در پایگاه‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی پیامدهای واقعی بر احساسات شهروندان دارد برای مثال، قدرت تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات یک کشور را دارد. بیانیه مشکل، ردیابی و پیش‌گیری اخبار در رسانه‌های اجتماعی است که چالش‌های منحصر به فردی را ارایه می‌دهد که نیازمند الگوریتم‌های جدید است. روش تحقیق، اجرای تکنولوژی بلاکچین فعلی با هوش مصنوعی پیشرفته در پلت فرم رسانه‌های اجتماعی برای جلوگیری از اخبار جعلی است هدف از این مطالعه ارایه یک بررسی اساسی در مورد اجرای بلاکچین در رسانه‌های اجتماعی به منظور ایجاد اعتماد عمومی به اخبار معتبر و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی از طریق رسانه‌های اجتماعی است. به طور خاص، این مقاله مساله تحقیق را مطرح می‌کند و راه‌حل‌های جدیدترین بلاکچین و محدودیت‌های فنی را مورد بحث قرار می‌دهد و همچنین به مسیر تحقیقات آینده در مقابله با چالش‌ها اشاره می‌کند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi