دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله عمران - سازه 2016::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله عمران - سازه 2016

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 المانهای محدود در تجزیه و تحلیل و طراحی بخش چرخشی قاعده المانهای محدود در استفاده از روش کویتر- نیوتن برای تجزیه و تحلیل های غیر خطی کمانش
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 50
روش کویتِر- نیوتن یک قانون نوپا در جهتِ کاهش روش مدل سازی برای تحلیل ساختارهای هندسی غیر خطی کمانشی است. قابلیت حمل بار از ساختارها با ردیابیِ هم ترازِ کل مسیر در حالت گام به گام صورت می پذیرد. در هر مرحله یک مدلِ سادهء زنجیره ای از بسط مماس کویتِر، یک پیش بینی غیر خطی برای کلِ مدل را فراهم آورده است، که توسط چندین گامِ نیوتن قاعده سازی شده است. ساخت و ساز از مدل سادهء زنجیره ای نیاز به مشتقات انرژی کششی با توجه به درجه آزادی تا مرتبه چهارم را در بر دارد، که دو زنجیره بیش از ملزمات سنتی برای تجهیزات المان محدود غیر خطی نیوتن را نیاز دارد. در این مقاله ما بخشِ چرخشی قاعدهء اِلمانهای محدود را برای تسهیل این تمایزات پیچیده اتخاد نمودیم. ما تحلیل غیر خطی کمانش پوسته های مخروطی چند لایه را برای مشتقات زنجیره بالایی از انرژی کششی قابل اجرا در نظر گرفتیم. غیرخطی بودنِ هندسی مدل با استفاده از مشتقات بخشِ چرخشی قاعدهء اِلمانهای محدود با توجه به درجه آزادی آن در نظر گرفته شده است. این در خارج از روال محیط استاندارد انجام می شود و در نتیجه مستقل از نوع سازه است. ما از سه پیکربندی و ماتریس غیر خطیِ کمانشی برای توصیف چرخهء محدود از پوسته های مخروطی چند لایه و سود حاصل از این روش برای بهینه سازی برنامه نویسی مشتقات مرتبه بالاتر استفاده نمودیم. عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از قاعدهء اِلمانهای محدود و با استفاده از نمونه هایی از همسانگرد و سازه های مورقِ کامپوزیتی نشان داده شده است.
کلید واژه ها: کویتِر- نیوتن | ساختار غیر خطی هندسی | بخش چرخشی قاعدهء المانهای محدود مشتقات مرتبه بالا | ماتریس غیر خطی کمانشی
مقاله ترجمه شده
2 استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
با توجه به آزمایش هایی که برای شناسایی زلزله در آزمایشگاه ها انجام گرفته است،اتصالات تیر به ستون قاب بتن مسلح در کشور چین ، بسیار ضعیف و حساس هستند و بسادگی میشکنند و خرابی های شدیدی را به بار می آورند . با این حال، واکنش تغییر ناپذیر اتصالات به ندرت در تجزیه و تحلیل ساختاری و یا طراحی های مربوطه در نظر گرفته شده است . یک عنصر مشترک جدید با توجه به تغییر شکل برشی و رفتار نوار- لغزش و با استفاده از مجموعه داده های تجربی پیشنهاد و تایید شد . دو نمونه قاب بتن مسلح با جزئیات مختلف همراه با اتصالاتشان مورد بررسی قرار گرفتند و واکنش های لرزه ای شبیه سازی شده شان با نتایج تجربی جهانی و محلی مقایسه گردید . بر اساس شبیه سازی ها دریافتیم که این اتصالات میتوانند برای مدل سازی ساختاری 2D مناسب باشند . در نهایت، دو قاب سازه های بتن با همان ابعاد و نسبت تقویت اما شکل پذیری های مختلف یک بار اتصال و یک بار بدون اتصالات شبیه سازی شدند . این اتصالات نشان دادند که می توانند به دقت رفتار مکانیکی چنین ساختارهایی را با قطعاتشان به خصوص رفتار پسماند ، پیش بینی کنند . با توجه به نتایج حاصل ، دریافتیم که شکست اتصالا بیشتر در ساختارهایی با انعطاف پایین اتفاق می افتد و به دنبال آن انعطاف پذیری و توانایی توزیع انرژی ساختار ها را کاهش داده و حتی منجر به فروپاشی ساختار میشود . عملکرد لرزه ای ساختارهایی که انعطاف پذیری کمی دارند ، به علت توزیع انرژی کم ، مقامت در برابر سقوط ضعیف ، زودشکن بودن ، در قیاس با ساختار های طراحی شده ی جدید بسیار بدتر و ضعیف تر هستند .
کلمات کلیدی: اتصالات تیر به ستون | قاب های بتن مسلح | تغییر شکل برشی | ساختارهای کم شکل پذیری
مقاله ترجمه شده
3 دوام ملات و بتن ساخته شده از پزولانها بعنوان جایگزین در بخشی از سیمان: مرور کلی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
در سالهای اخیر، به منظور محدود نمودن اثرات محیط زیستی منفی و تجزیه شدن سازه‌های بتنی مرتبط با سیمان پرتلند معمولی (OPC)؛ محققان بر روی توسعه سیستمهای با دوامتر ساخته شده از مواد سیمانی ، تمرکز نموده اند. تلاشهای زیادی برای توسعه اتصال دهنده های پایدار از طریق استفاده از پزولانهایی مانند سرباره ، خاکستر سبک (FA) ، خاکستر بسیار ریز حاصل از سوخت روغن نخل (POFA) ، متا کائولین(MK) ، دوده سیلیسی ، خاکستر پوسته برنج(RHA) و غیره با جایگزینی به مقدار نسبتا زیادی از OPC انجام شده است. انجام سطح خاصی از جایگزینی سیمان با این پزولانها از نظر هزینه، بازدهی مصرف انرژی ، مزایای زیست محیطی و اکولوژیکی و نیز برای بهبود خواص دوام آن، بسیار موثر میباشد. جدیدا، محققان به طور عمده برای بهبود مقاومت طولانی مدت و خواص دوام؛ بر روی امکان استفاده عملی از پزولانها ( سرباره، POFA, FA, SF, MK و( RHA ، بعنوان جایگزین در بخشی از مواد تشکیل دهنده‌ی سیمان، تمرکز نموده اند. بر مبنای اسناد منتشر شده، در این مقاله، مروری بر وضعیت دانش موجود در باره دوام ملات و بتن ِ ساخته شده از پزولانها بعنوان جایگزینی در بخشی از سیمان انجام گرفته است. تعدادی از خواص مهم ِ ملات ساخته شده و بتن مانند مقاومت تراکمی، جذب پذیری ، نفوذپذیری، جذب آب، نفوذ کلرید، مقاومت در برابر سولفات، کربنات، انقباض هنگام خشک شدن، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر حمله‌ی اسید در اینجا توضیح داده شده اند. نهایتا، مطالعات بالقوه زیادی برای انجام تحقیقات بعدی توضیح داده شده اند.
کلمات کلیدی: پوزولان | مواد حفاری تکمیلی | Sorptivity | جذب آب و نفوذپذیری | نفوذ کلرید | مقاومت سولفات | کربناته | انقباض خشکی | مقاومت در برابر خوردگی | مقاومت در برابر اسید
مقاله ترجمه شده
4 ارزیابی عیب برای بررسی سلامت ساختاری، یافتن عیب، جلوگیری از شکست و پیش بینی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
در این مقاله، دو موضوع نگه داری بر حسب شرایط و بررسی سلامت ساختار و پیش بینی ها توضیح داده شده است. شناسایی و تخمین عیوب قدمی بسیار مهم و لازم در زمینه نگه داری بر حسب شرایط است. در این مقاله، آزمایشی به وسیله تجهیزات سفارشی یک تست با ایجاد نواقصی بر روی دوایر بیرونی و درونی یاتاقان غلتکی انجام شده است.در این مقاله همچنین، ارتباط بین اطلاعات بدست آمده از آزمایش ارتعاشات و رابطه بین نواقص ایجاد شده، بدست آمده است. هنگامی که آزمایش بر روی تجهیزات تست طراحی شده برای پیش بینی عیوب انجام شد، روش تحلیلی انتقال موجی نشان داد که ابزار موثری برای تحلیل سیگنال ارتعاشات است. در این مقاله، که توسط روش چگالی طیف قدرت تبعیت می شود، بر روی سیگنال های ارتعاشات ناشی از یک یاتاقان غلتکی معیوب اعمال شده است. پس از یافتن عیب موجود در یاتاقان، مکان و شدت آن، عمر مفید باقی مانده یاتاقان تخمین زده می شود.
کلمات کلیدی: نظارت بر سلامت سازه | تجزیه و تحلیل داده های ارتعاش | تحول موج تحلیلی | باقی مانده عمر مفید
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی