دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله محیط زیست 2019::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - مقاله محیط زیست 2019

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 ژنوم های حاصل از ریزجانداران کاشت نشده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
تاریخچه مختصر ژنوم شناسی میکروبی
در سال 1995، اولین ژنوم کامل یک ریزجاندار، باکتری هموفیلوس آنفلوآنزا، توسط جی سی ونتر و همکارانش ترتیب بندی شد. این موفقیت، استفاده از ترتیب بندی تفنگی ژنوم را اثبات کرد و رشته ژنوم شناسی میکروبی متولّد شد. سالهای پس از آن به ترتیب بندی ژنوم های واحدهای منفرد باکتریایی و باستانی (آرکیایی) نامگذاری شد و تقریبا" 25 سال بعد، حدود بیش از 90000 ترتیب ژنوم منفرد باکتریایی و تقریبا" 900 ترتیب منفرد ژنوم باستانی در حوزه عمومی دردسترس قرار گرفته اند (شکل 1). به دلیل ناتوانی ما در کاشت اکثریت ریزجانداران، ددگاههای مستقل از کاشت درباره کشف و شناسایی ژنوم میکروبی، یعنی ترتیب بندی متاژنومی، در سال 2004 کشف شد (تایسون و همکاران 2004؛ ونتر و همکاران 2004) و از آن موقع، به صورت بارونکردنی، محبوب و موردتوجه شده است. درابتدا دیدگاههای مستقل از کاشت لزوما" محدود به تحلیل های ژن- محور بودند مگر اینکه تنوع میکروبی محیط نمونه سازی شده در آن، بسیار پایین باشد؛ با این حال، در سالهای اخیر، متاژنوم های تعیین شده با ژنوم ازطریق پیشرفت های ایجاد شده در فناوری های ترتیب بندی، گردهم آوری متاژنوم و از همه مهتر، الگوریتم های محاسباتی (رایتون و همکاران 2012؛ آلبرتسون و همکاران 2013) امکانپذیر شده است. متاژنوم های تعیین شده با ژنوم، روابط روشنی بین تکامل نژادی و کارکرد فراهم می کنند و اطلاعاتی را در سطح جمعیتی درباره تنوع و تغییرپذیری ژنوم ارائه می کنند.
مکمّل متاژنوم تعیین شده با ژنوم، ژنوم شناسی تک سلولی است یعنی ترتیب بندی ژنوم از یک سلول منفردِ مستقیما" جدا شده از محیط (برای مرور بیشتر کار وویکه و همکارانش 2017 را ببینید). ژنوم شناسی تک سلولی در سال 2005 پدید آمد یعنی زمانی که رافاناتان و همکارانش نشان دادند که داده های مربوط به ترتیب که از یک سلول منفرد اسکریتیا کویل می تواند به دست آید. دو سال بعد، اولین ژنوم از باکتری ساخاری داوطلب دودمانه (قبلا" TM7 گفته می شد) با استفاده از ترتیب بندی تک سلولی کشف شد. از آن زمان به بعد، از روشهای ژنوم شناسی تک سلولی به صورت گسترده ای برای مکمّل سازی متاژنوم استفاده شده است. تا به امروز، بیش از 5000 ژنوم باکتریایی و باستانی منفرد تقویت شده (SAG) و تقریبا" 13000 ژنوم گردآوری شده با متاژنوم (MAG) از باکتری و آرکیا در حوزه عمومی قرار گرفته اند (شکل 1). این ژنوم ها منبعی غنی برای یکپارچه سازی تکامل نژادی و کارکردی اکثریت کاشت نشده در شجره نامه، فراهم می کنند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi