دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله مدیریت بازاریابی 2019::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله مدیریت بازاریابی 2019

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 آیا سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه ای برای تجارت بندری واقعاً ارزشمند است؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
پایانه های کانتینری به خاطر نیروهایی نظیر اتحادهای استراتژیک، خصوصی سازی، مناطق همپوشان و اپراتورهای پایانه جهانی، با رقابت شدید و محیطی دائماً در حال تغییر مواجه شده اند. برای توجیه هزینه های بالای سرمایه گذاری و بهره برداری و رسیدن به سودآوری، پایانه های کانتینری بایستی به حجم بار رضایت بخشی برسند. عملاً، سرمایه گذاریهای فیزیکی و همکاری میان بنادر راههای فعلی مبارزه بنادر به نیروهای جدید در بازار حمل و نقل کانتینری به حساب می آیند. به علاوه، یکی از عوامل مهم برای بندر جهت تضمین جریانات کافی، وفاداری مشتری می باشد. این مطالعه، تاثیرات تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر شاخص های عملکرد مالی و غیر مالی پایانه های کانتینری را بررسی می کند. داده های مورد نظر از 24 پایانه کانتینری واقع در ترکیه (134 پاسخ) جمع آوری و از طریق مدلسازی معادله ساختاری چند سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های بدست آمده، نتیجه اصلی ما آن است که هرچه بندر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای را بیشتر پیاده کند، به همان نسبت کیفیت ارتباط با مشتری بالاتر است، که در ادامه ازآن به عنوان عملکرد ارتباط با مشتری، و متعاقباً عملکرد مالی نام برده می شود.
کلمات کلیدی: بازاریابی رابطه ای | بازاریابی خدمات بندر | ارتباط با مشتری بندر | عملکرد مالی بندر | عملکرد بندر
مقاله ترجمه شده
2 توسعه توانمندی ها و کارایی های بازاریابی تجارت الکترونیکی به منظور عملکرد ارتقاء یافته در فعالیت های صادراتی صنعتی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
این مقاله بر مبنای نظریه دیدگاه منابع محور بوده و به بررسی نظریه های عملکرد صادراتی تجارت الکترونیک می پردازد. به طور ویژه چارچوبی مطرح و آزموده می شود تا رابطه مندی عملکرد-کارایی و بازاریابی توانمندی ها/منابع تعیین گردد. برای بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر صادرات رویکرد روش شناختی دو مرحله ای اتخاذ گردید. نتایج 15 مصاحبه مفصل با صادرات کنندگان به کار رفت تا انواع توانمندی ها و منابع تجارت الکترونیک و تاثیر آنها بر عملکرد و کارایی بازاریابی صادراتی بررسی گردد. سپس این چارچوب به طور تجربی با استفاده از نمونه 340 صادر کننده آزموده شد. شواهد نشان می دهد که توانمندی های بازاریابی تجارت الکترونیک ویژه به طور مستقیم میزان توزیع و کارایی ارتباطاتی شرکت را ارتقا می دهند که در عوض منجر به عملکرد بازاریابی فعالیت صادراتی می گردند. در کل، این تحلیل از نیاز به شامل سازی ساختارهای تجارت الکترونیک در نظریه دیدگاه منابع محور در بازاریابی صادراتی پشتیبانی می کند. اثرگذاری های مدیریتی و نظری بحث شده و جهت گیری های تحقیقات آتی ارائه می شوند.
کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی | منابع و توانمندی ها | دیدگاه منابع محور | کارایی های بازاریابی | عملکرد صادراتی | صادرات صنعتی | فعالیت های صادراتی
مقاله ترجمه شده
3 راه‌حل‌های هوش مصنوعی برای بازاریابی دیجیتال
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
چکیده تکامل تدریجی تکنولوژی در سال‌های اخیر باعث حرکت رو به جلوی صنایع شده است. بازاریابی در سیر تکاملی خود به مرحله‌ای رسیده است که سازگاری با روندهای دیجیتالی ناگزیر است. اگرچه این به صورت فرآیندی تحمیلی بر بازاریاب‌ها به نظر می‌رسد اما در واقع، تمام برنامه‌ها و سیستم‌های خودکار که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند تنها از پیچیدگی‌های متداول هدف‌ گذاری و فرآیندهای بومی‌سازی می‌کاهند. در بسیاری از موقعیت‌ها بسترهای مورد استفاده برای تبلیغات آنلاین حاوی الگوریتم‌هایی برای شناسایی بهترین برهمکنش‌ها هستند، در سایر موقعیت‌ها شرکت‌ها ابتکار عمل را برای توسعه و پیاده سازی ساختار‌های ویژه درونی بر عهده می‌گیرد. هدف محققان، توصیف وضعیت فعلی هوش مصنوعی در فرآیندهای بازاریابی و ارائه‌ی یک مدل متوالی چهار مرحله‌ای است که از راه‌حل هوشمند بازاریابی استفاده می‌کند که می‌تواند شفافیت وب سایت را از طریق کلمات کلیدی بهبود بخشد. کلمات کلیدی: هوش مصنوعی | بازاریابی هوشمند | شخصی‌سازی بازاریابی | ماشینی‌سازی فرآیند | یادگیری عمیق.
مقاله ترجمه شده
4 تاثیر رابطه شبه اجتماعی در وب مد روز بر ارزش مشتری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
با افزایش جهانی اقتصاد اینترنت، شرکت ها به طور روزافزون درگیر فرایندهای بازاریابی در سایت های شبکه اجتماعی می شوند. در این زمینه برای شرکت ها اهمیت دارد که از روابط شبه اجتماعی به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کنند. این تحقیق به بررسی نقشی روابط شبه اجتماعی به عنوان ابزار راهبردی می پردازد. مطالعه حاضر سعی دارد نشان دهد کدام ویژگی چهره های معروف تایید کننده در شبکه مد روز بر رابطه شبه اجتماعی تاثیر می گذارد. این مقاله همچنین بررسی می کند که چگونه ارزش برند تحت تاثیر رابطه شبه اجتماعی است. این مقاله همچنین به بررسی نقش واسطه عشق برند در رابطه بین ویژگی های چهره معروف تایید کننده شبکه مد روز و رابطه شبه اجتماعی می پردازد.یافته ها نشان می دهد که ویژگی های چهره معروف تایید کننده وب مد روز از جمله محبوبیت، شیک پوشی و صمیمت وی تاثیر مثبت بر رابطه شبه اجتماعی دارد. همچنین رابطه مثبت بین روابط شبه اجتماعی و ارزش مشتری یافت شد. روابط بین ویژگی های چهره معروف تایید کننده وب مد روز و رابطه شبه اجتماعی تحت تاثیر متفاوت عشق برند است.
واژگان کلیدی: نگرش چهره معروف تایید کننده در وب مد روز | رابطه شبه اجتماعی | ارزش مشتری | عشق برند | رسانه های اجتماعی
مقاله ترجمه شده
5 بازاریابی جهانی در عرصه کسب و کارهای b2b: چالش ها ، پیشرفت ها و فرصت ها
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
در این مقاله به معرفی ویژه موضوع بازاریابی جهانی در عرصه کسب و کارهای b2b می پردازیم. هدف ارتقا دانش در این زمینه است که می تواند محرک تحقیقات بیشتری در این زمینه مهم و نوظهور از بازاریابی صنعتی باشد. دوازده همکاری مشارکتی برای این موضوع خاص تحقیقات با انتخاب شد که چالش ها و پیشرفت های اخیر را پوشش می داد. مقالات بطور خاص بینشهای منحصر به فردی را ارائه می دهند که باعث پیشرفت در این حوزه می شود و در نهایت پیامدهای جالب مدیریتی را ارائه و فرصت های جذاب را پیش روی محققان آتی قرار می دهد. این مشارکت ها منعکس کننده تنوع کار فعلی در بازاریابی جهانی در زمینه کسب و کارهای b2b است. هر چند بیشتر مشارکت ها در این شماره ویژه بر توسعه و بکارگیری منابع و توانایی های منحصر به فرد برای تقویت رقابت بین المللی و موفقیت عملکرد متمرکز است ، اما بینش هایی نیز در مورد روابط بین الملل و / یا بازاریابی روابط در چارچوب کسب و کار b2b ، تاثیر گذاری کشور مبدا و انتقال دانش بین شرکای بین المللی در شرکت های تابعه را ارائه می دهد. مقاله با خلاصه ای از راه های مهم برای تحقیقات بیشتر نتیجه گیری می شود.
کلمات کلیدی: بازاریابی جهانی | کسب و کارهای b2b | بازاریابی بین المللی
مقاله ترجمه شده
6 کیفیت رابطه به عنوان پیش بینی کننده وفاداری مشتری B2B در بخش داروسازی: شاهدی از کشور اردن
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله با هدف بررسی تاثیر پذیری ابعاد کیفیت رابطه ( به عنوان مثال اعتماد، رضایت و تعهد) بر جنبه های وفاداری یعنی وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری است. روش نظرسنجی کمی برای دستیابی به اهداف مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، یک تکنیک نمونه گیری آسان برای انتخاب نمونه پزشکان در حال کار در بخش مراقبت های بهداشتی دولتی در کشور اردن به کار گرفته شد. در مجموع 500 پرسشنامه توزیع شد که408 پرسشنامه در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. داده ها بوسیله مدلسازی معادلات ساختاری اعمال شده برای تست مدل مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه ها نیز از نظر کمی مورد تست و از نظر کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو جنبه وفاداری مشتری ( یعنی وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی) به صورت مثبت بر ابعاد کلی کیفیت رابطه ( یعنی اعتماد ، رضایت و تعهد) تاثیر می گذارند و یک رهنمود را برای شرکت های داروسازی در کشور اردن در راستای تمرکز بر بهبود کیفیت روابط بین نمایندگان دارویی و پزشکی شان و پزشکان فراهم می کند و این ناشی از اهمیت چنین عواملی در بهبود وفاداری مشتری است که در مدیریت مثبت و موثر مشتریان شان و افزایش فرصت های کسب و کاری در آینده منعکس می شود.
کلمات کلیدی: وفاداری نگرشی | B2B | وفاداری رفتاری | کیفیت رابطه | SEM
مقاله ترجمه شده
7 رفتار گله ای (گروهی، توده وار) و قیمت گذاری دارایی در بازار سهام هند
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
ادبیات مربوط به اقتصاد مالی نشان می‌دهد که شرکت کنندگان در بازار تمایل دارند تا اطلاعات خود را سرکوب کنند و سعی در تقلید از دیگران در بازار داشته باشند و در نتیجه بر خلاف اطلاعات شخصی خود رفتار می‌کنند. این گرایش به ویژگی ریسک‌گریزی عوامل اقتصادی منسوب است که بیشتر بر کاهش‌های کوتاه و شیوه‌های اکتشافی متکی هستند تا از خطر از دست دادن زمان مورد نیاز برای ترکیب اطلاعات خصوصی اجتناب کنند. چنین گرایشی منجر به بازده‌های مورد انتظار نامتقارن بر روی دارایی‌ها می‌شود. ما در تلاش برای یافتن شواهد تجربی از گروه در دو بخش مختلف بازارهای مالی با استفاده از انحرافات مقطعی بازده سهام برای اندازه‌گیری پراکندگی بازده سهام شرکت‌ها از میانگین بازده بازار تلاش می کنیم. با استفاده از مجموعه داده منحصر به فرد از بازده‌های روزانه سهام از ژانویه ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۵، ما سهام کوچک و بزرگ را برای تاثیر گروه بررسی می‌کنیم. ما وجود گروه را در دو مقطع از سهام در بازار بورس هند مطالعه می‌کنیم و نشان می‌دهیم که سهام‌های با اصول استوار شاهد شواهد ضعیف یا ناچیزی از گروه هستند در حالی که سهام‌های آسیب‌پذیر ظاهرا تحت‌تاثیر رفتار گله ای قرار می‌گیرند. در حالی که در پی برسی رفتار گله ای هستیم، نشان می‌دهیم که آیا پراکندگی مقطعی بازده‌های سهام در سهام سرمایه‌های بزرگ در مقایسه با سهام سرمایه‌های کوچک کم‌تر است، که این امر دلالت بر این دارد که سهام با سرمایه‌گذاری بالاتر بازار و حجم تجارت کم‌تر در معرض رفتار گله ای قرار دارند.
واژگان کلیدی: مالیه رفتاری | گله | قیمت‌گذاری دارایی | مدل چند عاملی | بازار سهام هند
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi