دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله مدیریت بحران 2019::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله مدیریت بحران 2019

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 مدیریت بحران در ادارات دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران در ادارات دولتی برای حوادث ایمنی ، در مرحله پیش از بحران ، بحران و پس از بحران انجام شده است. نمونه آماری از 177 شرکت کننده باتجربه در مدیریت بحران از دولت، سازمان های دولتی و نیروهای امنیتی/نظامی در یونان تشکیل شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ساختاری در مجموعه ای از مصاحبه های شخصی جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهند که توانایی سرپرست و اعضاء تیم مدیریت بحران در اتخاذ تصمیمات صحیح، ارتباطات داخلی و خارجی و نوع بحران ها، عوامل مؤثر (پیش بینی کننده) در سه مرحله مدیریت بحران (پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران) در ادارات دولتی می باشند. مضامین مدیریتی عبارتند از نیاز به پیاده سازی تغییرات فرهنگی و ساختاری، توسعه توانایی سرپرست تیم مدیریت بحران در تصمیم گیری در شرایط اضطراری، تغییر کانال ها و رویه های ارتباطات رسمی داخلی و بازطراحی راهبرد ارتباطات خارجی به منظور خمدیریت مؤثر رویدادهای ایمنی روز در یک محیط پویا و غیرقابل پیش بینی.
کلمات کلیدی: حوادث ایمنی | ارتباطات | تصمیم گیری | مدیریت بحران | ادارات دولتی | رهبری.
مقاله ترجمه شده
2 سوزاندن خانه؟ بدنه استینافی در مرکز بحران سازمان تجارت جهانی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 27 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
در دسامبر ۲۰۱۹ هیئت پژوهشی استینافی (AB) سازمان تجارت جهانی (WOT) ‏فعالیت خود را متوقف خواهد کرد مگر اینکه ایالات ‌متحده مانع از انتصاب‌های جدید شود. ایالات‌ متحده می‌گوید AB از اختیارات خود تجاوز کرده و نشان داده ‌است که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که AB نقشی را که در اصل در سال ۱۹۹۵ به آن واگذار شده، انجام می‌دهد. این مقاله درباره تاریخچه مذاکرات دور اروگوئه (هشتمین و آخرین دور از مذاکرات تجاری چند جانبه بود که در چارچوب موافقت ‌نامه عمومی تعرفه و تجارت انجام شد) با این دیدگاه که "عطف بماسبق یا بازگشت به سال ۱۹۹۵" مستلزم چیست، بحث می‌کند. نتیجه می‌گیرد که با فرض تمایل عضویت در سازمان تجارت جهانی برای در نظر گرفتن جدی نگرانی‌های آمریکا و پذیرش توسط آمریکا از تعهد توسط عضویت برای اطمینان از اینکه AB به طور مداوم با حکم سال ۱۹۹۵ عمل می‌کند، این امر نباید دشوار باشد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi