دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله مدیریت ریسک 2015::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله مدیریت ریسک 2015

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در مشارکت کسب و کار گردشگری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
از زمانی که مدیریت ریسک، رفتار کانال توزیع و برنامه های تحقیقاتی در زمینه خطرات توریستی در سال های گذشته مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است، فقدانی در زمینه ی تحقیقات روی چگونگی درک سازمان دهندگان تور از خطرات مربوط به همکاری خدمات در زنجیره ارزش و استراتژی هایی که برای رسیدگی به این خطرات انجام می دهند، مشاهده می شود. این مطالعه راه های درک اپراتورهای تورهای ورودی (ITOs) در ماداگاسکار از زنجیره ارزش گردشگری در شرایط خطر بالادست (نسبت به ارائه دهندگان خدمات محلی) و پایین دست (نسبت به سازمان های خروجی) و استراتژی های آنها برای مقابله با این خطرات را مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد که کیفیت خدمات تنظیم نشده در میان ارائه دهندگان خدمات محلی نشان دهنده یک عامل خطر عمده برای اپراتورهای تورهای ورودی (ITOs) است. گروه های با خطر اضافی که در بالادست زنجیره ارزش خدمات قرار دارند عبارتند از محصولات و زیرساخت های دارای محدودیت و عدم صلاحیت. در پایین دست زنجیره ارزش، انتظار بازار و اطلاعات در مورد مقصد به عنوان عامل خطر درک شده است . کلید واژه ها: خطرات گردشگری | درک ریسک | رفتار خطرآمیز | زنجیره ارزش گردشگری | تور اپراتورهای ورودی | مدیریت ریسک
مقاله ترجمه شده
2 گزينه هاي اجرايي سهام ، تنوع جنسيتي در تيم مديريت ارشد، و ريسک شرکت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
با توجه به نظريه نمايندگي و مدل آژانس رفتاري (BAM)، هدف از اين مطالعه بررسي اثر اجرايي گزينه هاي سهام (ESOs) اعطا شده به تيم مديريت ارشد (TMT) بر ريسک پذيري شرکت مي باشد. علاوه بر اين، ما نيز اثر تنوع جنسيتي در TMT بر رابطه بين ESOs و ريسک پذيري را بررسي خواهيم نمود. پس از کنترل مسائل بالقوه درونزايي، نتايج نشان مي دهد که يک رابطه U شکل معکوس بين ثروت و ESOs براي اعضاي TMT و ريسک پذيري وجود دارد، و همچنين TMTs که در آنها زن بعنوان نماينده شرکت بوده نسبت به جنس مخالف رفتار محافظه کارانه تري داشته اند. شواهد مويد آن است که ريسک پذيري شرکت ترکيبي از (نظريه نمايندگي) و ديدگاه هاي BAM است که تاکيدشان به ترتيب بر ثروت آتي و کنوني مي باشد. واژه های کلیدی: گزینه های سهام اجرایی | تنوع جنسیت | TMT | مدل آژانس رفتاری | خطر مصرف | دلتا
مقاله ترجمه شده
3 موانع شناسایی و هماهنگی و اولویت بندی تامین بشردوستانه در مدیریت زنجیره
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
به دلیل عواملی نظیر رشد جمعیت، تغییرات شرایط جوی و یکپارچگی جهانی ، بحرانهای طبیعی در حال افزایش هستند و پیشبینی میشود که امدادهای فعلی ناکافی باشند. از طرفی ماهیت بلایای طبیعی به گونهای است که پاسخگویی به آنها باید در زمان اندک صورت پذیرد. در راستای نیل به این اهداف، زنجیره تامین بشردوستانه به عنوان حوزه های کلیدی میباشد که بهبود در آن میتواند نتایج اثربخشی را حاصل کند. این مقاله در آغاز مهمترین فاکتورهای کلیدی موفقیت در زنجیره تامین بشردوستانه را معرفی میکند و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، به بررسی روابط بین این عوامل میپردازد. پژوهش حاضر از نوع هدف تحقیقی کابردی و از نوع گردآوری دادهها توصیفی پیمایشی میباشد. با استفاده از این -روش، فاکتورهای محرک که آثار تشدیدکنندهای بر سایر متغیرها دارند و نیز متغیرهایی که نسبت به سایر فاکتورها مستقل اند، شناسایی میشوند. تحلیل این فاکتورها نشان میدهد عواملی چون بهبود مستمر در فعالیتهای امدادرسانی و برنامه ریزی استراتژیک برای لجستیک امدادرسانی در بالاترین سطح اولویت نسبت به سایر فاکتورها قرار دارند.
مقاله ترجمه شده
4 قیمت‌گذاری بیمه‌ی سپرده در حضور ریسک سیستماتیک
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
بر اساس چارچوب گزینه‌ی قرار مرتون (1977)، یک مدل قیمت‌گذاری بیمه‌ی سپرده توسعه دادیم که همبستگی‌های دارایی را به عنوان معیاری برای ریسک سیستماتیک یک بانک، برای به حساب آوردن ریسک ورشکستگی بانکی مشترک به کار می‌گیرد. برآورد مدل ما نشان می‌دهد که بیمه‌ی سپرده‌ی مبتنی بر ریسک عادلانه از لحاظ آماری که تنها ریسک ورشکستگی بانکی تکی را در نظر می‌گیرد، زیر قیمت بوده و موجب می‌شود ارائه‌دهندگان بیمه در معرض ضرر و زیان خالص قرار بگیرند. برآورد ما همچنین اندازه‌ی حق بیمه را ضبط می‌کند که در آن بانک‌های بزرگ سپرده‌ای با قیمت بالاتر نسبت به بانک‌های کوچک‌تر دارند. این نتیجه به ویژه مربوط به نگرانی‌های تنظیمی کنونی در بانک‌های بزرگی است که برای ورشکستگی بسیار بزرگ هستند. مهم‌تر از همه، رویکرد ما یک چارچوب یکی کننده برای ادغام بیمه‌ی سپرده‌ی مبتنی بر ریسک با الزامات سرمایه‌ای بازال مبتنی بر ریسک ارائه می‌کند. کلمات کلیدی: بیمه‌ی سپرده، ریسک سیستماتیک، همبستگی دارایی، اندازه‌ی بانک
مقاله ترجمه شده
5 تنوعات بين المللي در شركت‌ها و ریسک
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در اين تحقيق تاثيرات تنوعات بين المللي شركت ها (CID) بر احتمال ضرر و زيان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نتايج يك رابطه تقريباً مثبتي ميان CID (بوسيله چهار متغير متفاوت تجربي اندازه‌گيري شده) و احتمال ضرر و زيان صاحبان سهام را نشان مي‌دهد. همچنين متوجه شده‌ايم تنوع مي‌تواند جريان نقدينگي و درآمدها را افزايش دهد. در رابطه با كاهش جريان نقدينگي شركت‌هاي بين المللي در بازارهاي داخلي و تجاري شواهد و مداركي وجود ندارد. در نهايت اين تحقيق نشان مي دهد افزايش تاثيرات پر مخاطره CID براي شركت‌هايي كه در سطح پيشرفته‌تري از فرآيند بين المللي شدن قرار دارند بارز است و يافته‌هاي بعدي با توسعه شركت‌ها در كشورهاي پر مخاطره در مراحل آخر CID تطابق دارد. واژه های کلیدی: تنوع بین المللی شرکت | نوسانات جریان وجوه نقد | ریسک سیستماتیک | سود نوسانات
مقاله ترجمه شده
6 پیشرفت ها در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی: یک مرور کلی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
مدیریت ریسک مالی در بهترین زمان ها و به خصوص در موقع حضور عدم قطعیت اقتصادی و بحران های مالی دشوار می باشد. هدف از این موضوع خاص در مورد "پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی " اینست که برخی از بخش های تحقیق که در آن روش های اقتصاد سنجی جدید، اقتصادسنجی مالی و امور مالی تجربی که به طور قابل توجهی به تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مالی کمک کرده اند در زمانی که عدم قطعیت اقتصادی وجود دارد مورد توجه قرار دهد، به خصوص قدرت چاپ: شوک های عدم قطعیت، بازارها، و اقتصاد، نمایانگرهای گسترش بانکداری در اقتصاد برزیل: نقش عوامل اقتصاد خرد و کلان، پیش بینی ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل های نوسان ساختار بلوک احتمالی چند متغیره، علیت متغیر زمان بین قیمت های لحظه ای و آینده نفت خام: یک رویکرد تغییر مسیر، ارزیابی وابسته به رویکرد پویایی انتقال اطلاعات بین قیمت های نفت، قیمت فلزات گرانبها و نرخ ارز، یک رویکرد عملی برای ساخت عوامل نقدینگی بودجه مبتنی بر قیمت، پیش بینی نوسانات میزان نقد شده: ویژگی های پویا و متغیرهای قابل پیش بینی، مدل سازی یک شاخص شرایط مالی گردشگری روزانه بالقوه ، مالکیت بانک، بخش مالی و اندازه گیری ریسک سیستماتیک: استفاده از CoVaR، شاخص های نوسانات بدون مدل در ادبیات مالی: یک بررسی، عملکرد قوی مصون سازی و خطر نوسان در بازارهای انتخابی: کاربرد انتخاب های شاخص استاندارد و 500 پور و تایوان ، هم انباشتگی قیمت بین CDS مستقل و بازارهای انتخاب ارز در بحران مالی جهانی، خواه اینکه همیشه از وام زامبی ممانعت شود، ترجیحات سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر برای جایگاه نفتی و قرارداد های آینده قبل ،در طول و بعد از بحران مالی جهانی ، مدیریت ریسک مالی در بازارهای بورس چینی: قیمت گذاری و مدل سازی تحت رگرسیون خود کارآستانه چند متغیره، مدیریت ریسک سیستماتیک در هلند ،روش های پرتفوی میانگین – واریانس برای مدیریت ریسک سیاست انرژی، ر ویژگیهای قوی برآورد SIML از نوسان تحت سر و صدا میکرو- بازار و روش نمونه گیری تصادفی، مقیاس بزرگ نامتقارن (I)GARCH با دنباله روی های گوناگون، اصول اقتصادی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی از مین لند چین و تاثیر آنها بر تایوان و هنگ کنگ، پیش بینی و شبیه سازی با استفاده از مدل های ساده و مشخص شده توسط ناپایا و فصلی بودن، و پیش بینی نوسان شاخص های سهام از طریق مدل متوسط با استفاده از داده با فراوانی بالا.
کلمات کلیدی: مدیریت ریسک مالی | عدم قطعیت سیاست های اقتصادی | اقتصاد سنجی مالی | امور مالی تجربی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi