دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله مدیریت مالی 2017::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله مدیریت مالی 2017

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه منبع یابی برای بدهی اثر می گذارد؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 50 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
این مقاله با استفاده از سنگربندی مدیریتی و فعالیتهای مدیریت درآمدها به نمایندگی از فرصت طلبی مدیران تاثیر رفتار مدیران بر روی هزینه منبع یابی برای بدهی را بررسی می کند. این مطالعه نشان می دهد که سطوح پایین فرصت طلبی مدیریتی منجر به بهره مند شدن شرکتها از هزینه های شرکتی پایین تر و نرخ های اعتبار بالاتر می شود. به علاوه، یافته ها بیان می کنند که هزینه ها بالای شرکتی و نرخ های پایین اعتبار به طور کلی با فعالیتهای درآمد افرای مدیریت درآمدها همراه هستند. من همچنین تاثیر تغییرات عمده در قانون گذاری درمورد "نقش نظارتی" دست اندرکاران بازار بدهی (یعنی ضمانت داران و آژانس های رتبه بندی) را برسی می کنم. من با استفاده از اقدام ساربانس – اوکسلی به عنوان جابجایی مهم در قانونگذاری آمریکا شواهد قوی پیدا کردم که نشان می دهد تغییرات چشمگیر مورد نیاز برای این اقدام، این "نقش نظارتی" را ارتقا داده است چراکه فرصت طلبی مدیریتی به نظر می رسد که شدیدا" فقط پس ازتصویب این اقدام تنبیه شود.
واژه های کلیدی: فرصت طلبی مدیریتی | ارتقا، مدیریت درآمد | هزینه های بدهی و رتبه بندی | تغییر مقررات
مقاله ترجمه شده
2 مدیریت ریسک مالی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
بررسی ماژول
موضوع مدیریت ریسک مالی همچنان موضوع غالب اخبار مالی جهانی است. عواقب بحران مالی جهانی سال 2008 در بازارهای مالی جهانی و محلی احساس خواهد شد و در وهله¬ی زمانی به طول می¬انجامد. درس اصلی این است که یادگیری درباره¬ی نقش و درک بالای مدیریت ریسک مالی برای همه نهادهای اقتصادی (شرکت های کوچک یا بزرگ) در بازارهای مالی بین المللی ضروری است. البته یک رویکرد مدیریتی برای کمک به کارآفرینان و مدیران جدید شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک های القا شده در عملیات کسب و کار روزانه و معاملات بدست آمد. همچنین مطالعه مواد مورد بحث این دوره که برای آماده سازی مناسب هستند عبارتند از:
 گواهی مدیریت ریسک مالی ارائه شده توسط موسسه GARP (www.garp.org).
 منشور گواهی تحلیلگر مالی ارائه شده توسط موسسه (CFA (www.cfainstitute.org.
این راهنما امکان مرور کلی مدیریت ریسک مالی را برای شما فراهم می¬کند. اطلاعات دقیق در DLWO قابل دسترسی است (https://dlwo.dem.hva.nl).
مقاله ترجمه شده
3 آیا درگیری خانواده علت اینکه مسئولیت اجتماعی شرکتی بر مدیریت درآمد ها تاثیر می گذارد را توضیح میدهد؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
ما به بررسی این می پردازیم که درگیری خانواده در مالکیت، مدیریت، یا حاکمیت یک تجارت چطور بر درگیری آن در مدیریت درآمد ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) تاثیر می گذارد. با استفاده از نمونه ای از شرکت های S&P 500، ما پی بردیم که شرکت های خانوادگی میل به این دارند که عملکرد CSR بالاتری داشته باشند، که این می تواند به آنها کمک کند تا مشروعیت و سرمایه ی اجتماعی-احساسی خود را حفظ کنند. شرکت های خانوادگی همینطور کمتر در مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی درگیر می شوند، اگرچه آنها از نظر مدیریت درآمد واقعی فرقی با شرکت های غیرخانوادگی ندارند. برعکس تحقیقات قبلی، ما پی بردیم که عملکرد CSR ارتباط نزدیکی با رفتار مدیریت مبتنی بر اقلام تعهدی یا مدیریتواقعی درآمد ها پس از در نظر گرفتن اثر درگیری خانواده ندارد. یافته های ما نشان می دهند که ارتباط بین عملکرد CSR و درگیری خانواده پیشران اصلی ارتباط بین عملکرد CSR و مدیریت درآمد ها است که در تحقیقات قبلی ذکر شد.
مقاله ترجمه شده
4 اثر تنوع در انتخاب حسابرس در گروه های کسب و کار: یک مطالعه موردی از کشور تایوان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
این پژوهش ، اثر تنوع پذیری گروهی را بر انتخاب حسابرسان متخصص صنعتی در تایوان را مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از گروه های کسب و کاری تایوانی به عنوان نمونه ، نتایج ما نشان می دهد که وجود تنوع نامربوط تاثیر مثبتی بر انتخاب حسابرسان متخصص صنعتی در گروه های کسب و کاری شامل شرکت های حسابرسی و شرکای حسابرسی دارد. تنوع پذیری مرتبط نیز تاثیر منفی بر انتخاب شرکای حسابرسی متخصص صنعتی در گروه های کسب و کاری دارد. به طور کلی ، شرکت های عضو گروه به دلیل تنوع صنعت و وجود شرکای حسابرسی متخصص و شباهت در صنعت، شرکت های حسابرسی متخصص متفاوتی را انتخاب می کنند.
کلمات کلیدی: انتخاب حسابرس | متخصص صنعتی | گروه کسب و کار | تنوع پذیری مرتبط | تنوع پذیری نا مرتبط
مقاله ترجمه شده
5 خطر سقوط قیمت سهام و ضعف کنترل داخلی: اثر افشا در مقابل حضور
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 37 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 48
این مقاله به بررسی خطر سقوط قیمت سهام برای یک نمونه از شرکت‌هایی می‌پردازد که ضعف کنترل داخلی (ICW) را تحت بخش 404 قانون Sarbanes-Oxley افشا کرده است. ما دریافتیم که در سال قبل از افشا، شرکت‌های ICW بیشتر از شرکت‌های با کنترل داخلی موثر مستعد سقوط قیمت بودند. این رابطه‌ی مثبت زمانی بیشتر نمود خارجی پیدا کرد که مشکلات ضعف با فرآیند گزارشگری مالی شرکت همراه شدند. مهم تر از همه، دریافتیم که خطر سقوط قیمت سهام به طور قابل توجهی پس از افشای ICWها کاهش یافته است با وجود اینکه خود مسئله‌ی افشا مشکلات عدیده‌ای را نشان می‌دهد. نتایج فوق پس از کنترل روش‌های تعیین کننده‌ی خاص شرکت مربوط به ریسک سقوط و ICW برقرار بودند. استفاده از روش افشای ICW به عنوان یک آزمایش طبیعی، مطالعه‌ی پیش رو سعی می‌کند اثر حضور ICWهای افشا نشده را از اثر افشای اولیه‌ی ضعف کنترل داخلی برخطر سقوط قیمت سهام جدا کند. در انجام اینکارشواهد خوبی در مورد رابطه‌ی علی بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام ارائه کرده‌ایم.
کلمات کلیدی: ضعف کنترل داخلی | ریسک سقوط | قانون Sarbanes-Oxley
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi