دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله مواد 2017::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله مواد 2017

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 خواص ساختاری و الکتریکی برای نانو کریستال InGaP حامل دارو دیامانتن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
فناوری نانو برای پیشرفت انتقال دارو در یک شماری از راه ها بکار برده می شود. یکی از این راه ها از طریق حامل های دارویی ساخته شده است. ذرات با اندازه نانو برای انتقال دارو برای جذب دارو از طریق درمان استنشاقی بهینه شده است. مدل سازی و شبیه سازی برای پارامترهای نانو ذرات برای 5- فلورواراسیل همراه ایندیوم گالیوم فسفید در ساختار دیامانتن همراه برنامه گوسین 09 فراهم اماده است. تئوری تابع دانسیته برای نانوکریستال In5Ga2P7، داروی 5 فلورواراسیل استفاده شده است. بهینه سازی فرکانس های اضافی در لایه های حالت پایه PBEPBE، تابع پایه 3-21G مورد بررسی قرار گرفته است. بار برای تمام برابر با بار صفر در نظر گرفته شده است. تئوری اربیتال مولکولی برای یافتن انرژی بالاترین اربیتال مولکولی پر شده HOMO و پایین ترین اربیتال مولکولی خالی LUMO مورد استفاده قرار می گیرد. انرژی کل، پتانسیل یونیزاسیونی و الکترون خواهی برای نانو کریستال In5Ga2P7 همراه با داروی 5 فلورو اراسیل محاسبه می شود.
لغات کلیدی: مدل سازی | شبیه سازی | دیامانتن | حامل دارو | تئوری تابع چگالی و نانو کریستال
مقاله ترجمه شده
2 یکپارچه سازی فناوری های سنجش از دور مدرن برای نقشه برداری سریع تر از تأسیسات و استخراج داده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 48
هدف از این پژوهش، تحلیل مزایای یکپارچه سازی سیستم سیار با قابلیت های تشخیصی نسبتاً ارزان و قابل اطمینان و بسیار سریع و نیز شناسایی و آزمودن وضعیت شبکه ی گرمایش مرکزی است. تصویربرداری گرمایشی با استفاده از خودروی هوایی بدون سرنشین برای تشخیص مسیر لوله ها، بازرسی صحت اطلاعات املاک و برای تعیین موقعیت نشتی های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. فناوری GPR یا رادار نفوذ در زمین برای کنترل نمونه برداری از رادارگرام ها در موقعیت های مشخص مسیرها به منظور دستیابی به موارد زیر استفاده می شود: شناسایی مشخصه های هندسی ساختار و لوله کشی گرمایش مرکزی، پیشگیری از صدمات و ثبت آنها، و نیز استخراج خودکار داده ها. بخش اصلی این مقاله به الگوریتمی برای استخراج خودکار داده، براساس شبکه های عصبی مصنوعی و تشخیص الگو اختصاص یافته است. رادارگرام های لوله کشی گرمایش مرکزی به عنوان داده های ورودی برای استخراج الگوریتم استفاده شد، در حالیکه این نتایج، مشخصه های هندسی همچون عمق لوله، فاصله ی بین لوله ها و قطر آنها است.
کلمات کلیدی: شبکه ی گرمایش مرکزی | GPR | گرمانگاری هوایی | شبکه های عصبی | تشخیص لبه | استخراج خودکار داده
مقاله ترجمه شده
3 "خصوصیات ریز بافت(ساختمان کوچک)خاک شنی تثبیت شده با سیمان با استفاده از نانوسیلیکا"
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
یک برنامه(طرح) آزمایشی برای بررسی تأثیر نانوسلیکا بر ریزساختار و ویژگی های مکانیکی خاک ماسه ای سیمانی انجام شده است. عامل سیمان شامل سیمان پرتلند نوع II است. محتوای سیمان 6 درصد از وزن خاك شنی است. نانوسیلیکا با درصدهای 0٪، 4٪، 8٪ و 12٪ به وزن سیمان اضافه شد. نمونه های استوانه ای با تراکم نسبی 80 درصد و حجم آب مطلوب تهیه شده و برای مدت 7 روز، 28 روز و 90 روز نگهداری می شوند. خصوصیات ریزبافت های مخلوط شن و ماسه سیمان - نانوسایلیک پس از 90 روز، با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM) و تست های انکسار اشعه ایکس (XRD)مورد بررسی قرار گرفت. تأثير زمان عمل آوردن و مراقبت، بر خواص ريزساختار نمونه هاي خاك شن و ماسه با 0٪ و 8٪ نانوسيليك با استفاده از آزمون SEM مورد بررسي قرار گرفته است. تست فشرده سازی نامحدود (برای تمام دوره های عمل آوری) و آزمایش فشردگی نیز انجام شد. نتایج آزمون های SEM و AFM نشان داد که نانوسیلیک،از طریق ایجاد سازه ای یکنواخت تر باعث افزایش خلوص خاک شنی شده است. آزمایش XRD نشان داد که افزودن نانوسلیکا در خاک سیمان باعث افزایش شدت هیدرات کلسیم هیدرات CSH می شود و شدت پیک هیدروکسید کلسیم (CH) را کاهش می دهد.نتایج نشان داد که افزودن درصد مطلوب نانوسیلیس به خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان خواص مکانیکی و ریزساختاری آن را افزایش می دهد. کلمات کلیدی:میکروسکوپ بررسی الکترونی | میکروسکوپ نیروی اتمی | انکسار اشعه ایکس(XRD) | سیمان | نانو سیلیکا.
مقاله ترجمه شده
4 بهینه سازی‌ ایرو-سازه‌ای چند منظوره با ماندگاری (وفاداری) بالا از یک نسبت منظری بالا به بال کامپوزیتی دو-رشته ای
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
مواد کامپوزیت به دلیل سختی بالا و نسبت مقاومت به وزن بالا، نقش مهمی در طراحی هواپیماهای مدرن ایفا می‌کنند. در حالی که مزایای ساختار کامپوزیت نسبت به ساختارهای فلزی آن‌ها قابل ‌توجه است، بهبود بیشتر مزایای ارایه ‌شده توسط کامپوزیت معمولی (کانونشنال) از طریق استفاده از روش‌های جدید تولید کامپوزیت امکان پذیر است. یکی از این روش‌ها قرار دادن خودکار فیبر است که به موجب آن هر لایه از لمینت با جهت گیری های فیبر هدایت فضایی قرار می‌گیرد، برخلاف روش سنتی که در آن جهت فیبر برای هر لایه ثابت است. در حالی که این کامپوزیت های دو رشته ای جدید می‌توانند به طور بالقوه در هنگام طراحی بال هواپیما به کار برده شوند، مشخص نیست که چگونه به طور کامل از این آزادی طراحی جدید استفاده کنند. برای این منظور، ما از بهینه‌سازی ساختاری مبتنی بر گرادیان وفاداری بالا برای ارزیابی عملکرد نسبی کامپوزیت دو رشته‌ای در مقایسه با کامپوزیت های معمولی و همچنین آلومینیوم استفاده می‌کنیم. پیکربندی هواپیما که در این کار مورد استفاده قرار می‌گیرد یک متغیر با نسبت ابعادی بالا از مدل تحقیقات مشترک (‏CRM)‏ است. هنگامی که بهترین کامپوزیت معمولی و طرح‌های بهینه آلومینیوم را مقایسه می‌کنیم، بهبود تقریبا ۸.۷ درصدی در سوختن سوخت و کاهش ۳۹ درصدی در وزن سازه ای را می‌یابیم. طرح‌های دو رشته ای منجر به بهبود ۴ / ۰ % در سوختن سوخت و ۱۰ % در وزن سازه ای در مقایسه با کامپوزیت های معمولی می‌شوند.
مقاله ترجمه شده
5 اعتبار تجربی بال های کامپوزیت دورشته ای برای طراحی آیروالاستیک
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
یک تحقیق عددی و تجربی با در نظر گرفتن طراحی، ساخت و آزمایش بال‌های تونل باد کامپوزیتی tow-steered شرح داده می‌شود. ساختار کلی هر بال شامل یک صفحه تخت مستطیلی با سطوح فوم ایرو فویل است. لایه‌های کامپوزیت با جریان مستقیم بال‌ها با استفاده از دو تکنیک مختلف ساخته شدند: برش پیوسته و خیاطی گسسته. مدل‌های آلمان محدود بال‌ها به منظور تعیین جهت گیری های لایه کامپوزیت tow-steered و همچنین جهت گیری های کامپوزیت تک جهتی بهینه‌سازی شدند، که حداکثر کشش را به دلیل بارهای معادل "مانور" و "تند باد" (‏در سرعت تونل ۲۰ متر ثانیه)‏کاهش داد. مجموعه‌ای از آزمون‌های استاتیک و دینامیک، بادی روشن و بادی خاموش برای تایید قابلیت مدلسازی عددی و برای نشان دادن قابلیت‌های فن‌آوری‌های tow-steering انجام شد.
مقاله ترجمه شده
6 تأثیر اندازه و محل قرارگیری یک برش مدور بر کمانش و شکست یک پوسته استوانه ای تحت خمش
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
هدف از این مطالعه بررسی اثرات اندازه و موقعیت بریدگی بر ویژگی‌های شکست پیشرونده پلیمر - تقویت‌ شده با فیبر کربن (‏به طور خاص، IM IM7/8552)‏ پوسته‌های استوانه‌ای تحت خمش خالص است. هندسه‌های پوسته‌ها با بریدگی‌های پیشنهادی توضیح داده شده‌اند و روش‌های تحلیلی که برای ارزیابی ویژگی‌های کمانش و شکست پوسته‌ها به کار می‌روند به تفصیل شرح داده می‌شوند. در طول تحلیل غیرخطی، نواقص هندسی به‌دست ‌آمده از تحلیل کمانش معرفی می‌شوند. نتایج یک مطالعه پارامتری برای یک پوسته استوانه‌ای با هندسه ثابت، که هم مکان و هم اندازه برش را تغییر می‌دهد، در سطوح بار ماکزیمم و حالت‌های شکست غالب ارایه شده ‌است. سه حالت شکست خاص شناسایی‌ شده و به اندازه و مکان برش مربوط می‌شوند.
مقاله ترجمه شده
7 رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت های آلومینیوم تقویت شده با گرافن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
در این مقاله، شبیه سازی های دینامیک مولکولی (MD) نانوکامپوزیت گرافن-الومینیوم (GS-Al) انجام شده است. خواص مکانیکی نانوکامپوزیت با به اعمال بارگذاری تک محوری در یک انتهای حجم عنصر معرف (RVE) و ثابت بودن انتهای دیگر بررسی شده است. برهمکنش های بین اتم های آلومینیم با استفاده از پتانسیلهای روش جاسازی اتم(EAM) مدل گردید که در آن پتانسیل بین مولکولی تطبیقی واکنش تجربی پیوند سفارشی (AIREBO) برای برهمکنش میان اتم های کربن استفاده شد و این پتانسیلهای جفتی با پتانسیل لنارد جونز (LJ) همراه می شوند. نتیجه نشان داد که اختلاط GN در ماتریکس آلومینیوم می تواند مدول یانگ نانوکامپوزیت را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. نانوکامپوزیت حاوی 6.7 درصد حجمی GS، در جهت طولی و عرضی به ترتیب مدول یانگ 143.8 و 116.8 گیگا پاسکال را نشان می دهند که 82.8٪ و 46.5٪ بالاتر از آلومینیم خالص است. نتایج شبیه سازی های دینامیک مولکولی نیز با نتایج تحلیلی به دست آمده از مدل نیمه تجربی Halphin-Tsai (H-T) و قوانین اختلاط (ROM) مقایسه شده است.
کليدواژگان: ديناميك مولكولي (MD) | گرافین | نانوکامپوزیت ها | ویژگی های مکانیکی
مقاله ترجمه شده
8 بررسی نانو مواد بر پایه گرافن به عنوان نانو حامل برای جذب داروی ضد سرطانی پاکلیتاکسل : یک مطالعه شبیه سازی دینامیک مولکولی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
در این کار شبیه سازی دینامیک مولکولی برای مطالعه جذبی از داروی پاکلیتاکسل PTX روی نانومواد بر مبنی گرافن شامل گرافن G ، گرافن اکسید GO و عامل دار کردن GO همراه کیتوزان GO-CS استفاده می شود. دارو در میان الگوهای مختلف روی سطحی از نانو مواد مبتنی بر گرافن جذب می شود. نتایج ما نشان می دهد که PTX روی گرافن نسبت به سایر سیستم ها با ارامی بیشتری جذب می شود. مقایسه مرکز جرم COM در GO و سیستم GO-CS نشان می دهد که نزدیک شدن PTX به سطح GO-CS اسان تر از سطح GO است. پیوندی از مولکول PTX با سطح گرافن نسبت به سایر سیستم های مورد بررسی قوی تر است. سایر مطالعات نشان می دهد که کشش π−π و برهمکنش های ابدوستی مشتقات نیروی مهم تری برای جذبی از دارو روی گرافن است در حالی که جذبی از PTX روی GO-CS به وسیله فرمی از پیوند هیدروژنی نشان داده شده است. یافت شده است که شماری از پیوند های هیدروژنی در سیستم PTX-GO-CS نسبت به PTX−GO با تاکید بر اهمیتی پیشرفته ای از گروه عاملی کیتوزان در بهبود جذبی از دارو بر روی نانو مواد با اهمیت تر است. در نتایج پیشنهاد می شود که پیوند هیدروژنی ، کشش π-π ، و نقش برهمکنش های هیدروژنی یک نقش کلیدی در جذبی از PTX در نانو مواد مبتنی بر گرافن دارد. به رغم ابعادی مشابه بررسی نانو مواد، تفاوتی در سطح شیمیایی و همچنین نوعی از گروه عاملی می تواند فاکتور مهمی در تعیین برهمکنش انها همراه PTX دارد.
کلید واژه ها: میدان نیروی Charmm27 | نانومواد بر پایه گرافن | شبیه سازی پویایی مولکولی | داروی ضد سرطان Paclitaxel
مقاله ترجمه شده
9 تحلیل خرابی با استفاده از پرتونگاری مقطعی اشعه x پنل های ساندویچی در معرض بار انفجار
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
خواص مکانیکی قابل تنظیم و نسبت قدرت به وزن بالای پانل های ساندویچ کامپوزیتی آنها را مورد علاقه بخش نظامی و تجاری دریایی قرار داده است، اما تحقیقات بیشتری در مورد انعطاف پذیری آنها در انفجار لازم است. آزمایشات در این تحقیق با هدف تعیین اینکه آیا تغییرات در پوسته های کامپوزیت یا هسته پانل ساندویچ می تواند مقاومت انفجاری را بهبود دهد در هوا و زیر آب انجام شده است. بارهای انفجار زیر آب با استفاده از 1.28 کیلوگرم بارTNT در فاصله 1 متری در چهار پانل ساندویچ کامپوزیتی انجام شده است. نتایج نشان داده که اجرای یک چرخه فوم با چگالی درجه بندی شده با افزایش چگالی در جهت دور از انفجار (از کم به زیاد)، جابجایی پانل و آسیب ماندگار را کاهش می دهد. علاوه بر این، ماده پوسته بر میزان جابجایی پانل و آسیب تاثیر می گذارد. فشار شکست پایین تر وارد به پوسته های تقویت شده با فیبر کربن (CFRP) باعث کاهش جابجایی شده، اما گسیختگی پوسته را افزایش می دهد. دو پانل دیگر در برابر یک بار انفجار 100 کیلوگرم TNT در 15 متری قرار گرفتند تا مقایسه اثر هسته با چگالی درجه بندی شده و نتایج حاصل از انفجار زیر آب را پشتیبانی کنند. مدل سازی آینده این آزمایش ها به فرآیند طراحی کمک می کند و باید شامل مکانیسم های خرابی مصالح برای شناسایی مناسب ترین پوسته باشد.
واژه‌های کلیدی: فیبر کربن | الیاف شیشه ای | تحمل خسارت | بارگذاری انفجار
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi