دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاومت فشاری::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاومت فشاری

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 A comparison of machine learning methods for predicting the compressive strength of field-placed concrete
مقایسه روشهای یادگیری ماشینی برای پیش بینی مقاومت فشاری بتن درست شده-2019
This study evaluates the efficacy of machine learning (ML) methods to predict the compressive strength of field-placed concrete.We employ both field- and laboratory-obtained data to train and test ML models of increasing complexity to determine the best-performing model specific to field-placed concrete. The ability of ML models trained on laboratory data to predict the compressive strength of field-placed concrete is evaluated and compared to those models trained exclusively on field-acquired data. Results substantiate that the random forest ML model trained on field-acquired data exhibits the best performance for predicting the compressive strength of field-placed concrete; the RMSE, MAE, and R2 values were 730 psi, 530 psi, and 0.51, respectively. We also show that hybridization of field- and laboratoryacquired data for training ML models is a promising method for reducing common over-prediction issues encountered by laboratory-trained models that are used in isolation to predict the compressive strength of field-placed concrete.
Keywords: Concrete | Compressive strength | Machine learning | Prediction | Statistical modeling
مقاله انگلیسی
2 تأثیرات ذرات نانوسیلیکا و الیاف با توزیع تصادفی بر سرعت پالس مافوق صوت و خواص مکانیکی ماسه سمنته شده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
از الیاف با توزیع تصادفی و سیمان می‌توان برای اهداف مختلفی استفاده کرد. با این حال، هیچ توجهی به کاربرد الیاف با توزیع تصادفی و سیمان در سرعت موج زلزله در خاک ماسه‌ای و رابطه بین سرعت موج زلزله و مقاومت فشاری محصورنشده نشده است. هم چنین، پیش تر نیز هیچ گزارشی در مورد کاربرد ذرات نانوسیلیکا به عنوان ماده اصلاح کننده‌ای برای خاک ماسه‌ای سمنته شده و مسلح با الیاف ارائه نشده است. در این تحقیق، مجموعه آزمایش‌های فشار محصورنشده و 144 آزمایش سرعت پالس مافوق صوت برای بررسی اثرات الیاف پلی وینیل الکل (PVA) و ذرات نانوسیلیکا بر خصوصیات مکانیکی خاک ماسه‌ای سمنته شده انجام گرفته است. افزون براین، خواص ریزساختاری ماسه سمنته شده حاوی نانوذرات با بهره گیری از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نیروی اتمی و آزمایش پراش اشعه ایکس بررسی شده است. در پایان، آزمایش پالس مافوق صوت برای نمونه‌ها انجام شد تا مقاومت فشاری محصورنشده ماسه سمنته شده مسلح به الیاف و حاوی نانوسیلیکا تخمین زده شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بکارگیری الیاف با توزیع تصادفی سبب افزایش ظرفیت جذب انرژی می‌شود. افزون براین، مدول ارتجاعی سکانتی یک نمونه با افزایش درصد الیاف کاهش یافت. براساس این نتایج، رابطه‌ای (همبستگی) بین سرعت پالس مافوق صوت و مقاومت فشاری محصورنشده در سنین مختلف پیشنهاد گردید.
کلیدواژه‌ها: سیمان | نانوسیلیکا | مقاومت فشاری محصورنشده | الیاف | سرعت پالس مافوق صوت
مقاله ترجمه شده
3 بررسی تجربی مقاومت و انقباض فشاری بتن با سنگدانه های سبک وزن از پیش اشباع شده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
مطالعات تجربی در خصوص تأثیر سه نوع سنگدانه های سبک وزن قبل از تر شدن (PLWA)، از طریق اجزاحجم و محتوای رطوبت آن، بر مقاومت و انقباض فشاری بتن و بتون منبسط شونده ارائه گردید . از طریق تجزیه و تحلیل حرارتی یکپارچه، درجه هیدراتاسیون در طول 7-28 روز افزایش 28 درصدی توسط عمل آوری داخلی انجام شد. استفاده از PLWA انقباض را در 240 روز، به علت افزایش قابل توجه تغییرات انقباضی در طول 28 تا 90 روز به علت عمل آوری داخلی افزایش می دهد نتایج همچنین نشان می دهد که ترکیب 10 Mas. عامل منبسط شونده برای کاهش انقباض، به ویژه با استفاده ترکیبی آن با PLWA. مفید است مدل های پیش بینی شده برای فشرده سازی مقاومت و انبساط بتن حاوی PLWA مورد بحث قرار گرفت و مدل یکپارچه پیش بینی مقاومت فشاری و ضخامت بتن حاوی PLWA پیشنهاد شد.
واژه‌های کلیدی: بتن سبک وزن سبک (LWAC) | درجه هیدراتاسیون | مقاومت فشاری | انقباض | مدل پیش بینی شده
مقاله ترجمه شده
4 تاثیر خاکستر بادیFA) ) بر روی مقاومت فشاری و میکرو ویژگی های ملات سیمان منیزیم پتاسیم فسفات MKPC))
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
اگر چه واکنش خاکستربادی(FA) ، درسیستم های سیمان منیزیم پتاسیم فسفات (MKPC) ، هنوزنامشخص است ، اما از آن به عنوان پرکننده ، در طرح ملاتهای بر پایه MKPC-FA یاد میشود. در این مقاله، FA در ملات MKPC به دو روش طراحی مختلف ، (بصورت بی اثر یا واکنش پذیر) ، در نظر گرفته میشود . در هر حالت ، عملکرد و کارایی جدید، مقاومت فشاری و میکرو ویژگی های ملات FA / MKPC، بطورسیستماتیک مورد بررسی قرارمیگیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که روش طراحی که در آن FA به عنوان واکنش پذیروارد عمل شده است ، منجربه کارایی بهتر سیستم وباعث مطلوبتر شدن ریزساختارها ومقاومت مکانیکی بیشترمیشود. اگرچه آنالیز SEM ، برخی واکنشهای مربوط به ذرات FA در ملات MKPC را نشان میدهد ، اما ، جزئیات مربوط به محصولات واکنش ثانویه ، بوسیله آنالیز XRD یا TGA ، مستقیما قابل تشخیص نیست. بعلاوه ، این مقاله بر اهمیت دو نسبت، R Magnesia : FA ,KDP درطرح بهینه مواد بر اساس MKPC-FA ، تاکید دارد.
مقاله ترجمه شده
5 تاثیر میدان مغناطیسی متناوب بر روی مقاومت فشاری بتن ساخته شده با سنگدانه ریز
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
یک تحقیق آزمایشگاهی جهت امکان سنجی استفاده از میدان مغناطیسی متناوب (AMF) برای افزایش مقاومت فشاری بتن و همچنین ابداع نوعی عملگر جدید در سازه های هوشمند ، انجام شده است. به همین منظور آزمایشاتی با مقیاس کوچک برروی نممونه های مکعبی بتن با سنگدانه های ریز انجام شد در این آزمایشات اثر میدان مغناطیسی متناوب با قدرت 0.5 تسلا (T) و فرکانس50 هرتز بر روی مقاومت بتن سخت شده و بتن تازه بررسی شد. به علاوه اثر جهت اعمال میدان مغناطیسی متناوب بر روی تغییر رفتار فیزیکی بتن تازه سنجیده شد. برای اعمال میدان مغناطیسی متناوب به نمونه ها یک مدار مغناطیسی مخصوص طراحی شد. از نتایج آزمایشات به دست آمد که اعمال میدان مغناطیسی متناوب به بتن تازه تاثیر چندانی در مقاومت فشاری آن ندارد اما از طرفی دیگر اعمال آن به بتن سخت شده مقاومت آن را تا 7.78 درصد افزایش می دهد. مزیت این میزان بهبود در مقاومت بتن به صورت نظری از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از مجموعه ای از کنترل گر های الکترو مغناطیسی در سازه های هوشمند در برخی نقاط سازه در مواقع لازم سختی سازه را تنظیم کنیم. سپس امکان سنجی استفاده از چنین سیستمی به صورت یک مثال گرافیکی در یک ساختمان بتن مسلح بررسی شده است.
کلمات کلیدی: میدان مغناطیسی متناوب (AMF) | بتن | قدرت فشاری | مدار مغناطیسی | تراکم شار مغناطیسی
مقاله ترجمه شده
6 مطالعات آزمایشگاهی راجع به سرعت پالس مافوق صوت روسازی بتنی غلتکی دارای خاکستر بادی و ماسه شکسته
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
این مقاله نتایج آزمایش‌های سرعت پالس مافوق صوت (UPV) تحقیق آزمایشگاهی که بر روی مصالح سازنده روسازی بتنی غلتکی (RCCP) شامل خاکستر بادی رده F به عنوان افزودنی معدنی انجام شده است ارائه می‌کند. ماسه رودخانه، ماسه شکسته و ترکیب ماسه شکسته و ماسه رودخانه به عنوان مصالح ریزدانه در این تحقیق بکار گرفته شدند. سه نوع مخلوط بتن غلتکی حاوی خاکستر بادی با استفاده از سه نوع ریزدانه آماده و با عناوین سری A (ماسه رودخانه)، سری B (ماسه شکسته) و سری C (ترکیب ماسه رودخانه و ماسه شکسته) نامگذاری شدند. در هر سری، درصد خاکستر بادی جای سیمان بین صفر تا 60 درصد متغیر بود. در هر سری و برای هر سن متفاوت عمل آوری (3، 7، 28 و 90 روز)، 42 نمونه قالب ریزی و برای مقاومت فشاری و UPV آزمایش گردید. نتایج UPV روسازی بتنی غلتکی خاکستردار (FRCCP) در کلیه سنین 3 تا 90 روز در کلیه مخلوط‌ها مقادیر کمتری در مقایسه با نمونه شاهد (بدون خاکستر بادی) داشت. با این حال، شاهد این امر نیز بودیم که مخلوط‌های سری B و C خاکستردار نتایج UPC، مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی دینامیکی‌شان در قیاس با سری A محتوی خاکستر بادی بهتر بود. روابط بین مقاومت فشاری FRCCP و UPV و مدول ارتجاعی دینامیکی برای کلیه سری مخلوط‌ها ارائه شد. معادله تجربی جدیدی نیز جهت تعیین مدول ارتجاعی دینامیکی FRCCP پیشنهاد گردید.
کلیدواژه‌ها: مقاومت فشاری | مدول ارتجاعی دینامیکی | خاکستر بادی | روسازی بتنی غلتکی | سرعت پالس مافوق صوت
مقاله ترجمه شده
7 جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله جذب آب سطحی در بتن خودمتراکم (SCC) حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا را با استفاده از آزمایش جذب سطحی نشان می دهد. سیمان پرتلند معمولی تا حدی با ترکیب های مختلف خاکستر بادی و فوم سیلیکا جایگزین شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که وجود خاکستر بادی و فوم سیلیکا جذب آب سطحی در بتن SCC را در نسبت آب به سیمان (مواد سیمانی) 0.38 کاهش می دهد. زمانی که تنها خاکستر بادی برای جایگزینی جزئی از سیمان پرتلند معمولی استفاده می شود، کاهش بیشتری در جذب سطحی در زمانی که مقدار خاکستر بادی بیش از 20% است حاصل می شود. اثر کاربرد ترکیبی خاکستر بادی و فوم سیلیکا بر کاهش جذب آب و جذب آب سطحی نسبت به استفاده ی تنها از خاکستر بادی بسیار بیشتر است. افزون براین، ملاحظه می شود که افزایش نسبت خاکستر و فوم سبب کاهش بیشتر جذب آب می شود. افزودن خاکستر بادی و فوم سیلیکا بطور کلی سبب افزایش مقاومت 28 روزه ی مکعبی می شود. با این حال، هیچ همبستگی ای بین مقاومت فشاری و جذب سطحی در SCC حاصل نشد.
کلیدواژه ها: جذب آب | جذب سطحی | بتن خودمتراکم | خاکستر بادی | فوم سیلیکا | مقاومت فشاری
مقاله ترجمه شده
8 مطالعات آزمایشگاهی راجع به سرعت پالس مافوق صوت روسازی بتنی غلتکی دارای خاکستر بادی و ماسه شکسته
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
این مقاله نتایج آزمایش‌های سرعت پالس مافوق صوت (UPV) تحقیق آزمایشگاهی که بر روی مصالح سازنده روسازی بتنی غلتکی (RCCP) شامل خاکستر بادی رده F به عنوان افزودنی معدنی انجام شده است ارائه می‌کند. ماسه رودخانه، ماسه شکسته و ترکیب ماسه شکسته و ماسه رودخانه به عنوان مصالح ریزدانه در این تحقیق بکار گرفته شدند. سه نوع مخلوط بتن غلتکی حاوی خاکستر بادی با استفاده از سه نوع ریزدانه آماده و با عناوین سری A (ماسه رودخانه)، سری B (ماسه شکسته) و سری C (ترکیب ماسه رودخانه و ماسه شکسته) نامگذاری شدند. در هر سری، درصد خاکستر بادی جای سیمان بین صفر تا 60 درصد متغیر بود. در هر سری و برای هر سن متفاوت عمل آوری (3، 7، 28 و 90 روز)، 42 نمونه قالب ریزی و برای مقاومت فشاری و UPV آزمایش گردید. نتایج UPV روسازی بتنی غلتکی خاکستردار (FRCCP) در کلیه سنین 3 تا 90 روز در کلیه مخلوط‌ها مقادیر کمتری در مقایسه با نمونه شاهد (بدون خاکستر بادی) داشت. با این حال، شاهد این امر نیز بودیم که مخلوط‌های سری B و C خاکستردار نتایج UPC، مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی دینامیکی‌شان در قیاس با سری A محتوی خاکستر بادی بهتر بود. روابط بین مقاومت فشاری FRCCP و UPV و مدول ارتجاعی دینامیکی برای کلیه سری مخلوط‌ها ارائه شد. معادله تجربی جدیدی نیز جهت تعیین مدول ارتجاعی دینامیکی FRCCP پیشنهاد گردید.
کلیدواژه‌ها: مقاومت فشاری | مدول ارتجاعی دینامیکی | خاکستر بادی | روسازی بتنی غلتکی | سرعت پالس مافوق صوت
مقاله ترجمه شده
9 خواص مکانیکی خاک ماسه‌ای ارتقایافته با سیمان و نانوسیلیکا
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در منابع علمی، مطالعات ثابت می‌کنند که ذرات نانوسیلیکا و پوزولان‌های مصنوعی می‌توانند خواص ساختاری مصالح پایه سیمانی را بهبود بخشند. این مقاله به بررسی اثر سیمان و نانوسیلیکا بر خواص مهندسی (تراکم، مقاومت فشاری محصورنشده) ماسه می‌پردازد. سه درصد سیمان متفاوت (5، 9 و 14% برحسب وزن ماسه خشک) با 4 درصد متفاوت نانوسیلیکا (0، 5، 10 و 15% برحسب وزن سیمان) مخلوط شدند و سپس در نمونه‌ای استوانه‌ای متراکم شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن سیمان و نانوسیلیکا سبب بهبود خواص مهندسی ماسه‌ها می‌شود. افزایش وزن مخصوص خشک بیشینه ماسه با افزایش درصد سیمان نیز مشاهده شد. وجود نانوسیلیکا در درصدهای بهینه می‌تواند خواص مکانیکی ماسه سیمانی را تا حد قابل توجهی ارتقا بخشد.
کلیدواژه‌ها: ماسه | سیمان | نانوسیلیکا | مقاومت فشاری محصورنشده | تراکم
مقاله ترجمه شده
10 خواص مقاومتی رس نرم اصلاح شده با مخلوط نانوسیلیس و الیاف پلی استر بازیافتی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
این مقاله به بررسی اثر ترکیب الیاف پلی استر بازیافتی حاصل از بطری‌های پلی اتیلن (PET) با نانوسیلیس که ماده تثبیت کننده جدیدی برای بهبود خواص مکانیکی خاک‌هاست می‌پردازد. هدف ما این است که اثر افزودن نانوسیلیس (SiO2) و الیاف پلی استر بازیافتی را بر خواص مهندسی خاک، به خصوص مقاومت برشی و مقاومت فشاری محصورنشده (UCS) با استفاده از خاک رس دار با حد روانی کم بررسی کنیم. سه ترکیب متفاوت نسبت الیاف به خاک از 0.1% الی 0.5% و نیز سه ترکیب متفاوت نسبت نانوسیلیس به خاک از 0.5% تا 1% در این تحقیق استفاده می‌شود.مقاومت برشی و UCS برای نمونه‌های اصلاح شده بترتیب از آزمایش برش مستقیم و آزمایش فشار محصورنشده بدست می‌آیند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزودن الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس سبب افزایش مقاومت نمونه‌های خاک می‌شود.با افزایش مقدار الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس در مخلوط خاک هر دو پارامتر مقاومت برشی و UCS بهبود می‌یابند. افزایش درصد نانوسیلیس سبب کاهش کرنش تسلیم می‌شود، اما افزایش درصد الیاف پلی استر بازیافتی باعث افزایش کرنش تسلیم می‌شود.افزایش درصد الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس منجر به افزایش مدول ارتجاعی خاک‌ها می‌شود.براساس نتایج آزمایش، افزودن الیاف پلی استر بازیافتی سبب بهبود خواص مکانیکی خاک‌های تثبیت شده با نانوسیلیس می‌شود و خودِ الیاف پلی استر بازیافتی نیز بر رفتار خاک اثر مثبتی دارند.
کلمات کلیدی: فیبر پلی استر بازیافت شده | Nano-SiO2 | خواص قدرت | مدول الاستیک
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi