دانلود و نمایش مقالات مرتبط با منابع انرژی تجدید پذیر::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - منابع انرژی تجدید پذیر

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 بازبینی تکنولوژی های FACTS و کاربرد های آن برای کیفیت توان در شبکه های هوشمند با سیستم های انرژی تجدید پذیر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
در دو دهه گذشته، ظهور استفاده از منابع انرژی پراکنده و تجدید پذیر در شبکه برق چالش هایی را برای سودمندی و کیفیت توان، پایدار سازی ولتاژ و بکار گیری انرژی کارآمد، ایجاد کرد. مبدل های الکترونیکی قدرت به صورت گسترده ای برای ارتباط بین سیستم های انرژی ظهور یافته (با ذخیره انرژی یا بدون آن) و سازه های هوشمند با سیستم های انتقال و توزیع بکار می روند. سیستم های انتقال ac انعطاف پذیر (FACTS ها) و مبدل های منبع ولتاژ با کنترل کننده های دینامیکی هوشمند، به عنوان یک پایدار سازی و تجهیزات فیلترینگ قدرت برای افزایش کیفیت توان در حال ظهور هستند. همچنین، FACTSهای پراکنده نقش مهمی در بهبود ضریب قدرت، پایدار سازی انرژی، تقویت کیفیت توان، و تضمین پایدار سازی انرژی کارآمد و مدیریت انرژی در شبکه های هوشمند با منابع انرژی تجدید پذیر، ایفا می کنند. این مقاله یک برآورد از ابزارهای تکنولوژی FACTS و کاربردهای آن برای کیفیت قدرت و کارآمدی برای پایدار سازی سیستم انرژی تجدید پذیر، ارائه می‌کند.
کلید واژه ها: تکنولوژی های FACTS | بکار گیری انرژی سبز | کیفیت توان | منابع انرژی تجدید پذیر | ریز شبکه
مقاله ترجمه شده
2 شبکه نانو DC مبتنی بر ابری چند کاربری برای ساختمان های هوشمند خود پایدار در شهرهای هوشمند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
انرژی، یکی از با ارزش ترین منابع عصر حاضر است و باید به شیوه بهینه ای با بکارگیری هوشمندانه دستگاه های مختلف هوشمند که امروزه منابع اصلی مصرف انرژی هستند، مصرف شود. با رایج شدن دستگاه های DC ولتاژ پایین مانند به LED ها، رایانه ها، و لپ تاپ ها، تقاضا برای طراحی راه حل های جدید برای ساختمان های انرژی هوشمند با قابلیت خود پایداری افزایش یافته است. این ساختمان های هوشمند ، شهرهای هوشمند نسل بعدی را به وجود می آورند. این مقاله، یک نانوشبکه DC مبتنی بر ابری برای ساختمان های هوشمند خود پایدار در شهرهای هوشمند نسل بعدی را ارائه می دهد. از آنجا که ممکن است ساختمان های هوشمند در شهرهای مختلف هوشمند در آینده ای نزدیک پدیدار شوند، از این رو، حجم زیادی از داده ها با توجه به تقاضا و تولید برق از کلیه این ساختمان ها به وجود می آید. این داده ها از نوع ناهمگن هستند، زیرا از انواع مختلف لوازم برقی در این ساختمان های هوشمند تولید می شوند. برای حل این مشکل، از یک زیرساخت مبتنی بر ابری برای تصمیم گیری های هوشمندانه با توجه به مصرف انرژی لوازم برقی مختلف استفاده می شود که به منبع تغذیه DC بدون وقفه برای کلیه لوازم برقی DC ولتاژ پایین با حداقل وابستگی به شبکه منتهی می شود. از این رو، بار اضافی در شبکه اصلی در ساعات اوج برق کاهش می یابد، زیرا، ساختمان ها در شهرهای هوشمند با توجه به تقاضای انرژی شان خود پایدار هستند. در راه حل پیشنهادی، مجموعه ساختمان های هوشمند در یک شهر هوشمند برای مطالعه تجربی در نظر گرفته شده که به وسیله ی مراکز مختلف داده کنترل می شوند. این مراکز داده جهت ایجاد هشدارهای منظم در هنگام مصرف اضافی انرژی ناشی از لوازم برقی کاربران به کار گرفته می شوند. کلیه این مراکز داده در شهرهای مختلف هوشمند به زیرساخت مبتنی بر ابری متصل می شوند که مدیر اصلی برای تمام تصمیم گیری ها در مورد اتوماسیون انرژی در شهرهای هوشمند است. اثربخشی روش پیشنهادی بر حسب معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد مانند مانند نسبت رضایتمندی ، تأخیر، سرریز به وجود آمده ، و فاصله تقاضا و تامین سنجیده شده است. با توجه به این معیارها ، عملکرد روش پیشنهادی برای پیاده سازی به صورت عملی بسیار خوب است.
کليدواژگان: محاسبات ابری | ساختمان های هوشمند | شهرهای هوشمند | لوازم خانگی | دستگاه های هوشمند | منابع انرژی تجدید پذیر
مقاله ترجمه شده
3 Internet of Things Role in the Renewable Energy Resources
نقش اینترنت اشیاء در منابع انرژی تجدید پذیر-2016

مقاله انگلیسی
4 مدل سازی و کنترل بهینه ی غیرخطی شبکه های ضعیف/جزیره ای با استفاده از دستگاه FACTS در یک رویکرد نظریه بازی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53
در این مقاله ، یک مدل غیر خطی گسسته (زمانی) به همراه یک کنترلر ثابت کننده ی بهینه با استفاده از یک تهویه ی کیفیت توان یکنواخت (UPQC) برای شبکه های ضعیف/جزیره ای ارائه شده است. یک کنترلر ثابت کننده ی پیشرفته منافع زیادی برای یک شبکه ی جزیره ای با سایز ، و نیز ریزشبکه ها دارد زیرا سطح انرژی ذخیره شده ی آنها نسبتا پایین است که رابطه ی معکوسی بر پایداری و ثبات آنها دارد، درست برخلاف شبکه هایی با سایز بزرگ. علاوه بر این یک مدل شبکه ای گسسته و کنترلر برای اهداف دیجیتالی ترجیح داده می شود . در اینجا، یک روش کنترلی بهینه ی گسسته ی همیلتون-ژاکوبی-ایزاک در طراحی یک تثبیت کننده ی شبکه ای بهینه، به کار رفته است. در حالی که از UPQC به صورت معمول به منظور بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع و با وجود انرژی های تجدید پذیر استفاده می شود، در اینجا کنترل تثبیت کننده به ولتاژ مجموعه ی UPQC اضافه و اجرا می شود تا نوسانات شبکه ای فراتر از تهویه ی توان UPQC کاهش پیدا کند. در نتیجه می توان از UPQC به منظور تثبیت اینورتر متصل به شبکه (GTI) و یا یک ژنراتور همزمان (SG) با حداقل نیروی کنترلی استفاده کرد. به هنگام کنترل GTI مرتبط با منابع انرژی تجدید پذیر، یک ساختار UPQC کاهش یافته (تقلیل یافته ) ارائه می شود که تنها جبران ساز سری را به کار می برد. پس از آن از یک روش تخمین موفیت آمیز به همراه شبکه های عصبی به منظور تخمین تابع هزینه ی حالت های دینامیکی شبکه، پارامترهای کنترلی UPQC، در یک بازی دو نفره ی مجموع صفر که در آن بازیکنان عبارتند از کنترل UPQC و اختلال در شبکه، استفاده می شود. در نتیجه از تابع هزینه برای دستیابی به کنترل کننده ی بهینه ی غیر خطی که بر روی UPQC اجرا می شود، استفاده می شود. نتایج شبیه سازی حاکی از رفتار تعدیلی موثر کنترل کننده ی غیر خطی ارائه شده ، در کنترل GTI وSG در شبکه های ضعیف و جزیره ای ، می باشد.
اصطلاحات شاخص: کنترل بهینه ی گسسته | دستگاه سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS) | همیلتون-ژاکوبی-ایساکس (HJI) | ریزشبکه | ابزار شبکه های عصبی (NNs) | پایداری سیستم توان | ژنراتور همزمان مجازی (VSG).
مقاله ترجمه شده
5 سیستم های مدیریت انرژی خانه های هوشمند: مفهوم، تنظیمات و استراتژی های برنامه ریزی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
با ورود به عصر شبکه هوشمند و ظهور ارتباطات پیشرفته و زیرساخت های اطلاعات، ارتباط دو طرفه، زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته، سیستم های ذخیره انرژی و شبکه های خانگی الگوهای استفاده از برق و حفاظت از انرژی در محل مصرف را متحول خواهند کرد. همراه با ظهور فن آوری های خودرو به شبکه و انرژی تجدید پذیر توزیع شده ی عظیم، یک انتقال عمیق برای الگوی مدیریت انرژی از زیرساخت های متمرکز معمولی به سمت سیستم های انرژی سایبری فیزیکی و پاسخگو به تقاضای مستقل با منابع انرژی تجدید پذیر و ذخیره شده وجود دارد. تحت پارادایم شبکه هوشمند پایدار، خانه هوشمند با سیستم مدیریت انرژی خانگی خود (HEMS) نقش مهمی در بهبود بهره وری، اقتصاد، قابلیت اطمینان، و حفاظت از انرژی برای سیستم های توزیع ایفا می کند. در این مقاله، مروری کوتاه بر معماری و ماژول های عملکردی HEMS هوشمند ارائه شده است. سپس، زیرساخت های HEMS پیشرفته و لوازم خانگی در خانه های هوشمند به طور کامل تجزیه و تحلیل و بررسی شده است. علاوه بر این، استفاده از منابع مختلف ساخت انرژی تجدید پذیر در HEMS از جمله خورشیدی، بادی، زیست توده و انرژی گرمایی زمین مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، استراتژی های مختلف برنامه ریزی لوازم خانگی برای کاهش هزینه برق مسکونی و بهبود بهره وری انرژی از امکانات تولید کننده ی برق نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: انرژی تجدید پذیر | سیستم مدیریت انرژی خانه | سیستم ذخیره ی انرژی خانگی | برنامه ریزی لوازم خانگی | خانه هوشمند
مقاله ترجمه شده
6 نقش اینترنت اشیا در منابع انرژی تجدید پذیر
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
مفهوم شهرهای هوشمند با تکامل از مدل های مفهومی به مراحل توسعه، در حال تبدیل شدن به یک واقعیت است. انرژی و پخش بار انعطاف پذیر، قابل اطمینان، کارآمد و یکپارچه، بخش های ضروری برای انرژی دار کردن و توان رسانی به خدمات شهرهای هوشمند مانند بیمارستان های هوشمند، ساختمان های هوشمند، کارخانه های هوشمند و ترافیک و حمل و نقل هوشمند هستند. انتظار می رود که تمام این خدمات هوشمند با استفاده از شبکه های هوشمند انرژی و برق که از مهم ترین ارکان این شهرها به شمار می روند، بدون وقفه کار کنند. برای متصل و هماهنگ نگه داشتن خدمات شهرهای هوشمند، اینترنت اشیا (IoT) و محاسبات ابری، در این انتقال بسیار مهم هستند. این مقاله، نقش IoT در الحاق منابع انرژی تجدید پذیر در شبکه قدرت را ارائه می کند.
کلمات کلیدی: انرژی هوشمند | شبکه هوشمند | شهرهای هوشمند | اینترنت اشیا | 6LoWPAN
مقاله ترجمه شده
7 قرار دادن روتر قابل شارژ بر اساس کارایی و انصاف در شبکه های مش بی سیم سبز
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
شبکه های مش بی سیم در حال حاضر به عنوان یک راه حل امیدوار کننده برای دسترسی به پهنای باند در حال ظهور هستند. در حالی که هزینه های بهره برداری و هزینه های عملیاتی آنها به طور قابل ملاحظه ای به دلیل مصرف برق مستمر افزایش می یابد. جایگزین این است که روترهای شبکه قابل شارژ را با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر جایگزین کنند. در این مقاله، مسئله قرار دادن روتر قابل شارژ برای شبکه مش خورشیدی (سبز) را بررسی می کنیم. این مشکل به عنوان بهینه سازی با هدف به حداقل رساندن تعداد روتر های مستقر شده، در حالی که برآورده شدن نیازهای QoS در پوشش بی سیم، تقاضای ترافیک، بهره وری انرژی و انصاف کاربر در نظر گرقته شده است. به طور خاص، نرخ شکست شبکه را برای ارزیابی عملکرد شبکه معرفی می کنیم و رویکرد مبتنی بر عدالت متناسب را برای انجام ارتباط سلولی بین کاربران و روترها، اتخاذ می کنیم. ابتدا دو الگوریتم ارتباط سلولی را از دو دیدگاه پیشنهاد می کنیم: الگوریتم نزدیکترین ارتباط سلولی (NCA) برای بررسی کارایی انرژی و الگوریتم ارتباطات سلولی عادلانه (PFCA) برای دستیابی به تعادل بین عملکرد شبکه و عدالت کاربر. سپس ما دو الگوریتم استقرار اکتشافی جاسازی شده با روش های ارتباطی پیشنهاد شده سلول را برای یافتن راه حل های تقریبی برای مسئله قرار دادن روتر قابل شارژ طراحی می کنیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی PFCA می تواند منافع کاربر را با افزایش جزئی هزینه های استقرار تضمین کند. علاوه بر این، در مقایسه با جایگذاری مطلوب با جستجوی جامع، ما می توانیم عملکرد خوبی را بدست آوریم با پیچیدگی محاسباتی بسیار
کلمات کلیدی: جایگذاری روتر قابل شارژ | بهره وری انرژی | انصاف کاربر | شبکه های مش بی سیم سبز
مقاله ترجمه شده
8 عملکرد بهینه نیروگاههای متداول در سیستم قدرت توسط منابع انرژی تجدید پذیر یکپارچه
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
این مقاله رویکردی را برای حل مشکل برنامه ریزی تولید یک سیستم پیچیده متشکل از منابع انرژی تجدید پذیر و متداول (RES) ارائه می دهد. نیروگاههای بادی در درون یک سیستم ادغام می شوند تا کل هزینه های سوخت واحد حرارتی به حداقل برسد. از نتایج به دست آمده از مزرعه بادی تولید نیرو بعنوان ورودی در سیستم استفاده شده تا مقادیر بهینه انرژی تولیدی برای واحدهای تولید حرارت و واحدهای تولید آبی در طول مدت این تحقیق معین گردند. مشکل بهینه سازی شامل به حداقل رسانی کل هزینه های تولید، توجه به معادلات توازن قدرت برای هر فاصله زمانی و تمامی محدودیتهای عملیاتی سیستم است. رویکرد پیشنهادی در خصوص سیستمی خاص اعمال می شود که متشکل از نیروگاههای حرارتی (TPPها)، نیروگاههای ذخیره آبی (HPPها)، نیروگاههای آبی تلمبه ذخیره ای (PSHPP) و نیروگاه بادی (WPP) می باشد. مزایای تولید انرژی از WPP به لحاظ کاهش هزینه های تولید نیروگاههای حرارتی متداول نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق دو حالت را آنالیز می کند. در هر دو مورد تحلیلی، تولید واحد قدرت، هزینه های سوخت واحد گرمایی و گردش جریان واحدهای آبی در حین مطالعه محاسبه می شوند.
کليدواژگان: منابع انرژي تجديدپذير | قدرت باد | نیروگاه های متعارف | مشکل بهینه سازی | هزینه های تولید
مقاله ترجمه شده
9 امنیت سایبری در شبکه هوشمند: بررسی و چالش ها
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 28 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 72
به طور کلی شبکه هوشمند ، به سیستم برق نسل بعدی اشاره دارد، به عنوان یک انقلاب و تکامل شبکه های قدرت موجود در نظر گرفته شده است. از همه مهمتر در شبکه هوشمند انتظار می رود که با ادغام فناوری محاسبات و ارتباطات پیشرفته، کارایی و قابلیت اطمینان سیستم های برق آینده به همراه منابع انرژی تجدید پذیر، و همچنین هوش توزیع شده و پاسخ به تقاضا تا حد زیادی بهبود می¬یابد. امنیت سایبری همراه با ویژگی های غیرفعال شبکه هوشمند، یک مسئله حیاتی بوجود می¬آورد زیرا میلیون ها دستگاه های الکترونیکی در سراسر تاسیسات انرژی حیاتی دارای اتصال درونی با شبکه های ارتباطی است که تاثیر فوری روی قابلیت اطمینان چنین زیرساخت های گسترده دارد. در این مقاله، ما یک بررسی جامع از مسائل امنیت سایبری برای شبکه هوشمند ارائه دادیم. به طور خاص، تمرکز ما بروی بررسی و بحث در مورد نیازهای امنیتی، آسیب پذیری های شبکه، اقدامات متقابل حمله، پروتکل های ارتباطی امن و ساختار شبکه هوشمند است. هدف ما ارائه¬ی درک عمیق آسیب پذیری های امنیتی و راه حل های شبکه هوشمند و آشکارسازی سبک تحقیقات آینده¬ی امنیت شبکه هوشمند است.
کلمات کلیدی: شبکه هوشمند | امنیت سایبری | حملات و اقدامات متقابل | رمزنگاری | پروتکل های امنیتی
مقاله ترجمه شده
10 مدلسازی و شبیه سازی یک سیستم تولید میکروتوربینی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
در یک سیستم انرژی ترکیبی شامل منابع انرژی تجدید پذیر، هنگامیکه منبع تجدید پذیر به تنهایی کافی نیست باید چندین وسیله ذخیره ساز یا تولید پشتیبان برای حفظ پیوستگی تغذیه بار وجود داشته باشد. هدف از این مقاله، ارائه یک سیستم تولیدی است که قادر باشد به عنوان یک ژنراتور پشتیبان عمل کند. این مقاله مدلسازی و شبیه سازی یک سیستم تولیدی میکروتوربین (MGT) ، یک منبع مناسب انرژی تجدیدپذیر برای عملکرد مجزا و مستقل همانند عملکرد اتصال به شبکه را ارائه می کند. سیستم از یک ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با محرکه یک میکروتوربین تشکیل می شود. یک توصیف مختصری از کل سیستم ارائه می شود و مدلهای ریاضی برای میکروتوربین و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ارائه می شود. مدلهای ایجاد شده با استفاده از نرم افزار MATLAB/SIMULINK شبیه سازی می شوند .
کلمات کلیدی: کنترل شتاب | سیستم سوخت | کمپرسور توربین | ماشین | سیستم تولید میکروتوربین (MTG) | کنترل درجه حرارت | آهنربای دائم ژنراتور سنکرون.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی