دانلود و نمایش مقالات مرتبط با میان افزار::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - میان افزار

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 تقویت میان افزار بر مبنی کاربردهای اینترنت اشیا از طریق مکانیسم مدیریت زمان اجرای قابل جابجایی کیفیت سرویس کاربرد برای یک M2M سازگار با میان افزار IOT
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
در سال های اخیر؛ در مخابرات و شبکه های کامپیوتری از طریق مجازی سازی عملکرد شبکه (NFV) و شبکه های تعریف شده نرم افزار (SDN)، مفاهیم و تکنولوژی های جدیدی را شاهد بوده اید. SDN، به برنامه های کاربردی برای کنترل شبکه اجازه می دهد، و NFV، اجازه می دهد تا توزیع توابع شبکه در محیط های مجازی، امکان پذیر شوند، اینها دو نمونه ای هستند که به طور فزاینده ای برای اینترنت اشیا (IoT) استفاده می شود. این اینترنت (IoT) وعده را به ارمغان می آورد که در چند سال آینده میلیاردها دستگاه را به هم متصل کند، و چالش های علمی متعددی را به ویژه در مورد رضایت از کیفیت خدمات (QoS) مورد نیاز برنامه های کاربردی IOT افزایش دهد. به منظور حل این مشکل، ما دو چالش را با توجه به QoS شناسایی کرده ایم: شبکه های متقاطع و نهادهای میانجی که اجازه می دهد تا برنامه با دستگاه های IoT ارتباط برقرار کند. در این مقاله؛ در ابتدا یک چشم انداز نواورانه از یک "عملکرد شبکه" با توجه به محیط توسعه و استقرار آن ارائه می کنیم. سپس، رویکرد کلی از یک راه حل که شامل گسترش پویا، مستقل و یکپارچه از مکانیزم های مدیریت QoS است، را توصیف می کنیم. همچنین مقررات اجرای چنین رویکردی را توصیف می کنیم. در نهایت؛ یک مکانیزم هدایتگر ارائه می کنیم، که به عنوان یک تابع شبکه اجرا می شود، و اجازه کنترل یکپارچه مسیر داده ها از یک ترافیک میان افزار مشخص را می دهد. این مکانیسم از طریق استفاده مربوط به حمل و نقل خودرو ارزیابی می شود.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا | کیفیت سرویس | میان افزار | چارچوب نمونه | گسترش پویا | عملکرد شبکه | محاسبات خودکار.
مقاله ترجمه شده
2 Middleware technologies for cloud of things-a survey
تکنولوژی های میان افزار برای ابرهای اشیاء - یک مرور -2017
The next wave of communication and applications will rely on new services provided by the Internet of Things which is becoming an important aspect in human and machines future. IoT services are a key solution for providing smart environments in homes, buildings, and cities. In the era of massive number of connected things and objects with high growth rate, several challenges have been raised, such as management, aggregation, and storage for big produced data. To address some of these issues, cloud computing emerged to the IoT as Cloud of Things (CoT), which provides virtually unlimited cloud services to enhance the large-scale IoT platforms. There are several factors to be considered in the design and implementation of a CoT platform. One of the most important and challenging problems is the heterogeneity of different objects. This problem can be addressed by deploying a suitable “Middleware” which sits between things and applications as a reliable platform for communication among things with different interfaces, operating systems, and architectures. The main aim of this paper is to study the middleware technologies for CoT. Toward this end, we first present the main features and characteristics of middlewares. Next, we study different architecture styles and service domains. Then, we presents several middlewares that are suitable for CoT-based platforms and finally, a list of current challenges and issues in the design of CoT-based middlewares are discussed.
Keywords: CoT | IoT | Middleware | Fog computing | Cloud
مقاله انگلیسی
3 A mobile crowd sensing ecosystem enabled by CUPUS: Cloud-based publish/subscribe middleware for the Internet of Things
اکوسیستم سنجش شوغی سیار فعال شده توسط CUPUS: میان افزار پخش / اشتراک مبتنی بر ابر برای اینترنت اشیا-2016
Mobile crowd sensing (MCS) is a novel class of mobile Internet of Things (IoT) applications for community sensing where sensors and mobile devices jointly collect and share data of interest to observe phenomena over a large geographic area. The inherent device mobility and high sensing frequency has the capacity to produce dense and rich spatiotemporal information about our environment, but also creates new challenges due to device dynamicity and energy constraints, as well as large volumes of generated raw sensor data which need to be processed and analyzed to extract useful information for end users. The paper presents an ecosystem for mobile crowd sensing which relies on the CloUd-based PUblish/Subscribe middleware (CUPUS) to acquire sensor data from mobile devices in a flexible and energy-efficient manner and to perform near real-time processing of Big Data streams. CUPUS has unique features compared to other MCS platforms: It enables management of mobile sensor resources within the cloud, supports filtering and aggregation of sensor data on mobile devices prior to its transmission into the cloud based on global data requirements, and can push information of interest from the cloud to user devices in near real-time. We present our experience with implementation and deployment of an MCS application for air quality monitoring built on top of the CUPUS middleware. Our experimental evaluation shows that CUPUS offers scalable processing performance, both on mobile devices and within the cloud, while its data propagation delay is mainly affected by transmission delay on wireless links.
Keywords: Mobile crowd sensing | Publish/subscribe middleware | Internet of Things | Cloud service
مقاله انگلیسی
4 طراحی معماری اینترنت اشیاء بر اساس محاسبات ابری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
اهمیت و توسعه استفاده از اینترنت زنجیره صنعت اشیاء بحث شده است. ایده ها و روش های اساسی ترکیبی محاسبات ابری و اینترنت اشیاءتوصیف شده اند. همراه با محاسبات ابری، اینترنت یکپارچه چارچوب سیستم مدیریت عملیات اشیاء ایجاد شده است. چارچوب لایه میان افزار پلت فرم جدید از تکنولوژی محاسبات ابری، که تا حد زیادی بهره وری عملیاتی اینترنت اشیاء را بهبود می بخشد، استفاده می کند. بر اساس چارچوب تجارت اینترنت اشیاء، طرح عملیات ساخت و ساز پلت فرم ارائه شده است، می تواند به عنوان مرجع ساخت و ساز طراحی پلت فرم اینترنت اشیاء استفاده شود.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیاء | پردازش ابری | طراحی پلت فرم
مقاله ترجمه شده
5 Engineering Future Internet applications: The Prime approach
آینده مهندسی برنامه های کاربردی اینترنت: رویکرد اولیه-2015
Article history:Received 23 June 2014Revised 30 March 2015Accepted 31 March 2015Available online 14 April 2015Keywords:Resource-oriented architecture MiddlewareFuture InternetThe Future Internet is envisioned as a worldwide environment connecting a large open-ended collection of heterogeneous and autonomous resources, namely Things, Services and Contents, which interact with each other anywhere and anytime. Applications will possibly emerge dynamically as opportunistic aggregation of resources available at a given time, and will be able to self-adapt according to the environment dynamics. In this context, engineers should be provided with proper modeling and programming abstractions to develop applications able to benefit from Future Internet, by being at the same time fluid, as well as dependable. Indeed, such abstractions should (i) facilitate the development of autonomous and independent interacting resources (loose coupling), (ii) deal with the run-time variability of the application in terms of involved resources (flexibility), (iii) provide mechanisms for run-time resources discovery and access (dynamism), and(iv) enable the running application to accommodate unforeseen resources (serendipity).To this end, Prime (P-Rest at design/run tIME) defines the P-REST architectural style, and a set of P-REST oriented modeling and programming abstractions to provide engineers with both design-time and run-time support for specifying, implementing and operating P-RESTful applications.© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Resource-oriented architecture | Middleware | Future Internet
مقاله انگلیسی
6 Middleware to Integrate Mobile Devices, Sensors and Cloud Computing
میان افزاری برای یکپارچه سازی دستگاه های موبایل، سنسور و محاسبات ابری-2015
The emergence of the Internet of Things (IoT) and the advantages of Mobile Cloud Computing (MCC) have drawn a big absorption from technological experts. This paper investigates the integration of IoT and MCC by introducing the service architecture towards the applications of mobile devices, sensors and Cloud computing. The proposed approach not only presents the cutting edge convergence between IoT and MCC but also focuses on the smart home scenario to answer the question what the benefits are, coming from the integration of IoT and MCC. A developmental process of DropLock architecture dedicated to Smart City is also presented to demonstrate this convergence.
Keywords: Internet of Things | Mobile Cloud Computing | Smart City | Service architecture
مقاله انگلیسی
7 SecLooCI: A comprehensive security middleware architecture for shared wireless sensor networks
SecLooCI: معماری میان امنیتی جامع برای شبکه های حسگر بی سیم به اشتراک گذاشته شده-2015
WSNs are trending towards dynamic environments that enable multiple parties to concur rently deploy and exploit multiple applications on shared nodes. The node owners want to share their nodes’ capabilities in order to increase return on investment, provide value added services, and easily share sensor node services. These concepts drive an evolving view on the software support that is required to service all stakeholders. For example, trust establishment, access control and security policy enforcement must be addressed. The node middleware must be extended to enable such shared usage of nodes while ensuring security. This paper presents the SecLooCI WSN middleware, which enables secure multi party interactions on top of resource constrained sensor nodes. A prototype implementa tion for AVR Ravens running the Contiki OS shows the feasibility of the model for this low power micro-controller class of devices. This demonstrates that resource constrained sensor nodes are able to support secure node sharing. Keywords: Security middleware Wireless sensor networks Security Shared infrastructure
مقاله انگلیسی
8 CoCaMAAL : يك میان افزار آگاه از متن ابر گرا در محیط زندگی کمکی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 51
پژوهش در مورد محیط زندگی کمکی (AAL) تلاشي براي راحتی زندگی روزانه مردمی که دارای معلولیت و یا شرایط پزشکی مزمن هستند، می باشد . سیستم های AAL معمولا از گروه هاي زياد حسگرها و دستگاههای تعبیه شده ، براي تولید حجم زیادي از اطلاعات پزشکی و محیطي تشکیل شده اند . با این حال ، حسگرهای پزشکی دارای کمبود توان پردازش برای انجام نظارت های کلیدی و وظایف تراكم داده ها ، نیازمند انتقال داده ها وانجام محاسبات در نقاط مرکزی هستند . تمرکز ما بر روی توسعه یک چارچوب مقیاس پذیر و آگاه از متن و آسان سازي جریان بین جمع آوری و پردازش داده ها مي باشد . ماهیت منابع محدود حسگرهای معمولی پوشيدني بدن در مدل پیشنهادی ما ، با ویژگی های محاسبات ابری مورد استفاده برای ارائه يك سرويس بهنگام زندگی تحت كمك عامل بندی شده است . با سیستم های بی شمار AAL توزیع شده جهت اجرا ، هر کدام با شرایط منحصر به فرد و بي قاعدگي خود ، چالش درنیاز به خدمات این سیستم های متفاوت با لایه ی میان افزار که هر دو منسجم و قابل انعطاف هستند نهفته است . پیچیدگی قابل توجهي در مدیریت داده های حسگر و استخراج اطلاعات متني ، و نیز در نظارت بر فعالیت های کاربر و خدمات موقعیتی در محل مناسب وجود دارد . مدل پیشنهادی CoCaMAAL به دنبال این گونه موضوعات و پیاده سازی یک معماری سرویس گرا (SOA) برای تولید متن یکپارچه ميباشد . اين كار بوسيله جمع آوری موثر داده های خام حسگر و انتخاب به موقع خدمات مناسب با استفاده از یک سیستم مدیریت محتوا (CMS) انجام می شود . خدمات AAL ها، با یک مدل یکپارچه كه شامل بیماران ، دستگاه ها ، و سرویس دهنده های محاسباتی در یک جامعه مجازی مي باشد ، افزایش یافته است . ما مدل ارائه شده و پیاده سازی برخی از مطالعات موردی برای نشان دادن اثربخشی آن نمونه را آزمايش قرارداده ايم.
کلمات کلیدی: محیط زندگی تحت كمك | حسگر بدن | اطلاعات محیط | سرویس آگاه از متن | محاسبات ابری
مقاله ترجمه شده
9 رایانش مشبک و مسائل امنیتی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
شبکه یک ابزار و یا زیرساختار برای محاسبات عظیم و پیچیده می باشد؛ جایی که منابع از راه دور از طریق وب (اینترنت) به وسیله کامپیوتر، لب تاب، موبایل قابل دسترسی می باشند. مشابه شبکه انتقال برق، که در آن کاربر نگران منبع قدرت محاسبات نمی باشد. شبکه می تواند برای تجمع میلیون ها کامپیوتر متعلق به افراد گوناگون، موسسات مختلف در کشورهای گوناگون، به منظور اتصال به یک سوپر کامپیوتر مرکزی آموزش داده شود. بدون شک این مورد یک تکامل از امکانات اینترنت می باشد، اما چنین تجمعی از منابع کامپیوتری شبکه شده پویا بوده و دارای یک محیط چند نهادی می باشد و نیازمند سطح امنیت بالاتری است. این مقاله با به چالش کشیدن موضوع امنیت که نیازمند روش های جدید تکنیکی می باشد، سرو کار دارد. ما چگونگی حل و فصل این مشکلات را توصیف می کنیم.
کلمات کلیدی : کنترل مشبک | رمزنگاری | گواهی دیجیتال | توافق | کربروس | میان افزار
مقاله ترجمه شده
10 مدیریت منابع توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از یادگیری تقویتی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 59
در شبکه های حسگر بی سیم (WSNها) انتظار بر این است که گره های منبع محدود در محیط های بسیار دینامیکی و اغلب بدون نظارت فعالیت کنند. بنابراین، حمایت از مدیریت منابع هوشمند، مستقل، سازگار و توزیع شده، یک جزء ضروری از یک راه حل میان افزار برای توسعه کاربردهای WSN مقیاس پذیر و دینامیکی است. در این مقاله، چارچوب مدیریت منابع مبتنی بر طرح یادگیری تقویتی دو لایه را ارائه می کنیم تا کاربردهای تطبیقی و خود یادگیری خودکار با پشتیبانی ذاتی برای مدیریت منابع کارآمد را فعالسازی کنیم. هدف از طراحی ما ایجاد سیستمی با یک رویکرد پایین به بالا است که در آن هر گره حسگر مسئول تخصیص منابع خود و انتخاب وظیفه است. لایه یادگیری نخست (میکرو آموزش) به گره های حسگر منحصر بفرد اجازه می دهد تا وظائف خودشان را با استفاده از اطلاعات محلی خود برنامه ریزی کنند، و در نتیجه تطبیق به موقع را عملی سازند. دومین لایه یادگیری (ماکرو آموزش) با تنظیم پارامترهای عملیاتی خودش میکرو یادگیری ها را کنترل می کند چنان که سیستم به سمت یک هدف بهینه سازی با کاربرد خاص جهانی (بعنوان مثال بیشینه کردن طول عمر شبکه) هدایت می شود. اثربخشی چارچوب ما با استفاده از یک کاربرد ردیابی هدف ساخته شده در بالای آن نشان داده شده است. در نهایت، عملکرد طرح ما توسط شبیه سازی با سایر روش های موجود مقایسه می شود. نشان می دهیم که طرح یادگیری تقویت دولایه ما در مقایسه با رویکردهای سنتی با مدیریت منبع بطور قابل توجهی کارآمدتر است در حالی که الزامات کاربرد برآورده می شود.
کلمات کلیدی: شبکه های حسگر بی سیم | مدیریت منابع | زمانبندی وظائف | یادگیری تقویتی | ردیابی هدف
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi