دانلود و نمایش مقالات مرتبط با نیکل::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - نیکل

تعداد مقالات یافته شده: 15
ردیف عنوان نوع
1 Experimental study on the thermal behavior of RT-35HC paraffin within copper and Iron-Nickel open cell foams: Energy storage for thermal management of electronics
مطالعه تجربی در مورد رفتار حرارتی پارافین RT-35HC در فوم سلولهای باز مس و آهن - نیکل: ذخیره انرژی برای مدیریت حرارت الکترونیک-2020
In this paper, experimental investigations are carried out to study the thermal performance of metallic foams impregnated with phase change material (PCM) based heat sinks for thermal management of electronics. Herein, RT-35HC with melting point 34–36 C is chosen as PCM and copper foam1 (95% porosity), copper foam2 (97% porosity) and Iron-Nickel foam (97% porosity) are used as thermal conductivity enhancer. Various configurations of the heat sink are investigated for 5400 s each for charging and discharging processes under heat flux 0.8–2.4 kW/m2 for PCM volume fractions 0.0, 0.6, 0.7 and 0.8. Results revealed that copper foam-based heat sink showed 5–6 C less base temperature as compared to that of Iron-Nickel foam. While investigating the effect of foam porosity, copper foam with lower porosity (95%) has shown 11% less base temperature at the end of the charging cycle. It was also noticed that the maximum thermal conductivity enhancement of PCM was found to be 34 times for 95% porosity copper foam with the latent heat reduction of 37%. Copper foam1-PCM composite posed the maximum enhancement in operation time of heat sink 7.9 times more as compared to that of the empty aluminum heat sink. Copper foam -PCM composite with 95% porosity of foam with 0.8 vol fraction of PCM is best recommended configuration for the present experimental stud.
Keywords: Thermal management | Metal foams | Heat sink | Enhancement ratio | Effective thermal conductivit
مقاله انگلیسی
2 بازیابی انتخابی کبالت از جریان های ثانویه پس از فرآوری باتری های NIMH با استفاده از سیانکس 301
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
کبالت به عنوان یک ماده خام اساسی برای اتحادیه اروپا تلقی می شود. از آنجاییکه تامین محدودی دارد تلاشهای قابل توجهی باید برای توسعه روشهای ماندگار جهت بازیافت کبالت از منابع جایگزین صورت گیرد. فرآوری هیدرومتالورژیکی باتری های مصرف شده NiMH یک جریان متمرکزی حاوی کبالت (8/11 گرم بر لیتر) و ناخالصی ها (3/2 گرم بر لیتر نیکل، 2/0 گرم بر لیتر آلومینیوم، 3/9 گرم بر لیتر منگنز و 6/4 گرم بر لیتر عناصر کمیاب زمین) در بستر اسید نیتریک تولید می کند. در این مطالعه، جداسازی انتخابی کبالت از سایر یونهای موجود بررسی شد. کبالت به صورت انتخابی از آلومینیوم، منگنز و عناصر کمیاب زمین با استفاده از یک مولار سیانکس 301 در کروسن جداسازی شد. از رفتار سنتیکی متفاوت درطی استخراج با سیانکس 301 برای جداسازی یونهای کبالت و نیکل به صورت انتخابی استفاده شد. آنتالپی محاسبه شده برای فرآیند استخراج کبالت برابر است با – 11.37 ± 0.5 kJ/ که بیانگر این است که استخراج کبالت در سیستم بررسی شده یک واکنش گرمازا می باشد. از تاثیر دما روی استخراج کبالت برای دستیابی به انتخابی بودن بهتر برای نیکل استفاده شد. کبالت ازطریق زدایش انتخابی با 4 مولار اسید کلریدریک در دمای محیط بازیافت شد. خلوص نهایی محصول زدایش برابر با 9/99 درصد بود.
مقاله ترجمه شده
3 مطالعه سطح برخی فلزات سنگین در آب دریاچه حبّانیه در استان الانبار عراق
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در این کار تحقیقی، مطالعه و تحلیل وجود برخی فلزات سنگین مثل سرب، آهن، کروم، کادمیم و نیکل در آب رودخانه حبّانیه جهت بررسی آلودگی مورد بررسی قرار گرفته است. 10 مکان در ناحیه مطالعاتی درطی 12 آوریل تا 12 آگوست سال 2017 انتخاب شد. غلظت فلزات سنگین توسط طیف نورسنج جذب اتمی تحلیل شد. اندازه گیری ها نشان داد که کاهش سطح غلظت در آب به صورت سرب > آهن > کروم > کادمیم > نیکل مشاهده شد. پی برده شد که غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه حبّانیه از خط مقادیر مبنا توصیه شده برای زندگی آبزیان بالاتر است. شاخص آلودگی شدید محاسبه شد؛ نتیجه به دست آمده نشان داد که آب با برخی فلزات سنگین آلوده می شود. برطبق نتایج شاخص فلزی، آب به صورت جدی توسط عوامل آلاینده و مصرف های معدنی و غیرایمن برای آبیاری، نوشیدن و زندگی آبزیان تهدید می شود.
مقاله ترجمه شده
4 Variation and changes in land-use intensities behind nickel mining: Coupling operational and satellite data
تغییرات و تغییرات در میزان بهره برداری از زمین در معادن نیکل: اتصال داده های عملیاتی و ماهواره ای-2018
Case studies of nickel mines in New Caledonia revealed significant differences among mining sites even though the mines host the same type of nickel laterite ore deposit and employ the same open-cut mining method. The intensity of land use change was evaluated as the area of land use change per unit of metal contained in extracted ores. Among the six mines studied, the lowest intensity of 0.00177 [m2/kg] is very close to the reference value of 0.0018 [m2/kg] provided by the nickel industry, whereas the highest-impact mine has an intensity approxi mately ten times greater, at 0.0191 [m2/kg]. This wide variation is attributed to the different operational stage of each mine. It means careful and continuous monitoring of such changes is necessary. We also evaluated his torical changes in land use intensity, and found a decreasing trend, which may be the result of technological developments in the downstream sector. Our results show that the use of a single, representative intensity value can be misleading. Instead, it is necessary to analyze mine-specific changes. Historical data are also useful for analyzing the impacts of technological improvements over time. Both forms of analysis are feasible by coupling satellite imagery with operational data.
Keywords: Land use change ، Site-by-site differences ، Satellite image analysis ، New Caledonia ، Nickel ore mining
مقاله انگلیسی
5 A three year study of metal levels in skin biopsies of whales in the Gulf of Mexico after the Deepwater Horizon oil crisis
سه سال مطالعه سطح فلز در بیوپسی پوست نهنگ در خلیج مکزیک پس از بحران نفت افق Deepwater-2018
In response to the explosion of the Deepwater Horizon and the massive release of oil that followed, we conducted three annual research voyages to investigate how the oil spill would impact the marine offshore environment. Most investigations into the ecological and toxicological impacts of the Deepwater Horizon Oil crisis have mainly focused on the fate of the oil and dispersants, but few have considered the release of metals into the environ ment. From studies of previous oil spills, other marine oil industries, and analyses of oil compositions, it is evident that metals are frequently encountered. Several metals have been reported in the MC252 oil from the Deepwater Horizon oil spill, including the nonessential metals aluminum, arsenic, chromium, nickel, and lead; genotoxic metals, such as these are able to damage DNA and can bioaccumulate in organisms resulting in persistent exposure. In the Gulf of Mexico, whales are the apex species; hence we collected skin biopsies from sperm whales (Physeter macrocephalus), short-finned pilot whales (Globicephala macrorhynchus), and Brydes whales (Balaenoptera edeni). The results from our three-year study of monitoring metal levels in whale skin show (1) genotoxic metals at concentrations higher than global averages previously reported and (2) patterns for MC252-relevant metal concentrations decreasing with time from the oil spill.
Keywords: Chromium ، Deepwater Horizon ، Gulf of Mexico ، Metals ، Nickel ، Oil spill ، Whales
مقاله انگلیسی
6 فرآیندهای مقیاس اتمی دگرگونی های فازی در نانوکریستال های آلیاژهای حافظه دار NiTi
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
شبیه سازی دینامیکی مولکولی برای بررسی دما و تنش ناشی از دگرگونی های فازی در آلیاژهای نانوکریستال NiTi حافظه دار انجام می شود. نتایج تهیه شده منابع از راه آزمایش و مشخصات دگرگونی های در مقیاس نانو را گزارش می کند، مانند کاهش دگرگونی دما با اندازه ی دانه و ناپدید شدن سطح در پاسخ تنش کرنش مربوط به فرآیندهای مقیاس اتمی ، مانند جوانه زنی و رشد و فرآیند دوتایی ، آنالیز و تحلیل را توضیح داد. نشان می دهد که تنها، تسلط داشتن بر مکانیزم یکپارچه شده با مشارکت دگرگونی داخلی کششی در ویژگی های هر دو تحولات دما و تنش ناشی از دگرگونی های فازی در نانوکریستال NiTi را توضیح می دهد.
کلیدواژه ها: آلیاژ حافظه دار | نیکل – تیتانیم | ماده نانو بلور | استحاله فازی | شبیه سازی مولکولی دینامیک
مقاله ترجمه شده
7 بازگشت به آینده: نقدی بر مقاله دمتیس و لی با عنوان "ساخت نظریه برای برآورده کردن نیازهای دانش سیستم ها"
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
مقاله دمتیس و لی معیارهایی را برای ساخت نظریه ای مطابق با دانش سیستمها تعیین می کند. این یک هدف قابل ستایش است اما در این یادداشت من بیان می کنم که دیدگاه آنها درباره علم سیستمها هم تنگ نظرانه است و هم تاحدی تاریخ گذشته. دمتیس و لی علم سیستمها را فقط با یک جنبه از آن – دانش عمومی سیستمها – برابر می گیرند و فقط روی جزئیات یک نظریه پرداز – نیکلاس لوهمان – بحث می کنند. من به یک محدوده ای از سایر دیدگاههای سیستم مثل پویایی سیستم، روش سیستم های نرم، نظریه پیچیدگی، دانش سیستمهای انتقادی، واقع گرایی و چند – روشی بودن انتقادی، توجه می کنم. من با رهنمودهای آزمایشی شخصی خودم نتیجه گیری می کنم.
مقاله ترجمه شده
8 نفوذ ردیاب نیکل در آلیاژهای آنتروپی بالا CoCrFeNi و CoCrFeMnNi
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
آلیاژهای آنتروپی بالا (HEAs) آلیاژهای چند جزئی در کامپوزیت های equiatomic یا نزدیک equiatomic هستند. پیش بینی شده نفوذ اتمی آهسته ای که گزارش شده یکی از اثرات اصلی در HEAs است که احتمالا عهده دار بسیاری از خواص منحصر به فرد آن است. برای اولین بار، در بررسی حاضر، نفوذ ردیاب (نیکل) در آلیاژهای CoCrFeNi و CoCrFeMnNi توسط روش radiotracer در محدوده درجه حرارت از 1073-1373 °K با استفاده از ایزوتوپ 63Ni اندازه گیری شده است. بطور شیمیایی آلیاژهای هموژن از کامپوزیت equiatomic توسط روش ذوب قوس الکتریکی تحت خلاء آماده شده بودند. پایداری ریزساختار و فازها از آلیاژها در محدوده دمای داده شده توسط دیفرانسیل آنالیز حرارتی و پراش اشعه X تایید شده است. نفوذ نیکل در هر دو آلیاژ CoCrFeNi و CoCrFeMnNi با پیروی کردن از رفتار آرنیوسی پیداست. زمانی که در برابر دمای همسانی رسم شده، یک تمایل به کاهش سرعت متوالی از نفوذ ردیاب با یک افزایش تعداد اجزاء در آلیاژهای equiatomic آشکارا محرز شده است. هر دو روابط آنتروپی و همچنین سد انرژی با کمک این روند آشکار شده است. نتایج متداول نشان می دهد که نفوذ در HEAs نمی تواند از لحاظ قیاسی آهسته مطرح شده باشد.
کلمات کلیدی: آلیاژهای آنتروپی بالا | نفوذ ردیاب | ضریب همبستگی | عیب های نقطه ای
مقاله ترجمه شده
9 تأثیرات نرخ گرمایشی و تقویت کننده فلزی روی ریز ساختار و خواص مکانیکی گرادیان نفوذ در خود مواد ابزار کامپوزیتی سرمتی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
گرادیان نفوذ در خود مواد کامپوزیت سرمتی با مقادیر متفاوت از چسب فلزی نیکل ، به نسبت جرمی در ترکیب (کبالت + نیکل ) به منظور بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت ها بررسی شد و همچنین تأثیرات نرخ گرمایشی روی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت ها مورد بررسی قرار گرفت . به منظور عملکرد مطلوب و رسیدن به خواص مکانیکی مورد نظر ، نرخ گرمایشی 30 درجه سانتی گراد بر دقیقه معین شد . و مشخص شد که با افزایش میزان نیکل درمتال بایندر، استحکام کششی افزایش و سختی کاهش می یابد در حالی که افزایش مقدار کبالت باعث ضخیم شدن فاز کناری شده که این امر منجر به کاهش استحکام خمشی مواد کامپوزیتی می شود . با اعمال یک مقدار مناسب از پوشش فلزی نیکل یک شیب نفوذ در خود مطلوب و یک خواص مکانیکی خوب بدست می آید . بهترین خواص مکانیکی در کامپوزیت ها وقتی بدست می آید که چسب فلزی در سطح دارای 6 درصد و درلایه مرکز دارای 12 درصد وزن نیکل باشد . در این حالت استحکام خمشی ، سختی مرکز و سختی سطح به ترتیب 1488±190 Mpa (مگاپاسکال )، 20.96±0.3 Gpa ، 25.12±0.48 Gpa خواهد بود .
کلمات کلیدی: ریزساختار | خواص مکانیکی | نرخ گرمایش | چسب های فلزی | کامپوزیت گرادیان
مقاله ترجمه شده
10 مطالعه ای در مورد نفوذ حالت جامد در اتصالات بهم پیوسته "نیکل تیتانیوم" و "تیتانیوم سیلسیم کاربید"
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در این مقاله تعامل بین تنش های به هم پیوسته در شرایط یکسان و برابر اتمی برای مواد "تیتانیوم سیلیسیم کاربید" و "نیکل تیتانیوم" در حالت نفوذ یافته تحت شرایطی که دو نوع سیستم ساختاری مختلف که حالت الاستیسیته کاذبی از خود نشان میدهند بررسی شده است. این دو ماده در محدوده 800 تا 1000 درجه سانتی گراد برای مدت زمان 1 و 5 و 10 ساعت تحت اثر گاز آرگون در حال تعامل بوده اند.همچنین به هم پیوستگی بجز در 800 درجه سانتی گراد و پس از مدت زمان 1 ساعت در تمامی موارد مشاهده شده است. در مناطقی که از میکروسکوپ روبشی برای بررسی شکل ساختاری وبرخورد فازها استفاده شده است از میکرو پراب و پراش جهت آنالیز استفاده شده است. در ساختار تعاملی شکل گرفته بین نیل تیتانیوم و تیتانیوم سیلیسسوم کاربید لایه هایی شامل NiTi/TI2Ni/Ti5Si3/NiTiSi/Ti3SiC2 مشاهده میشود.نفوذ سیلیسیوم در نیکل تیتانیوم که از تیتانیوم سیلیسیوم کاربید و نیکل که از نیکل تیتانیوم حاصل میشود در منطقه برخورد با یکدیگر خود دلیلی است برای بیان حالت و بازخورد صفحات در سطح که در نهایت منجر به اتصال و پیوستگی در این شرایط خواهد شد.در نهایت رشد ضخامت لایه ها از قانون سینتیکی پارابولیک پیروی میکند.جهت بررسی سختی و همچنین بررسی خواص مکانیکی در سطح میزان زبری سطح برحسب نانو و سختی آن بر حسب ویکرز اندازه گیری شده است. بدلیل اینکه Ti3SiC2 دارای سختی بیشتری از هر دو ماده Ti3SiC2 و NiTi دارد زبری نانوی سطح نشان میدهد که مدول الاستیسیته فازی در سطح بسیار به هم نزدیک و محدود است.بصورت مصنوعی یک سری ترک هایی در سرتاسر دنداه ها پخش شده و نهایتا مشاهده شد که Ti3SiC2 مقاومت خوبی در برابر ترکثیر ترک ها و لایه ای شدن آنها دارد.
کلیدواژه ها: Ti3SiC2| NiTi | آلیاژهای حافظه دار | فازهای MAX | پیوند نفوذی حالت جامد
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi