دانلود و نمایش مقالات مرتبط با همبستگی خودکار::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - همبستگی خودکار

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 روش ردیابی خودرو بهبود یافته برای IEEE 802:11p
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
توسعه روش های موقعیت یابی با قابلیت تحرک- بالا با استفاده از استاندارد IEEE 802.11p در شبکه های ادهاک وسایل نقلیه (VANETs) به دلیل نقاط ضعف در ناحیه های GNSS-dark مانند جنگل ها، تونل و غیره، و اشتباهات ناشی از GNSS-dark در نتایج ، ضروری است. برآورد زمان دقیق رسیدن(TOA) مبتنی بر مدل مسافت یابی ، به عنوان یکی از چالش های سیستم پیشگیری از برخورد اتومبیل ها، توجه زیادی را به خود جلب است. در این مقاله، روش پیشنهادی TOA یا روش تخمین مسافت با راهنمای کوتاه IEEE 802.11p پیشنهاد شد تا اثربخشی اندازه گیری های وسایل نقلیه چندکاره و نسبت نویز سیگنال کم (SNR) را کاهش دهد. ابتدا، TOA با استفاده از همبستگی خودکار و همبستگی-متقاطع برآورد شد. سپس، رویکرد sum برای یافتن مبدا دقیق زمان ارائه شد. نتایج شبیه سازی در کانال اتحادیه بین المللی مخابرات خودرو (ITUA) و کانال نویز گاوسی سفید افزایشی (AWGN)، برتری الگوریتم پیشنهادی را در شرایط SNR کم و محیط چندکاره ثابت می کند.
کليدواژه: برآورد TOA | IEEE 802.11p | VANETS | دامنه | همبستگی خودکار | همبستگی- متقابل
مقاله ترجمه شده
2 Global investigation of return autocorrelation and its determinants
تحقیق و بررسی جهانی از بازگشت همبستگی خودکار و عوامل تعیین کننده ان-2017
We estimate global return autocorrelation by using the quantile autocorrelation model and investigate its determinants across 43 stock markets from 1980 to 2013. Although our results document a decline in autocorrelation across the entire sample period for all countries, return autocorrelation is significantly larger in emerging markets than in developed markets. The results further document that larger and liquid stock markets have lower return autocorrelation. We also find that price limits in most emerging markets result in higher return autocorrelation. We show that the disclosure requirement, public enforcement, investor psychology, and market character istics significantly affect return autocorrelation. Our results document that investors from different cultural backgrounds and regulation regimes react differently to corporate disclosers, which affects return autocorrelation.
Keywords: Return autocorrelation | Global stock markets | Quantile autoregression model | Legal environment | Investor psychology | Hofstedes cultural dimensions
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی