دانلود و نمایش مقالات مرتبط با همودینامیک ::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - همودینامیک

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 ارزیابی مقاومتِ دریچه در دریچه های آئورت تقسیم بندی شده با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
تنگی دریچه آئورت با افزایش فشار بطن چپ وافت فشار دریچه ائورت همراه است . پزشکان بصورت مرتب از سونوگرافی داپلر بمنظور تخمین میزان شدت تنگی دریچه آئورت با براورد این افت فشار از سرعت جریان خون استفاده میکنند . با این حال ، این روش افت فشار تقریبی را براورد میکند ، و قادر به اندازه گیری فشار نسبی دیستال ریکاوری روی دریچه نیست . از انجا که افت فشار به جریان وابسته است ، بنابراین ارزیابی تاثیر چشمگیر تنگی روی بیمارانِ مبتلا به جریان پایین ،شیب غلظتی پایین بسیار دشوار است . پیشرفتهای اخیر در تکنیک های تقسیم بندی خاصِ بیماران ، انها را قادر به شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) از طریق دریچه ائورت میکند. در این مطالعه یک چارچوب شبیه سازی شده ارایه شده و از آن برای انالیز داده های مربوط به 18 بیمار استفاده شد . بطن و دریچه با استفاده از داده های بدست امده از تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری چهار بعدی مجددا بازسازی شدند . حرکت بطن با استفاده از تصاویر پزشکی استخراج شد و بعنوان مدلی برای انقباض بطن و جریان خون متناظر به آن از طریق دریچه مورد استفاده قرار گرفت . ساده سازی چارچوب با تعریفِ دو مدل ساده سازی CFD انجام شد : مدل ساده وابسته به زمان و مدل حالت پایدار . ساده سازی مدل به دلایل چندی انجام شد بویژه در مورد افت فشار که بالاتر از 10 mmHg (میلیمتر جیوه) بود . علاوه بر این ، ما شاخص مقاومت دریچه را برای تعیین نتایج شبیه سازی پیشنهاد میکنیم . این شاخص را با معیارهای تعیین شده برای تصمیم گیری بالینی مورد مقایسه قرار دادیم ، برای مثال سرعت جریان خون و منطقه دریچه . مشخص شد که معیارهای اندازه گیری سرعت به تنهایی نمیتوانند میزان تنگی دریچه را منعکس نمیکنند . اینکار نشان میدهد که ترکیب داده های تصویر برداری چهار بعدی و CFD پتانسیلی برای بهبود معیارهای فیزیولوژیکی مربوط به اندازه گیری شدت تنگی دریچه ائورت خواهند بود .
واژگان کلیدی: تنگی دریچه آئورت | بیماری دریچه قلب | همودینامیک / دینامیک جریان خون | دینامیک سیالات محاسباتی | خاصِ بیمار .
مقاله ترجمه شده
2 A methodological review of data mining techniques in predictive medicine: An application in hemodynamic prediction for abdominal aortic aneurysm disease
بررسی روش شناختی تکنیک های داده کاوی در پیشگویی پزشکی: کاربرد در پیش بینی همودینامیک برای بیماری آنوریسم آئورت شکمی-2015
Modern clinics and hospitals need accurate real-time prediction tools. This paper reviews the importance and present trends of data mining methodologies in predictive medicine by focusing on hemodynamic predictions in abdominal aortic aneurysm (AAA). It also provides potential data mining working frameworks for hemodynamic predictions in AAA. These frameworks either allow the coupling between a typical computational modeling simulation and various data mining techniques, using the existing medical datasets of real-patient and mining it directly using various data mining techniques or implementing visual data mining approach to already available computed results of various hemodynamic features within the AAA models. These approaches allow the possibility of statistically predicting rupture potentials of aneurismal patients and ideally provide an alternate solution for substituting tedious and time-consuming computational modeling. Prediction trends of patient-specific aneurismal conditions via mining huge volume of medical data can also speed up the decision making process in real life medicine. Keywords: Data mining techniques Hemodynamic prediction Abdominal aortic aneurysm
مقاله انگلیسی
3 مدیریت گردش خون در بخش مراقبت های ویژه
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
مدیریت گردش خون در بیماران بدحال بطور قابل توجهی با چالش هایی که پیش رویش است ارائه می گردد. به طور بالقوه، شوک (ضربه ناگهانی) حالتی برگشت پذیر از تهدیدات حالات فیزیولوژیکی زندگی است که با اختلال عملکرد ارگان ها به سبب عدم تعادل در توزیع اکسیژن (DO2) و تقاضا بافت (VO2) رویرو است. مستقل از علل آن، ضرباتِ درمان نشده حالتی زنجیره وار از واسطه التهابی و در نتیجه آسیب سلولی و اختلال در عملکرد ارگان ها را تسریع می بخشد. بنابراین این وظیفه همه پزشکان است تا به سرعت فرآیند تشخیص و اغاز و پایان درمان را تشخیص دهند. برخلاف شوک بهینهء مدیریتی، می تواند به نارسایی چند ارگان کمک کند و مراقبت های ویژه جهت بستری و مدیریت پیشرفته همودینامیک را پیشرفت دهد. این مقاله، سندرم شوک طبقه بندی شده، را در مورد اصول تشخیص، نظارت و مدیریت استراتژی همودینامیک برای شکست گردش خون در بیماران بدحال را مورد بررسی قرار داده است.
کلمات کلیدی: نارسائی حاد در گردش خون | نظارت برون ده قلبی | ارزیابی همودینامیکی | نظارت همودینامیکی | شوکه شدن | شوکِ مدیریتی | پاتوفیزیولوژی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi