دانلود و نمایش مقالات مرتبط با همکاری::صفحه 1
روز مادر
نتیجه جستجو - همکاری

تعداد مقالات یافته شده: 300
ردیف عنوان نوع
1 A survey of feature modeling methods: Historical evolution and new development
مرور روشهای مدل سازی ویژگی ها: تکامل تاریخی و توسعه جدید-2020
Initially developed for geometric representation, feature modeling has been applied in product design and manufacturing with great success. With the growth of computer-aided engineering (CAE), computer-aided process planning (CAPP), computer-aided manufacturing (CAM), and other applications for product engineering, the definitions of features have been mostly application-driven. This survey briefly reviews feature modeling historical evolution first. Subsequently, various approaches to resolving the interoperability issues during product lifecycle management are reviewed. In view of the recent progress of emerging technologies, such as Internet of Things (IoT), big data, social manufacturing, and additive manufacturing (AM), the focus of this survey is on the state of the art application of features in the emerging research fields. The interactions among these trending techniques constitute the socio-cyber-physical system (SCPS)-based manufacturing which demands for feature interoperability across heterogeneous domains. Future efforts required to extend feature capability in SCPS-based manufacturing system modeling are discussed at the end of this survey.
Keywords: Feature modeling | Feature ontology | Feature interoperability | Engineering informatics | Socio-cyber-physical system
مقاله انگلیسی
2 Promoting sustainable energy: Does institutional entrepreneurship help?
ارتقاء انرژی پایدار: آیا کارآفرینی نهادی به شما کمک می کند؟-2019
Institutional entrepreneurship research has described and conceptualized dramatic cases of successful institu- tional change. We know less about whether it can help people trying to change institutions, for example, struggling to change the energy system. Do concepts from the institutional entrepreneurship literature offer sustainable energy practitioners insights on the political aspects of their work? And vice-versa: do practitioners have useful insights on the potential and limits of agency in institutional change? The present study contributes to these questions through collaborative inquiry together with government-affiliated organizations with a mission to promote sustainable energy. The results suggest that concepts from the institutional entrepreneurship literature do serve to make practitioners’ implicit competencies explicit and hence a legitimate subject for or- ganizational development and joint learning about the political aspects of energy systems change. We conclude that institutional entrepreneurship appears to require a form of organizing that combines environmental scan- ning, grand strategy and everyday tactical moves on the ground.
Keywords: Institutional entrepreneurship | Sustainable energy | Practitioner | Collaborative inquiry
مقاله انگلیسی
3 آیا سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه ای برای تجارت بندری واقعاً ارزشمند است؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
پایانه های کانتینری به خاطر نیروهایی نظیر اتحادهای استراتژیک، خصوصی سازی، مناطق همپوشان و اپراتورهای پایانه جهانی، با رقابت شدید و محیطی دائماً در حال تغییر مواجه شده اند. برای توجیه هزینه های بالای سرمایه گذاری و بهره برداری و رسیدن به سودآوری، پایانه های کانتینری بایستی به حجم بار رضایت بخشی برسند. عملاً، سرمایه گذاریهای فیزیکی و همکاری میان بنادر راههای فعلی مبارزه بنادر به نیروهای جدید در بازار حمل و نقل کانتینری به حساب می آیند. به علاوه، یکی از عوامل مهم برای بندر جهت تضمین جریانات کافی، وفاداری مشتری می باشد. این مطالعه، تاثیرات تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر شاخص های عملکرد مالی و غیر مالی پایانه های کانتینری را بررسی می کند. داده های مورد نظر از 24 پایانه کانتینری واقع در ترکیه (134 پاسخ) جمع آوری و از طریق مدلسازی معادله ساختاری چند سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های بدست آمده، نتیجه اصلی ما آن است که هرچه بندر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای را بیشتر پیاده کند، به همان نسبت کیفیت ارتباط با مشتری بالاتر است، که در ادامه ازآن به عنوان عملکرد ارتباط با مشتری، و متعاقباً عملکرد مالی نام برده می شود.
کلمات کلیدی: بازاریابی رابطه ای | بازاریابی خدمات بندر | ارتباط با مشتری بندر | عملکرد مالی بندر | عملکرد بندر
مقاله ترجمه شده
4 مروری بر تجمیع دستگاه های مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) و اینترنت اشیاء (IoT): وضعیت کنونی و روند آینده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 56
تجمیع مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) با داده های زمان واقعی(بلادرنگ) دستگاه های اینترنت اشیاء (IoT)، نمونه قوی را برای بهبود ساخت وساز و بهره وری عملیاتی ارائه می دهد. اتصال جریان-های داده های زمان واقعی که بر گرفته از مجموعه هایی از شبکه های حسگرِ اینترنت اشیاء (که این جریان های داده ای، به سرعت در حال گسترش هستند) می باشند، با مدل های باکیفیت BIM، در کاربردهای متعددی قابل استفاده می باشد. با این حال، پژوهش در زمینه ی تجمیع BIM و IOT هنوز در مراحل اولیه ی خود قرار دارد و نیاز است تا وضعیت فعلی تجمیع دستگاه های BIM و IoT درک شود. این مقاله با هدف شناسایی زمینه های کاربردی نوظهور و شناسایی الگوهای طراحی رایج در رویکردی که مخالف با تجمیع دستگاه BIM-IoT می باشد، مرور جامعی در این زمینه انجام می دهد و به بررسی محدودیت های حاضر و پیش بینی مسیرهای تحقیقاتی آینده می پردازد. در این مقاله، در مجموع، 97 مقاله از 14 مجله مربوط به AEC و پایگاه داده های موجود در صنایع دیگر (در دهه گذشته)، مورد بررسی قرار گرفتند. چندین حوزه ی رایج در این زمینه تحت عناوین عملیات ساخت-وساز و نظارت، مدیریت ایمنی و بهداشت، لجستیک و مدیریت ساختمان، و مدیریت تسهیلات شناسایی شدند. نویسندگان، 5 روش تجمیع را همراه با ذکر توضیحات، نمونه ها و بحث های مربوط به آنها به طور خلاصه بیان کرده اند. این روش های تجمیع از ابزارهایی همچون واسط های برنامه نویسی BIM، پایگاه داده های رابطه ای، تبدیل داده های BIM به پایگاه داده های رابطه ای با استفاده از طرح داده های جدید، ایجاد زبان پرس وجوی جدید، فناوری های وب معنایی و رویکردهای ترکیبی، استفاده می کنند. براساس محدودیت های مشاهده شده، با تمرکز بر الگوهای معماری سرویس گرا (SOA) و راهبردهای مبتنی بر وب برای ادغام BIM و IoT، ایجاد استانداردهایی برای تجمیع و مدیریت اطلاعات، حل مسئله همکاری و محاسبات ابری، مسیرهای برجسته ای برای تحقیقات آینده پیشنهاد شده است.
کلمه های کلیدی: مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) | دستگاه اینترنت اشیاء (IoT) | حسگرها | ساختمان هوشمند | شهر هوشمند | محیط ساخته شده هوشمند | تجمیع.
مقاله ترجمه شده
5 Security-aware multi-objective optimization of distributed reconfigurable embedded systems
بهینه سازی چند هدفه امنیت آگاه سیستم های جاسازی شده قابل تنظیم مجدد توزیع شده-2019
Distributed embedded systems are increasingly prevalent in numerous applications, and with pervasive network access within these systems, security is also a critical design concern. We present a modeling and optimization framework for distributed embedded systems incorporating heterogeneous resources, including single core processor, asymmetric multicore processors, and FPGAs. A dataflow-based modeling framework for streaming applications integrates models for computational latency, cryptographic security levels, communication latency, and power consumption. We utilize a multi-objective genetic optimization algorithm to optimize security subject to constraints for energy consumption and minimum security level. The presented methodology is evaluated using a video-based object detection and tracking application considering several distributed heterogeneous embedded systems architectures.
Keywords: Distributed embedded systems | Security | Co-design modeling | Dynamic optimization | Design space exploration | Penalty functions
مقاله انگلیسی
6 A feature adaptive image watermarking framework based on Phase Congruency and Symmetric Key Cryptography
یک چارچوب واترمارک سازی تصویر سازگار با ویژگی مبتنی بر فاز جمع و رمزنگاری کلید متقارن-2019
In this paper, a Phase Congruency based digital color image watermarking algorithm is proposed which provides a higher degree of robustness against attacks and excellent imperceptibility. Here, Phase Congruency has been used to detect the local feature regions of the host image and then the watermark has been infused into it using a new technique called ‘Adaptive a-b Blending’. An accurate Human Visual System modeling has been incorporated via Lifting Wavelet Transform to take the full advantage of perceptual watermarking. The coefficients of the a-b blending are selected adaptively based on the Phase Congruency feature map of the host image. Furthermore, the watermark is secured with a cryptographic algorithm called Arnold’s Cat Map to prohibit further eavesdropping. From rigorous testing, results indicate that our approach is robust against various geometric, non-geometric and combined attacks while maintaining a sublime imperceptibility
Keywords: Digital Watermarking | Phase Congruency | a-b Blending | Arnold’s Cat Map | Lifting Wavelet Transform | Cryptography
مقاله انگلیسی
7 The impact of Brexit on the future of UK forensic science and technology
تأثیر Brexit در آینده علم و فناوری پزشکی قانونی انگلیس-2019
This article seeks to assess the prospects of UK forensic science and technology in a post-Brexit world by analysing four interlocking issues: Brexit itself, the evolution of national criminal justice organisational and funding priorities, the increasing interrelationship of science and technology in the forensic domain and the relatively disadvantaged place of forensic science and technology within the contemporary ‘scientific state’ paradigm. The results are generally pessimistic for the likely future of forensic science. This conclusion is reinforced by scepticism about the wisdom of proceeding with Brexit. The article is structured to identify the potential implications of British political decisions on its national forensic science capabilities and capacity. Some aspects of the analysis are likely to have a wider resonance for international discourse about the future sustainability of forensic science and technology, however, particularly the interface between the globalisation of science and technology with justice.
Keywords: Brexit | Forensic science and technology | International criminal justice cooperation | Fiscal austerity | National science policy
مقاله انگلیسی
8 Performance and productivity in Islamic and conventional banks: Evidence from the global financial crisis
عملکرد و بهره وری در بانک های اسلامی و متعارف: شواهدی از بحران مالی جهانی-2019
We assess the performance and productivity of Islamic and conventional banks using financial ratios, a two- and a four-component meta-frontier Malmquist productivity index (MPI). We focus on the relatively homogenous GCC region over the 2006–2012 period that covers the global financial crisis. We find that Islamic banks exhibit worse cost and profit performance but are on a par with regards to revenue performance compared to the conventional ones. The components of the meta-frontier MPI suggest that the technology of conventional banks improves markedly in years leading to the financial crisis and declines thereafter. Islamic banks show a similar but more muted pattern. By contrast, the pronounced within-Islamic bank group variation in technical efficiency and technology suggests that Islamic banks are quite heterogeneous as a group. Overall, the MPI analysis suggests that the two bank types are more aligned following the global financial crisis. Policy makers should be wary of the important variations within the Islamic banking industry when implementing bank regulations.
Keywords: Performance | Banking sector | Meta-frontier Malmquist productivity analysis | Gulf Cooperation Counci
مقاله انگلیسی
9 An efficient manifold regularized sparse non-negative matrix factorization model for large-scale recommender systems on GPUs
یک مدل فاکتور گیری ماتریس غیر منفی خلوت منظم شده چند ظرفیتی کارا برای سیستمهای توصیه گر در مقیاس بزرگ بر روی GPU-2019
Article history:Received 31 January 2018Revised 1 July 2018Accepted 25 July 2018Available online 27 July 2018Keywords:Collaborative filtering recommender systemsData miningEuclidean distance and KL-divergence GPU parallelizationManifold regularizationNon-negative matrix factorizationNon-negative Matrix Factorization (NMF) plays an important role in many data mining ap- plications for low-rank representation and analysis. Due to the sparsity that is caused by missing information in many high-dimension scenes, e.g., social networks or recommender systems, NMF cannot mine a more accurate representation from the explicit information. Manifold learning can incorporate the intrinsic geometry of the data, which is combined with a neighborhood with implicit information. Thus, manifold-regularized NMF (MNMF) can realize a more compact representation for the sparse data. However, MNMF suffers from (a) the forming of large-scale Laplacian matrices, (b) frequent large-scale matrix ma- nipulation, and (c) the involved K-nearest neighbor points, which will result in the over- writing problem in parallelization. To address these issues, a single-thread-based MNMF model is proposed on two types of divergence, i.e., Euclidean distance and Kullback–Leibler (KL) divergence, which depends only on the involved feature-tuples’ multiplication and summation and can avoid large-scale matrix manipulation. Furthermore, this model can remove the dependence among the feature vectors with fine-grain parallelization inher- ence. On that basis, a CUDA parallelization MNMF (CUMNMF) is presented on GPU com- puting. From the experimental results, CUMNMF achieves a 20X speedup compared with MNMF, as well as a lower time complexity and space requirement.© 2018 Published by Elsevier Inc.
Keywords: Collaborative filtering recommender systems | Data mining | Euclidean distance and KL-divergence | GPU parallelization | Manifold regularization | Non-negative matrix factorization
مقاله انگلیسی
10 DeepClas4Bio: Connecting bioimaging tools with deep learning frameworks for image classification
DeepClas4Bio: اتصال ابزارهای تصویربرداری با چارچوبهای یادگیری عمیق برای طبقه بندی تصویر-2019
Background and objective: Deep learning techniques have been successfully applied to tackle several image classification problems in bioimaging. However, the models created from deep learning frameworks cannot be easily accessed from bioimaging tools such as ImageJ or Icy; this means that life scientists are not able to take advantage of the results obtained with those models from their usual tools. In this paper, we aim to facilitate the interoperability of bioimaging tools with deep learning frameworks. Methods: In this project, called DeepClas4Bio, we have developed an extensible API that provides a common access point for classification models of several deep learning frameworks. In addition, this API might be employed to compare deep learning models, and to extend the functionality of bioimaging programs by creating plugins. Results: Using the DeepClas4Bio API, we have developed a metagenerator to easily create ImageJ plugins. In addition, we have implemented a Java application that allows users to compare several deep learning models in a simple way using the DeepClas4Bio API. Moreover, we present three examples where we show how to work with different models and frameworks included in the DeepClas4Bio API using several bioimaging tools — namely, ImageJ, Icy and ImagePy. Conclusions: This project brings to the table benefits from several perspectives. Developers of deep learning models can disseminate those models using well-known tools widely employed by life-scientists. Developers of bioimaging programs can easily create plugins that use models from deep learning frameworks. Finally, users of bioimaging tools have access to powerful tools in a known environment for them.
Keywords: Deep learning | Bioimaging | Image classification | Interoperability
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی