دانلود و نمایش مقالات مرتبط با همکاری::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - همکاری

تعداد مقالات یافته شده: 292
ردیف عنوان نوع
1 Promoting sustainable energy: Does institutional entrepreneurship help?
ارتقاء انرژی پایدار: آیا کارآفرینی نهادی به شما کمک می کند؟-2019
Institutional entrepreneurship research has described and conceptualized dramatic cases of successful institu- tional change. We know less about whether it can help people trying to change institutions, for example, struggling to change the energy system. Do concepts from the institutional entrepreneurship literature offer sustainable energy practitioners insights on the political aspects of their work? And vice-versa: do practitioners have useful insights on the potential and limits of agency in institutional change? The present study contributes to these questions through collaborative inquiry together with government-affiliated organizations with a mission to promote sustainable energy. The results suggest that concepts from the institutional entrepreneurship literature do serve to make practitioners’ implicit competencies explicit and hence a legitimate subject for or- ganizational development and joint learning about the political aspects of energy systems change. We conclude that institutional entrepreneurship appears to require a form of organizing that combines environmental scan- ning, grand strategy and everyday tactical moves on the ground.
Keywords: Institutional entrepreneurship | Sustainable energy | Practitioner | Collaborative inquiry
مقاله انگلیسی
2 آیا سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه ای برای تجارت بندری واقعاً ارزشمند است؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
پایانه های کانتینری به خاطر نیروهایی نظیر اتحادهای استراتژیک، خصوصی سازی، مناطق همپوشان و اپراتورهای پایانه جهانی، با رقابت شدید و محیطی دائماً در حال تغییر مواجه شده اند. برای توجیه هزینه های بالای سرمایه گذاری و بهره برداری و رسیدن به سودآوری، پایانه های کانتینری بایستی به حجم بار رضایت بخشی برسند. عملاً، سرمایه گذاریهای فیزیکی و همکاری میان بنادر راههای فعلی مبارزه بنادر به نیروهای جدید در بازار حمل و نقل کانتینری به حساب می آیند. به علاوه، یکی از عوامل مهم برای بندر جهت تضمین جریانات کافی، وفاداری مشتری می باشد. این مطالعه، تاثیرات تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر شاخص های عملکرد مالی و غیر مالی پایانه های کانتینری را بررسی می کند. داده های مورد نظر از 24 پایانه کانتینری واقع در ترکیه (134 پاسخ) جمع آوری و از طریق مدلسازی معادله ساختاری چند سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های بدست آمده، نتیجه اصلی ما آن است که هرچه بندر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای را بیشتر پیاده کند، به همان نسبت کیفیت ارتباط با مشتری بالاتر است، که در ادامه ازآن به عنوان عملکرد ارتباط با مشتری، و متعاقباً عملکرد مالی نام برده می شود.
کلمات کلیدی: بازاریابی رابطه ای | بازاریابی خدمات بندر | ارتباط با مشتری بندر | عملکرد مالی بندر | عملکرد بندر
مقاله ترجمه شده
3 مروری بر تجمیع دستگاه های مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) و اینترنت اشیاء (IoT): وضعیت کنونی و روند آینده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 56
تجمیع مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) با داده های زمان واقعی(بلادرنگ) دستگاه های اینترنت اشیاء (IoT)، نمونه قوی را برای بهبود ساخت وساز و بهره وری عملیاتی ارائه می دهد. اتصال جریان-های داده های زمان واقعی که بر گرفته از مجموعه هایی از شبکه های حسگرِ اینترنت اشیاء (که این جریان های داده ای، به سرعت در حال گسترش هستند) می باشند، با مدل های باکیفیت BIM، در کاربردهای متعددی قابل استفاده می باشد. با این حال، پژوهش در زمینه ی تجمیع BIM و IOT هنوز در مراحل اولیه ی خود قرار دارد و نیاز است تا وضعیت فعلی تجمیع دستگاه های BIM و IoT درک شود. این مقاله با هدف شناسایی زمینه های کاربردی نوظهور و شناسایی الگوهای طراحی رایج در رویکردی که مخالف با تجمیع دستگاه BIM-IoT می باشد، مرور جامعی در این زمینه انجام می دهد و به بررسی محدودیت های حاضر و پیش بینی مسیرهای تحقیقاتی آینده می پردازد. در این مقاله، در مجموع، 97 مقاله از 14 مجله مربوط به AEC و پایگاه داده های موجود در صنایع دیگر (در دهه گذشته)، مورد بررسی قرار گرفتند. چندین حوزه ی رایج در این زمینه تحت عناوین عملیات ساخت-وساز و نظارت، مدیریت ایمنی و بهداشت، لجستیک و مدیریت ساختمان، و مدیریت تسهیلات شناسایی شدند. نویسندگان، 5 روش تجمیع را همراه با ذکر توضیحات، نمونه ها و بحث های مربوط به آنها به طور خلاصه بیان کرده اند. این روش های تجمیع از ابزارهایی همچون واسط های برنامه نویسی BIM، پایگاه داده های رابطه ای، تبدیل داده های BIM به پایگاه داده های رابطه ای با استفاده از طرح داده های جدید، ایجاد زبان پرس وجوی جدید، فناوری های وب معنایی و رویکردهای ترکیبی، استفاده می کنند. براساس محدودیت های مشاهده شده، با تمرکز بر الگوهای معماری سرویس گرا (SOA) و راهبردهای مبتنی بر وب برای ادغام BIM و IoT، ایجاد استانداردهایی برای تجمیع و مدیریت اطلاعات، حل مسئله همکاری و محاسبات ابری، مسیرهای برجسته ای برای تحقیقات آینده پیشنهاد شده است.
کلمه های کلیدی: مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) | دستگاه اینترنت اشیاء (IoT) | حسگرها | ساختمان هوشمند | شهر هوشمند | محیط ساخته شده هوشمند | تجمیع.
مقاله ترجمه شده
4 The impact of Brexit on the future of UK forensic science and technology
تأثیر Brexit در آینده علم و فناوری پزشکی قانونی انگلیس-2019
This article seeks to assess the prospects of UK forensic science and technology in a post-Brexit world by analysing four interlocking issues: Brexit itself, the evolution of national criminal justice organisational and funding priorities, the increasing interrelationship of science and technology in the forensic domain and the relatively disadvantaged place of forensic science and technology within the contemporary ‘scientific state’ paradigm. The results are generally pessimistic for the likely future of forensic science. This conclusion is reinforced by scepticism about the wisdom of proceeding with Brexit. The article is structured to identify the potential implications of British political decisions on its national forensic science capabilities and capacity. Some aspects of the analysis are likely to have a wider resonance for international discourse about the future sustainability of forensic science and technology, however, particularly the interface between the globalisation of science and technology with justice.
Keywords: Brexit | Forensic science and technology | International criminal justice cooperation | Fiscal austerity | National science policy
مقاله انگلیسی
5 Performance and productivity in Islamic and conventional banks: Evidence from the global financial crisis
عملکرد و بهره وری در بانک های اسلامی و متعارف: شواهدی از بحران مالی جهانی-2019
We assess the performance and productivity of Islamic and conventional banks using financial ratios, a two- and a four-component meta-frontier Malmquist productivity index (MPI). We focus on the relatively homogenous GCC region over the 2006–2012 period that covers the global financial crisis. We find that Islamic banks exhibit worse cost and profit performance but are on a par with regards to revenue performance compared to the conventional ones. The components of the meta-frontier MPI suggest that the technology of conventional banks improves markedly in years leading to the financial crisis and declines thereafter. Islamic banks show a similar but more muted pattern. By contrast, the pronounced within-Islamic bank group variation in technical efficiency and technology suggests that Islamic banks are quite heterogeneous as a group. Overall, the MPI analysis suggests that the two bank types are more aligned following the global financial crisis. Policy makers should be wary of the important variations within the Islamic banking industry when implementing bank regulations.
Keywords: Performance | Banking sector | Meta-frontier Malmquist productivity analysis | Gulf Cooperation Counci
مقاله انگلیسی
6 نگرشها و اقدامات تخصصی درباره غربالگری افسردگی پس از زایمان: آموزش و همکاری بین تخصصی موردنیاز
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
اهداف: اگرچه تحقیقات بیان می کند که مدیریت کردن افسردگی پس از زایمان امکانپذیر است و در شرایط مربوط به امراض کودکان موثر است، اما بررسی نحوه برخورد و اقدامات متخصصان کودکان درباره غربالگری افسردگی پس از زایمان و همکاری بین - تخخصی مهم است. این مقاله نتایج یک ارزیابی دربین متخصصان کودکان را در یک شهر بزرگ در جنوب غرب آمریکا ارائه می کند. روشها: یک پرسشنامه 20 بخشی برای بررسی نگرشها و اقدامات متخصصان کودکان درباره غربالگری افسردگی پس از زایمان و همکاری بین - تخصصی تولید شد. نتایج: با اینکه اکثر متخصصان کودکان نگرشهای مثبتی را درباره به وجود آمدن نشانه های جدیدی از افسردگی مادران بیان کردند اما فقط 69 (3/66%) آخرین باری را که تشخیص دادند که یک مادر در معرض خطر افسردگی پس از زایمان است به یاد می آوردند. دربین 69 متخصص ذکر شده، 9 (13%) گزارش کردند که آنها مادران جدید را به یک متخصص سلامت روانی ارجاع داده اند و هشت نفر از این نه متخصص سلامت روانی کارگران اجتماعی هستند. نبود زمان (84%) و نا آشنا بودن با منابع سلامت روانی (5/53%) دو مانعی هستند که متخصصان کودک را از اقدام به غربالگری افسردگی پس از زایمان در کار خود بازمی دارند. 23 متخصص کودک (1/22%) آموزش های افسردگی پس از زایمان را در سال گذشته دیده اند. متخصصان آموزش دیده در بررسی افسردگی پس از زایمان (t (36)=3.218, p=.002) و دانش معیارهای تشخیص افسردگی (t(45)=4.108, p < .001) به صورت قابل توجهی نمرات بالاتری را به اعتماد به نفس خود دادند. متخصصانی که آموزش دیده بودند همچنین احتمال بالاتری برای غربالگری مادران جدید ازنظر داشتن افسردگی پس از زایمان در کار خود داشتند (ضریب فیشر = 845/7، 012/0 = p). نتیجه گیری: اجرای آموزش افسردگی پس از زایمان به متخصصان کودکان کمک خواهد کرد تا کارآمدی غربالگری را بهبود ببخشند. کارگران اجتماعی منبع اصلی متخصصان سلامت روانی در شرایط امراض کودکان هستند. ما حرکت به سمت یک همکاری بین – تخصصی و یک مدل یکپارچه غربالگری – ارجاع – مداخله را توصیه می کنیم جاییکه کارگران اجتماعی می توانند ارزیابی و مداخلات بیشتری پس از غربالگری و ارجاع متخصصان کودکان داشته باشند.
مقاله ترجمه شده
7 The emergence of the maker movement: Implications for entrepreneurship research
ظهور جنبش سازنده: پیامدهای تحقیق کارآفرینی-2019
The maker movement has been touted as a harbinger of the next industrial revolution. Through shared access to tools and digital fabrication technologies, makers can act as producers in the sharing economy and potentially increase entrepreneurship rates, catalyze advanced manufacturing, and spur economic development. We develop a model of the maker movement configured around social exchange, technology resources, and knowledge creation and sharing. We highlight opportunities for studying the conditions under which the movement might foster entrepreneurship outcomes and discuss how research on the maker movement can deepen our understanding of entrepreneurial teams and corporate entrepreneurship.
Keywords: Innovation | Learning | Expertise | Collaboration | Community | Makerspace | FabLab | Crowdsourcing | 3D printing | Prototype | Design
مقاله انگلیسی
8 Transparency and bank risk-taking in GCC Islamic banking
شفافیت و ریسک پذیری بانکی در GCC بانکداری اسلامی-2019
This study examines the impact of corporate transparency on bank risk for a sample of 29 Islamic banks operating in five Gulf Cooperation Council countries over the period 2013e2016. We construct a transparency index based on several international regulatory documents and we measure the index using content analysis on the banks annual reports. The results reveal wide variation in terms of disclosure among Islamic banks. Only two countries, Bahrain and the United Arab Emirates, have a higher level of transparency. We also find a lack of transparency related to corporate governance, Sharia governance and management risk dimensions. Our regression findings using the random-effect GLS technique show that an increase in the transparency of Islamic banks has a significant impact on banks’ stability. Finally, we identify several internal and external variables that impact bank risk, namely size, efficiency, level of deposit, growth of assets, GDP growth, depth of credit information risk and concentration.
Keywords: Corporate transparency | Bank risk | Disclosure | Islamic banks | GCC countries
مقاله انگلیسی
9 The role of government and key non-state actors in social entrepreneurship: A systematic literature review
نقش دولت و بازیگران اصلی غیر دولتی در کارآفرینی اجتماعی: مروری بر مقالات سیستماتیک-2019
Social entrepreneurship is recognized as a key tool for overcoming social problems in society and supporting sustainable development. While social entrepreneurship is not a new phenomenon, the field has experienced significant growth over the past 15 years, either when applied to social problem-solving in a traditional way, or focused on private-sector entrepreneurship and large-scale transformation. However, there is still a lack of scientific review papers examining various government regulatory mechanisms, implemented on different government levels for stimulating social entrepreneurship and social entrepreneurship ecosystems. This study aims to analyze the state-of-the-art of social entrepreneurship and its relation with government and key non-state actors. Following Pittaway et al. (2014) and Cerchione et al. (2018), a systematic literature review was carried out using the Scopus database, covering the period from 2001 up to 20th of March 2018, which resulted in a corpus of 478 scientific articles. The papers were ranked by the number of citations, according to the Web of Science® database, from which were selected the 102 most representative works. The abstracts of these selected studies were organized and submitted into an analysis of content via the 2015 edition of Alceste® software. Following the reading of all sources, the papers were classified and a matrix of data was produced, which allowed the descriptive analysis. The results show that there are at least six levels of government intervention to facilitate the development of social entrepreneurship. It also identified 4 directions taken by the government in support of social entrepreneurship, and 11 regulatory mechanisms, both of which could be deepened in future studies. The role of key non-state actors in the social entrepreneurship field has also been discussed. Based on the study, a future research agenda on the topic has been defined in the following directions: (i) a combination and coordination of regulatory mechanisms for better stimulation of social entrepreneurship, (ii) government policy oriented to the whole social entrepreneurship ecosystem, (iii) social capital, (iv) business models for social entrepreneurship ecosystems and government support.
Keywords: Social entrepreneurship | Government | Non-state actors | Cooperation | Systematic literature review
مقاله انگلیسی
10 University-Firm cooperation as a way to promote sustainability practices: A sustainable entrepreneurship perspective
همکاری دانشگاه و شرکت به عنوان راهی برای ترویج شیوه های پایداری: چشم انداز کارآفرینی پایدار-2019
Sustainability is a growing concern in the business world. Therefore, establishing cooperative University- Firm (UeF) relationships, with a view to promoting the implementation of sustainability practices, has become increasingly important and valued by both firms and academia. Thus, from a sustainable entrepreneurship perspective, this study aims to identify and analyse a case study describing a cooperative UeF relationship as a way to promote sustainability. The qualitative research method was adopted, resorting to semi-structured personal interviews with the actors in this relationship and documentary analysis. Content analysis revealed that the UeF cooperation relationship studied here is a mechanism to promote and implement the firms sustainability. Both sides in this cooperation relationship recognize that its purpose was fruitfully and successfully achieved. Therefore, this study contributes to theory, advancing knowledge for the literature on UeF cooperation about sustainability. In the practical domain, the study can also stimulate firms to develop cooperation relationships aiming to promote sustainability and consequently implement sustainable practices.
Keywords: University-Firm cooperation (UeF) | Sustainability | Case study | Sustainable entrepreneurship
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی