دانلود و نمایش مقالات مرتبط با وارفارین::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - وارفارین

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 شناسایی تعاملات داروها با یکدیگر با استفاده از داده کاوی مطالعه ی آزمایشی تاثیرات دارویی وابسته به وارفارین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
پیشینه : دانش درباره ی تعاملات داروها با یکدیگر معمولا" از آزمایشات پیش از موعد و گزارشات دارویی مغایر یا براساس دانش مکانیزم اثر ناشی می شود. هدف ما این بود که بررسی کنیم که آیا تعاملات داروها با یکدیگر، بدون فرضیه های قبلی با استفاده از داده کاوی قابل کشف هستند. ما بر تعاملات دارویی وارفارین به عنوان نمونه اولیه تمرکز کردیم.
روش ها و نتایج : ما زمان پروترومبین تغییر یافته را (اندازه گیری شده به عنوان نسبت نرمال شده ی بین المللی (INR)) بعد از آغاز یک تجویز جدید در بیماران درمان شده با وارفارین پایدار با INR با فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه ای مورد مطالعه قرار دادیم. مجموعه ی داده ها از کار بالینی گرفته شد. برای پیش بینی سطوح INR تغییر یافته پس از نسخه های جدید، جنگل تصادفی (یک روش یادگیری ماشین ) به کار گرفته شد. مهم ترین گروه های دارویی از آنالیز، بیشتر با استفاده از رگرسیون لجستیک در یک مجموعه جدید داده مورد بررسی قرار گرفت. دویست و بیست گروه دارویی در 61190 تجویز جدید مورد مطالعه قرار گرفت. ما 2 گروه دارویی با تاثیرات شناخته شده (پنی سیلین مقاوم به بتالاکتاماز (دیکلوگزاسیلین) و مشتقات کربوکسامید) و 3 عامل آنتی ترومبوتیک/آنتی کواگولانت را (بازدارنده های تجمع پلاکت به استثنای هپارین، مهارکننده های مستقیم ترومبین (اتوکسیلیت دابیگاتران) و هپارین) که باعث کاهش INR شدند دوباره کشف کردیم. شش گروه دارویی با تاثیرات شناخته شده کشف شدند که موجب افزایش INR شدند (داروهای آنتی آریتمی نوع III ]آمیودارون[، سایر مواد مخدر ]ترامادول[، گلوکوکورتیکوئیدها، مشتقات تریازول و ترکیبات پنی سیلین ها شامل مهارکننده های بتالاکتاماز) و دو گروه تاثیر شناخته شده ای در یک گروه دارویی بسیار مرتبط داشتند (مشتقات اوریپاوین ]بوپرنورفین[ و آلکالوئیدهای طبیعی تریاک). آنتی پروپولسیوها یک سیگنال ناشناخته ای از افزایش INR داشتند.
نتیجه : ما توانستیم تعاملات شناخته شده ی دارویی وارفارین را بدون فرضیه قبلی با استفاده از لیست های بالینی شناسایی کنیم. به علاوه چند تاثیر بالقوه جدید را کشف کردیم. این برای استفاده از داده کاوی به منظورکشف تعاملات ناشناخته داروها بر یکدیگر در پزشکی قلب و عروق روشنگر است. (Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2016;9:621 628. DOI: 10.1161/CIRCOUTCOMES.116.003055)
کلمات کلیدی : کلان داده | داده کاوی | تاثیرات دارویی | یادگیری ماشین، لیست | وارفارین | داده های بزرگ
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi