دانلود و نمایش مقالات مرتبط با وب علمی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - وب علمی

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Lack of preregistered analysis plans allows unacceptable data mining for and selective reporting of consensus in Delphi studies
نبود برنامه تجزیه و تحلیل پیشثبت اجازه می دهد تا داده کاوی غیر قابل قبول برای و گزارش انتخابی اجماع در مطالعات دلفی-2018
Objectives: To empirically demonstrate how undisclosed analytic flexibility provides substantial latitude for data mining and selective reporting of consensus in Delphi processes.Study Design and Setting: Pooling data across eight online modified-Delphi panels, we first calculated the percentage of items reach- ing consensus according to descriptive analysis procedures commonly used in health research but selected post hoc in this article. We then examined the variability of items reaching consensus across panels.Results: Pooling all panel data, the percentage of items reaching consensus ranged from 0% to 84%, depending on the analysis pro- cedure. Comparing data across panels, variability in the percentage of items reaching consensus for each analysis procedure ranged from 0 (i.e., all panels had the same percentage of items reaching consensus for a given analysis procedure) to 83 (i.e., panels had a range of 11% to 94% of items reaching consensus for a given analysis procedure). Of 200 total panel-by-analysis-procedure configurations, four config- urations (2%) had all items and 64 (32%) had no items reaching consensus.Conclusion: Undisclosed analytic flexibility makes it unacceptably easy to data mine for and selectively report consensus in Delphi processes. As a solution, we recommend prospective, complete registration of preanalysis plans for consensus-oriented Delphi processes in health research. © 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Consensus | Delphi process | Expert panel | Preanalysis plan | Preregistration | Open science framework
مقاله انگلیسی
2 پنجاه سال علوم اطلاعاتی: مروری بر رویکرد کتاب شناختی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
علوم اطلاعاتی یک مجله¬ی بین المللی پیشرو در زمینه¬ی علوم کامپیوتری است که در سال 1968 تأسیس شده است و در سال 2018 به پنجاه سالگی رسیده است. این مقاله مروری کتاب شناختی بر انتشارات پیشرو و روند ارجاع در مجله ارائه می¬دهد. هدف از این اثر شناسایی مناسب¬ترین نویسندگان، سازمان¬ها، کشورها و تحلیل روند تکامل آنها در طول زمان است. این مقاله از وب علمی استفاده می¬کند و به بررسی اطلاعات کتاب شناختی می-پردازد. مطالعه¬ی ما همچنان مواد آموزشی مربوط به کتاب شناختی را معرفی کرده و توسعه می¬دهد و برای این منظور از نرم افزار viewer تجسم شباهت (VOS) استفاده می¬کند. با استفاده از این نرم افزار، زوج های کتاب شناختی ، ارجاع و ارجاع متقابل ، همکاری و کلمات کلیدی مشابه مورد بررسی قرار می¬گیرند. نتایج نشاندهنده-ی رشد قابل توجه مجله با گذر زمان است و نشان می¬دهد که انتشارات متنوعی از سراسر جهان را به خود اختصاص داده است.
مقاله ترجمه شده
3 سواد حرکتی در رشته تربیت بدنی : یک چالش و یک بدیل
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
انتشار مقالات با موضوع سواد فیزیکی ، از آغاز دهه 2000 به طور چشمگیری افزایش یافته است. هدف از این مقاله، مرور کلی گزارشات اکتشافی با رویکرد استنتاجی، تجزیه و تحلیل مباحث مکرر و مهم در مقالات بازنگری شده با تمرکز بر سواد حرکتی است. پایگاه داده EBSCO از شناسه های "سواد فیزیکی" و "سواد فیزیکی و شواهد" استفاده می کند. علاوه بر این، این موضوع ویژه در بولتن ICSSPE که در مورد سواد حرکتی است گنجانده شده است. یافته ها به سه موضوع کلیدی اشاره می کنند: فرضیه مفهوم سواد حرکتی و نقش آموزشی آن، توسعه ورزش ها و سواد فیزیکی، و ارزیابی و سواد فیزیکی. مطالعات آینده مستلزم بررسی این موضوع است که آیا استراتژی های آموزشی مبتنی بر مفهوم سواد حرکتی منجر به شناخت و احیای یک موضوع مدرسه ای شده است. در حال حاضر نسبت به سواد حرکتی به عنوان یک مفهوم ایده آل و یا مفهومی مترادف با چارچوب های حرکتی مبنایی و یا در زمینه شناسایی استعداد های ورزشی انتقاداتی وجود دارد. نقش آموزش عالی در مرحله بعدی توسعه چارچوب علمی بسیار مهم است زیرا این امر شامل چگونگی پیدایش سواد حرکتی، پرورش و تجسم آن در عمل است.
کليدواژگان: تمرينات آموزشي | پیامد | مرور گزارشات | سواد حرکتی | چارچوب علمی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi