دانلود و نمایش مقالات مرتبط با وسایل نقلیه مستقل::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
نتیجه جستجو - وسایل نقلیه مستقل

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Internet of Vehicles in Big Data Era
اینترنت وسایل نقلیه در عصر داده های بزرگ-2018
As the rapid development of automotive telematics, modern vehicles are expected to be connected through heterogeneous radio access technologies and are able to exchange massive information with their surrounding environment. By significantly expanding the network scale and conducting both real-time and long-term information processing, the traditional Vehicular AdHoc Networks (VANETs) are evolving to the Internet of Vehicles (IoV), which promises efficient and intelligent prospect for the future transportation system. On the other hand, vehicles are not only consuming but also generating a huge amount and enormous types of data, which is referred to as Big Data. In this article, we first investigate the relationship between IoV and big data in vehicular environment, mainly on how IoV supports the transmission, storage, computing of the big data, and how IoV benefits from big data in terms of IoV characterization, performance evaluation and big data assisted communication protocol design. We then investigate the application of IoV big data in autonomous vehicles. Finally, the emerging issues of the big data enabled IoV are discussed.
Index Terms: Autonomous vehicles, big data, big data applications, data communication, IoV, vehicular networks
مقاله انگلیسی
2 پارک هماهنگ خودروی بدون سرنشین برای سرویسهای خودرو-به-شبکه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
به لطفِ مزایای فراوان نسبت به خودروهای مرسوم، خودروهای بدون سرنشین (AVها) در سیستم حمل ونقل آینده نقش مهمی را برعهده خواهند داشت. از آنجاییکه AVها معمولاً خودروهای برقی (EVها) هستند، می توانند به سرویسهای خودرو-به-شبکه (V2G) کمک کنند. اگرچه عموماً دیکته کردن مسیرهای EV ممکن نیست، با این حال می توانیم برنامه هایی برای سفرِ AV طراحی کنیم تا برخی اهدافِ سیستم شمول ارضا شوند. در این مقاله، برروی AVهایی که به دنبال پارکینگ هستند تمرکز می کنیم و این موضوع را که، در راستای پشتیبانی از سرویسهای V2G، چطور می توان آنها را به تاسیساتِ پارکینگِ مناسب هدایت کرد، مطالعه می کنیم. ما مساله را بصورت یک مساله ی خطی عددصحیح (ILP) فرمولیزه می کنیم. این مساله می-تواند توسط یک حل کننده ی استانداردِ ILP حل شود، اما ممکن است که زمانِ محاسباتی زیادی که برای آن نیاز است، در سناریوهای عملی قابل پذیرش نباشد. جهت غلبه بر این مساله، یک هیورستیکِ کارآمدتر نیز می سازیم. جهتِ مطالعه ی زوایای دید متفاوت برای حل مساله، ما شبیه سازی های گسترده ای را اجرا می کنیم. نتایج شبیه سازی آشکار می کنند که هیورستیک، با یک تنزل کیفیتِ قابل اغماض در مقدارِ تابعِ هزینه ، می-تواند زمان محاسبات را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد. کیفیتِ پاسخِ بهینه نسبت به تعدادِ تاسیساتِ پارکینگِ دردسترس حساس نیست. یک مقیاسِ زمانیِ زمخت تر می تواند زمان محاسبات را بهبود دهد، اما کیفیت پاسخ را پایین می آورد که این می تواند منجر به یک پاسخِ غیرامکان پذیر شود.
کليدواژگان: جاده ها | الگوریتم توزیع شده | باتری | وسایل نقلیه مستقل | ماشین ها | صنایع
مقاله ترجمه شده
3 Information Management of Demand-responsive Mobility Service Based on Autonomous Vehicles
مدیریت اطلاعات خدمات تحرک پذیری پا تقاضای پاسخگو بر اساس وسایل نقلیه مستقل-2017
The autonomous road vehicle (AV) technology implies significant alteration of urban mobility services. The identified transit modes based on AVs are the individual cars, the demand-responsive public transportation with small or medium sized pods and the high capacity public transportation on arterial routes. The introduction of the telematics-based, shared, demand responsive mobility service requires new information management methods. Accordingly, the aim of our research was to model the structure and the operation of this rather complex information system considering both the operators and the users. Since the passenger functions are the keys of the advanced information service the conceptual plan of the mobile application with personalized functions has been also elaborated. The research questions were: how the architecture and the functions of the information system are to be modelled, what the novel information management functions of passengers and operators are, what data structure is needed and how it is related to the functions as well as what kind of functions are to be realized in the mobile application. The results are applicable as foundations for innovation and development projects aiming realization of either the back-end or the front-end components and for planning information management processes.
Keywords: autonomous vehicle | demand-responsive transportation | information management | mobile application | modelling
مقاله انگلیسی
4 Auction-based tolling systems in a connected and automated vehicles environment: Public opinion and implications for toll revenue and capacity utilization
سیستم های تلفنی مبتنی بر مزایده در محیط وسایل نقلیه متصل و خودکار: افکار عمومی و پیامدهای درآمد عوارض و استفاده از ظرفیت-2017
Autonomous and connected vehicles are expected to enable new tolling mechanisms, such as auction-based tolls, for allocating the limited roadway capacity. This research examines the public perception of futuristic auction-based tolling systems, with a focus on the public acceptance of such systems over current tolling practices on highways (e.g., dynamic and fixed tolling methodologies). Through a stated-preference survey, responses from 159 road-users residing in Virginia are elicited to understand route choice behavior under a descending price auction implemented on a hypothetical two-route network. Analysis of the survey data shows that there is no outright rejection of the presented auction-based tolling among those who are familiar with the current tolling methods. While males strongly support the new method, no clear pattern emerges among other demographic variables such as income and education level, and age. While high income respondents and regular commuters are more likely to pay higher tolls, no statistical significance between different genders, age groups, household sizes, and education levels is found. Based on the modeling results and the hypothetical road network, it is found that descend ing price tolling method yields higher average toll rates, and generates at least 70% more revenue when travel time saving is 30 min, and improves capacity utilization of the toll road significantly compared to fixed tolls.
Keywords: Auction-based tolling | Connected vehicles | Autonomous vehicles | Online survey | Public attitudes | Choice models
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi