دانلود و نمایش مقالات مرتبط با پایگاه داده توزیع شده::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - پایگاه داده توزیع شده

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 ترکیب برنامه‌نویسی شبکه ژنتیک و مسئله کوله پشتی برای خوشه‌بندی رکورد پشتیبان بر روی پایگاه داده‌های توزیع شده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این تحقیق شامل پیاده سازی برنامه ‌نویسی شبکه ژنتیک (GNP) و برنامه‌نویسی پویای استاندارد برای حل مسئله کوله پشتی (KP) به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم برای خوشه‌بندی رکوردها در پایگاه داده توزیع شده است. مسئله تخصیص قطعه1 با توجه به محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی پیش‌زمینه‌ برای روش پیشنهادی است. مسئله ظرفیت ذخیره سازی برای توزیع مجموعه قطعه‌ها در چند سایت (خوشه‌ها) است. مجموع قطعه‌ها در هر سایت نباید از ظرفیت سایت تجاوز کند، در حالی که فرآیند توزیع باید ارتباط (تشابه) بین قطعه‌ها را در هر سایت حفظ کند. هدف توزیع داده بزرگ برای سایت‌های اصلی با مقدار محدود شده ظرفیت با بررسی تشابه داده توزیع شده در هر سایت است. برای حل این مسئله، GNP برای استخراج قوانین از داده بزرگ با بررسی ویژگی‌های (دامنه مقادیر) هر صفت در پایگاه داده استفاده می‌شود. روش پیشنهادی، روش تصادفی جزئی استخراج قوانین را در GNP برای کشف الگوی تکراری فراوان‌ترین الگوها در پایگاه داده برای بهبود الگوریتم خوشه‌بندی، به خصوص در مسائل با داده بزرگ، ارائه داده است. مفهوم KP برای مسئله ظرفیت ذخیره سازی بکار می‌رود و برنامه نویسی پویای استاندارد برای توزیع قوانین برای هر سایت با بررسی تشابه (ارزش) و حجم داده (وزن) مربوط به هر قانون برای تطبیق ظرفیت سایت استفاده می‌شود. از نتایج شبیه‌سازی، بدیهی است که روش پیشنهادی مزایایی را برروی الگوریتم خوشه‌بندی معمولی نشان می‌دهد، بنابراین، روش پیشنهادی روش خوشه‌بندی جدیدی را یا مسئله ظرفیت ذخیره سازی اضافی ارائه می‌دهد.
کلمات کلیدی : برنامه‌نویسی شبکه ژنتیک | خوشه‌بندی پایگاه داده | مسئله کوله پشتی | خوشه‌بندی رکورد
مقاله ترجمه شده
2 مدل هوشمند انتخاب تکرار پویا در داخل سیستم های شبکه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
سیستم های شبکه به عنوان راهی برای به اشتراک گذاشتن منابع محاسباتی و اطلاعاتی ظهور نمودند. تامین خدمات برای دست یابی، تسهیم و اصلاح پایگاه های بزرگ داده کار ضروری برای سیستم های مدیریت شبکه است. این مقاله مکانیسم پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) را ارائه می دهد که افزایش راه حل های تکرار داده ها در داخل سیستم های شبکه را میسر می سازد. خدمات تکرار فعلی اغلب افزایش در زمان پاسخ، انعکاس مسائل همبسته با افزایش اندازه پایگاه های داده را نشان می دهند. مدل پیشنهادی تکرار پیش بینی انتخاب فایل ها را برای برنامه های ورودی با استفاده از اجرای تاریخی کاربران مکان یابی خواهد کرد. نتایج تجربی پیشرفت های قابل توجه بدست امده بوسیله راه حل پیشنهادی بلحاظ دقت بالا و بالاسری های پایین را نشان می دهد.
کلمات کلیدی: شبکه های عصبی مصنوعی | شبکه های داده های متمرکز | پایگاه داده توزیع شده | استراتژی تکثیر | محاسبات ابری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی