دانلود و نمایش مقالات مرتبط با پایگاه داده NSL-KDD::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - پایگاه داده NSL-KDD

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 مطالعه پایگاه داده NSL-KDD از لحاظ سامانه تشخیص نفوذ بر اساس الگوریتم های طبقه بندی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
سامانه های هوشمند تشخیص نفوذ تنها در صورتی می توانند ساخته شوند که یک پایگاه داده موثر وجود داشته باشد. یک پایگاه داده با مقدار داده های کیفی قابل اندازه گیری که از زمان واقعی تقلید می کند، تنها می تواند به آموزش و آزمایش یک سامانه تشخیص نفوذ کمک کند. پایگاه داده NSL-KDD ، نسخه اصلاح شده پایگاه داده قبلی KDD99 است. در این مقاله، پایگاه داده NSL-KDD تحلیل می شود و برای مطالعه اثربخشی الگوریتم های طبقه بندی مختلف در شناسایی ناهنجاری های مربوط به الگوهای ترافیک شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. ما رابطه پروتکل هایی را نیز تحلیل کرده ایم که در پشته پروتکل شبکه ای پرکاربرد با حملات نفوذگران برای ایجاد ترافیک شبکه ای غیرعادی استفاده شده اند. این تحلیل با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی موجود در ابزار داده کاوی WEKA انجام شده است. این مطالعه، حقایق زیادی در مورد پیوند بین پروتکل ها و حملات شبکه ای را آشکار می سازد.
کلیدواژه ها: سامانه تشخیص نفوذ | پایگاه داده NSL-KDD | غیرعادی | پروتکل.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی