دانلود و نمایش مقالات مرتبط با کلمات کلیدی: کارآفرینی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - کلمات کلیدی: کارآفرینی

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 Digital Academic Entrepreneurship: A structured literature review and avenue for a research agenda
کارآفرینی آکادمیک دیجیتال: یک بررسی ادبیات ساختار یافته و راهی برای یک دستور کار تحقیقاتی-2020
This paper reviews the Academic Entrepreneurship literature according to the emergence of powerful Digital technologies, providing an overview of the state of research and outlining a future research agenda about Digital Academic Entrepreneurship. One hundred and sixty-five journal papers were initially extracted from Scopus and their content was analysed for the paper selection process by two researchers in parallel, plus a third one in case of uncertainty. Finally, fifty-nine papers dealing with digital academic entrepreneurship and published in a variety of academic journals have been analyzed through a content and a bibliometric analysis. Findings show that literature on Digital Academic Entrepreneurship is really scant and dominated by unrelated research. Content analysis provides the emergence of four major research streams: 1) Digital Technologies for Entrepreneurship Education; 2) The “maker space movement” for Academic Entrepreneurship; 3) Digital tech- nologies for discovering entrepreneurial opportunities; 4) Creating entrepreneurial competences in the Digital “University-based” Entrepreneurial ecosystems. The paper presents the first attempt to provide a comprehensive structured literature review of the disruptive role of digital transformation for the Academic Entrepreneurship. Despite the growing literature on Digital Entrepreneurship, this research area is still fragmented and under- theorized. More systematic and holistic studies, considering both the technological, economic and the social aspects of Academic Entrepreneurship are required.
Keywords: Academic entrepreneurship | Bibliometric analysis | Digital technologies | Digital academic entrepreneurship | Digital transformation | Literature review | Software R | VOSviewer
مقاله انگلیسی
2 Fostering skills for the 21st century: The role of Fab labs and makerspaces
پرورش مهارت برای قرن بیست و یکم: نقش آزمایشگاه های Fab و فضاهای سازندگان-2020
Based on a study of a network of fab labs and makerspaces, this article investigates the role that such ‘fabrication spaces’ can play in fostering 21st century skills. Using a combination of the two main 21st century skills frameworks—DigComp and EntreComp—developed by the EU Commission, we study by the means of two combined qualitative research methods—semi-structured interviews of 13 fab lab/makerspace founders, fol- lowed by a focus group with founders and policymaker—the entrepreneurial and digital skills that are fostered by these fab labs and makerspaces. Our findings are that while fab labs and makerspaces naturally foster some entrepreneurial 21st century skills, only explicit and proactive entrepreneurship and education programme en- able to foster the whole spectrum of these skills. In regard to technical skills, fab labs and makerspaces enable to develop skills beyond what is generally considered as 21st century digital skills, because they combine digital skills with hands-on ‘making’ skills, since they are themselves mixed environment, both digital and physical. Consequently, the growing importance of ‘maker technologies’ may force to redefine what 21st century skills should be.
Keywords: Entrepreneurship | Technology education | 21st Century Skills | Fab labs | Makerspaces | 3D printing
مقاله انگلیسی
3 Start-ups launched by recent STEM university graduates: The impact of university education on entrepreneurial entry
تاسیس های تازه تاسیس توسط فارغ التحصیلان دانشگاه STEM اخیر: تأثیر آموزش دانشگاه در ورود کارآفرینی-2020
University education is a crucial source of human capital and influences graduates’ choice of entrepreneurship as a career. Here, we discuss the contrasting effects on recent graduates’ entrepreneurial entry of the type and quality of the human capital developed through university education in STEM fields. We determine which effects prevail by examining the graduates who obtained a Master of Science degree in the period 2005–2009 from Politecnico di Milano. A university curriculum specialized into a limited number of scientific and technical fields, training in economics and management, and the scientific quality of the university in the research fields per- tinent to the graduates degree programme are positively associated with entrepreneurial entry immediately after graduation, while the graduation grade is not. The graduation grade and the scientific quality of the university positively moderate the impact of curriculum specialization. These effects weaken over time, but are still re- levant five years after graduation.
Keywords: Graduates’ entrepreneurship | STEM | University curriculum | Entrepreneurial entry
مقاله انگلیسی
4 آیا سازمان شما برای ایجاد ارزش اجتماعی مستمر مناسب است ؟ حرکت به سوی یک شرکت اجتماعی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
در چند دهه گذشته ، تاکید صریح بر ایجاد ارزش اجتماعی در شرکت ها سودجو و غیرانتفاعی بیشتر شده است و حتی باعث ظهور یک طبقه بندی سازمانی قانونی جدید برای شرکت ها بزرک شده است. همانند ارزش مالی، ارزش اجتماعی نیز یک مفهوم پویاست و موضوع آن، ایجاد تغییرات دائمی در محیط بیرونی شرکت، همچنین تغییر فرصت ها و تهدید ها برای شرکت است. اگرچه محققان در زمینه کارآفرینی اجتماعی مطالعاتی را در زمینه شناسایی و بهره برداری از فرصت ها و همچنین در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی انجام داده اند اما این پژوهش در درجه اول در عرصه سازمان های نوپا و استارت آپ انجام شده است. در مقابل ، تحقیقات در زمینه کارآفرینی شرکت ها ، بر ایجاد ارزش در شرکت تاکید دارد اما این پژوهش در درجه اول بر شناسایی و بهره برداری از فرصت ها در زمینه ایجاد ارزش مالی متمرکز است. با ترکیب این دو، ما می توانیم ایجاد ارزش اجتماعی در شرکت را بوسیله ارائه یک مقیاس اجتماعی برای کارآفرینی شرکت (SCES) ؛ همچنین یک سند جدید در زمینه اندازه گیری سوابق سازمانی را برای کارافرینی شرکت و همچنین فراهم کردن فرصت ها برای مدیران به منظور تجزیه و تحلیل اینکه آیا محیط ، رفتار کارآفرینانه شرکت را در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی و مالی پشتیبانی می کند را مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله با بحث در مورد سهم بالقوه شیوه های مدیریتی صورت پذیرفته است.
کلمات کلیدی: کارآفرینی اجتماعی | کارآفرینی شرکت | ارزش اجتماعی | سازمان ترکیبی | توسعه مقیاس | استراتژی نوآوری اجتماعی
مقاله ترجمه شده
5 توانایی ها و مهارت ها به عنوان عوامل توضیح تفاوت ها در کارآفرینی زنان
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این پژوهش بخشی از پروژه زنان در زمینه کارآفرینی بر مبنای شایستگی است و با هدف بررسی نقش مهارت ها و توانایی ها در توضیح کارآفرینی زنان انجام شده است. در این راستا ، این کار پژوهشی بر این مبنا استوار است که زنان کارآفرین شایستگی های خاصی دارند و با مجموعه ای از مهارت ها و توانایی ها شناخته می شوند که تعیین کننده نوع کارآفرینی زنان است. (مثلا نوع شناسی، بخش، اندازه، نوآوری، خلاقیت). از لحاظ روش شناختی ، این پژوهش یک رویکرد کیفی را در پیش گرفته است که بوسیله مصاحبه های نیمه ساختار یافته از مردان و زنان از بخش های تجاری و اقتصادی اجتماعی مختلف پشتیبانی شده است. به دلیل تجزیه و تحلیل تفسیری و محض ، می توان نتیجه گرفت که تاجران زن و مرد با آموزش مهارت ها و توانایی ها به زنان کارآفرین موافق هستند اگرچه تفاوت های قابل توجهی بین ادراکات زنان و مردان وجود دارد.
کلمات کلیدی: کارآفرینی | زنان | مهارت ها | توانایی ها | شایستگی ها
مقاله ترجمه شده
6 نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
کارآفرینی استراتژیک، بر اساس ادغام کارآفرینی و مدیریت استراتژیک است. کارآفرینی استراتژیک یک رویکرد جدید در ادبیات مدیریت است. علاوه بر این، دنیای کسب و کار امروزی مستلزم یک جهت گیری به سوی کارآفرینی استراتژیک است. کارآفرینی استراتژیک یک ضرورت لازم برای شرکت ها جهت حداکثرسازی ثروت می باشد. در این مطالعه، کارآفرینی استراتژیک که نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک می باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: کارآفرینی | استراتژی | مدیریت استراتژیک | کارآفرینی استراتژیک
مقاله ترجمه شده
7 وعده ها ، مفروضات ، یک دیدگاه جایگزین در مورد اثرات یاداشت آکادمی بررسی مدیریت در سال 2002 توسط شاین و ونکاترامن
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
در این پژوهش ما یک دیدگاه متضاد را با نویسندگان اصلی در مورد تاثیر یادداشت های تحقیقاتی شان بر وعده کارآفرینی ( ENT) تحقیق ارائه می دهیم. ما یک نقل قول را در یک ژورنال کسب و کار عمومی منتشر کردیم تا ارزیابی کنیم که کجا ، چگونه و چرا این یادداشت رفرنس شده است. این منجر به در نظر گرفتن مسائل مربوط به کیفیت و انواع مختلف تاثیری که می تواند وجود داشته باشد می شود. در پرتو چنین مسائل مرتبط با یادداشت و در پرتو حالت فعلی مشروعت این رشته ، ما استدلال می کنیم که این یادداشت ممکن است در حقیقت یک تاثیر منفی بخصوص در توسعه تئوری ENT داشته باشد. ما دستورالعمل هایی نیز برای حرکت به سمت جلو و تکمیل وعده ENT ارائه می دهیم.
کلمات کلیدی: کارآفرینی | تئوری | دامنه | فرصت
مقاله ترجمه شده
8 نوآوری و کارآفرینی در صنایع دانش
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
این مقاله خلاصه ای از بهترین مقالات کنفرانس آکادمی دانش و نوآوری جهانی (GIKA) است که در جولای 2012 در والنسیای اسپانیا برگزار شد. به همین دلیل مجله ی تحقیقات کسب و کار یک نسخه ی خاص با عنوان نوآوری و کارآفرینی در صنایع دانش منتشر کرد. این نسخه ی خاص شامل 22 مقاله و سرمقاله است که همگی آنها مورد بررسی دو سر کور و تجدیدنظر قرار گرفته اند. این مقالات به دیدگاه های مختلف نوآوری و کارآفرینی در کشورهای مختلف کمک می کنند. نوآوری یکی از ابزار خاص کارآفرینی در نظر گرفته شده است. مقالات موجود در این نسخه ی خاص انواعی از موضوعات در محدوده ی نوآوری و کارآفرینی را پوشش می دهند.
کلمات کلیدی: کارآفرینی | نوآوری | دانش
مقاله ترجمه شده
9 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با استفاده از روش AHP
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
کارآفرینی سازمانی روندی است که به موجب آن یک فرد یا گروه کاری درون یک سازمان به ایجاد یک سازمان جدید یا برانگیختنِ بازسازی یا نوآوری در آن سازمان می پردازند. هدف از این مقاله، استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در جهت رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی است. در این پژوهش، پرسشنامه ای را برای AHP طراحی کرده است. پرسشنامه در ایران به پانزده کارشناسِ حرفه ای در سازمان های بزرگ فرستاده می شود. از نتایج AHP به این امر دست می یابیم که ما می توانیم درک کنیم که مهم ترین عامل موثر بر کارآفرینی سازمانی فرهنگ سازمانی است. علاوه بر این، از عواملِ موثری که از اهمیت کمتری برخوردار هستند، محیط کار جذاب و دوستانه است.
کلمات کلیدی: کارآفرینی | عوامل ساختاری | عوامل اساسی/بنیادین | عوامل عملیاتی | AHP.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi