دانلود و نمایش مقالات مرتبط با گراف شبکه::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - گراف شبکه

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 اتوماتای سلولی که مسئله درخت پوشای توزیع‌شده را حل می‌کند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
این کار مسئله درخت پوشای توزیع‌شده را در زمینه اتوماتای سلولی معرفی می‌کند. ما یک اتوماتای سلولی ارائه می‌دهیم که یک درخت پوشا از یک گراف (شبکه) مشخص را محاسبه می‌کند. زمان موردنیاز برای این محاسبات O(n log n) است که در آن n تعداد گره‌های گراف است.
کلید واژها: اتوماتای سلولی (CA) | سیستم‌های ناشناس | آغازگر همزمان مسئله درخت پوشای توزیع‌شده | گراف شبکه
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی