دانلود و نمایش مقالات مرتبط با یادگیری زبان::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - یادگیری زبان

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 An intelligent adaptive fuzzy-based inference system for computer-assisted language learning
یک سیستم استنتاج هوشمند مبتنی بر فازی سازگار برای یادگیری زبان با کمک رایانه-2019
Adaptive e-learning employs algorithmic mechanisms in order to orchestrate the pace of instruction and provide tailored learning objects to support the unique educational experience of each learner. Taking this into consideration, this research work presents a fully operating and evaluated adaptive and intelli- gent e-learning system for second language acquisition. This system uses a hybrid model for misconcep- tion detection and identification (MDI) and an inference system for the dynamic delivery of the learning objects tailored to learners’ needs. More specifically, the MDI mechanism incorporates the Fuzzy String Searching and The String Interpreting Resemblance algorithms in order to reason between possible learn- ers’ misconceptions. Furthermore, the inference system utilizes the knowledge inference relationship be- tween the learning objects and creates a personalized learning environment for each student. The paper presents examples of operation and the system is evaluated using an evaluation model. The results are very encouraging and promising since they reveal that the hybrid model for misconception detection and identification and the inference system operate collaboratively and enhance the adaptivity of the students’ needs and preferences.
Keywords: Adaptivity | Misconception detection and identification | Inference system | Intelligent Tutoring Systems | Second language acquisition | Personalization
مقاله انگلیسی
2 همانگونه که ما می توانیم مطالعه کنیم: به سوی وب به عنوان یک کتاب آموزش زبان شخصی شده
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
ما در حال حاضر یک سیستمی برای فعال کردن زبان آموزان زبان های خارجی جهت خواندن مطالبی که به طور شخصی از وب دریافت می کند و یا واژگان تمرینی تعاملی بر اساس قرائت های گذشته را انجام می دهد طراحی می کنیم. ما نتایج استفاده از سیستم برای یک ماه با سه کلاس از دانش آموزان دبیرستانی هلندی برای یادگیری فرانسوی را گزارش می کنیم. دانش آموزان و معلمان آنها در مورد سیستم و خصوصا درباره جنبه های شخصی سازی که سیستم را توانا می سازد، صحبت می کنند.
کلمات کلیدی: یادگیری زبان | شخصی سازی | تحصیلات
مقاله ترجمه شده
3 ادغام بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی: مسائل و چالش‌ها
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی (NLP)، اگرچه هر دو حوزه تحقیقی یادگیری ماشین مخصوص به خود را دارند، ولی هر یک از آن‌ها بعنوان یک حوزه تحقیقاتی مجزا در نسبت به دیگری، ضعف‌هایی دارد. ولی اخیرا بسیاری از محققان شروع به کاوش در این مورد کرده‌اند که آیا متن همراه با تصاویر یا ویدیوها می‌تواند به منظور آسان‌سازی و کارآتر کردن بینایی ماشین مورد استفاده قرار گیرد؟ از طرف دیگر، تلاش‌هایی برای یافتن پاسخی برای این که بینایی کامپیوتر چگونه می‌تواند به وظایف مخصوص NLP، مانند یادگیری زبان کمک کرده و معنی کلمات و جملات را با استفاده از اطلاعات بصری تعیین کند، صورت پذیرفته است. بعلاوه، کاربردهای دنیای واقعی متنوع و مهمی وجود دارند که نیازمند ادغام بینایی و زبان هستند. در این تحقیق، عملی بودن ادغام بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی از ادبیات مربوط به این حوزه، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تلاشی برای به تصویر کشیدن کاربردهای آینده صورت گرفته است که در آن‌ها بینایی کامپیوتر می‌تواند به منظور کمک به پردازش زبان طبیعی، بکار رود و همچنین روشی که در آن پردازش زبان طبیعی می‌تواند به بینایی کامپیوتر کمک کند.
کلمات کلیدی: بینایی کامپیوتر | پردازش زبان طبیعی | یادگیری ماشین | تحلیل تصویر | درک تصویر.
مقاله ترجمه شده
4 GlobELT : کنفرانس بین المللی اموزش و یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم ، انتالیا ، ترکیه : تاثیر یادگیری ترکیبی روی تقویت لغات دانشجویان EFL
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
رویکرد یادگیری ترکیبی در آموزش زبان خارجی یکی از جنبه های مهم و جالب برای معلمان زبان در سراسر دنیا محسوب میشود . بر خلاف یادگیری الکترونیکی که تنها به استفاده از رسانه های الکترونیکی برای یادگیری اشاره دارد ، یادگیری ترکیبی در واقع تکمیل کننده شیوه آموزش سنتی چهره به چهره و یادگیری با انواع مختلف آموزشهای مبتنی بر فنی مهندسی است . بسیاری از موسسات آموزشی امروزه از یادگیری ترکیبی بعنوان مفهومی برای توسعه ی دانشِ لغات دانشجویان استفاده میکنند. هدف از مطالعه کنونی بررسی تاثیرات استراتژی یادگیری ترکیبی در آموزش لغات و درک دانشجویان از رویکرد یادگیری لغات است . در مجموع 40 دانشجو از دو کلاس آموزش زبان انگلیسی انتخاب شدند که در دبیرستانی بمنظور ورود به دانشگاه فنی مهندسی خاورمیانه (METU) دوره ای آموزشی را طی میکردند . گروه آزمایشی به مطالعه ی آیتم های مرتبط به لغات از راه استراتژیهای یادگیری تکمیلی پرداختند ،در حالیکه گروه کنترلی در حال یادگیری لغات مشابه از راه آموزش سنتی بودند . بعد از پایان دوره آموزشی ، ازمون کتبی لغات برای هر دو گروه دانشجویان انجام شد . مانند داده های کیفی ، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بمنظور تعیین دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری تکمیلی ، و پیشنهادات انها بمنظور بهبود محیط یادگیری تکمیلی انجام شدند . مطالعه در تطبیق با مفاهیم آموزشی انجام شد و پیشنهاداتی بر مبنای امتیاز دانشجویان در ازمون کتبی مطرح شد ، نظرات و انتظارات انها در ارتباط با استراتژیهای یادگیری تکمیلی در یادگیری انواع لغات نیز مد نظر قرار گرفت .
واژگان کلیدی : یادگیری تکمیلی | آموزش لغات | استراتژی یادگیری لغت .
مقاله ترجمه شده
5 استفاده از فناوری کلاس درس تلنگری در یادگیری زبان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
امروزه کلاس تلنگری به عنوان یک جزء کلیدی یادگیری ترکیبی باعث ایجاد علاقه بیشتر محققان و مربیان می شود. فن¬آوری تلنگری در کلاس درس، چنین سازماندهی فرایند آموزشی را در بر می گیرد که در آن فعالیت های کلاس درس و تکالیف تغییر می¬یابند. در این مقاله، مروری بر فن¬آوری کلاس درس تلنگری انجام می¬شود و پتانسیل آن برای معلمان و دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد. نویسندگان نتایج حاصل از تجربه اجرای کلاس درس تلنگری در کلاس زبان را ارائه می دهند. مطالعه نشان می دهد که استفاده از فناوری توصیف شده در فرایند یادگیری انگیزه دانش آموزان را تقویت می کند و عملکرد تحصیلی آنها را بهبود می بخشد.
کلمات کلیدی: فناوری کلاس درس تلنگری | یادگیری ترکیبی | محیط یادگیری الکترونیکی | فعالیت های کلاس درس | آموزش زبان.
مقاله ترجمه شده
6 بررسی مهارت تفکر استراتژیک در وظیفه فرآیند گرا در کلاس ESL
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
زبان انگلیسی به عنوان رسانه‌ای ارتباطی در بیشتر دانشگاه‌ها و کالج‌ها در مالزی استفاده می‌شود. اینکه انگلیسی زبان دوم بیشتر دانشجویان است بهبود زبان به خصوصی برای نوشتن گزارش برای وظیفه فرآیندگرا را سخت ساخته است. از این رو این مقاله از پژوهش بر استفاده از مولفه مهارت تفکر استراتژیک برای کمک به بهبود یادگیری زبان و همچنین وظیفه فرآیند گرا استنتاج شده است. یک طبقه بندی گسترش یافته توسط پژوهشگران برای بررسی مسائل زبانی در کلاس نوشتن با 56 دانشجو طراحی شده است. پرسشنامه یادگیری استراتژی‌های انگیزشی (MSLQ) پذیرفته شده در زمینه حاضر برای سنجش استراتژی‌های یادیگیری، آگاهی‌های انگیزشی و یادگیری در قبل و بعد از اصلاح برای دنبال کردن انگیزش و منافع دانش آموزان در یادگیری زبان استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که طبقه بندی هم یادگیری زیان و هم وظیفه فرآیندگرا را بهبود می‌بخشد.
کلمات کلیدی: مهارت‌های تفکر استراتژیک | فرآیندگرایی
مقاله ترجمه شده
7 احساسات بعنوان تقویت کننده و انگیزه اصلی: چند تئوری درباره احساسات در ارتباط با یادگیری زبان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
احساسات برای زندگی کردن و یادگیری حیاتی هستند. درهم پیچیدگیِ قدرتمندِ احساسات و شناخت، جرقه-ی یادگیری را در یک سیستم دینامیک پیچیده، که همانطور که چندین بخشِ این مقاله نشان خواهند داد شاملِ آثارِ اجتماعی و فراهنگی نیز هست، می زند. احساسات، بعنوان "انگیزه ی اولیه ی انسانی" (ماکلنتیر 2002a، صفحه 61)، بعنوان یک تقویت کننده عمل می کنند که شدتِ انرژی یائی را برای همه ی رفتارهایِ انسانی، شاملِ یادگیری زبان، تامین می کند. این فصل تئوری هایِ عمده درباره ی احساسات را که از روانشناسیِ مثبت ، روانشناسی اجتماعی، ساختگرایی اجتماعی ، ساختمانگرایی اجتماعی ، و رواندرمانی وجودی گرفته شده اند، توضیح می دهد. این فصل همچنین پیامدهایی را برای یادگیری زبان در ارتباط با درک و مدیریت احساسات؛ بیانِ مناسبِ احساسات علیرغمِ تفاوت هایِ فرهنگی و زبانشناختی؛ دیدنِ احساسات بعنوان نقش-هایِ زودگذرِ اجتماعی؛ تقویتِ احساسات مثبت و توسعه ی ارتجاعیت ؛ و شناختِ شاید تناقض نمایانه یِ جنبه-هایِ مثبت و منفیِ اضطراب، عرضه می کند. این فصل با این بیانیه که فراگیرندگانِ زبان می توانند در پرداختن به احساساتشان آژانتیک تر شوند، پایان می یابد. این نوع از خودمقیدسازی می تواند منجر به موفقیتِ بیشتر در یادگیری زبان شود.
کلمات کلیدی: یادگیری زبان | تئوری های روانشناختی مثبت | اجتماعی | و وجودی احساسات.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi