دانلود و نمایش مقالات مرتبط با (Wi-Fi::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - (Wi-Fi

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 (ReLBT): A Reinforcement learning-enabled listen before talk mechanism for LTE-LAA and Wi-Fi coexistence in IoT
(ReLBT): گوش دادن با قابلیت یادگیری تقویت قبل از مکانیسم گفتگو برای LTE-LAA و همزیستی Wi-Fi در اینترنت اشیا-2020
The emergence of Internet of Things (IoT) has increased number of connected devices and consequently transmitted traffic over the Internet. In this regard, Long Term Evolution (LTE) is growing its utilization in unlicensed spectrum as well, and Licensed Assisted Access (LAA) technology is one of the examples. However, unlicensed spectrum is already occupied by other wireless technologies, such as Wi-Fi. The diverse and dissimilar physical layer and medium access control (MAC) layer configurations of LTE-LAA and Wi-Fi lead to coexistence challenges in the network. Currently, LTE-LAA uses a listen-before-talk (LBT) mechanism, and Wi-Fi uses a carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) as a channel access mechanism. LBT and CSMA/CA are moderately similar channel access mechanisms. However, there is an efficient coexistence issue when these two technologies coexist. Therefore, this paper proposes a Reinforcement Learning-enabled LBT (ReLBT) mechanism for efficient coexistence of LTE-LAA and Wi-Fi scenarios. Specifically, ReLBT utilizes a channel collision probability as a reward function to optimize its channel access parameters. Simulation results show that the proposed ReLBT mechanism efficiently enhances the coexistence of LTE-LAA and Wi-Fi as compared to the LBT, thus improves fairness performance.
Keywords: Wi-Fi | Unlicensed band | LTE-LAA | LTE-LAA WiFi coexistence | Listen before talk (LBT)
مقاله انگلیسی
2 بررسی عملکرد شبکه عصبی دارای تغذیه رو به جلو برای حریم هم ارز با وسایل باسیم/ پروتکل های دسترسی محافظت شده با وای فای
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
هدف: میلیون ها نفر بدون اینکه جنبه های فناوری بی سیم را بدانند، از وسایل بی سیم در زندگی کارهای روزانه خود استفاده می کنند. هدف تحقیق ما ارتقای اجرای پروتکل های وسایل بی سیم ازطریق بررسی رفتار آنها در شبکه عصبی دارای تغذیه رو به جلو می باشد که به صورت گسترده استفاده می شوند. اساسا" شبکه عصبی یک شبکه رشته ای چند لایه ای می باشد. این شبکه، داده های ثبت شده را یکی یکی پردازش می کند و ازطریق مقایسه خروجی به دست آمده با خروجی واقعی، به اطلاعات دست می یابد. رشته های عصبی دارای لایه پنهان یک نقش اصلی در عملکرد نشر و انتشار رو به عقب دارد. فرآیند تعیین تعداد رشته های عصبی دارای لایه پنهان هنوزهم مبهم است. این کار تحقیقی روی ارزیابی عملکرد رشته های عصبی دارای لایه پنهان برای پروتکل های WEP (حریم هم ارز با وسایل با سیم) و WPA (دسترسی محافظت شده با وای فای) متمرکز می باشد.
روشها/ تحلیل آماری: برای این کار، سه معماری شبکه ای جهت انجام تحلیل، انتخاب شده است. این کار تحقیقی با استفاده از الگوریتم انتشار رو به عقب در جعبه ابزار شبکه عصبی روی داده های به دست آمده با استفاده از ابزار وایرشارک، انجام می شود.
یافته ها: رفتار شبکه های عصبی غیر پنهان ازطریق روش شبیه سازی بررسی می شود. عملکرد شبکه نیز با کمک داده های تاریخی و خطای مربع میانگین (MSE) تشخیص داده می شود. عملکرد شبکه عصبی بررسی می شود و نتایج نشان می دهند که شبکه های عصبی دارای لایه پنهان بر کارکرد شبکه اثر می گذارند.
بهبود: ما دوست داریم که با پارامتر و یادگیری شبکه عصبی کار کنیم تا به بهترین نتایج دست یابیم.
کلیدواژه ها: انتشار رو به عقب | شبکه عصبی دارای تغذیه رو به جلو | لایه پنهان | خطای مربع میانگین | دسترسی محافظت شده با وای فای | حریم هم ارز با وسایل با سیم
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi