دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ::صفحه 1710
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو -

تعداد مقالات یافته شده: 17284
ردیف عنوان نوع
17091 بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
رسانه های اجتماعی ارتباطات سازمانی را متحول ساخته است، به سرعت کمپین ها و یا برنامه های روابط عمومی در توزیع و اندازه گیری در حال تغییر روش است.به جای روش های سنتی در خروجی خالص، رسانه های اجتماعی ارتباطات سازمانی را مجبور به تغییر دیدگاه جهت گفت و گو کرده است؛که در آن سهامداران و نه فقط شرکت ها قدرت لازم جهت اقدام این پیام را داشته باشند.رسانه های اجتماعی یک ابزار ارتباطی انقلابی است که به سرعت راه هایی که در آن روابط عمومی انجام می پذیرد را تغییر داده؛که باعث تبدیل شدن ارتباطات سازمانی در بسیاری از شرکت ها به بخشی جدایی ناپذیر و عرضه گزینه های جدید کارکنان روابط عمومی برای هر نوع از فرایندهای ارتباطات سازمانی می شود.
کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی | روابط عمومی | ارتباطات سازمانی | بازاریابی
مقاله ترجمه شده
17092 On 3G Mobile E-commerce Platform Based on Cloud Computing
چهارچوب تجارت الکترونیک بر روی موبایل های نسل سوم مبتنی بر محاسبات ابری-2010
Nowadays, along with mobile E-Commerce progress, mobile E-Commerce meets problems below: Firstly, the one is small Web bandwidth. Secondly, the other is high configuration of mobile telephone side. Furthermore user interface is also simple and unfriendly. "3G mobile E-commerce plaiform Based on Cloud Computing" have characteristics of high Web bandwidth, high data processing speed, and high security. The mobile E-commerce system breaks through traditional mobile E-commerce bottle-neck: 3G can provide higher mobile bandwidth and vivid user interface; In the meantime, cloud computing mode based on PKI has rapid ability of data processing, plenty of data memory and high security.
مقاله انگلیسی
17093 بررسی واکنش¬های مشتریان به سرویس¬های نوآورانه¬ی موبایل
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
هدف – هدف این مقاله بررسی نحوه¬ی ارائه¬ی بینش¬های مفید توسط تکنیک¬های تصویری (بویژه آزمون کارتونی) در صورت استفاده از این تکنیک¬ها به عنوان ابزاری برای انجام پژوهش¬های بازاریابی در خصوص خدمات و محصولات نوآورانه است. این مقاله نتایج حاصل از چهار پژوهش در رابطه با خدمات موبایل که با آزمون¬های کارتونی انجام شدند را ارائه می¬دهد. طراحی / روش¬شناسی / رویکرد – استفاده از آزمون¬های کارتونی با طراحی ویژه برای چهار مبحث در حوزه¬ی شرویس¬های نوآورانه¬ی موبایل، با 669 شرکت¬کننده (عمدتاً دانشجو) به صورت فردی و خصوصی مصاحبه شد. به هر شرکت¬کننده تنها یک آزمون کارتونی نشان داده شد. هر آزمون کارتونی سه تا چهار نسخه¬ی متفاوت داشت. در نتیجه، واکنش¬های مشتریان به نتایج مختلف مواجهه با سرویس¬های موبایل را می¬توان کاوش نمود. با استفاده از تحلیل محتوا، پیش¬بینی¬های شرکت¬کنندگان آزموده شدند. یافته¬ها – آزمون¬های کارتونی روش تحقیق مفیدی برای پژوهش در رابطه با محصولات و خدماتی است که هنوز عامه¬ی مردم با آنها آشنایی ندارند. افزون بر این، یافته¬های ویژه¬ی حاصل از مواجهه¬ی مشتریان با آزمون¬های کارتونی در خصوص تبلیغات موبایلی، استفاده از سرویس¬های مقایسه¬ی قیمت¬های موبایلی و خرید با موبایل نیز ارائه شده است. اصالت / ارزش – یک روش شناخته¬شده که در حوزه¬ی پژوهش¬های بازاریابی به ندرت مورد استفاده قرار می¬گیرد برای پژوهش در خصوص نوآوری به خدمت گرفته شد. این مقاله نشان داد که استفاده از تکنیک¬های تصویری در دستیابی به درک درستی از نگرش¬های نهفته¬ی مشتریان و نیات رفتاری آنها در قبال نوآوری¬های سرویس¬های موبایل، مثمرثمر بوده است.
مقاله ترجمه شده
17094 عوامل حیاتی موفقیت مدیریت فرآیند تجاری
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
اگرچه مدیریت فرایند کسب وکار ( BPM ) یک مفهوم کلی است، اما هنوز بعنوان یک تئوری می باشد. این منجر به مشکلاتی در شناسایی عوامل بحرانی موفقیت دربرنامه های مدیریت فرایند کسب وکار در حالت کلی و خاص می شود. این مقاله یک چارچوب اساسی را با استفاده از سه نظریه مطلوبیت ارائه می دهد : اقتضایی، قابلیتهای پویا و تناسب وظیفه/فناوری. فرض اصلی این است که در درجه اول، تناسب بین محیط کسب و کارو فرایندهای کسب و کار مورد نیاز باشد. سپس بهبود مستمر و تناسب مناسب بین فرایندهای وظیفه ای کسب و کار و سیستم های اطلاعاتی باید وجود داشته باشد. تئوری زمینه ای مورد استفاده باید عوامل موفقیت حیاتی در مطالعه موردی از بخش های بانکی را شناسایی کند.
کلمات کلیدی: مدیریت فرایند کسب وکار | عوامل موفقیت حیاتی | نظریه اقتضائی | قابلیت های پویا | تناسب وظیفه- فناوری
مقاله ترجمه شده
17095 پرداختن چالش های امنیت داده ها در ابر
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
منابع اقتصادی و عملیاتی شرکتها بطور فزاینده قانع کننده محاسبات ابری را تشخیص می دهند و مجازی سازی و ادغام منابع IT در ابر ، سازمان ها را قادر به تحقق بخشیدن صرفه جویی قابل توجهی می سازد و استقرار برنامه های جدید را تسریع می کند . با این حال ، آن منافع کسب و کار ارزشمند را نمی توان بدون پرداختن به چالش های امنیت داده های جدید مطرح شده توسط محاسبات ابری ، مطرح کرد . استقرار اطلاعات محرمانه و منابع حیاتی آن در ابر نگرانی را در مورد آسیب پذیری حمله ، به ویژه به دلیل ناشناس بودن ، طبیعت چند مستاجری محاسبات ابری "منظور آن است که در محاسبات ابری یکه شخص بطور کامل و در هر زمان وجود ندارد ، بلکه سرور بصورت اجاره ای است و کلا سیستم محاسبات ابری توسط یک فرد دائمی اداره نمی شود" ، افزایش می دهد . برنامه ها و حجم ذخیره سازی اغلب در کنار محیط های مجازی با لقوه متخاصم ، ترک اطلاعات در معرض خطر سرقت ، قرار گرفتن در معرض غیر مجاز و یا دستکاری های مخرب ، اقامت دارد . علاوه بر این ، این امکان برای ادامه داده های باقی مانده ، موقعی که مشتریان حجم ابر را تخلیه می کنند اما فروشندگان دستگاه های ذخیره سازی و ایمن را بازیافت نمی کنند نیز وجود دارد . تنظیم حریم خصوصی داده های دولتی و محل ارائه و عواقب مالی ، اگر محرمانه بودن اطلاعات را نقض کند یا اگر ارائه دهندگان ابر بی دقتی در انجام محاسبه کنند که جواب نادرستی استنباط شود ، نگرانی دیگری است . به عنوان یک راهبرد جهانی در امنیت محتوا ، تا Trend Micro " همکاری های ابر ماکروسافت" پیشگام پیشرفت امن ابر نسل بعدی است ، شرکتها و سازمان های دیگر را قادر به کار مطمئن و امن در ابر ، می سازد. ابر امن نشان دهنده یک اختراع زیر ساخت امنیتی است که بطور خاص برای کنترل و امنیت حفظ حریم خصوصی داده های مستقر در هر محیط محاسبات ابری است .
مقاله ترجمه شده
17096 يک مکانيزم مبتنی بر تاريخچه برای زمانبندی کار برای ابر محاسبات برداری
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
زيرساخت گسترده¬ی فرامحاسبات برداری که ابر محاسبات برداری نام دارد، به عنوان نسل بعدی زيرساخت¬های محاسباتی با کارايی بالا پيشنهاد شده است. اما، در ابر محاسبات برداری، سياست¬های سايتی بين سازمان¬ها، موجب استفاده¬ی ناکارآمد منابع محاسبات برداری می¬شود. به منظور دستيابی به زمانبندی عادلانه و کارآمد کار روی ابر محاسبات برداری، اين مقاله يک مکانيزم مبتنی بر تاريخچه برای زمانبندی کار برای يک سيستم صف را ارئه می¬دهد. مکانيزم پيشنهاد شده، زمان شروع اجرای کار در يک سيستم صف را توسط تاريخچه¬ی اجرای کار روی ابَر رايانه¬های برداری، تخمين می¬زند. بر اساس اين تخمين، مکانيزم زمانبندی کار، به صورت اتوماتيک کار را به يک سايت مناسب، که می¬تواند کار را زودتر اجرا کند، تخصيص می¬دهد. نتايج شبيه¬سازی نشان می¬دهد که مکانيزم پيشنهاد شده برای زمانبندی کار، بهره¬وری استفاده از محاسبات برداری را در قياس با مکانيزم¬های زمانبندی سنتی روند روبين بهبود می¬بخشد. به علاوه، آزمايش استفاده کننده از يک نمونه¬ی ابر محاسبات برداری نشان می¬دهد که مکانيزم پيشنهاد شده پتانسيل کافی برای اجرای شفاف کارها بين دو سيستمSX-9 را دارد.
کلمات کليدی: زمانبندی کار | محاسبات شبکه ای | ابر | HPC
مقاله ترجمه شده
17097 پایگاه KID - یک الگوریتم سریع و کارآمد برای کاوش متن استفاده شده برای تولید یک خودکار یک پایگاه داده حاوی اطلاعات ژنتیکی آنزیم ها
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
پیش زمینه: مقدار اطلاعات بیولوژیکی در دسترس به سرعت رو به افزایش بوده و تمرکز تحقیقات بیولوژیکی از بخش های مجزا به سمت شبکه ها و حتی پروژه های بزرگتر کشانده شده که هدف آن ها تجزیه و تحلیل، مدلسازی و شبیه سازی شبکه های بیولوژیکی و همچنین مقایسه در سطح بالای ویژگی های سلولی می باشد. بنابراین ضروری است تا اطلاعات بیولوژیکی به آسانی در دسترس باشد. به هر حال، بیشتر اطلاعات در تحقیقات انجام شده به صورت غیرساختاری بوده و به این خاطر روش هایی برای استخراج نظامند اطلاعات، مستقیما از تحقیقات اولیه می بایست توسعه یابد.
توضیحات: در اینجا ما الگوریتم داده کاوی را برای استخراج اطلاعات جنبشی همانند KM, Ki, kcat و غیره و همچنین اطلاعات مربوطه همانند نام آنزیم ها، تعداد EC، لیگاندها، ارگانیسم ها، مناطق، PH و دما نشان می دهیم. با استفاده از این قوانین و رویکرد بر پایه واژه نامه، این امکان وجود دارد تا به اندازه 514394 پارامتر جنبشی 13 دسته (KM, Ki, kcat, kcat/KM, Vmax, IC50, S0.5, Kd, Ka, t1/2, pI, nH,، فعالیت های خاص، Vmax/KM) از حدود 17 میلیون مطالب نتتشر شده، استخراج کرده و آن ها را با داده های دیگر خلاصه مطالب دیگر ترکیب کنیم. تایید دستی تقریبا 1000 نتایج انتخاب شده تصادفی، موارد فراخوانی شده بین 51% و 84% و محدوده دقیق 55% تا 96% را نشان داده که بستگی به فهرست های جستجو شده دارد. نتایج در پایگاه داده ذخیره شده و توسط KID" یا پایگاه داده جنبشی" از طریق اینترنت در دسترس می باشد.
نتیجه گیری: الگوریتم نشان داده شده، اطلاعات مهمی را ارائه می دهد و کمکی به شتاب بخشیدن تحقیقات و تجزیه و تحلیل مورد نیاز برای روش های بیولوژی سیستم های امروزی می باشد. پایگاه های داده حاصل شده از تجزیه و تحلیل چکیده مقاله های منتشر شده می تواند کمک ارزشمندی در حوزه جنبش های بیولوژیکی و شیمیایی باشد. این فرایند کاملا بر مبنای داده کاوی و همچنین تکمیل پایگاه داده ایجاد شده می باشد. این پایگاه داده از سایت http://kid.tu-bs.de در دسترس است. کد مبدا الگوریتم تحت مجوز مجوز دولتی GNU ایجاد شده و بنا به درخواست محققان در دسترس قرار می گیرد.
مقاله ترجمه شده
17098 طبیعت اختلال مغز در اوتیسم: مطالعات ترسیم کننده عملکرد مغزی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
مطالعات وصف کننده رزونانس مغناطیسی مغز (FMRI) اثر مهمی روی درک پایه نوروبیولوژیک برای بیماریها ی اوتیسم و طیف بیماریهای اوتیسم داشته است. مطالعات اولیه منجر به توصیف بسیاری از سیستمهای عصبی برای روابط مغز –کارکرد در ASDشد .بعضی از روابط از قبل به خوبی ایجاد شده است، اما بقیه در پاسخ به نقص ویژه در اوتیسم توضیح داده شده است. بخش عمده پژوهش به طرزی واضح اوتیسم و علایم و اثراتش رابه عنوان بیماری با منشا عصبی معرفی میکند که به رفتارهای پیچیده ی غیر عادی در مؤلفه های عصبی قابل تشخیص تجزیه شده است و اوتیسم را به عنوان بیماری سیستم های عصبی پخش شده به ثبوت رسانده است،که به طور نامتناسبی بسیاری از توانایی های دسته بالاتر را ضعیف کرده است. فاز دوم پژوهش FMRIدر اوتیسم به میزان زیادی روی ایجاد عملکرد اتصال شیوه های FMRI(FC-FMRI) تمرکز کرده است و همچنین روی شواهدی تمرکز می کند که اوتیسم را به عنوان نقص عدم ارتباط بین نواحی مغزی که در شبکه های بیرونی شرکت می کند به ثبوت رسانده است. شواهد حمایت کننده از اختلال شبکه به وسیله حجم ماده سفید مغزی افزایش یافته روی MRIهای ساختاری در بچه ها ی خیلی کوچک اما نه بزرگتر، با اوتیسم در اختیار قرار گرفته است،که با افزایش پراکنده در حجم ماده خاکستری مغزی همراه شده است. این حلقه با شواهدی دیگر ،عصب های مغزی را به عنوان واحد اختلال در اوتیسم مشخص کرد.ا فزایش عدم تنظیم مانند رشد بیش از اندازه مغز زودرس که پیامد تراز رشد است، شاهد موثق توزیع رویدادهای عصبی گسترشی بود ،مخصوصا رویدادهای سازماندهی شده عصبی. اگرچه به طرز قابل توجهی ،همه مسیرهای گسترشی برای رشد مغز در اوتیسم دیده می شود، عدم تجانس قابل توجه الهام گر(کننده)در مکانیسم های ژنتیکی اصلی خاص تحت تاثیر قرار داشت. با کشف بیش از بیست ژن کمیاب یا جهش های ژنی که هرکدام در جنبه های ملکولی ایجاد ارتباط عصبی درگیر است ،FMRIو کشفیات ژنتیکی در اوتیسم حلقه ای ایجاد کرده است که مدل اصلی عصبی گسترشی اوتیسم را به وجود اورده است. مطالعات FMRIاخیر روی توزیع ارتباطی عملکردی گفتاری بیشتر تمرکز کرده است و نیز روی توصیف بیشتر از پایه های عصبی موازنع ای و مهارتها ،و توصیف توزیع در سطوح بالاتر سازمان دهی مغز که به کنترل و تنظیم فکر ،احساس و رفتار مرتبط است ،تمرکز کرده است.
مقاله ترجمه شده
17099 ایجاد یک ابزار انتخاب واحد در سیستم های خبره برای دروس دانشگاهی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
امروزه سیستم های خبره در بسیاری از زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرند که در آنها یک مسئله تعریف شده، وجود دارد (Giarratano & Riley, 2005). در این بخش، XML برای تعریف یک دامنه دانش، قواعد دوره های آکادمیک و یک نقطه شروع برای سیستم های خبره مورد استفاده قرار می گیرند. تعیین پیش نیازهای کار آمد دوره ای دانشگاه می تواند پیچیده باشد. دوره هایی مانند کارشناسی و کارشناسی ارشد به طور پیش فرض از واحدهایی تشکیل شده اند که با توجه به قوانین هر دوره باید سپری شوند. این قوانین می توانند محدودیت هایی را در واحد ها اعمال کنند که ممکن است از گرو هی از واحدهای برگرفته شده، باشند. همچنین محدودیت هایی مانند واحد های پیش نیاز یا هم نیاز برای هر واحد خاص از این موارد هستند. بسیاری از دانشگاه ها یک فرد مجرب را به منظور راهنمایی دانشجویان در پروژه ی انتخاب واحد می گمارند که این کار برای حصول اطمینان از انجام هرچه درست تر پروژه ی انتخاب واحد انجام می گیرد. علاوه بر این اکثر دانشگاه ها توضیحات مبتنی بر وب را برای راهنمایی دانشجویان در نظر می گیرند. اما چنین وب سایت هایی صرفاً توضیحی بوده و فاقد هرگونه تعامل با دانشجویان که قصد پرسش دارند، می باشند. بنابراین همیشه وسوسه انجام انتخاب واحد و درنظر گرفتن کلیه ی قواعد پیش نیاز و هم نیاز به صورت اتوماتیک وجود داشته است. این فصل به تشریح تولید سیستم های خبرهی خواهد پرداخت که به دانشجویان توضیحات لازم در مورد انتخاب واحد در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را خواهد داد. این محصول (سیستم خبره) شامل قوانین دوره ها، توضیحات واحد ها، اعلام انتخاب واحد و طراح دروس است. این سیستم خبره براساس تجربیات افراد متخصص در زمینه انتخاب واحد و سوالات متداول دانشجویان درپروژه ی انجام انتخاب واحد طراحی می گردند.
مقاله ترجمه شده
17100 کاوش ذهنیت کارآفرینی دانشجویان: تبعات آن بر بهبود آموزش کارآفرینی در دانشگاه
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
هدف این مقاله، کاوش ذهنیت کارآفرینی دانشجویان بعد از گذراندن دوره‌ی آموزشی کارآفرینی است. چندین روش تدریس برای ایجاد رفتار و مهارت‌های کارآفرینی در میان دانشجویان در محیط دانشگاه مورد استفاده قرار گرفت. نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی رویکرد مرتبط با کارآفرینی که در متون و مقالات مورد بررسی قرار گرفته است، برای انجام این پژوهش استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش پژوهشی کمّی و کیفی جمع‌آوری شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد رویکرد مبتنی بر کارآفرینی، درک کارآفرینانه‌ی دانشجویان را گسترش داده و دانشجویان توانایی توسعه‌ی رفتار و مهارت‌های کارآفرینانه‌ی لازم برای مطالعات خود را دارند. این مقاله، پیامدهای عملی آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها به منظور هدایت دانشجویان برای کسب ذهنیت کارآفرینی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
کلیدواژه‌ها: ذهنیت کارآفرینی | رویکرد مبتنی بر کارآفرینی | درک کارآفرینانه | روش‌های تدریس
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi