دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ::صفحه 2
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو -

تعداد مقالات یافته شده: 17284
ردیف عنوان نوع
11 پیاده سازی یک راه حل حسابداری هزینه هوش تجاری در یک محیط مراقبت های بهداشتی
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
محیط سیستم سلامت در پرتغال یک نگرانی دائمی برای جامعه ما است. با توجه به این موضوع، مانند هر بخش دیگری، منطقه بیمارستان دارای ساختار پیچیده ای است که حجم زیادی از اطلاعات را در خود جای داده است که فرآیند تصمیم گیری را دشوار می کند. با این کار، نیاز به بهبود مدیریت خدمات و منابع موسسات بهداشتی وجود دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، راه حل شامل تبدیل سیستم فعلی با کمک سیستم های اطلاعاتی برای پیاده سازی می شود. بنابراین، ایده پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی که از هوش تجاری در بیمارستان‌ها استفاده می‌کنند، مطرح می‌شود، تمرکز این پروژه کمک به مدیران در تحلیل حسابداری تحلیلی است. با مشارکت Centro Hospitalar Universitário do Porto، تصمیم گرفته شد تا استفاده از هوش تجاری را با هدف پیاده سازی یک راه حل تکمیلی برای طرح حسابداری بهای تمام شده موجود، با هدف بهبود کارایی و ارائه ابزارهای جدید مدیریت به مدیران مورد بررسی قرار دهیم.
کلمات کلیدی: حسابداری بهای تمام شده | هوش تجاری | مراقبت های بهداشتی
مقاله ترجمه شده
12 آموزش آسیب شناسی از راه دور تحت همه گیری COVID-19: برداشت های دانشجویان پزشکی
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
زمینه: همه‌گیری COVID-19 آموزش سنتی را مجبور کرده است که دوباره ساختار یافته و به صورت آنلاین ارائه شود. هدف: تجزیه و تحلیل ادراک دانشجویان پزشکی در مورد مزایا و مشکلات آموزش از راه دور پاتولوژی در طول همه گیری COVID-19.
طراحی: یک مطالعه مقطعی با یک نظرسنجی آنلاین برای دانشجویان سال سوم و چهارم فارغ‌التحصیلی پزشکی، که در آموزش از راه دور پاتولوژی در طول همه‌گیری COVID-19 شرکت کردند، انجام شد. روش‌های تدریس آنلاین شامل فعالیت‌های همزمان با سخنرانی‌های تعاملی زنده، بحث‌های مبتنی بر مورد و فعالیت‌های ناهمزمان با سخنرانی‌های ضبط‌شده، آموزش‌ها و متون موجود در پلت فرم آموزش آنلاین است. ادراک دانشجویان در مورد آموزش از راه دور آسیب شناسی از طریق نظرسنجی آنلاین مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: 90 دانشجو (47%) از 190 شرکت‌کننده پرسشنامه را تکمیل کردند که 45 نفر مرد و 52 نفر در سال سوم فارغ‌التحصیلی پزشکی بودند. شرایط درک شده ای که یادگیری آسیب شناسی را تسهیل می کرد شامل استفاده از پلت فرم آموزش آنلاین و انعطاف پذیری زمانی برای مطالعه بود. دانشجویان سخنرانی های زنده تعاملی را برتر از سخنرانی های سنتی سنتی می دانستند. شرایط درک شده ای که مانع اجرای آموزش آنلاین شد، شامل دشواری جداسازی مطالعه از فعالیت های خانگی، بی انگیزگی و بدتر شدن کیفیت زندگی به دلیل دوری فیزیکی از همکاران و اساتید بود. به طور کلی، آموزش از راه دور آسیب شناسی توسط 80٪ از دانشجویان ارزش مثبت داشت.
نتیجه‌گیری: ابزارهای آنلاین اجازه می‌دهند تا محتوای پاتولوژی با موفقیت در طول همه‌گیری COVID-19 به دانش‌آموزان ارائه شود. این تجربه می تواند الگویی برای فعالیت های آموزشی آتی آسیب شناسی در آموزش علوم بهداشت باشد.
کلید واژه ها: پاتولوژی | آموزش از راه دور | کووید -19 | آموزش پزشکی
مقاله ترجمه شده
13 الگوریتم ژنتیک چند هدفه و طرح معماری یادگیری عمیق مبتنی بر CNN برای تشخیص موثر spam
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
معمولا ایمیل به عنوان قدرتمندترین رسانه در شبکه‌های اجتماعی آنلاین در نظر گرفته می‌شود که امکان گفتگو و ارتباط آنلاین کاربران رسانه‌های اجتماعی آنلاین را با یکدیگر فراهم می کند، همچنین امکان اشتراک گذاری لینک هم وجود دارد. به ویژه، توییتر به عنوان محبوب ترین شبکه اجتماعی شناخته شده است که بهترین کانال ارتباطی برای به اشتراک گذاشتن اخبار، ایده ها، افکار، نظرات و عقاید فعلی کاربران خود با سایر کاربران رسانه های اجتماعی آنلاین است. علیرغم تلاش‌هایی که برای مبارزه با عملیات اسپم در شبکه اجتماعی آنلاین انجام شده است، اسپم توییتر دارای عملکرد جدیدی محدود به 140 کاراکتر است. این نه تنها علت اصلی آزار کاربران روزمره است، بلکه اکثر مسائل امنیتی رایانه نیز ناشی از آن است که میلیاردها دلار کاهش بهره وری هزینه را در پی دارد. در این مقاله، یک الگوریتم ژنتیک چندهدفه و یک طرح معماری یادگیری عمیق مبتنی بر CNN (MOGA-CNN-DLAS) برای فرآیند تشخیص اسپم غالب در توییتر پیشنهاد می‌کنیم. جزئیات تجربی و نتایج و بحث حاصل از MOGA-CNN-DLAS پیشنهادی از نظر دقت ، صحت، فراخوان، FScore، RMSE و MAE مورد ارزیابی قرار گرفتند. این ارزیابی با تغییر نسبت داده‌های آموزشی کاربردی از سه مجموعه داده واقعی، مانند مجموعه داده توییتر k100 و ASU انجام شد.
کلمات کلیدی: اسپم توییتر | یادگیری عمیق | شبکه عصبی پیچشی یا همگشتی (CNN) | الگوریتم ژنتیک | آنالیز رسانه های اجتماعی | تشخیص موثر اسپم
مقاله ترجمه شده
14 Introducing an application of an industry 4:0 solution for circular supply chain management
معرفی کاربرد راه حل صنعت 4:0 برای مدیریت حلقه تأمین دایره ای-2021
In recent years, sustainable supply chain management practices have been adopted by companies that desire to reduce the negative environmental and social impacts within their supply chains. Within this perspective, a circular approach has been developed in the supply chain literature. Circular economy models and solutions assisted by industry 4.0 technologies have been developed to transform products in the end of their life cycle into new products with different use. In this paper an industry 4.0 waste-to- energy solution is developed and applied in a pilot case study comprised by a real-world supply chain to evaluate the sustainability performance of circular supply chain management (CSCM). The findings show that redesigning supply chains for circular economy with the use of Industry 4.0 technologies, can enable circular supply chain management. Clear benefits are provided linking the proposed solution to the six circular economy dimensions of the ReSOLVE model i.e. regenerate, share, optimize, loop, virtualise, and exchange. Improved availability of personnel (5% and 15%) and fleet resources (15%) are identified as some of the key quantitative benefits, while supply chain traceability through the full visibility and automation offered by the proposed solution, are some of the key non-quantifiable out- comes. The present work seeks to contribute to the existing literature by providing empirical evidence of how industry 4.0 and circular economy are applied in practice. Implications for managers and policy makers, along with the study limitations and further research paths are also presented.© 2021 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-NDlicense (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Circular economy | Circular supply chain management (CSCM) | Industry 4.0 | Waste-to-energy | ReSOLVE model
مقاله انگلیسی
15 Adaptive Management of Multimodal Biometrics—A Deep Learning and Metaheuristic Approach
مدیریت تطبیقی بیومتریک چند حالته - یادگیری عمیق و رویکرد فرا مکاشفه ای-2021
This paper introduces the framework for adaptive rank-level biometric fusion: a new approach towards personal authentication. In this work, a novel attempt has been made to identify the optimal design parameters and framework of a multibiometric system, where the chosen biometric traits are subjected to rank-level fusion. Optimal fusion parameters depend upon the security level demanded by a particular biometric application. The proposed framework makes use of a metaheuristic approach towards adaptive fusion in the pursuit of achieving optimal fusion results at varying levels of security. Rank-level fusion rules have been employed to provide optimum performance by making use of Ant Colony Optimization technique. The novelty of the reported work also lies in the fact that the proposed design engages three biometric traits simultaneously for the first time in the domain of adaptive fusion, so as to test the efficacy of the system in selecting the optimal set of biometric traits from a given set. Literature reveals the unique biometric characteristics of the fingernail plate, which have been exploited in this work for the rigorous experimentation conducted. Index, middle and ring fingernail plates have been taken into consideration, and deep learning feature-sets of the three nail plates have been extracted using three customized pre-trained models, AlexNet, ResNet-18 and DenseNet-201. The adaptive multimodal performance of the three nail plates has also been checked using the already existing methods of adaptive fusion designed for addressing fusion at the score-level and decision- level. Exhaustive experiments have been conducted on the MATLAB R2019a platform using the Deep Learning Toolbox. When the cost of false acceptance is 1.9, experimental results obtained from the proposed framework give values of the average of the minimum weighted error rate as low as 0.0115, 0.0097 and 0.0101 for the AlexNet, ResNet-18 and DenseNet-201 based experiments respectively. Results demonstrate that the proposed system is capable of computing the optimal parameters for rank-level fusion for varying security levels, thus contributing towards optimal performance accuracy.© 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Adaptive Biometric Fusion | Ant Colony Optimization | Deep Learning | Fingernail Plate | Multimodal Biometrics | Rank-level Adaptive Fusion
مقاله انگلیسی
16 کارآفرینی بین‌المللی در دنیای پساکرونا
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟ نقش کارآفرینی بین‌المللی (IE) در دنیای جدید چه خواهد بود؟ این مقاله در تلاشش است به دو پرسش پاسخ دهد و بر تغییرات ایجادشده توسط کووید و نحوه‌ی اثرگذاری احتمالی آن بر حوزه و نوع فعالیت‌های کارآفرینی بین‌المللی در سالیان پیش رو تأکید دارد. این مقاله به بررسی عملکرد احتمالی کارآفرینان و شکل‌دهی نظم جهانی نوظهور می‌پردازد. مقاله‌ی پیش رو با تشریح پیامدهای این تغییرات برای کارآفرینی IE، الگویی برای پژوهش آینده ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها: کارآفرینی بین‌المللی | سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی (INV ها) | کووید-19 | تغییرات سازمانی | دیجیتالی شدن | نوآوری | الگوی پژوهشی
مقاله ترجمه شده
17 Failure mode and reliability study for Electrical Facility of the High Temperature Engineering Test Reactor
بررسی حالت خرابی و قابلیت اطمینان برای تاسیسات الکتریکی راکتور آزمایشی مهندسی دما بالا-2021
The first-of-a-kind commercial electricity and hydrogen cogeneration system is being designed by the Japan Atomic Energy Agency (JAEA) to establish the industrial application of the High Temperature Gas-cooled Reactors (HTGR). The High Temperature Engineering Test Reactor (HTTR) is expected to be coupled with a test cogeneration plant to demonstrate its safety features and justify further HTGR technology development. The aim of this work was to assess the frequency of the unplanned outages of such a plant due to the failures of the HTTR Electrical Facility. The system analysis has been performed followed by the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). The new FMEA-based Gradual Screening Approach has been proposed and applied in order to select the most relevant failure modes. The initial calculation performed for the standard configuration of the system indicated that the reliability may be insufficient for its long-term commercial operation, as planned for about 20 years. Therefore, several modifications of the design have been proposed, aiming at the reliability enhancement. However, the updated results are still below the industrial standards. This opens up a new field of research in reliability engineering and creates a challenge for the HTGR-based cogeneration plants consisting of the joint nuclear-chemical facilities.
Keywords: HTTR reactor | Electrical Facility | FMEA-based Gradual Screening | Nuc-Chem facility | Reliability
مقاله انگلیسی
18 Accounting as a technology of neoliberalism: The accountability role of IPSAS in Nigeria
حسابداری به عنوان فناوری نئولیبرالیسم: نقش پاسخگویی IPSAS در نیجریه-2021
This paper critically examines the implications for Nigeria’s indebtedness of neoliberalism as a neo-colonial dependency concept and International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) as a technology of a new form of economic imperialism. As Nigeria’s huge oil and gas revenues continue to be lost to corruption, the country relies on loans from Paris Club countries and International Financial Institutions (IFIs), notably the World Bank. In 1999, when the country changed from military to democratic governance, Nigeria’s debt to the Paris Club and the World Bank was $30bn. With pressure from the Paris Club and the World Bank to repay its debts, the new democratic Nigerian government sought debt forgiveness and rescheduling. Although the World Bank, representing the creditors in debt negotiation, does not go into specific accounting standards to be adopted by debtor nations, the Bank does require Nigeria to embrace neoliberal economic reforms (including public sector reporting framework that produces consistently relevant and reliable financial information – which denotes IPSAS). Despite the partial debt forgiveness, repayment of the balance of the debt and adoption of IPSAS, Nigeria remains endemically corrupt, relies on loans from powerful nations and IFIs, and has again become debt-laden. Contrary to neoliberal assumptions therefore, we provide the evidence that better accounting may not necessarily be a panacea for economic development.
keywords: نئولیبرالیسم | موسسات مالی بین المللی (IFIS) | حسابداری بین المللی بخش دولتی | استانداردها (خود) | فساد | شفافیت و پاسخگویی | Neoliberalism | International Financial Institutions (IFIs) | International Public Sector Accounting | Standards (IPSAS) | Corruption | Transparency and Accountability
مقاله انگلیسی
19 Pain management for infants – Myths, misconceptions, barriers; knowledge and knowledge gaps
مدیریت درد برای نوزادان - افسانه ها، باورهای غلط، موانع؛ دانش و شکاف دانش-2021
Twelve years ago, the paper ‘Oral sucrose for pain management in infants: Myths and misconceptions’ was published in the Journal of Neonatal Nursing. At this time, eight myths or misconceptions were addressed. Since this time there has been more than 100 studies published reporting on analgesic effects of sweet solutions in newborns, which have been synthesised and included in systematic reviews. There has also been a growth of literature to support analgesic effects of breastfeeding and skin-to-skin care as well as concerning evidence of adverse long-term neurobehavioural outcomes associated with painful procedures. Yet, ongoing studies of pain management practices continue to report inconsistent use of these strategies during painful procedures. We are therefore at a cross-roads of evidence – there is knowledge of effective treatments, knowledge of harm of untreated pain, yet sick, premature as well as healthy infants are continuing to be exposed to painful procedures with no effective treatment. There are however ongoing myths, misconceptions, and practical barriers to using the evidence as well as ongoing knowledge gaps. This paper will therefore highlight existing myths, misconceptions, barriers and current knowledge gaps to using the three key evidence-based pain management strategies of breastfeeding, skin-to-skin care and sweet solutions, in the hope that this will bring to light newborn infant pain treatment practices that can be improved.
keywords: پرستاری | نوزاد تازه | درد | درمان درد | شیر دادن | ساکاروز | پوست به پوست | نوزاد | ترجمه دانش | پژوهش | Nursing | Newborn | Pain | Pain treatment | Breastfeeding | Sucrose | Skin-to-skin | Neonate | Knowledge translation | Research
مقاله انگلیسی
20 Environmental hotspots analysis: A systematic framework for food supply chains and implementation case in the UK poultry industry
تجزیه و تحلیل کانون های محیطی: چارچوبی سیستماتیک برای زنجیره های تأمین مواد غذایی و موارد پیاده سازی در صنعت طیور انگلیس-2021
Environmental sustainability analyses of end-to-end food supply chain (SC) operations need to be per- formed regularly to accommodate reconfiguration opportunities arising in the global business landscape. This research scrutinises the pertinent literature and identifies the challenges of data availability, data obsolescence, computational complexity, and data specificity that associate to well-established environmental assessment methodologies, and proposes a stepwise approach that considers key players and processes for generating “close to real-time snapshots” of the main environmental hotspots for the focus firm. The applicability of the proposed systematic approach is demonstrated via an implementation at a resource-intensive sector of significant scale, i.e., the UK poultry industry. Overall, this research con- tributes to the SC environmental sustainability management domain by guiding the mapping and identification of environmental hotspots across end-to-end networks of operations in the form of a stepwise framework, and through articulating several research propositions.© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Environmental sustainability | Hotspots analysis | Food supply networks | Supply chain management | Systematic approach
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi