دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Accountability::صفحه 10
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). با تشکر از صبوری شما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-->
نتیجه جستجو - Accountability

تعداد مقالات یافته شده: 104
ردیف عنوان نوع
91 Plan quality and plan detail of visitor and tourism policies in Ontario Provincial Park management plans
برنامه ریزی کیفیت و برنامه ریزی جزئیات سیاست های بازدید کننده و گردشگری در طرح های مدیریت پارک استانی استان انتاریو-2014
Visitor and tourism management is a major component of parks and protected areas. Management plans are important public accountability documents. Research on the policy content of those documents is lacking. This paper uses the concepts of plan quality and plan detail to assess the scale and depth of visitor and tourism policies within park management plans of Ontario Provincial Parks. The research found low levels of plan detail for most of 30 identified areas of visitor and tourism policy in the management plans. However, the overall park organization often had such policies identified in park agency policy documents other than the park plans. The research concludes that these plans are not good plans, due to low levels of plan quality and plan detail, at least in regard to visitor and tourism policies. Suggestions are made on the factors causing this policy void and methods to improve planning practice in the future. The paper provides a method and definitions, with 5 levels of policy detail, which provide more guidance for planners than heretofore available. This research should enable a much more precise definition of policy detail for visitor and tourism policy in plans than has occurred in the literature to date.
Keywords: Park planning | Management plans | Plan quality | Plan detail | Tourism | Visitor management
مقاله انگلیسی
92 فصل 10: دادگاه اروپایی حقوق بشر مسئولیت در برابر چه کسی؟
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
یکی از کلی ترین پیشنهادات مطروحه توسط کالزریخ، متیوس و مایلر، مقاله آنها تحت عنوان «به سوی قربانی سازی جرائم دولتی» می باشد که بیان می کند: قربانیان جرائم دولتی عمدتا جزء عواملی اند که کمترین قدرت اجتماعی را دارند (کالزریخ و دیگران، 2001: 183). آنها الگوهای ساختاری را مشخص می کنند که قربانی سازی جرائم دولتی را تسهیل می کنند، و اشاره می کنند که: اقلیت های فقیر، نژادی و قومیتی، و زنان، به صورت آشکار یا پنهان قربانی دولت می شوند (کالزریخ و دیگران، 2001: 176). پاسخگو کردن دولتها بابت جرایم شان همواره یک مسئله محوری برای مکانیزم های کنترل رسمی، غیررسمی، داخلی و بین المللی بوده است (راس، 2011). یک شکل مهم کنترل فعالیتهای دولت موردیست که در عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورک مشاهده می شود (که از این پس صرفا دادگاه اروپایی یا دادگاه نامیده می شود). دادگاه اروپایی اقدام به بررسی اتهامات مربوط به نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط افراد، گروهها، سازمانها و کسب و کارهای خصوصی می کند که حقی را نقض یا حق شان نقض شده است. نه فقط شهروندانی که نقض حق شان را به این دادگاه ارجاع می دهند، بلکه افرادی که درون مرزهای یک کشور قرار دارند، تحت تاثیر تصمیمات نهادهای بخش عمومی قرار می گیرند. این شکایت ها از دولت به عنوان یک نهاد مسئول، اقدامات فردی را در حوزه بخش عمومی در بر می گیرد، و نه فقط نهادهای عمومی را (برینگ و محمودی، 2007). دادگاه اروپایی می تواند به عنوان یک نمونه از چیزی درک شود که مولگان (2000: 565) آن را به عنوان نهادهای پاسخگو و به عنوان یک نهاد رسمی برای پرداختن به این مسائل تعریف می کند.
مقاله ترجمه شده
93 آزمايش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
من در سال 1985 یک مقاله در سطح سازمان حسابداری و جامعه با باب اسكاپنز با عنوان سیستم حسابداری و سیستم های پاسخگویی به منظور درک شیوه های حسابداری در زمینه های سازمانی چاپ کردم . در این مقاله فوايد بالقوه نظریه ساختاری آنتونی گیدنز برای درک حسابداری در زمینه های سازمانی پیشنهاد شد . به جای شرکت در یک بررسی بیشتر به منظور استفاده از تئوری ساختاردهی حسابداری، این مقاله مجموعه ای خارجي را برای آزمون پيشنهاد اصلی ما به منظور بهره برداري از مزاياي ایده گیدنز برای تحقیقات حسابداری ارائه داد . من 3 انتقاد ممكن در مورد اين مقاله را بررسي مي كنم . اين نظريه ساختاردهي نمي تواند ضرورت حسابداري را به اندازه كافي جدي بگيرد . فوكو و لوكاس به ما اجازه مي دهند كه به راه هايي كه اطلاعات حسابداري را براي افراد بشر به صورت معكوس ارائه مي دهند بسيار نزديك باشيم و سهم حسابداري فاقد اخلاقيات است .
کلمات کلیدی: پاسخگویی | روش تعامل | نظریه کنشگر شبکه | نظریه ساختار
مقاله ترجمه شده
94 تعریف پاسخگویی حرفه ایی پرستاران : مروری بر ادبیات
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
پاسخگویی حرفه ایی پرستاران هم توسط سازمانهای حرفه ایی پرستاری و هم موسسات اعتباری آموزش پرستاری بعنوان یکی از جنبه های مهم توضیح داده شده که مبنای تمرینات پرستاری حرفه ایی قرار گرفته اند . گرچه پاسخگویی مبنای تمرینات حرفه ایی قرار دارد ، مروری بر ادبیات نشان میدهد که زبان ثابت و یا تعریف روشنی از پاسخگویی حرفه ایی پرستاران وجود ندارد . در عوض ، خود ادبیات نشان میدهد که پاسخگویی حرفه ایی پرستاری هم برای شرح دادن و هم برای تعریف نمودن خود چالشی بزرگ محسوب میشود . ابهامی که در چگونگی تعریف پاسخگویی حرفه ایی پرستاری وجود دارد مربوط میشود به چالشهایی که هم در زمینه آموزش و هم در زمینه ارزیابی دانشجویان پرستاری در چارچوب برنامه آموزشی پرستاری وجود دارد . این مطالعه تعریف جامع و موثقی از پاسخگویی حرفه ایی در پرستاری ارایه میکند که حاصل مرور سیستماتیک ادبیات است . پیشنهادات ارایه شده برای تمرین آموزش پرستاری و توصیه هایی که برای تحقیقات بیشتر در حیطه ی آموزش پرستاری مطرح شده اند نیز مورد بررسی قرار گرفته است . ( واژگان کلیدی : پاسخگویی حرفه ایی ، پرستاری ، آموزش پرستاری) .
مقاله ترجمه شده
95 مشارکت ذینفعان به عنوان ابزار پاسخگویی نزولی: مطالعه موردی چندگانه
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
در این مطالعه، بر روی مکانیسم های مشارکت ذینفعان سازمان های غیر انتفاعی (NPOs’) تمرکز می نماییم، این امر یک مولفه پاسخگویی نزولی می باشد و بطور عجیبی به ندرت در متون مربوط به NPO مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی و طراحی مورد چندگانه، کیفیت درک شده از مکانیسم های مشارکت ذینفعان به شکاف موجود در میان ذینفعان مختلف/ چارچوب احتمالی می پردازیم (8 NPO بلژیکی در 4 صنعت، 35 مصاحبه نیمه ساختاریافته، 13 گروه متمرکز، اسناد سازمانی و 713 پرسشنامه) . از این بررسی به نتایج ذیل دست یافتیم. به طور کلی، ذینفعان سهامداران بسیار مهمی می باشند. بسیاری از مشاهدات ما تصویر مثبتی از مکانیسم های مشارکت ذینفعانی چون هیئت مدیره، مدیریت (میانی) و کارکنان (بدون مزد) مستند می نماید. همچنین، همه اعضای هیئت مدیره و مدیران در معرض ایده مشارکت ذینفعان/ نمایندگان در سیاستگذاری قرار دارند. با این حال یافته های دیگر نشان می دهد که نباید در مورد این ارزش درک شده، به ویژه هنگام در نظر گرفتن درک شخصی ذینفعان، مبالغه کرد. از نظر تئوری، مشخص شده است که نظریه ذینفعان بدون تایید تعاملات بین گروه های ذینفع و آگاهی آنها بی اهمیت می باشد. از نظر تجربی، به وضوح نشان می دهیم که نظرسنجی غیرذینفعان در مورد عملکرد سازمانی NPOs و کیفیت مکانیسم های مشارکت غالباً منجر به سوگیری در سنجش می شود.
واژه های کلیدی: سازمان غیر انتفاعی | پاسخگویی | مشارکت ذینفع | اثربخشی
مقاله ترجمه شده
96 New accounts: Towards a reframing of social accounting
حساب های جدید: به سوی یک reframing حسابداری اجتماعی-2014
This paper is a speculative and exploratory essay on the emerging field of social accounting. In essence, the paper explores whether the fact that most social accounting has, traditionally at any rate, being promulgated by accountants might be a partial explanation for its self-disciplining limitations and, arguably, its weak inroads into discourse and practice. Through the lens of Erik Olin Wright’s work, the paper reconsiders the potential of the social accounting project(s) and argues for the importance of accounts as a means of interstitial transformation as a complement to the traditional privileging of accounts directed towards symbiotic transformations. Keywords: Social accounting New accounts Interstitial Symbiotic Accounts Accountability Sustainability Multiple Speaking truth to power
مقاله انگلیسی
97 Responsible social accounting communities, symbolic activism and the reframing of social accounting: A commentary on new accounts: Towards a reframing of social accounting
جوامع مسئول حسابداری اجتماعی، فعالیت های نمادین و reframing حسابداری اجتماعی:تفسیر در حساب های جدید: به سوی یک reframing حسابداری اجتماعی-2014
Establishing a vision of what is possible and desirable is a critical stage in any transformation process. Gray, Brennan, and Malpas, (2014) build on a series of articles that have critiqued the impact of the social accounting academic community and the merits (futility?) of further developing this field (e.g. Gray, 2002; Gray, Dillard, & Spence, 2009; Gray & Tinker, 2003; Lehman, 2001, 2002; Neu, Cooper, & Everett, 2001; Owen, 2008; Parker, 2011; Spence, Husillos, & Correa-Ruiz, 2010; Ruiz & Laine, 2014). What differentiates Gray et al. (2014) (see also Bebbington and Larrinaga, 2014) is that it goes beyond critique, presents a normative analysis of alternative ‘voyages of exploration’ for social accounting research and provides a vision of what social accounting should be. This vision includes different scenarios where social accounting and accountability practices (appropriately reconstituted) could be effectively integrated into sustainable transformation programmes. Gray et al. (2014) provide new insights into social accounting through the lens of Wright’s theoretical framing, identify social accounting practices with interstitial transformative potential and suggest an agenda for future social accounting and accountability research. There are so many aspects of this paper that are worthy of further reflection, but I would like to focus on how to construct a ‘responsible’ social accounting academic community aligned with the normative objective of sustainable transformation.
مقاله انگلیسی
98 کنترل های مدیریت در تجارت های خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی ( بررسی موردی خانواده اندونزیایی که مالک یک دانشگاه می باشند )
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
این مقاله گزارشی را در مورد نتایج بررسی موردی کنترل مدیریت در خانواده اندونزیایی که مالک یک دانشگاه می باشند، می دهد. این مقاله تلاش دارد تا ماهیت و پویایی کنترل مدیریت را در فعالیت دانشگاهی مد نظر قرار دهد. داده های مربوط به تجزیه و تحلیل از منابع چندگانه شامل تجزیه و تحلیل اسناد، مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختار یافته گرداوری شده است. یافته های مربوط به بررسی موردی نشان می دهد که فرهنگ و روابط اجتماعی در مدیریت دانشگاه مهم می باشد. تصمیماتی همانند استخدام، پاداش، ارزیابی عملکرد، و تخصیص منابع اغلب با توجه به شناخت فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی می باشد. تاثیر قوی فرهنگ و روابط اجتماعی در سازمان، مدیریت رسمی کنترل را دارای ارتباط کمتری می سازد. این یافته ها دارای کاربردهایی در درک کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی (FOB) بویژه در کشورهای توسعه یافته می باشد.
کلیدواژه ها: کنترل های مدیریت | تجارت خانوادگی | فرهنگ | اندونزی | کشورهای کمتر توسعه یافته
مقاله ترجمه شده
99 بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
دانشگاه از هر جهت ، چه از لحاظ کاهش بودجه دولت، چه از لحاظ انتظارات دانشجویان و والدین در ارائه خدماتی با کیفیت بالاتر از همیشه در مدیریت مالی و پاسخگویی به اهدافشان، تحت فشار قرار دارند. بنابراین دانشگاه ها شروع به پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی (FMS) نمودند و از طریق آن وقایع مالی را پیگیری نموده، اطلاعات مالی را خلاصه می نمایند و از گزارش مدیریت، تصمیمات سیاسی، مسئولیت امانتی و صورتهای مالی قابل ممیزی پشتیبانی می نمایند. هدف از این مطالعه بازمهندسی تاثیرات فرآیند کسب و کار (BPR) در پیاده سازی FMS در دانشگاه های دولتی کنیا بود. چارچوب مفهومی گسترش یافته دارای متغیرهای مستقلی چون عامل بازمهندسی فرآیند کسب و کار، متغیر وابسته ای چون FMS با موفقیت اجرا شده و متغیر تعدیل کننده ای چون سازگاری ماژول های مدیریت مالی تشکیل دهنده FMS می باشد(شکل1). طرح پژوهش مورد استفاده یک طراحی نظرسنجی توصیفی بود. جامعه هدف متشکل از 115 پرسنل بودند که از پنج حوزه کاربردی (در بخش مالی) از دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو انتخاب شدند. این نمونه شامل 60 نفر کارمند از پنج حوزه بود که در هر کدام 12 نفر بطورصورت تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه و زمان بندی مصاحبه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. تحلیل و بحث در مورد اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار همبستگی و توصیفی انجام شد و بدان وسیله خلاصه و نتیجه گیری مطالعه ایجاد شد. یافته های پژوهش نشان داد که 85 % از پیاده سازی FMS برای ادغام ماژول دفترداری کل(general ledger module)، حسابداری بودجه ای، حسابهای پرداختنی، سیستم های دریافتنی و حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است.
واژه های کلیدی: بازمهندسی فرآیند کسب و کار | BPR | سیستم های مدیریت مالی | دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو | MMUST
مقاله ترجمه شده
100 اطلاعات حسابداری و عملکرد اندازه گیری در یک سازمان غیر انتفاعی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
هدف: حسابداری و عملکرد اندازه گیری یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری برای یک سازمان غیر انتفاعی شده است. (Nops)، همانطور که آنها با افزایش رقابت از سوی مدیر سازمان ها، روبرو شدند، همه ی رقابت ها برای بودجه دولتی است. این مطالعه بررسی می کند که چگونه منافع چندگانه سهام داران وارد سیستم های اطلاعات شده است تا سهم داران اطلاعات مفید را کسب کنند که ارزیابی عملکرد سازمان را آسانتر می سازد و به آن کمک می کند.
روش شناسی رویکرد: این مقاله بر اساس ترکیب مصاحبه های دقیق انجام شده با مدیران NOP تجزیه و تحلیل ( آنالیز ) مستندات گسترده و مشاهدات شرکت کنندگان برای فهم و توضیح اینکه چگونه، اطلاعات حسابداری را استفاده می کنند، مطرح شده است. این مطالعه به صورت یک مطالعه ی کیفی بر روی تعداد زیادی از پرتقالی های NPO انجام شده است. مدیران در مورد استفاده اطلاعتشان و نیاز به ارزیابی عملکرد NPO و تصمیم گیری تحقیق کردند. نتایج این مصاحبه ها با آنالیز مستندات زیادی از NPO تکمیل شده است.
یافته ها: موضوع عملکرد اندازه گیری برای سازمان های غیر انتفاعی گسترده است اما به طور کلی بی نتیجه است زیرا NPO فاقد ظرافت ( ریزه کاری ) ساده یک اندازه گیری مالی است مانند سود آوری که توسط سازمان های سودآوری برای دستیابی به عملکردشان، استفاده شده. در این موارد، این تحقیق یک سنجش تجربی را ایجاد می کند و به ما اجازه ی مطرح کردن چارچوبی را می دهد که مکمل شاخص های مالی با شاخص های غیر مالی است. محدودیت های تحقیق/ مفاهیم و ( دلالت ) به دلیل رویکرد انتخاب شده ی تحقیق، نتایج ما شاید کسی نباشد و بنابراین پژوهشگران به ترغیب آزمودن چارچوب پیشنهادی می شوند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 1345 :::::::: بازدید دیروز: 52 :::::::: بازدید کل: 1397 :::::::: افراد آنلاین: 11